6.B

                                

                                              Hurá se na prázdniny

                                                                                  Milí rodiče, mí žáci,

školní rok 2020/2021 končí. Přeji Vám i Vašim dětem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody, nezapomenutelná dobrodružství, báječné nápady, úžasné výlety, koupání a další kamarády.  

                                                                                                                                         Bíbová     
___________________________________________________________________________________                                Konzultace s paní Bukovskou zůstávají i v prezenční výuce.        

_________________________________________________________________________                               

 Český jazyk :                                        distanční výuka           

Téma :                    Skladba - větné členy - příslovečné určení, dětské časopisy

- uč. str. 120- 125 - příslovečné určení - druhy

- PS str. 40 - po online hodině poslat do 12. 5. na email nebo do chatu

_______________________________________________________________________________________

DĚJEPIS:                                             distanční výuka

Téma :                                                 Starověký Řím 

- uč. str. 88 -89 - důkladně pročíst, výpisky : Historie starověkého Říma, Vznik Říma /Kmen Latinů/, Pověst o založení Říma/

- PS str. 47 a 48 - doplnit a ofocené poslat na email nebo do chatu do 14. května

- kdo nemá všechny zápisy v sešitech, doplní si je /aplikace - Soubory - Výukové materiály/

____________________________________________________________________________________________________

ANGLICKÝ JAZYK  - výuka od 30.11. probíhá v homogenních skupinách

Anglický jazyk (Hostaša):     

Online výuka dle rozvrhu (út, pá)

10.5.- 14.5.      zadání domácí práce: ZDE

26.4.- 30.4.      zadání domácí práce: ZDE

19.4.- 23.4.      zadání domácí práce: ZDE

12.4.- 16.4.      zadání domácí práce: ZDE

6.4.- 9.4.          zadání domácí práce: ZDE

29.3. - 2.4.       zadání domácí práce: ZDE

22.3. - 26.3.     zadání domácí práce: ZDE

15.3. - 19.3.     zadání domácí práce: ZDE

8.3. - 12.3.       zadání domácí práce: ZDE

1.3. - 5.3.         zadání domácí práce: ZDE

15.2. - 19.2.      zadání domácí práce: ZDE

8.2. - 12.2.          zadání domácí práce: ZDE

1.2. - 5.2.            zadání domácí práce: ZDE

Anglický jazyk (Slancová):   online výuka - úterý a pátek (od 9:00 h)

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/ESbVrReE9BpJn129lOOGxYMBq2qePjG4lakxaNPU3H35ig

Anglický jazyk (Narendra)

Online výuka středa a pátek dle rozvrhu. Na den, kdy se nekoná online výuka, (tj. obvykle úterý), je vždy zadána práce na odkazu níže.

Domácí úkoly a zadání pro samostudium při distanční výuce najdete vždy ZDE

Úkoly odevzdávejte do Zadání v Teams.


MATEMATIKA               

Prezenční výuka od 17.5. dle běžného rozvrhu

Online výuka v pondělí 10.5. a ve čtvrtek 13.5. v Teams

SPOLEČNÍ DĚLITELÉ - písemně do M-D M2/84/14 A+B a přines do školy

SOUČIN PRVOČÍSEL - písemně do M-Š M2/83/7 B + 83/9 nafoť a vlož do Zadání v Teams do 12.5.

Prezenční výuka v týdnu 3.-7.5. ve škole

DĚLITELNOST 10, 5, 2 a 3 a ROZKLAD SLOŽENÉHO ČÍSLA NA SOUČIN PRVOČÍSEL

Online výuka v pondělí 26.4. a ve čtvrtek 29.4. v Teams

DĚLITEL - Do M-Š vypracuj M2/68/5+6+7+8, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 3.5.

DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL Z DESETINNÝCH ČÍSEL NA ZNÁMKY - Vypracuj písemně přiložený test v Teams do M-Š se všemi dohodnutými výpočty a zkouškami do M-Š, nafoť a pošli do Zadání v Teams do 28.4.

Online výuka v pondělí 19.4. a ve čtvrtek 22.4. v Teams

Do M-Š vypracuj M2/60/10 A i B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 21.4.

Online výuka v pondělí 12.4. a ve čtvrtek 15.4. v Teams

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM - do M-Š vypracuj M2/59/2 A i B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 19.4.

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM 2- PÍSEMNĚ do M-Š M2/57/10 A+B včetně výpočtů a zkoušky, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 14.4.

Online výuka ve středu 7.4. a ve čtvrtek 8.4. v Teams

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM - Písemně vypracuj do M-Š včetně výpočtů a zkoušek M2/56/6 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 9.4.

Online výuka ve středu 31.3.-8:00 v Teams - oprava ÚLOHY NA ZÁVĚR

Samostudium pondělí 29.3. - učebnice Odvárko-Kadleček, PRACOVNÍ SEŠIT Z MATEMATIKY - Soubor úloh pro 6.ročník ZŠ, růžový pruh/105/6+7+8+9+10+11+12 písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 6.4.

Online výuka v pondělí 22.3.-10:55 a ve čtvrtek 25.3.-8:55

NÁSOBENÍ DES. ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM 2 - Písemně vypracuj 52/9 A+B včetně pomocných výpočtů do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 24.3.

Online výuka v pondělí 15.3.-10:55 a ve čtvrtek 18.3.-8:55

NÁSOBENÍ DES. ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM - Písemně vypracuj M2/52/6 A+B včetně pomocných výpočtů do M-Š, nafoť a vlož sem do Zadání do 17.3.

Online výuka v pondělí 8.3.-10:55 a ve čtvrtek 11.3.-8:55

NÁSOBENÍ DES. ČÍSEL PŘIR. ČÍSLEM - Písemně vypracuj M2/48/6A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 12.3.

JEDNOTKY OBSAHU - písemně do M-Š M2/45/9A+B, vyfoť a vlož do Zadání V TEAMS do 10.3.

Online výuka v pondělí 1.3.-10:55 a ve čtvrtek 4.3.-8:55

JEDNOTKY HMOTNOSTI - PÍSEMNĚ M2/40/8A+B, nafotit a vložit do Zadání v Teams do 5.3.

JEDNOTKY DÉLKY - M2/37/7A+B písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 4.3.

Online výuka v pondělí 15.2.-10:55 a ve čtvrtek 18.2.-8:55

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DES.Č.10, 100 A 1000 - M2/35/6 písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 19.2.

Online výuka v pondělí 8.2.-10:55 a ve čtvrtek 11.2.-8:55

Vypracuj písemně M2/31/16 A+B do M-Š, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 12.2.

ODČÍTÁNÍ DES. Č. - Písemně vypracuj M2/29/7 A+B do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 10.2.

Online výuka v pondělí 1.2.-10:55 a ve čtvrtek 4.2.-8:55

M2/23/2.1 SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL, vypracuj písemně M2/24/4 A+B, vlož do Zadání v Teams do 3.2.

Vypracuj písemně M2/26/15 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 8.2.


Přírodověda

Online výuka (pá, 14. 5. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Korýši
Cíl: Charakterizuje třídu členovců – korýši, vyjmenuje zástupce

Samostudium
Téma: Referát - pavoukovci
Cíl: Vybere si jednoho zástupce pavoukovců, napíše o něm informace do sešitu + zajímavosti + nakreslit
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Prezenční výuka 3. - 7.5.2021

Online výuka (pá, 30. 4. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Pavoukovci
Cíl: Charakterizuje třídu členovců – pavoukovci, vyjmenuje zástupce

Samostudium
Téma: PS - pavoukovci
Cíl: Vypracuje v PS pavoukovce str. 29
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (pá, 23. 4. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Členovci
Cíl: Vyhledá společné znaky členovců

Samostudium
Téma: Vnitřní stavba těla sarančete
Cíl: Nakreslí do sešitu – saranče a popíše, učebnice str. 66

Online výuka (pá, 16. 4. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Kroužkovci
Cíl: Rozdělí kroužkovce do skupin a popíše jejich vnitřní stavbu těla

Samostudium
Téma: PS - Kroužkovci
Cíl: Vypracuje PS str. 28
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

___________________________________________________________

ZEMĚPIS

čtvrtek 13.5. online hodina PL Poušť 

čtvrtek 29.4. online hodina . úkol: Řeky světa: Padlet , viz Zadání v TEAMS

čtvrtek 22.4 online hodina  PL Hydrosfére 2

čtvrtek 15.4. online hodina. PL Hydrosféra

Termín 14.4 do 15 hod -- odevzdat vše, co se mělo doposud odevzdat (nové pololetí) . Všechna zadání jsou v TEAMS (dostal jsi zpětnou vazbu, zda je vypracované nebo ne).  

čtvrtek 8.4. online hodina

úterý v 11 hod - online kvíz - atmosféra, vítr. (bude to na cca 15 minut) 

čtvrtek 25.3. online hodina. mít dodělané pracovní listy!

nový PL Půda - odevzdat do úterý 23.3

v týdnu od 15.3 nebude online výuka. Sledujte TEAMS, kde bude zadání samostatné práce. PL Vítr odevzdat do pátku 19.3.

čtvrtek 11.3 online hodina 

čtvrtek 4.3. Online hodina - Atmosféra . PL Atmosféra 

čtvrtek 18.2 - online hodina. Nezapomeňte, že v závěru hodiny bude online test. (Stavba Země, Pohyb lit.desek, Sopka, Vnější geologické děje). 

čtvrtek 18.2 - online hodina. Nezapomeňte, že v závěru hodiny bude online test. (Stavba Země, Pohyb lit.desek, Sopka, Vnější geologické děje). čtvrtek 11.2. Online hodina. Bude opět následovat Pracovní List .PL Vnější geologické děje 

4.4. Online hodina . Vypracovat Sopka- dopis

28.1. Online hodina - zeměpis. Bude opět následovat PL. Nezapomeňte odevzdat PL Stavba Země! Nový PL Pohyb litosferických desek odevzdat do úterý 2.2.

_______________________________________________________________________________________________________

Německý jazyk (Říh):  

Supluje Glogarová.
V prezenční výuce se budeme vídat v pondělí 7. hodinu a ve středu 5. hodinu.
Napište si slovíčka 5. lekce z PS str. 47.
DÚ - přeložit článek a udělat cv. 35/5b v učebnici.

________________________________________________________________________________________________

Ruský jazyk (Char): 2.pololetí

Květen

10.5.-14.5. - on-line výuka dle rozvrhu

Duben

26.4.- 30.4 . on-line výuka dle rozvrhu

19.4. - 23.4. - výuka on-line dle rozvrhu, nezapomínáme na DÚ s. 36/16 v pracovním sešitě

12.4 -16.4. - výuka dle rozvrhu, budeme procvičovat číslovky, fráze a tentokrát se zaměříme opět na písanku a azbuku!
6.4. - 9. 4. - středa výuka on-line dle rozvrhu.

Březen 

29.3. - 31.3. - výuka opět dle řádného rozvrhu! Zaměříme se na psaní a číslovky jako novou látku.

22.3. - 26.3. - výuka opět dle řádného rozvrhu. A ve středu si napíšeme malý kvíz, vše se dozvíte v pondělí!

15.3. - 19.3. - on-line výuka probíhá tento týden už opět podle rozvrhu. A pozor, kdo nezaslal úkol - stránku z písanky, má nesplněno!

8.3. - 12. 3. - On-line výuka tento týden proběhne pouze v pondělí! Ve středu 10.3. odpadá on-line výuka (jsem na školení) a místo ní budete mít samostudium, úkoly na středu vám proto sdělím v pondělí při on-line výuce!

1.3. - 5.3. Ahoj ruštináři! On-line výuka opět dle řádného rozvrhu. Nezapomeňte doplnit písanky do s.29   a znovu připomínám čtení s.31 cv. 3B v učebnici. A samozřejmě slovíčka.

Únor

15.2. - 19.2. On-line výuka probíhá dle řádného rozvrhu! Nezapomeneme na DÚ - písanka s. 24/25 a opakujeme si názvy předmětů s vazbou я люблю - я не люблю.

8.2. - 12.2. Výuka dle rozvrhu. Umíme slovíčka z učebnice strana 37 - prostřední rámeček (názvy vyučovacích předmětů). A pojedeme dál :-)!

1.2. - 5.2.  Ahoj ruštináři, on-line opět dle rozvrhu, zapínáme kamery a začínáme novou lekci. Nezapomeňte mít dopsanou písanku do str. 24 (dokončit cv.6).

_____________________________________________________________________________________________________

Tělesná výchova (Ehlenová)

Duben - Zadání nalezneš ke stažení pod následujícím odkazem ZDE nebo přes MS Teams ZDE.

Pokračujte v evidenci sportovního deníku. Termín odevzdání za měsíc únor je do 7.3. Následně bude zapsáno hodnocení prostřednictvím Ežk. Také Vás čeká další natáčení videa, tentokrát se zaměříme na správné držení těla při dlouhém sezení u Pc, tedy protažení a uvolnění horní části těla. Podrobné instrukce opět v ZDE a v MS TEAMS ZDE.

Založení sportovního deníku. Instrukce naleznete ZDE a také ve svém týmu.

 

_________________________________________________________________________________________________


Hudební výchova 

Týden od 10. 5. do 14. 5.

Povinný úkol: Najdi odpovědi na několik otázek ...a zapiš si do sešitu

V tomto týdnu každoročně v Praze začíná mezinárodní hudební festival, zjisti, jaký je oficiální název tohoto festivalu. V jaký den se koná zahajovací koncert a proč byl vybrán právě tento den ? Kde se zahajovací koncert pravidelně odehrává ( v jaké koncertní síni ) ? Jaká skladba a od jakého autora otevírá tento festival ? Jak dlouho festival probíhá a je festival pravidelně uzavírán stejnou  skladbou ? Vyhledej, zda se tento rok vzhledem k různým opatřením festival koná ? Kdy byl festival založen a má festival svoje logo/ znak ?

 

Týden od 26. 4. do 30. 4.

 

Povinný úkol : Téma Hudba na jevišti - Opera - testík bude zpřístupněn v zadání ve středu v13 hodin; vyplň a odešli do 4. 5.  

Týden od 19. 4. do 23. 4. 

Povinný úkol : Téma Hudba na jevišti - Opera - 1.  interaktivní cvičení , 2. interaktivní cvičení 

  Týden od 12. 4. do 16. 4. 

 Online hodina 13:00 - 13:30 - Téma - Hudba na jevišti - Opera - připrav si svoje poznámky

  Týden od 6. 4. do 9. 4.

 Povinný úkol: Zhlédni video Opera a balet

Týden od 22. 3. do 26. 3., 29. 3. do 31. 3. 

Povinný úkol: Téma: Hudba na jevišti                                                                                                  Zamysli se nad otázkami: Co je to opera ? Jaké  umělecké složky zahrnuje ? Jaké znáš operní skladatele ( české i světové ), případně jaké opery napsali ? Jak se říká textu opery ? Poznámky si zapiš do hudebního sešitu. 

  Týden od 15. 3. do 19. 3.

 Povinný úkol: Ve středu ve 13 hodin bude zpřístupněn testík Hudební génius W. A. Mozart. Vyplň a odešli do 24. 3.

Týden od 8. 3. do 12. 3. 

Online hodina od 13 hodin. Připrav si vypracovanou myšlenkovou mapu - W. A. Mozart. 

Týden od 1. 3. do 5. 3.

 Povinný úkol: Na základě zhlédnutí videa a Hudebních perliček, případně hudebního kvízu si vyplň myšlenkovou mapu o W. A. Mozartovi. Pracuj do sešitu HV. Vzor myšlenkové mapy najdeš v MTeams - 6. B - příspěvky.  

Týden od 8. 2. - 12. 2., 15. 2. - 19. 2.  

Povinný úkol : Úkol navazuje na otázku z minulého týdne. Už víte, kdo oslavil narozeniny 27. ledna 1756. Byl to Wolfgang Amadeus Mozart. Zhlédni video o jeho životě, další informace získáš v pořadu Hudební perličky. Poslechni si Mozartovu skladbu Turecký pochod, Malá noční hudba a vyzkoušej instrumentální doprovod. Po zhlédnutí obou pořadů ( videa ) si vyzkoušej hudební kvíz číslo 2. 

___________________________________________________________________________________________________


Fyzika: 

10.5. - 16.5. (20. týden) - online ČT 10:00-10:45 učivo 1,2,3,4 UČ (86-95) listy 1,2,3 procvičování 1,2 a ještě odkaz do tabulek hustoty látek

18. týden online ČT 10:00-10:45 učivo 1,2 UČ (74-79) listy 1,2 info 1,2,3,4  16. - zpracovat a zaslat pracovní listy na téma délka, děkuji. 15. týden - učivo 1,2 podpora 1,2 pracovní listy 1,2 - UČ (64-73), samostudium 7. týden UČ (59-61) učivo 1,2 projevy magnetismu 1,2,3 zajímavá videa 5. - 6. UČ (49-52) učivo 1,2,3,4 prac. listy 1,2 a zápis do sešitu 1 a video 4. Pracovní listy 1,2,3,4,5,6 zpracované posílat do 14.1.2021 přes Teams nebo na email vaclav.repa@zsmeteo.cz 3. týden učivo 1 a test pdf nebo doc a taky ještě PL pdf nebo doc 2020 PL 1,2 a taky VIDEO PL 1,2,3,4 UČ (41-48). Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 osobnosti Fyziky

 

 _____________________________________________________________________________________________________

IKT

Dobrý den, v týdnu od 9.11 do 13.11. neproběhne online hodina. Vytvořím Vám pouze výzvu na opakování hardwaru v programu Kahoot. 

Práce na školní týden 02.11. - 06. 11. zde.

___________________________________________________________________________________________________

Humanitní základ

27.4 Pracovní list zde (odevzdávejte do teams do 11.5.)

23.3. Vyvtvořit rodokmen. Minimální rozsah je ke svým prarodičům. Snaha je dopátrat co nejvíce generací. úkol odevzdávejte do teams do 22.4.

9.3. vytvořit na papíř své vlastní symboly, symboly krátce popiš. Podobně jako máme symboly státní, tak vytvoříš své. Svůj výtvor vyfoť a pošli do zadání do teams. Termín odevzdání je 22.3.

2.2.2021Vyhledat na internetu soutěž "Největší Čech"- vybrat si jednu z osobností a na tu vytvořit referát. (Čím se proslavil, proč byl pro naši vlast významný) Referát se bude prezentovat na online výuce 16.2.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Tělesná výchova - karate

18. 10. 2020 - po dobu distanční výuky bude probíhat lekce karate do každé úterý 5. vyučovací hodinu formou online, pokud nebude upřesněno jinak. Těším se na první lekci 20. 10. 2020. Budeme cvičit :-)


- PRO DISTANČNÍ VÝUKU BUDE WEB TŘÍDY PRIMÁRNÍ A HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ O VZDĚLÁVÁNÍ – můžou tam být odkazy na Teams, ale bude to hlavní rozcestník!
 - Absence se bude sledovat v rámci distanční skupiny jen u online hodin, která se zapíše řádně do třídní knihy. Jedná se o zpětnou vazbu jak pro nás, tak pro rodiče, kteří tímto mohou mít přehled o připojení žáka.

Omluvení rodičů je samozřejmostí, ale proběhnout musí. O relevanci omluvy v rámci distance nebude pochyb – jedná se primárně o zpětnou vazbu.                                                                                                         Mgr. Stanislava Bíbová

                

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana