6.C

Dne 14. 12. se žáci zúčastní hudební akce Metalové Vánoce. Seznámí se tak s vánočními hudebními motivy netradiční formou. V daný den jim odpadne dějepis. Vstupné 50,- Kč vybírají pokladníci. V. K.

Rád bych pochválil všechny děti, které se zúčastnily charitativní vánoční akce "Krabice od bot". Žáci se do akce zapojili spontánně a nashromáždili velké množství dárků. Dali tak najevo, že umí nemyslet jenom na sebe, rozdělit se s někým a darovat něco člověku, který nemá v životě tolik štěstí. "Tuplovaná" pochvala patří vedoucím skupin, kteří shromažďování dárků a finančních prostředků organizovali - Aničce, Markovi, Martinovi a Saše. ​ V. K.

Zastupující třídní učitelkou v 6.C je paní učitelka Alena Stehlíková - kabinet v 1. patře vedle schodů, e-mail alena.stehlikova@zsmeteo.cz . Zastupuje v případě dlouhodobější nepřítomnosti třídního učitele. 

V elektronické žákovské knížce je již k dispozici hodnocení žáků za 1. čtvrtletí. Jedná se pouze o orientační známku, která se nikam nezapočítává ani nezapisuje, pouze naznačuje, jak se žákům daří či nedaří a kde je potřeba přidat. Rozhodující známky pak budou na vysvědčení - do něj nám zbývají ještě více než dva měsíce. Přeji nám všem hodně sil!

V. K.

 

V pátek, 30. listopadu, se žáci ve škole zúčastní programu "Zážitkový blok na podporu spolupráce v třídním kolektivu". Vstupné 70,- Kč vybírají pokladníci. Děti v ten den nebudou mít přírodopis, hudební výchovu a angličtinu. 

Mám velkou radost z vysoké účasti žáků z 6.C ve škoním kole zeměpisné soutěže Pražský globus. Ačkoli "není důležité zvítězit, ale zúčastnit se", zaznamenali jsme i velký úspěch - 2. místo - Tomáše Rejhona, a to v silné konkurenci žáků 7. ročníku. :-) V. K.

 

Rád bych všem dětem poděkoval za snahu a dobré nápady při projektových dnech ke 100. výročí republiky. Všichni jste pěkně pracovali a na výsledku je to vidět :-) HEZKÉ PRÁZDNINY!  V. K.

 

Chválím Julii Pleskotovou a Tomáše Rejhona za účast v recitační soutěži Libušské veršování. V. K.

Ve dnech 25. a 26. 10. absolvují žáci projektový program "Sto let republiky" ke 100. výročí vzniku Československa. Vyučování nebude probíhat podle rozvrhu a potrvá po oba dny do 12:35. Ve čtvrtek by bylo vhodné, aby děti měly oblečení pro polodenní pobyt venku (v centru města), svačinu a pití, v pátek psací potřeby a pomůcky na výtvarnou výchovu.
V. K
.

Pochvala pro Lukáše Koudelu, Martina Nguyena, Nazariye Sandetského a Michala Schnappela za vzornou reprezentaci školy na fotbalovém turnaji. :-) V. K.

seznam doporučené četby pro II. stupeň zde

Pozdrav z nedělního výletu

 

Z důvodu konání voleb odpadá žákům dne 5. října 2018 šestá vyučovací hodina. Bližší informace v elektronické žákovské knížce. V. K.

Děkuji Saše Poláškové za pomoc s kopiemi zdravotních kartiček. :-) V. K.

Ve čtvrtek, 27. září, pojedeme do Muzea hl. m. Prahy na dějepisný program Škola mladých archeologů. Vstupné 50,- Kč vybírají pokladníci. žáci v ten den nebudou mít matematiku, výtvarnou výchovu a český jazyk.

V pondělí, 17. září, jdeme do Modřanského biografu na pořad Svět kolem nás - Kuba. Pokladníci vybírají od každého žáka 60,- Kč. Děti si nemusí brát učení na 3. - 4. vyučovací hodinu.

V pátek, 21. září, se třída zúčastní programu Primární prevence - Prevence internetové komunikace I v centru DropIn v Těšíkově ul. Vstup je zdarma. Děti si nemusí brát učení na 3. - 5. vyučovací hodinu.

 

Chválím Janu Bubákovou, Janu Chládkovou, Julii Klímovou a Denise Červinku za vstřícný a velkorysý přístup v souvislosti s mimořádnou situací ohledně šatních skříněk. V. K.

DĚKUJI MATYÁŠOVI A JEHO RODIČŮM ZA NEOCENITELNOU POMOC PŘI VÝZDOBĚ TŘÍDY.           V. K.

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,

rád bych vás v novém školním roce přivítal ve třídě 6.C. Postupně zde budu (věřím, že nejen já) uveřejňovat důležité informace pro vás. Věnujte jim, prosím, pozornost. V pondělí, 3. září, se těším (opravdu! :-) ) na shledanou ve třídě, kterou najdete v prvním poschodí na chodbě 2. stupně, úplně na konci vpravo.

Váš třídní učitel

Viktor Keller

 

INFORMACE K PRVNÍMU TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU:

3. září (pondělí) - zahájení školního roku s třídním učitelem v 8:00, jedna vyučovací hodina, po jejím skončení odcházejí žáci domů. Vedoucí školní jídelny upozorňuje, že obědy je v tento den nutno zvlášť přihlásit předem. Obědy budou vydávány od 10 do 11 hodin, v následujících dnech "normálně" od 11:30 do 14 hod.

4. září (úterý) - slavnostní zahájení školního roku (za pěkného počasí před budovou školy), třídnické práce. Vyučování potrvá do konce 5. vyučovací hodiny. Během třídnických hodin budou žákům rozdávány učebnice pro 6. ročník - prosím rodiče, aby dali dětem přiměřeně velké tašky, batohy apod. Nezapomeňte rovněž na malý sešitek na zapisování informací ohledně začátku školního roku.

5. září (středa) - 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické práce, dále dle rozvrhu hodin (všichni věříme, že bude zveřejněn co nejdříve) až do konce 5. vyučovací hodiny.

UPOZORNĚNÍ: V tento den proběhnou od 17:30 hod. třídní schůzky. Vzhledem k důležitosti programu (mj. přístupová hesla do elektronických žákovských knížek) je účast rodičů či zákonných zástupců velmi žádoucí, ba nutná!

Před třídní schůzkou se od 16 do 17 hodin uskuteční konzultace s pedagogy. Pro individuální pohovor s vyučujícími využijte, prosím, tento termín.

6. a 7. září (čtvrtek, pátek) - výuka již dle rozvrhu, a to včetně případného odpoledního vyučování.

Jistě vás zajímá, kdo vás (vaše děti) bude učit. Seznam vyučujících je zde. Průběžně budu dpolňovat seznam pomůcek, které musí mít žáci koupené z domova:

U předmětů, které vyučuje více učitelů, vyčkejte, prosím, na rozřazení žáků do skupin.

Český jazyk - Iveta Kopecká: Sešity - 2x 564, 1x 524, dále linkovaný sešit na čtenářský deník (možno pokračovat ve čtenářském deníku z 5. ročníku). Sešity musí být obalené.

Matematika - Eva Hájková: 1x sešít A4 nelinkovaný (libovolný), 1x sešit A5 nelinkovaný (libovolný) na domácí úkoly, tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy),
pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma. 

Anglický jazyk - Martin Šrámek, Libor Hostaša: školní sešit, slovníček, euroobal na materiály z výuky. 

Anglický jazyk - Alena Stehlíková: školní sešit (jakýkoli linkovaný, např. 564), sešit na slovníček, kapesní slovník anglicko-český a česko-anglický nebo příslušnou aplikaci v mobilu.

Německý jazyk - Viktor Keller, Dominika Šťastná: sešity 1x 564, 1x 664.

Německý jazyk - Alena Jiřičková: sešity 1x 544, 1x slovníček (menší sešit).

Ruský jazyk - Jitřenka Malíková: 1x jakýkoli linkovaný sešit formátu A5.

Dějepis - Viktor Keller: sešit 1x 664.

Fyzika - Jaroslav Turinek: jakýkoli sešit, nejlépe čtverečkovaný.

Přírodopis -  Dominika Polanková: 1x sešit 440, lepidlo, nůžky, obal na učebnici, desky s euroobaly na pracovní listy (pro zájemce).

Zeměpis - Dominika Polanková: 1x sešit A4 40 listů (440 nebo 444), lepidlo, nůžky, obal na učebnici, případně desky s euroobaly (možno mít stejné na přírodopis i zeměpis).

Humanitní výchova - Viktor Keller: sešit 1x 564.

Informatika a výpočetní technika - Tomáš Pilař: bez nutnosti pořizovat pomůcky.

Výtvarná výchova - Dominika Šťastná: větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
černá tuš a redispero s násadkou
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)
bílé čtvrtky A4 - 20 ks na pololetí
bílé čtvrtky A3 - 10 ks na pololetí

Pastelky, temperové barvy a voskovky doporučuji zakoupit české (dobře se s nimi pracuje, jsou kvalitní, vysoce pigmentované a mají přirozené odstíny barev). Samozřejmě to však není podmínkou.

 Tělesná výchova - Jaroslav Kulik, Jan Splítek, Martin Jasanský, Dominika Šťastná: sportovní obuv (do haly a na ven), triko, kraťasy, tepláky, mikina, popřípadě šusťáková bunda.

 Hudební výchova - Alexandros Charalambidis: obyčený nelinkovaný sešit, nejlépe formát A5.

Organizace školního roku 2018/2019:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Další důležité termíny:
• Táborák 7. 9. 2018 od 17:00
• Třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019; ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě).
• Den otevřených dveří bude 27. února 2019.
• Termíny pedagogické rady: 27. 8. 2018, 7. 11. 2018, 23. 1. 2019, 24. 4. 2019, 24. 6. 2019

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana