6.C

 

Exkurze do depa Hostivař

 

 

 

INFORMACE K POSLEDNÍMU TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU

24. 6. (pondělí) 1. - 3. vyučovací hodinu výuka dle rozvrhu, 4. - 6. vyučovací hodina odevzdávání učebnic.

25. 6. (úterý) 5 vyučovacích hodin, odevzdávání učebnic, vyklízení skříněk a třídy (během prázdnin je ve třídě plánována rekonstrukce elektroinstalace).​ DětI musí všechny své věci odnést ze školy domů. Výuka končí ve 12:35.

26. 6. (středa) 5 ​vyučovacích hodin, během první hodiny odjezd na exkurzi do muzea MHD v Praze-Střešovicích. Vstupné 20,- Kč vybírají pokladníci. Program končí ve 12:35 u školy, případně o něco později, rozhodně ovšem tak, aby děti stihly oběd ve školní jídelně.

27. 6. (čtvrtek)​ 5 vyučovacích hodin, sraz před osmou hodinou ranní na zastávce MHD Sídliště Libuš (směr Kačerov), na programu je exkurze do depa Hostivař (metro). Program končí ve 12:35 u školy, případně o něco později, rozhodně ovšem tak, aby děti stihly oběd ve školní jídelně.

28. 6. (pátek) 1 vyučovací hodina, slavnostní předání vysvědčení. Prosím, aby si děti přinesly odpovídající obal, dostanou tentokrát originál vysvědčení, nikoli výpis. V 8:45 vyučování končí. Děti mají na tento den automaticky odhlášený oběd - pokud na něj chtějí jít, musí se ve školní jídelně včas přihlásit.​

 

Chválím Denise, Lukáše K., Martina, Nazariye, Michala a Davida za reprezentaci školy, vynikající umístění a dodržování pravidel fair play při turnaji Prahy 12 ve vybíjené. V. K.

ČERVEN - plán výuky a akcí

Týden od 3. do 7. 6. - výuka dle rozvrhu.

Týden od 10. do 14. 6. - výuka dle rozvrhu, budou se uzavírat známky.

Týden od 17. 6. do 21. 6. - škola v přírodě a zájezd do Bulharska. Žáci, kteří ani na jednu z těchto akcí nejedou, budou zařazeni do třídy 6.A, budou pracovat podle jejího rozvrhu a individuálně se dohodnou s paní učitelkou Kopeckou ohledně jednodenního výletu, na který s touto třídou pojedou.

Týden od 24. do 28. 6. - výuka probíhat nebude, budou se odevzdávat učebnice, uklízet třída a vyklízet skříňky. Proběhnou dvě exkurze - do muzea MHD ve Střešovicích a do depa v Hostivaři (metro). 28. 6. se bude rozdávat vysvědčení. Konec vyučování v jednotlivých dnech bude včas oznámen.

Žáci, kteří ukončí docházku dříve než 28. 6., musí odevzdat učebnice ještě v době, kdy budou chodit do školy. Vysvědčení nelze vydat dříve - musí ho nejdříve 28. 6. vyzvednout rodiče (zákonní zástupci) či zplnomocněná osoba. Pokud vysvědčení nikdo nevyzvedne, obdrží ho děti až na začátku dalšího školního roku. 

 

Pochod Praha - Prčice, trasa z Tábora (30 km), 18. 5. 2019

Pochvala pro turisty - hrdiny: Marečka, Lukáše Z., Matyáše, Páťu, Moniku a Lucku :-)

 

Pozdrav z výletu do středních Čech

Fotografie z branného dne

Chválím Matyáše za velmi aktivní spolupráci se všemi externími lektory a za prezentaci vlastních znalostí během branného dne. V. K.

Rád bych pochválil všechny žáky ze třídy, kteří se účastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Zvláštní pochvala náleží Tomáši Rejhonovi, který se v rámci šestých tříd umístil na vynikajícícm 1. místě. :-) V. K.

Ve čtvrtek 2. 5. navštíví žáci ve škole pořad o skupině Beatles. Výuka podle rozvrhu nebude probíhat 4. vyučovací hodinu (český jazyk). Vstupné 40,- Kč vybírají pokladníci.

Dne 26. dubna (pátek) bude na 2. stupni probíhat Branný den. Vyučování podle rozvrhu se konat nebude. Žáci by měli mít vhodné sportovní oblečení do přírody, protože aktivity budou probíhat venku. Vyučování bude ukončeno po 5. vyučovací hodině (ve 12:35).

Projekt Den Země
V rámci projektu Den Země bude probíhat výuka ve venkovních prostorách v okolí školy. V naší třídě se jedná o 6. hodinu (zeměpis) dne 24. dubna . Další částí bude úprava a úklid venkovních prostor. Tato činnost proběhne rovněž 24. dubna, 4. a 5. hodinu (tělesná výchova). Prosíme žáky, aby si v tento den vzali oblečení na převlečení, neboť se při práci mohou zamazat. Pokud je možné vzít si vlastní pracovní rukavice, budeme velmi rádi. Ostatní pomůcky budou k zapůjčení.

 

Chválím Matyáše, Lukáše K., Adama, Patricii, Sašu, Aničku a Davida za přípravu programu pro Noc s Andersenem a za výbornou prezentaci své práce pře třídami 1. stupně :-) V. K.

Chválím všechny účastníky soutěže Matematický klokan za reprezentaci třídy. V. K.

V úterý 2. dubna půjdeme do modřanského kina na filmové představení o Kolumbii. Vstupné 70,- Kč vybírají pokladníci. Žáci nebudou mít český jazyk, matematiku, tělocvik a ruský jazyk. V. K.

Velká pochvala pro Denise Červinku, Lukáše Koudelu, Martina Nguyena a Michala Schnappela za vynikající reprezentaci školy a podíl na skvělém umístění chlapeckého družstva v okresním kole turnaje v sálové kopané. V. K.

Chválím Vojtu a Adámka za skvělou reprezentaci třídy v soutěži ve šplhu. V. K.

V úterý ​12. března půjdou děti do střediska DropIn na druhou část preventivního programu o internetové komunikaci. Program je zdarma, děti musí mít lítačku nebo předem zakoupený lístek na MHD. Neproběhnou hodiny matematiky, tělocviku a ruského jazyka - ruštináři po skončení akce půjdou na oběd / domů. Hodina německého jazyka se konat bude. V. K.
 

Rozhodli jsme se vylepšit něpěkné skóre třídy v soutěži Eurorebus. Každý žák by měl během měsíce získat alespoń 100 bodů, nejlepší bude odměněn. Přeji všem mnoho úspěchů! V. K.

Ve čtvrtek, 21. února, absolvují děti program zaměřený na finanční gramotnost pod názvem Velká rodinná rada. Poplatek 80,- Kč vybírají pokladníci. Žáci nebudou mít vyučování podle rozvrhu 3. a 4. hodinu.


Chválím Lukáše Závodského a Matyáše Kobolku za účast ve školním kole angličtinářské olympiády. :-) V. K.

 

Ke konci ledna se rozhodla ukončit pracovní poměr na naší škole paní učitelka Polanková. Její úvazek v 6.C převezme od 2. pololetí pan ředitel Kulik (přírodopis) a nová paní učitelka Blahůtová (zeměpis). V. K.

 

Rád bych pochválil všechny děti, které se dobrovolně ve svém volném čase podílely na akci Vánoční hvězda dne 19. prosince. Kromě pocitu dobře odvedené společné práce je výsledkem jejich snahy téměř 2500,- Kč v třídním fondu :-) . Obzvlášť velká pochvala patří Marku Sládečkovi za organizaci celé akce. V. K.

 

POZDRAV Z VÝLETU DO LIBERCE

 

Chválím Sophii za vynikající reprezentaci ve školním i obvodním kole pěvecké soutěže Vánoční nota. V. K.

Dne 14. 12. se žáci zúčastní hudební akce Metalové Vánoce. Seznámí se tak s vánočními hudebními motivy netradiční formou. V daný den jim odpadne dějepis. Vstupné 50,- Kč vybírají pokladníci. V. K.

Rád bych pochválil všechny děti, které se zúčastnily charitativní vánoční akce "Krabice od bot". Žáci se do akce zapojili spontánně a nashromáždili velké množství dárků. Dali tak najevo, že umí nemyslet jenom na sebe, rozdělit se s někým a darovat něco člověku, který nemá v životě tolik štěstí. "Tuplovaná" pochvala patří vedoucím skupin, kteří shromažďování dárků a finančních prostředků organizovali - Aničce, Markovi, Martinovi a Saše. ​ V. K.

Zastupující třídní učitelkou v 6.C je paní učitelka Alena Stehlíková - kabinet v 1. patře vedle schodů, e-mail alena.stehlikova@zsmeteo.cz . Zastupuje v případě dlouhodobější nepřítomnosti třídního učitele. 

V elektronické žákovské knížce je již k dispozici hodnocení žáků za 1. čtvrtletí. Jedná se pouze o orientační známku, která se nikam nezapočítává ani nezapisuje, pouze naznačuje, jak se žákům daří či nedaří a kde je potřeba přidat. Rozhodující známky pak budou na vysvědčení - do něj nám zbývají ještě více než dva měsíce. Přeji nám všem hodně sil!

V. K.

 

V pátek, 30. listopadu, se žáci ve škole zúčastní programu "Zážitkový blok na podporu spolupráce v třídním kolektivu". Vstupné 70,- Kč vybírají pokladníci. Děti v ten den nebudou mít přírodopis, hudební výchovu a angličtinu. 

Mám velkou radost z vysoké účasti žáků z 6.C ve škoním kole zeměpisné soutěže Pražský globus. Ačkoli "není důležité zvítězit, ale zúčastnit se", zaznamenali jsme i velký úspěch - 2. místo - Tomáše Rejhona, a to v silné konkurenci žáků 7. ročníku. :-) V. K.

 

Rád bych všem dětem poděkoval za snahu a dobré nápady při projektových dnech ke 100. výročí republiky. Všichni jste pěkně pracovali a na výsledku je to vidět :-) HEZKÉ PRÁZDNINY!  V. K.

 

Chválím Julii Pleskotovou a Tomáše Rejhona za účast v recitační soutěži Libušské veršování. V. K.

Ve dnech 25. a 26. 10. absolvují žáci projektový program "Sto let republiky" ke 100. výročí vzniku Československa. Vyučování nebude probíhat podle rozvrhu a potrvá po oba dny do 12:35. Ve čtvrtek by bylo vhodné, aby děti měly oblečení pro polodenní pobyt venku (v centru města), svačinu a pití, v pátek psací potřeby a pomůcky na výtvarnou výchovu.
V. K
.

Pochvala pro Lukáše Koudelu, Martina Nguyena, Nazariye Sandetského a Michala Schnappela za vzornou reprezentaci školy na fotbalovém turnaji. :-) V. K.

seznam doporučené četby pro II. stupeň zde

Pozdrav z nedělního výletu

 

Z důvodu konání voleb odpadá žákům dne 5. října 2018 šestá vyučovací hodina. Bližší informace v elektronické žákovské knížce. V. K.

Děkuji Saše Poláškové za pomoc s kopiemi zdravotních kartiček. :-) V. K.

Ve čtvrtek, 27. září, pojedeme do Muzea hl. m. Prahy na dějepisný program Škola mladých archeologů. Vstupné 50,- Kč vybírají pokladníci. žáci v ten den nebudou mít matematiku, výtvarnou výchovu a český jazyk.

V pondělí, 17. září, jdeme do Modřanského biografu na pořad Svět kolem nás - Kuba. Pokladníci vybírají od každého žáka 60,- Kč. Děti si nemusí brát učení na 3. - 4. vyučovací hodinu.

V pátek, 21. září, se třída zúčastní programu Primární prevence - Prevence internetové komunikace I v centru DropIn v Těšíkově ul. Vstup je zdarma. Děti si nemusí brát učení na 3. - 5. vyučovací hodinu.

 

Chválím Janu Bubákovou, Janu Chládkovou, Julii Klímovou a Denise Červinku za vstřícný a velkorysý přístup v souvislosti s mimořádnou situací ohledně šatních skříněk. V. K.

DĚKUJI MATYÁŠOVI A JEHO RODIČŮM ZA NEOCENITELNOU POMOC PŘI VÝZDOBĚ TŘÍDY.           V. K.

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,

rád bych vás v novém školním roce přivítal ve třídě 6.C. Postupně zde budu (věřím, že nejen já) uveřejňovat důležité informace pro vás. Věnujte jim, prosím, pozornost. V pondělí, 3. září, se těším (opravdu! :-) ) na shledanou ve třídě, kterou najdete v prvním poschodí na chodbě 2. stupně, úplně na konci vpravo.

Váš třídní učitel

Viktor Keller

 

INFORMACE K PRVNÍMU TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU:

3. září (pondělí) - zahájení školního roku s třídním učitelem v 8:00, jedna vyučovací hodina, po jejím skončení odcházejí žáci domů. Vedoucí školní jídelny upozorňuje, že obědy je v tento den nutno zvlášť přihlásit předem. Obědy budou vydávány od 10 do 11 hodin, v následujících dnech "normálně" od 11:30 do 14 hod.

4. září (úterý) - slavnostní zahájení školního roku (za pěkného počasí před budovou školy), třídnické práce. Vyučování potrvá do konce 5. vyučovací hodiny. Během třídnických hodin budou žákům rozdávány učebnice pro 6. ročník - prosím rodiče, aby dali dětem přiměřeně velké tašky, batohy apod. Nezapomeňte rovněž na malý sešitek na zapisování informací ohledně začátku školního roku.

5. září (středa) - 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické práce, dále dle rozvrhu hodin (všichni věříme, že bude zveřejněn co nejdříve) až do konce 5. vyučovací hodiny.

UPOZORNĚNÍ: V tento den proběhnou od 17:30 hod. třídní schůzky. Vzhledem k důležitosti programu (mj. přístupová hesla do elektronických žákovských knížek) je účast rodičů či zákonných zástupců velmi žádoucí, ba nutná!

Před třídní schůzkou se od 16 do 17 hodin uskuteční konzultace s pedagogy. Pro individuální pohovor s vyučujícími využijte, prosím, tento termín.

6. a 7. září (čtvrtek, pátek) - výuka již dle rozvrhu, a to včetně případného odpoledního vyučování.

Jistě vás zajímá, kdo vás (vaše děti) bude učit. Seznam vyučujících je zde. Průběžně budu dpolňovat seznam pomůcek, které musí mít žáci koupené z domova:

U předmětů, které vyučuje více učitelů, vyčkejte, prosím, na rozřazení žáků do skupin.

Český jazyk - Iveta Kopecká: Sešity - 2x 564, 1x 524, dále linkovaný sešit na čtenářský deník (možno pokračovat ve čtenářském deníku z 5. ročníku). Sešity musí být obalené.

Matematika - Eva Hájková: 1x sešít A4 nelinkovaný (libovolný), 1x sešit A5 nelinkovaný (libovolný) na domácí úkoly, tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy),
pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma. 

Anglický jazyk - Martin Šrámek, Libor Hostaša: školní sešit, slovníček, euroobal na materiály z výuky. 

Anglický jazyk - Alena Stehlíková: školní sešit (jakýkoli linkovaný, např. 564), sešit na slovníček, kapesní slovník anglicko-český a česko-anglický nebo příslušnou aplikaci v mobilu.

Německý jazyk - Viktor Keller, Dominika Šťastná: sešity 1x 564, 1x 664.

Německý jazyk - Alena Jiřičková: sešity 1x 544, 1x slovníček (menší sešit).

Ruský jazyk - Jitřenka Malíková: 1x jakýkoli linkovaný sešit formátu A5.

Dějepis - Viktor Keller: sešit 1x 664.

Fyzika - Jaroslav Turinek: jakýkoli sešit, nejlépe čtverečkovaný.

Přírodopis -  Dominika Polanková: 1x sešit 440, lepidlo, nůžky, obal na učebnici, desky s euroobaly na pracovní listy (pro zájemce).

Zeměpis - Dominika Polanková: 1x sešit A4 40 listů (440 nebo 444), lepidlo, nůžky, obal na učebnici, případně desky s euroobaly (možno mít stejné na přírodopis i zeměpis).

Humanitní výchova - Viktor Keller: sešit 1x 564.

Informatika a výpočetní technika - Tomáš Pilař: bez nutnosti pořizovat pomůcky.

Výtvarná výchova - Dominika Šťastná: větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
černá tuš a redispero s násadkou
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)
bílé čtvrtky A4 - 20 ks na pololetí
bílé čtvrtky A3 - 10 ks na pololetí

Pastelky, temperové barvy a voskovky doporučuji zakoupit české (dobře se s nimi pracuje, jsou kvalitní, vysoce pigmentované a mají přirozené odstíny barev). Samozřejmě to však není podmínkou.

 Tělesná výchova - Jaroslav Kulik, Jan Splítek, Martin Jasanský, Dominika Šťastná: sportovní obuv (do haly a na ven), triko, kraťasy, tepláky, mikina, popřípadě šusťáková bunda.

 Hudební výchova - Alexandros Charalambidis: obyčený nelinkovaný sešit, nejlépe formát A5.

Organizace školního roku 2018/2019:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Další důležité termíny:
• Táborák 7. 9. 2018 od 17:00
• Třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019; ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě).
• Den otevřených dveří bude 27. února 2019.
• Termíny pedagogické rady: 27. 8. 2018, 7. 11. 2018, 23. 1. 2019, 24. 4. 2019, 24. 6. 2019

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana