6.C

LISTOPAD

Distanční výuka pro týden 23. - 27. 11. 2020

Konzultace v tomto týdnu proběhnou opět na základě předchozí domluvy, dle individuálních potřeb žáků !


8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
PONDĚLÍ TH       Nj (Glo),Nj(Říh)   Nj (Ště)    ČJ (Mau)
ÚTERÝ  D  Aj (Hos)  HUM M     IKT (konzultace)
STŘEDA  

ČJ (Mau) - zrušeno

Aj (Nar)   RJ (Cha)

Nj (Glo)

 Nj (Ří) !

Nj (Ště)

 
ČTVRTEK  FY M   Zeměpis-konzultace - nepovinné  Konzultace VV - nepovinné

PÁTEK ČJL (Mau) Aj (Hos), Aj (Nar), Aj (Sla) Konzultace HV (Cha)  ČJL (Mau)


 

 

Český jazyk

DÚ: pracovní sešit str. 14, cv. 5,6

DÚ: čítanka str. 30-36. Přečtěte si texty o vzniku života v ruzných kulturách (Austrálie, Afrika, Kanada, Jáva). Vyberte si jeden příběh a nakreslete obrázek, který vznik světa zachycuje. Pošlete jako přílohu v TEAMS. 
  

Matematika

23. - 27.11. Práci najdeš buď v MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE

16. -20.11. Práci najdeš buď v MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE

9. - 13.11.Na středu si nachystejte pomůcký na gemoetrii, nezapomeň i na nelinkovaný sešit! Práci najdeš buď v MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE

2. - 6. 11. Práci najdeš buď v MS Teams - ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE 

Přirodopis

 

Online výuka (čt, 26. 11. 2020, 8:00 – 8:45)
Téma: Význam a zásady třídění organismů
Cíl: Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek

 

Samostudium
Téma: Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy - zápis
Cíl: Udělá zápis z prezentace na TEAMS – soubory – výukové materiály
!!! poslat fotografii zápisu + obr. z minula do zadání v TEAMS !!!

Zeměpis

čtvrtek 26.11 - konzultace k tématu Zeměpisné souřadnice. Budu k dispozici pro případné dotazy ohledně tématu.

samostudium - dopracovat pracovní list Zeměpisné souřadnice (viz zadání v Teams). Dopracovat nové zadání Opakování - zeměpisné souřadnice (bude zadáno během pondělka).

praktický trénink orientace - zkusit si závod "Zorientuj se v Modřanské rokli"

čtvrtek 19.11 - Online hodina Téma: Zeměpisné souřadnice
Samostudium - zadání v TEAMS po online hodině (pr
ac.list na trénink zeměpisných souřadnic)

12.11 Samostudium. Zadaní v TEAMS nebo zde

9.11. 10-10:45 - Online výuka. Připravit si na ní atlas, pracovní list Práce s atlasem 2. 

Zadání v TEAMS . Na viděnou 

4.11. 8- 8:45 Online výuka . Prosím, připravte si desky s pracovními listy. Další info o výuce na online hodině. 

Dějepis                                         online výuka  - 24. 11. v 8. 00 hod. 

Téma :                                   Starověk - první státy, vznik písma

- učivo - uč. str. 28 - 38

- hlavní rysy starověku, vznik písma, první státy /staroorientální, antické/ - uč. str. 28 - 29 - výpisky zapsat do sešitů

- Mezopotámie - uč. str. 30 - 38 - zápis do sešitů http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087068/?at=1 -  vložen i na Teamsu

Referát :  Co je to epos a kdo jej jako první napsal, něco o autorovi a název eposu, popřípadě o čem vypráví - zpracovat a poslat do 29. 11.

DOPLNIT SI PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY VŠECHNY ZÁPISY Z UČIVA - budu kontrolovat!

/veškeré zápisy z učiva jsou na Teamsu v Souborech/. 

_______________________________________________________________________________________________

Téma :                               Doba železná, opakování učiva o pravěku

- uč. str. 26 - 27  -  pročíst opakování

- PS  str. 14         -  odpovědět na otázky, sešit ofotit a poslat na Teams nebo email do 18. 11.

- PS  str. 16         -  odpovědět na otázky a poslat na Teams nebo na email do 24. 11.

- Teams - Zápis - Doba železná - zapsat do sešitů, doplnit obrázky, fotografiemi apod. - http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086722/?at=1
______________________________________________________________________________________

                           Doba kamenná - shrnutí kapitoly, doba bronzová

-  z online výuky  3. 11.  :    inkto:1404086513  - zápis do sešitů - Doba bronzová

- pročíst uč. str. 22 - Doba bronzová

- PS  str. 13/ 1 - 6

Anglický jazyk (Hostaša)

online výuka: 24.11. (8:55 - 9:40) a 27.11. (8:55 - 9:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 20.11. (8:55 - 9:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 10.11. (8:55 - 9:40) a 13.11. (8:55 - 9:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 3.11. (8:55 - 9:40) a 6.11.     (8:55 - 9:40)       zadání domácí práce: ZDE

Anglický jazyk (Narendra)

Domácí úkoly najdete ZDE

Domácí úkoly na prázdninový týden:

1. Zápis do sešitu (učivo z 23.10) ZDE

2. Pracovní sešit str. 10 celá (kdo ještě neodevzdal)

3. Pracovní sešit str. 16 cv. 1 Přečtěte si profil Holly a doplňte tabulku

4. Pracovní sešit str. 17 cv. 3 a 4: Vytvořte vlastní profil podle vzoru Holly a pošlete ho jako document Word. (kdo ještě neodevzdal)

Úkoly odevzdávejte do Zadání v Teams. Jen v případě technických problémů můžete poslat na mou e-mailovou adresu.

Anglický jazyk (Slancová)

online výuka - úterý a pátek v 9:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/ESbVrReE9BpJn129lOOGxYMBq2qePjG4lakxaNPU3H35ig

Německý jazyk (Glogarová)

DÚ: Napsat do slovníčku slovíčka 2. lekce - PS str.23 + cv. 1 na str. 17. Pošlete do chatu.

Německý jazyk (Říhová)

18.11. Učebnice str.14, DÚ - PS11/5,6 a celá 12 - poslat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zadaná práce na 16.11. - učebnice str.12/1, 3b - ústně; 12/2a), 13/4 a 5a) - písemně do sešitu.
Pracovní sešit - celá strana 10 - písemně.
Vše, co je písemně, pošli na mail - eva.rihova@zsmeteo.cz do17.11.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.11. dokončení slovíček 1.lekce a jejich procvičování na:quizlet.com/_902u77

9.11.opakování slovíček

 1.11. týdenní plán ( 2.11. a 4.11. ) zadán zde : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086415/?at=1

Německý jazyk (Štěpánová)

Úkol na 25.11.: Překlad vět. Zadání v Teams.

Úkol na 23.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 2.lekce - PS str.23, PS 17/3b,c. Neposílat.

Úkol na 16.11.: PS 14/12 + 15/13 Napiš o sobě. Úkol poslat do Teams.

Úkol na 11.11.: PS 13/8a) 2.rozhovor. Napiš. Neposílat.

Úkol na 9.11.: PS 11/4,5 Neposílej.

úkol na středu 4.11.: Vypsat do slovníčku slovíčka 1.lekce - PS str.16/levý sloupec. Neposílat.

PS - dokonči strany 7 a 8. Úkol vyfoť a pošli na e-mail ukoly.stepanova@seznam.cz. Do předmětu zprávy napiš své jméno a třídu. Termín: do 28. října

 online výuka: v pondělí 5.hodinu (11:50-12:35) a ve středu 6.hodinu (12:45-13:30)

Ruský jazyk (Charalambidis)

23.11. - 27.11.

Ahoj ruštináři, on-line výuka opět dle rozvrhu. A jedeme již druhou lekci - tak si zopakujte úvodní rozhovor z učebnice!

 

16.11. - 20.11.

 

Ahoj ruštináři, jelikož v pondělí máme off - line výuku, tak se uvidíme až ve středu. Do té doby si zopakujte nová cvičení (2. lekce - 1.A) a nezapomeňte na písanku! Ve středu до свидания!

9.11. - 13.11.

Připomínám - on-line výuka pondělí 12:45 - 13:30, středa 11:50 - 12:35, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit! A stále procvičujeme azbuku a psaní!

2.11. - 6.11.

Připomínám - on-line výuka pondělí 12:45 - 13:30, středa 11:50 - 12:35, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit!

Fyzika

3. 12. online hodina 8:55-9:40 (MS Teams). 48. týden učivo 1 UČ (38-40)

47. týden 16.11. - 22.11. Učebnice (34-37) učivo 1,2 Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7,8

Humanitní základ

Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám

zkuste se registrovat a přihlásit na soutěž Eurorébus, zaregistrujte se do své třídy a začněte soutěžit.
Zde se podívejte, kde se budete registrovat (pouze návod)

IKT

Dobrý den, v týdnu od 9.11 do 13.11. neproběhne online hodina. Vytvořím Vám pouze výzvu na opakování hardwaru v programu Kahoot. 

Práce na školní týden 02.11. - 06. 11. zde.

Hudební výchova

23.11. - 27.11.

Ahoj šesťáci, někteří mi projekty zaslali, ale stále nemám od všech! Tento týden uzavírám! 

 

16.11. - 19.11.

 

Ahoj šesťáci, tak se to blíží! Termín odevzdání projektu je 18.11. na Teams! Od některých už projekty mám a jsou vydařené! tak do toho!

02.11. - 06. 11. Ahoj šesťáci, avizoval jsem tento pátek od 10:00 možnou konzultaci z HV k vašim projektům. Oznámení sice zmizelo, ale pokud chcete, můžete se se mnou dnes spojit od 10:00, nebo mě kontaktovat kdykoliv přes Teamsy! Zatím! ACH

Výtvarná výchova

Práce na listopad nalezneš buď přes MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE

 5.11. Možnost konzultace k již zadaným pracím a příležitost k popovídání na společné výtvarné téma. Konzultace je DOBROVOLNÁ. Těším se na Vás !

Tělesná výchova

Tělesná výchova (Čermák) - listopad 2020

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každé pondělní a středeční ráno cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Tělesná výchova (Ehlenová) - listopad

Zadání pro listopadové cvičení nalezneš buď přes MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE. Cvičení nezapomínejte doplňovat o pravidelné procházky na čerstvém vzduchu :-).

 

ŘÍJEN

DOMÁCÍ PRÁCE PRÁZDNINY 26. - 30.10. 2020

Český jazyk

Úkoly zde.

Matematika 

Práci najdeš buď v MS Teams - ZDE  NEBO KE STAŽENÍ ZDE

Přirodopis

Zeměpis

Dějepis

Anglický jazyk (Hostaša)

Zadání domácí práce: ZDE

Anglický jazyk (Narendra)

Anglický jazyk  (Slancová) 

Německý jazyk (Glogarová)

Německý jazyk (Říhová)

23.10. Opakování na prázdniny - vyplň a pošli do 30.10. na eva.rihova@zsmeteo.cz pracovní list :

 http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086103/?at=1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Německý jazyk (Štěpánová)

Ruský jazyk (Charalambidis)

26.10. - 30.10.

Ahoj ruštináři, vím, že máte prázdniny (a taky si je užijte!), ale pokud byste si vzpomněli na ruštinu, pak si můžete zopakovat třeba pracovní sešit - s. 13 a 14 (a také si můžete procvičit svoji slovní zásobu doplněním osmisměrky cv. 12) a písanku (s. 8 a 9). A k dispozici máte stále nahrávky na Teamsu! Hezké prázniny!

Humanitní základ

ITK

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

--------------------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka týden 19.10. - 23.10. 2020

DŮLEŽITÁ INFORMACE: pokud někdo zapomene heslo do MS Teams, nestačí heslo resetovat, ale musíte napsat mail přímo panu zástupci Pilařovi (tomas.pilar@zsmeteo.cz)

 

8:00-8:45

8:55-9:40

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-12:35

12:45-13:30

13:40-14:25

Pondělí

TH

Mat

 

 

 Nj (Glo),

Nj (Ště)

 RJ

 ČJ (Mau)

Úterý

D

Aj (Hos), (Slan), (Nar)

 

Mat

 Karate

 

 IKT (konzultace)

Středa

 

 ČJ - literatura (Mau)

 Konzultace (Ehl)

Mat

 RJ

 Nj (Glo),

Nj (Ště)

Nj ( Říh )

 

Čtvrtek

 

 Fyzika

Mat

 Konzultace (Ehl)

 

 

 

Pátek

 ČJ (Mau)

Aj (Hos), (Slan), (Nar)

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

DÚ:

1. učebnice ČJ str. 19, cv. 7 přepsat do školního sešitu a pravopis zdůvodnit

2. Vypravování téma: "To byste nevěřili, co se mi stalo." (Napsat a poslat na školní či Teams) Termín odevzdání: 23. 10.

3. Pracovní sešit str. 7, cv. 3; str.8, cv. 4,5,6

 

Středa 21. 10., 8.55 a pátek 23. 10. 8.00 online výuka

pondělí 19. 10., 13.40 online výuka

pátek, 16. 10., 8.00 online výuka

Matematika

Zadání na práci pro týden 19. - 23.10. Naleznete zde pod odkazem

teams.microsoft.com/l/file/1711B58D-0AD0-46D2-A13B-08491769A82D

KE STAŽENÍ ZDEhttp://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404085885/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 15.10.

Uč str. 21 -  Sešit školní - přepsat tabulky  pod cvičením  A a B 

Uč str. 22 - Sešit školní  - cv. 1, 3, 4, 5, 6

Uč str. 23 - Sešit školní cv. 7

Uč str. 24 - Sešit školní cv. 15 

Uč str. 24 A 25 - ODČÍTÁNÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL - PŘEČIST - A, B, C

Uč str. 25 - Sešit školní - přepsat tabulku nahoře

 

Přírodopis

(do 23. 10. 2020)
Téma: Potravní řetězce
Cíl: Udělá do sešitu zápis z prezentace (v TEAMS – SOUBORY – VÝUKOVÉ MAT.)
Téma: Potravní řetězce - procvičování
Cíl: Vypracovat v PS – Vztahy mezi organismy
!!! Kontrola při příchodu do školy!!!

15.10. 8:00 hod ONLINE výuka

15.10. Samostudium - projevy a podmínky života PS str. 9 a 10 (kontrola při příchodu do školy)

 Zeměpis

20.10. Ahoj třído, karanténa změněna na rovnou na covid+ ... je mi lépe, mám pro vás připravený úkol. Budeme pracovat s atlasem a více se s ním seznámíme. Zadání najdete zde, v TEAMS – SOUBORY – VÝUKOVÉ MAT. Zatím neposílejte zpět. Prosím vypracujte ale tento týden. Ideálně pokud si můžete stránku vytisknout, lze ale také psát přímo do ní. Brzy na viděnou, KB

14.10. Ahoj třído, jsem v karanténě - tenhle týden se online neuvidímě, příští snad ano. 

Posílám alespoň zadání pro dnešní samostudium. Učebnice str. 20 - 21. Stačí přečíst pro dnešek. Sledujte taky TEAMS. Ahoj 

Dějepis

online výuka - 20.10 - 8.00 hod. - Mladší doba kamenná - uč., Ps -str. 7 - 8 - pročíst text v učebnici

- zpracovat úkoly v PS - str. 6/8,9, str. 7/12,14,15,  str. 8/16  - poslat na Teams nebo na email ofocené do 2.11.

na Teamsu - zadán úkol : křížovka a test z mladší doby kamenné - poslat do 2.11. na Teams, email

- zápis do sešitů - zápis vložen do Teamsu - Soubory

- pro zopakování učiva - www.youtube.com/results - starší a madší doba kamenná

 

Anglický jazyk (Hostaša)

online výuka: 20.10. (8:55 - 9:40) a 23.10. (8:55 - 9:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 16.10. (8:55 - 9:40)          zadání domácí práce: ZDE

Anglický jazyk (Pflegerová - Narendra)

Ve škole jsme dokončili vstupní opakovací lekci, proto posílám opakovací test, ve kterém si prověříte znalost celé opakované látky. Můžete si ho vytisknout, vyplnit ručně a poslat mi kopii, nebo, hlavně pokud nemáte možnost tisku, napsat odpovědi do sešitu a poslat mi fotku stránek v sešitu. U odpovědí výběrem stačí psát 1b, 2a apod., slovní odpovědi je třeba vypsat slovy včetně číslovek! Pouze ve cv. 11 (email) stačí zapsat čísla číslicemi a datum ve zkratce např. 8th November. Prosím, zkuste si test vypracovat samostatně bez pomoci učebnice, nebudu ho známkovat, ale ráda bych, abychom já i vy viděli, jak na tom jste. Vypracovaný test odevzdávejte do pátku 16.10. prostřednictvím Teams. To je pro tento týden vše, v tom příštím se snad už uvidíme online. 

Test ke stažení: ZDE

Přehled frází a slovíček z úvodní opakovací lekce ke stažení ZDE

Anglický jazyk (Slancová)

Online výuka: úterý + pátek, od 9:00 h (včetně 16.10.)

HW1 - countries - odevzdejte v Teams
Termín: 23. říjen
SB 18/6 dopiste si do sešitu města. Pokud bude nějaké město přebývat, sami si dohledejte, co je to za zemi a národnost. Tabulka musí být doplněná ve všech sloupečcích
SB 18/4 - napište věty pomocí stažených tvarů do sešitu English

HW2 - Workbook 17/4 - poslední věta musí končit na posledním řádku. Úkol bude známkovaný. Termín: 3/11

Německý jazyk (Glogarová)

 

Německý jazyk:(Glo)

 

ONLINE výuka 21. 10. 12:45-13:30.

Dokončili jsme úvodní "předlekci". Začali jsme první lekci - udělali jsme cv. na str 10 v prac. sešitě a str. 12 v učebnici. V MS Teams najdeš video na opakování slovíček. Za domácí úkol je vypracovat pracovní list zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_glogarova_zsmeteo_cz/EaT8gIyZu5tOhFw9Pm4ypgEBwmi4DBTxGv-jwOKY7ihjYA (můžeš si ho vytisknout a pak vyfotit a poslat zpátky, nebo vyplňovat ve wordu). Pracovní list budeme známkovat. Ještě si můžete zopakovat i pomocí kvízu forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx. Kvíz bude ohodnocen jedničkou. :-)

Pracovní list je taky zadán v MS Teams, odevzdávejte prosím do zadání.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Německý jazyk:(Říh)

19.10. - Říh - nemoc - práce  zadána na stránkách třídy

Otevři si výukové materiály v Teams -  přepiš slovíčka do slovníčku a nauč se je. Do sešitu - zapiš vždy roční období a měsíce, které do něj patří - slovíčka i úkol v sešitě ofoť a pošli.

ONLINE výuka 21. 10. 12.45 - 13.30 (MS Teams)

Náplň hodiny 21.10. ke stažení zde :  http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086037/?at=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 10. online výuka 11:50 - 12:35 (MS Teams)

Německý jazyk (Štěpánová)

online hodina v pondělí 19.10. (11:50-12:35) a ve středu 21.10. (12:45-13:30) v Teams!

Pracovní list na týden 19.-23.10. ZDE

Ruský jazyk (Char)

Ahoj ruštináři! On-line výuka proběhne dle rozvrhu v pondělí od 12:45 a ve středu 11:50. Můžete se připravit i poslechem audioukázek, které máte na Teamsu v souborech. Těším se na viděnou!

Humanitní základ

zpracovat na čtvrtku (papír) prezentaci obce, kde žijeme. V referátu by se mělo objevit- název, místo, zajímavosti, osobnosti, zajímavá místa, jméno starosty, atd.

IKT:

Online hodiny budou probíhat formou konzultace nad zadaným úkolem nebo pracovním listem. Budu Vám vždy k dispozici v MS Taems v čase naší hodiny dle běžného rozvrhu. Těším se na Vás :-)

Práce na školní týden 19.10. - 23. 10. zde.

 

Výtvarná výchova

1)"Datum mého narození" - na formát A5 na ŠÍŘKU -jméno, příjmením, celé datum narození (den, měsíc, rok) Velkým a čitelným písmem, krásně ozdobit a vybarvit. Obrázky nalepíme jako výzdobu ve třídě.

2) "Můj svět" - formát A4 - libovolná technika - Namaluj něco, co Tě vystihuje. To, co rád děláš nebo máš rád. Opět to použijeme jako výzdobu třídy. Namaluj tedy něco, o čem chceš, aby tví spolužáci věděli.

 

Hudební výchova

Ahoj, dva týdny se neuvidíme, proto první úkol je jasný - máte dostatek času, abyste si připravovali své projekty na skupiny, zpěváky či hudební skladatele, které jste si sami vybrali. Rád bych si je prohlédl, až se opět setkáme (věřím, že v listopadu). Bude to jeden z podkladů prohodnocení z HV!


Tělesná výchova

Tělesná výchova - karate (Kulik)

18. 10. 2020 - po dobu distanční výuky bude probíhat lekce karate do každé úterý 5. vyučovací hodinu formou online, pokud nebude upřesněno jinak. Těším se na první lekci 20. 10. 2020. Budeme cvičit :-)

Tělesná výchova (Ehlenová)

Důležité složky TV:

1) správná strava - jezte zdravě - maso, zeleninu, luštěniny !!!!
2) každý den alespoň krátký pobyt na čerstvém vzduchu - případně procházka, jít na hřiště, proběhnout se
3) dostatek tekutin (ne slazené nápoje)
4) dostatek spánku - snažte se dodržovat i teď pravidelný režim (smile)
5) ve volnu dělejte, co Vás baví a snažte se omezit počítač, telefon - raději to vyměňte za pohyb, knihu, uměleckou tvorbu

1) úkol termín 22. - 31.10. - pošlete do společného chatu v MS Teams fotografii, jak cvičíte nebo děláte nějakou fyzickou aktivitu. Případně můžete využít e-mail a WhatsApp, kdo nemá k dispozici MS Teams. Těším se na to !

 

AKTUALITY 

Výuka od 12.10. 2020

- Od 12. 10 – 16. 10. 2020 (pondělí – pátek) bude ve škole přítomen 6. a 8. ročník- proběhne prezenční výuka standardně dle rozvrhu.
- Od 12. 10 – 16. 10. 2020 (pondělí – pátek) nebude ve škole přítomen 7. a 9. ročník – proběhne distanční výuka standardně dle pokynu (viz. příloha) – informace o zvolené online hodině bude zveřejněna na webu třídy do neděle 11. 10. 2020 do 12:00 v rámci Vámi zvolené hodiny dle Vašeho rozvrhu (není možné překrytí hodin)
- Od 19. 10. 2020 proběhne výuka v obráceném gardu, 6. a 8. ročník distanční forma, 7. a 9. ročník prezenční forma (info o online výuce do neděle 18. 10. 2020 do 12:00).
- PRO DISTANČNÍ VÝUKU BUDE WEB TŘÍDY PRIMÁRNÍ A HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ O VZDĚLÁVÁNÍ – můžou tam být odkazy na Teams, ale bude to hlavní rozcestník!
- Hodiny v distanci se řádně zapisují do třídní knihy s tím, že u online hodin napíšete poznámku „online výuka“.
- Absence se bude sledovat v rámci distanční skupiny jen u online hodin, která se zapíše řádně do třídní knihy. Jedná se o zpětnou vazbu jak pro nás, tak pro rodiče, kteří tímto mohou mít přehled o připojení žáka. Omluvení rodičů je samozřejmostí, ale proběhnout musí. O relevanci omluvy v rámci distance nebude pochyb – jedná se primárně o zpětnou vazbu.
- Třídnická hodina proběhne ve všech ročnících standardně.
- Obědy - žáci na distanční výuce budou mít odhlášený oběd od pondělí 12. 10. 2020. Pokud budou mít o něj zájem, musí si ho přihlásit nejpozději do 11. 10. 2020 do 23:59 v internetové aplikaci. Oběd jim bude vydán v čase od 13:50 – 14:10, nebude možné se v jídelně stravovat.
Organizační pokyn – z důvodu zákazu shlukování končí režim velkých přestávek ve venkovních prostorách mimo budovu školy.

 

ZÁŘÍ

PLATBY ZA POMŮCKY A TŘ. FOND

Přes bakaláře máte jednotlivě zaslanou finální částku za pomůcky a třídní fond, kterou během září budu vybírat. Ve středu 16.9. děti obdrží lísteček s přesnou částkou a datem splatnosti. Prosím o dodání přesné částky. Mnohokrát děkuji.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky proběhnou přes Microsoft teams ve středu 16.9. 2020 od 17:00. Těším se na Vás! Těm, kterým dosud nebyl vytvořen účet, budou v následujícím týdnu zaslány veškeré přihlašovací údaje. Prosím o strpení. 

 

TÝDEN 7. - 11.9. 2020

Žáci, kteří nejedou na ŠVP jsou přiřazeni do třídy 6.C a výuka probíhá dle rozvrhu 6.C.

ŠVP

4.DEN

Po deštivé noci jsme strávili den budováním lesních úkrytů, aby si děti vyzkoušily jak přežít v lese. Na stejném místě předchozí večer probíhala bojovka, které se všichni odvážně zúčastnili. Poslední společný večer bude v rytmu muziky a tanečních battlů.

 

 

 

 

3. DEN

Třetí den byl v duchu nejrůznějších míčových her, děti měly možnost si zahrát rugby, vybíjenou, volejbal a fotbal. 

  

 

 

 

2. DEN

Dopoledne jsme zahájili výstupem na rozhlednu Štěpánka. Při odpoledních aktivitách děti plnily netradiční olympiádu a završily ho překážkovou dráhou tzv. "SPACE TOM". :-) Večer jsme strávili u ohně a opékáním špekáčků. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. DEN

V pořádku jsme dorazili na místo a počasí nám již dnes přálo :-). Máme za sebou první sportovní odpoledne a divadelní aktivitu :-). 

  

 

 

 

Adresa : Příchovice 571, 468 48 Kořenov (hotel Kořínek)

 

Aktuální informace k odjezdu na ŠVP.

1) Odjezd od školy v pondělí 7.9. 2020, v 8:00 - sraz 7:30 - 7:45
2) U autobusu odevzdat: Bezinfekčnost s datem 7.9. 2020 + podpis zákonného zástupce (Kdo ještě neodevzdal Zdr. způsobilost odevzdá též u autobusu, bez tohoto dokumentu dítě na ŠVP nejede!)
3) Návrat ze ŠVP - 11.9. 2020, mezi 15:00 - 16:00


S sebou:
Oblečení a další potřeby dle vlastního uvážení, ale nezapomenout na: přezůvky, 2 ručník, plavky (v případě hezkého počasí je k dispozici bazén), je možnost vzít si s sebou in-line brusle + přilbu a chrániče.

Důležité:
Mobilní telefony nejsou zakázány, ale nejsou doporučeny. Jsou na vlastní riziko rodičů a děti budou mít pouze vyhraněný čas, kdy je budou moci používat, přeci jen tam jedeme za jiným účelem než hrát hry na telefonech, jak jsem již dnes dětem vysvětlovala. Totéž se vztahuje i na další cennosti a jinou elektroniku.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

V. Ehlenová

 

NAŠE KRÁSNÁ TŘÍDA

 

  

ZAČÍNÁME :-) 

Milí šesťáci,

prázdniny se nám krátí a já už se na Vás po tak dlouhé době moc těším !

Sejdeme se 1.9.2020 v 8.00 v naší třídě, kde na Vás už čeká Vámi vybraná tapeta :-). Sledujte stránky, budu zde postupně přidávat nové informace. Také mě můžete stále kontaktovat i na Teams.

Veronika Ehlenová

 

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

 

Vyučování a prázdniny:


• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

 

Další termíny:


• třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

 

VYUČUJÍCÍ A POMŮCKY

Matematika  (Ehlenová) 

 • 1x sešit A4 - nelinkovaný (geometrie)

 • 1x sešit A5 - linkovaný (školní)

 • 1x sešit A6 - linkovaný (procvičování)

Český jazyk (Mauer)  

 • 3x sešit A5 - linkovaný (školní)

Anglický jazyk (Slancová)

 • 2x sešit A5 (školní + slovníček)

 • Plastový rychlovazač + euroobaly na doplňování

Anglický jazyk (Hostaša) - 

 •  učebnice a pracovní sešit

 •  2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)

 •  euroobaly (pro případné materiály z výuky)

 •  volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu

 •  psací potřeby

Anglický jazyk (Pflegerová)

Německý jazyk (Říhová) 

 • 1 linkovaný sešit, 1 notýsek a desky s euroobaly jako portfolio.

Ruský jazyk (Charalambidis) 

 • samostatně si nic nesháníte

Přírodopis  (Kostolná) -

 •  sešit A4 nelinkovaný

Zeměpis (Blahůtová) - 

Dějepis (Bíbová) -

Fyzika (Řepa) 

 • školní sešit - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko).

Humanitní základ -(Splítek) 

 • Jakýkoliv sešit

Hudební výchova (Charalambidis)

 • kromě učebnic stačí obyčejný jakýkoliv nelinkovaný sešit

Tělesná výchova (Kulik, Čermák, Rohanová, Ehlenová)  

 • 2x obuv- na ven/ do tělocvičny

 • 1x sportovní triko

 • 1x sportovní kraťasy

 • 1x dlouhé sportovní kalhoty

 • 1x sportovní mikina

 • ​náhradní ponožky

Výtvarná výchova (Ehlenová) -

tempery, vodovky, pastelky, kelímek na vodu, paletu na barvy, hadřík, pracovní košili, (ubrus na stůl), sešit - jakýkoliv linkovaný, kufřík na věci, štětce (alespoň 3x plochý a 3x kulatý - různé velikosti), obyčejnou tužku (různá tvrdost - H=tvrdá, F=pevná, B1-B8=měkká, čím vyšší číslo, tím měkčí tuha), nůžky, lepidlo, umělecké křídy, 20 čtvrtek A3, 10 čtvrtek A4 (nedoporučuji skicáky, mají nižší gramáž), barevné papíry, černý papír s vyšší gramáží 4x A3, rýsovací potřeby, tuž, rudka (klasická sada nebo alespoň 5x různá barevnost), uhel (klasická sada nebo alespoň 5x různá tloušťka)

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana