7.C

Potřebuješ pomoc s učením ? 

LISTOPAD (distanční výuka)

Sledujte prosím webové stránky třídy, které jsou pro distanční výtku hlavním zdrojem informací. Účast na online hodinách a plnění úkolů distančně je povinné. Absence na online hodinách bude muset být omluvena rodiči.

AP konzultace - pomoc asistenta pedagoga (vysvětlení látky, doučování) mohou využít všichni žáci

Zveme Vás na orientační hru: "Zorientuj se v Modřanské rokli"

více naleznete zde: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87b4b1567d104d1eabbd4e8e02c94e5a%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=1ae2883b-b638-4803-9d2d-5aa96f199ee0&tenantId=7ba91fcd-71e8-4373-9c3b-b39a945f21b9

Budeme se na Vás těšit.

23.-27.11.2020

  8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50-12:35
12:45-13:30
13:40-14:25
14:35-15:20
Po TH   Př

Aj (Hos)

AJ (Splítek)

Ma         
Út      ČJ Fyzika      intervence   
St MA  AJ (Spl)   D NJ RJ Karate (Mau)  Konzultace
s AP Krejčí  
   
Čt Konzultace HV  ČJ   

Aj (Hos) 

 

       
  MA  NJ   RJ  Zeměpis       

 

ANGLIKÝ JAZYK (Hostaša)

online výuka: 23.11. (10:00 - 10:45) a 26.11. (10:55 - 11:40)       zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 19.11. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 9.11. (10:00 - 10:45) a 12.11.  (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 2.11. (10:00 - 10:45) a 5.11.    (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE   a  ZDE

online výuka: 19.10. (10:00 - 10:45) a 22.10. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 12.10. (10:00 - 10:45) a 15.10. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

RUSKÝ JAZYK (Charalambidis)

Listopad

23.11. - 27.11.

Ahoj ruštináři, on-line výuka opět dle rozvrhu. Dokončujeme 4. lekci, takže byste si měli zopakovat vše - (profese a domácí mazlíčci), věnujeme tomu ještě jednu hodinu! A písanku už máme celou!

16.11. - 20.11.

Ahoj ruštináři, praciujeme stále podle rozvrhu, on-line se uvidíme ve středu, nezapomeňte opakovat:  U 44/10,11A a 11B, PS 54/21 a nezapomeňte na písanku - už v ní končíme! Ve středu до свидания!

  9.11. - 13.11.

Ahoj ruštináři, připomínám úkoly - zopakovat si s. 42 a 43 (měli jsme na on-line výuce) a nová slovíčka s. 48 - domácí mazlíčci (a také s.44!). On-line výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu!

2.11. - 6.11.  

Připomínám - on-line výuka středa 10:55 - 11:40 , pátek 10:55 - 10:40, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit!

26.-30.10.

Ahoj ruštináři, vím, že máte prázdniny (a taky si je užijte!), ale pokud byste si vzpomněli na ruštinu, pak si můžete zopakovat třeba pracovní sešit - s. 51 a 52 slovíčka z křížovky (a samozřejmě tajenku!), procvičit psaní - pište si třeba na volný papír (inspirace písankou do s. 55) a k dispozici máte stále nahrávky na Teamsu! Hezké prázniny!

19.- 23.10. 2020

Ahoj ruštináři, on-line výuka proběhne ve středu od 10:55 a v pátek od 10:55 !!!

12. - 16. 10.2020

Ahoj ruštináři, připomínám účast na on-line výuce ve středu od 10:55 průběžně opakujte přivlastňovací zájmena a zaměstnání (viz rozhovory v hodině).

5. - 9.10. 2020

Ahoj ruštináři, stále opakujeme přivlastňovací zájmena (učebnice s. 41 cv. 4A, 4B, 4C). Dále pokračujeme písankou do s. 53. Pokud si chcete oživit poslech, pak máte k dispozici na Teamsu nahrané audioukázky k jednotlivým cvičením z učebnice. On-line výuku jsme již měli 23.9. a další plánuji na pátek 2.10. na 4. vyučovací hodinu od 10:55. A vydržte, věřím, že se za pár dní zase uvidíme!

ANGLICKÝ JAZYK (Splítek)

Online hodiny prohběhnou ve středu a čtvrtek podle rozvrhu. 

12.10. procvič průběhový a prostý čas zde, učebnice str. 22. cv. 4- do sešitu. Posílat nemusíte, vše budeme kontrolovat na nejbližší online hodině

14.10. procvičme poslech zde

16.10. překlad vět zde. Práci mi pošlete do zprávy na teams ke kontrole.

19.10. Úkol zde (odevzdávejte do zadání v teams)

22.10. porozumění textu zde

1.11. PS- str.17/1- kontrola proběhne na online hodině

4.11. Pracovní list zde (odevzdání do zadání v teams- deadline- neděle 16:00)

13.11. úkoly zde

26.11. Dokončit cvičení v učebnici str.33, cv. 7 a poslat mi do zprávy.
Dále napsat do slovníčku slovíčka ze strany 80 v prac. sešitě. - UNIT 2B

NĚMECKÝ JAZYK (Štěpánová)

online hodina ve středu 25.11. (10:55-11:40) a v pátek 27.11. (10:00-10:45)

na 27.11.: PS strana 54/ slovíčka 6.lekce

Úkol na 25.11.: uč.37/13 - ústně, PS 46/12 - písemně. Neposílat.

Úkol na 20.11.: PS 45/9,10. Neposílat.

Úkol do 16.11.: uč. 35/5b) Napiš věty správně (do šk. sešitu). Úkol pošli do Teams.

Úkol na 13.11.: Napsat a naučit slovíčka Schreibwaren (Psací potřeby) PS str.47 + dokončit PS 43/4

Úkol na 11.11.: PS 41/1c + cv.2  Neposílat.

Úkol na 6.11.: PS 39/20,21 Neposílat.

úkol 26.-28.10.  ZDE

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 12.-16.10. ZDE, online hodina 16.10. v 10.55

23.9.  ONLINE hodina  10:55-11,40  (dle rozvrhu) v Teams

Zápis z online hodiny 23.9. ZDE

ČESKÝ JAZYK

do 24. 11. pracovní list zde, odevzdat přes MS Teams

do 16. 11. - vypracovaný úkol odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí zde

do 10. 11. 16:00 – vypracovat PL a odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí PL zde

do 19. 10. 19:00 - odevzdat čtenářský deník (zadání je v MS Teams, žáci napíší ve wordu a odevzdají v elektornické podobě)

do 19. 10. 15:00 - domácí úkol (zadáno v MS Teams - vypracovat a odevzdat přes zadání v MS Teams, ne do mailu prosím), návod na odevzání úkolu je zde, odkaz na pracovní list je zde

12. 10. učebnice str. 17 cv. 2b (do sešitu), PS str. 7 cv. 10, učebnice str. 51/1a (do sešitu) + dokončit PS (ti, kdo nedodělali, viz zadání z 2. 10.)

2. 10.  - pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2; str. 4 cv. 4, 5, 6, 7 (PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY 7. C) 

1. 10. online hodina 11:50-12:35

24. 9. online hodina 8:55-9:40

23. 9. - učebnice  str. 9/5b (do sešitu), učebnice str. 13-14 cv. 5 (do sešitu), učebnice str. 15/4 - přečíst a do sešitu si jen zapsat správné tvary ze závorek - nemusíte opisovat celý text (př. mezi Klatovy a Domažlicemi), str. 16/5 (celé do sešitu)

22. 9. učebnice str. 14-15/1a, 2a,b, 3 (do sešitu) + učebnice str. 9/5a (do sešitu), pokud nemáte učebnici, foto těchto stran najdete v MS Teams v kanálu zadání domácí práce

21. 9. online hodina 11:50-12:35 (oprava testu, prezentace s vyřešenou opravou je MS Teams v kanálu materiály)

FYZIKA 

48. týden online ÚT 24.11. 10:55-11:40 UČ (55-63) učivo 1,2 a pracovní list 1 a video

47. UČ (52-54) pátek 20.11. skládaání sil 1,2,3 46. Rovnováha sil a Test1 a řešení UČ (43-51) učivo 1,2 a prac. list 1 45. týden 2.11. - 8.11. Učebnice (39-43) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 43. UČ (31-36) učivo 1,2 a listy 1,2,3. Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7 listy 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a opakování 1

MATEMATIKA

48. týden online PO 23.11. 10:55-11:40 ST 25.11. 8:00-8:4527.11. 8:55-9:40

47. 20.11. byl Test6 a řešení. UČ (67-73) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 PS (52-5546. pátek Test5 a T5V středa Test4 a řešení UČ (58-66) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 PS (47-5145. 5.11. Test3 řešení zde. dále 4.11. Zadání Test2 a řešení taky 3.11. online Zadání a řešení  UČ (48-57) učivo 1,2 listy 1,2. PS (40-46) opakování 1 44. odpočinek. Čao! 43. UČ 1,2 (40-44) učivo 1 a list 1. PS (32-3542. UČ 1,2 (35-39) učivo 11 list, PS (30-3241. UČ (29-35) učivo 1,2 a 1,2 listy, PS (24-29). 39.-40. učivo 1 a listy 1,2. UČ (19-28) a PS (14-23)  38. učivo 1,2,31,2,3 listy.

 

DĚJEPIS  online: středa 3. hodina (od 10:00)

Doplňte si do sešitu zápis a odpovězte na otázky:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=wdIygo

Úkol do 11. 11.: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/ESHRwDapJkhNlXWq0DB1MMcBRT_inPw6ZdjtfRk9EpC1ew?e=gKZ9PW

Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=QteNiV

Zde máte k doplnění zápis. Na jeho konci najdete 2. domácí úkol. Postupujte podle zadání (napsat text rukou, vyfotit, fotku poslat v Zadání na Teams): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=cGcYdn

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=gYYgmt

PŘÍRODOPIS

Samostudium
Téma: Plazi
Cíl: Vypracuje křížovku na téma: plazi (nejméně pět řádků, více info. v teams: ZADÁNÍ)
!!! foto nebo dokument vložit do TEAMS – ZADÁNÍ !!!

 Online výuka (po, 23. 11. 2020, 8:55 – 9:40)
Téma: Obratlovci - ptáci
Cíl: Popíše vnitřní a vnější stavbu těla ptáků

ZEMĚPIS

Pátek 27. 11 Online hodina 11:50-12:35- Afrika. Mít připravené a vyhotovené pracovní listy k Africe. 

Samostudium - dodělat všechna zadání z TEAMS. V pondělí 23.11 přibyde nové zadání o Africe. Dopracovat do pátku.  

Zeměpis prakticky - vyzkoušej si hru  "Zorientuj se v Modřanské rokli"

Týden od 16.11 - 20.11. Samostudium - Tento týden nebude online hodina, ale ...

Pondělí - dodělat všechny zadané úkoly! Stále velká většina třídy neodevzdala.

Pátek - nové zadání. Sledujte TEAMS, přibyde tam nové zadání. 

Samostudium týden od 9.11 -13.11 - zadání v TEAMS nebo zde

Online výuka 9.11 ( 12:45-13:30 ).  Mít připraveno atlas, učebnice. Naviděnou 

2.11. Online výuka 10:55 -11:40. Prosím mějte přípravené desky s pracovními listy.  Další informace k výuce na online hodině. 

19.10. Ahoj, posílám zadání úkolu - omlouvám se, že nebylo již dnes, ale test byl pozitivní :-( a jsem tedy nemocná. Zadání ke stažení zde. Na TEAMS uloženo ve Výukové materiály, spolu s dalšími dokumenty, které pomohou se zvládnutím látky. Brzy na viděnou, KB

12.10. Online výuka

Ahoj, zítra nebude online - ale dívejte se prosím na Teams a web třídy na zadání úkolu. V pondělí snad naviděnou. Zítra jdu na testy, tak se uvidí :-) 

Pokud nebudu nemocná, zkusíme vysílat a učit se v pátek 16.10. 10-10:45. 

Prosím mějte přípravené pracovní listy Oceány (budeme společně kontrolovat). Ke stažení na TEAMS. Další pokyny dostanete zítra během hodiny. 

29.9. - Na Teams je zadaní (nového) úkolu. Vybírat budu po návratu do školy. Mějte se! 

Výtvarná výchova

Samostudium
Téma: Ptactvo
Cíl: Nakreslí si do sešitu přírodopisu jeden druh ptactva a popíše vnější stavbu těla

Humanitní výchova

Poté vypracuj pracovní list zde. Vypracovanou práci mi pošli do zprávy na teams

  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám

Hudební výchova (Charalambidis)

9.11. - 13.11. - Ahoj, pokud se budete chtít na něco zeptat ohledně projektu, nabízím konzultaci ve čtvrtek 12.11. od 8:00!

 

2. - 6.11.

 

Ahoj, tak je jasné, že se neuvidíme ani tento a ani další týden, proto prosím pracujte na projektech a rád bych je viděl zaslané (foto, scan, power point, word, jak budete moci) do 18.listopadu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte mě e-mailem nebo přes teams a já se s vámi spojím, předpokládám udělat i konzultaci z HV příští týden! Tak zatím!

říjen - distanční výuka
Ahoj sedmáci, pro ty z vás, kteří ještě tápou nebo kteří by potřebovali inspiraci, mám jedno video, píseň a interpreta určitě není třeba představovat! Tak se inspirujte!

Ahoj hudebkáři, jelikož se nějaký pátek neuvidíme, máte tedy dostatek času si připravit svoje projekty na téma, které jste si sami zvolili. V listopadu bych rád viděl všechny vámi vypracované projekty, přičemž jejich prezentace budou následovat v dalších týdnech podle další domluvy. Pokud si nebudete vědět rady (např. na kolik sdob se píseň počítá), můžete mě kontaktovat přes Teams nebo e-mail. Ale, jak jsme si říkali, většina moderních populárních či rockových písní, které jste si vybírali, mají většinou dvě nebo čtyři doby. Tak to snad dáte!

 Tělesná výchova (Čermák) - listopad 2020

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každé pondělní a středeční ráno cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Vážení rodiče,
ve středu 9.9.2020 se sejdeme na online třídní schůzce v 17:30 hod, stejně jako v loňském školním roce.
Odkaz na třídní schůzku je zde: https://join.skype.com/p4zq2jj1V3kq
Doufám, že nám všem bude technika přát a schůzka proběhne v pořádku.
 

Na jaře proběhlo hlasování a nyní nám tapeta dělá krásnější třídu.

Milí sedmáci,
prázdniny se blíží ke konci a já už se moc těším na naše shledání, které bude v úterý 1. září v 8:00 v naší třídě! Zde na stránkách budou postupně přibývat nové informace, tak je pečlivě sledujte :).

Užívejte si zbytek volna, kdybyste cokoliv potřebovali, neváhejte se na mě obrátit přes Teams.
Lucie Kostolná

Informace ke čtenářskému deníku

seznam doporučené literatury zde

termíny odevzdání zde

otázky ke ČD zde

zápis do ČD zde

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

Pomůcky:
D – 1 x 464 nebo 444
– 1 x 440
Z – Pořadač kroužkový (viz odkaz) – určitě lze pokračovat s tím z loňska, i se zápisky z loňska. Nosit se sebou učebnici, atlas. Psací potřeby, volný papír.
https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB
Fy - školní sešit - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní pojmy!!!
Hum – jakýkoli sešit, žáci mohou pokračovat v sešitě z loňského roku
M – školní sešit nelinkovaný - ideálně 460 a obalený, dále sešit nelinkovaný - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní příklady!!! 0, 1, 2, 3, 4, 5 budeme pracovat.
Ang (Splítek) - A444, sešit na slovíčka- jakýkoli, A544

Ang (Hostaša)2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu, psací potřeby
N – 2x sešit č. 544
Rj -pokračujeme v sešitech a učebnicích, které mají (Novyje klasnyje druzjá 1 – písanka, pracovní sešit a učebnice)

Čj - sešit na mluvnici (1x malý linkovaný silnější)
sešit na literaturu a sloh (2x malý linkovaný)
čtenářský deník (ideálně pokračujete v zápisníku z loňských let)
sešit na pravopisná cvičení (malý linkovaný)
několik folií na pracovní listy, případně i desky, do který si můžete folie zakládat

Vv 
- větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
černá tuš a redispero s násadkou
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)
bílé čtvrtky A4 - 20 ks na pololetí
bílé čtvrtky A3 - 10 ks na pololetí
Tv - povinné pomůcky - 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Hv - obyčejný jakýkoliv nelinkovaný sešit

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020).
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- žáci II. stupně končí v průběhu druhé vyučovací hodiny (8:55 - 9:40)
- výdej obědů proběhne v čase od 10:30 - 11:00 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- II. stupeň - výuka proběhne 5 vyučovacích hodin (do 12:35)
- školní jídelna vydává obědy standardně od 11:30 - 14:00 (zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Další termíny:
třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

LISTOPAD (distanční výuka)

Sledujte prosím webové stránky třídy, které jsou pro distanční výtku hlavním zdrojem informací. Účast na online hodinách a plnění úkolů distančně je povinné. Absence na online hodinách bude muset být omluvena rodiči.

AP konzultace - pomoc asistenta pedagoga (vysvětlení látky, doučování) mohou využít všichni žáci

23.-27.11.2020

  8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50-12:35
12:45-13:30
13:40-14:25
14:35-15:20
Po TH   Př

 

AJ (Splítek)

         
Út      ČJ          
St MA  AJ (Spl)   D NJ RJ Karate (Mau)  Konzultace
s AP Krejčí  
   
Čt Konzultace HV  ČJ   

Aj (Hos) 

AJ (spl)- konzultace

       
  MA  NJ   RJ   Fyzika     

 

ANGLIKÝ JAZYK (Hostaša)

online výuka: 19.11. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 9.11. (10:00 - 10:45) a 12.11.  (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 2.11. (10:00 - 10:45) a 5.11.    (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE   a  ZDE

online výuka: 19.10. (10:00 - 10:45) a 22.10. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 12.10. (10:00 - 10:45) a 15.10. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

 

RUSKÝ JAZYK (Charalambidis)

16.11. - 20.11.

Ahoj ruštináři, praciujeme stále podle rozvrhu, on-line se uvidíme ve středu, nezapomeňte opakovat:  U 44/10,11A a 11B, PS 54/21 a nezapomeňte na písanku - už v ní končíme! Ve středu до свидания!

 

9.11. - 13.11.

 

Ahoj ruštináři, připomínám úkoly - zopakovat si s. 42 a 43 (měli jsme na on-line výuce) a nová slovíčka s. 48 - domácí mazlíčci (a také s.44!). On-line výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu!

2.11. - 6.11.  

Připomínám - on-line výuka středa 10:55 - 11:40 , pátek 10:55 - 10:40, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit!

26.-30.10.

Ahoj ruštináři, vím, že máte prázdniny (a taky si je užijte!), ale pokud byste si vzpomněli na ruštinu, pak si můžete zopakovat třeba pracovní sešit - s. 51 a 52 slovíčka z křížovky (a samozřejmě tajenku!), procvičit psaní - pište si třeba na volný papír (inspirace písankou do s. 55) a k dispozici máte stále nahrávky na Teamsu! Hezké prázniny!

19.- 23.10. 2020

Ahoj ruštináři, on-line výuka proběhne ve středu od 10:55 a v pátek od 10:55 !!!

12. - 16. 10.2020

Ahoj ruštináři, připomínám účast na on-line výuce ve středu od 10:55 průběžně opakujte přivlastňovací zájmena a zaměstnání (viz rozhovory v hodině).

5. - 9.10. 2020

Ahoj ruštináři, stále opakujeme přivlastňovací zájmena (učebnice s. 41 cv. 4A, 4B, 4C). Dále pokračujeme písankou do s. 53. Pokud si chcete oživit poslech, pak máte k dispozici na Teamsu nahrané audioukázky k jednotlivým cvičením z učebnice. On-line výuku jsme již měli 23.9. a další plánuji na pátek 2.10. na 4. vyučovací hodinu od 10:55. A vydržte, věřím, že se za pár dní zase uvidíme!

ANGLICKÝ JAZYK (Splítek)

Online hodiny prohběhnou ve středu a čtvrtek podle rozvrhu. 

12.10. procvič průběhový a prostý čas zde, učebnice str. 22. cv. 4- do sešitu. Posílat nemusíte, vše budeme kontrolovat na nejbližší online hodině

14.10. procvičme poslech zde

16.10. překlad vět zde. Práci mi pošlete do zprávy na teams ke kontrole.

19.10. Úkol zde (odevzdávejte do zadání v teams)

22.10. porozumění textu zde

1.11. PS- str.17/1- kontrola proběhne na online hodině

4.11. Pracovní list zde (odevzdání do zadání v teams- deadline- neděle 16:00)

13.11. úkoly zde

NĚMECKÝ JAZYK (Štěpánová)

online hodina ve středu 25.11. (10:55-11:40) a v pátek 27.11. (10:00-10:45)

Úkol na 25.11.: uč.37/13 - ústně, PS 46/12 - písemně. Neposílat.

Úkol na 20.11.: PS 45/9,10. Neposílat.

Úkol do 16.11.: uč. 35/5b) Napiš věty správně (do šk. sešitu). Úkol pošli do Teams.

Úkol na 13.11.: Napsat a naučit slovíčka Schreibwaren (Psací potřeby) PS str.47 + dokončit PS 43/4

Úkol na 11.11.: PS 41/1c + cv.2  Neposílat.

Úkol na 6.11.: PS 39/20,21 Neposílat.

úkol 26.-28.10.  ZDE

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 12.-16.10. ZDE, online hodina 16.10. v 10.55

23.9.  ONLINE hodina  10:55-11,40  (dle rozvrhu) v Teams

Zápis z online hodiny 23.9. ZDE

ČESKÝ JAZYK

do 24. 11. pracovní list zde, odevzdat přes MS Teams

do 16. 11. - vypracovaný úkol odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí zde

do 10. 11. 16:00 – vypracovat PL a odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí PL zde

do 19. 10. 19:00 - odevzdat čtenářský deník (zadání je v MS Teams, žáci napíší ve wordu a odevzdají v elektornické podobě)

do 19. 10. 15:00 - domácí úkol (zadáno v MS Teams - vypracovat a odevzdat přes zadání v MS Teams, ne do mailu prosím), návod na odevzání úkolu je zde, odkaz na pracovní list je zde

12. 10. učebnice str. 17 cv. 2b (do sešitu), PS str. 7 cv. 10, učebnice str. 51/1a (do sešitu) + dokončit PS (ti, kdo nedodělali, viz zadání z 2. 10.)

2. 10.  - pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2; str. 4 cv. 4, 5, 6, 7 (PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY 7. C) 

1. 10. online hodina 11:50-12:35

24. 9. online hodina 8:55-9:40

23. 9. - učebnice  str. 9/5b (do sešitu), učebnice str. 13-14 cv. 5 (do sešitu), učebnice str. 15/4 - přečíst a do sešitu si jen zapsat správné tvary ze závorek - nemusíte opisovat celý text (př. mezi Klatovy a Domažlicemi), str. 16/5 (celé do sešitu)

22. 9. učebnice str. 14-15/1a, 2a,b, 3 (do sešitu) + učebnice str. 9/5a (do sešitu), pokud nemáte učebnici, foto těchto stran najdete v MS Teams v kanálu zadání domácí práce

21. 9. online hodina 11:50-12:35 (oprava testu, prezentace s vyřešenou opravou je MS Teams v kanálu materiály)

FYZIKA 

47. týden 16.11. - 22.11. UČ (52-54) pátek 20.11. online 12:45-13:30 procv. skládaání sil 1,2,3 

46. Rovnováha sil a Test1 a řešení UČ (43-51) učivo 1,2 a prac. list 1 45. týden 2.11. - 8.11. Učebnice (39-43) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 43. UČ (31-36) učivo 1,2 a listy 1,2,3. Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7 listy 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a opakování 1

MATEMATIKA

47. 20.11. byl Test6 a řešení. UČ (67-73) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 PS (52-55)

46. pátek Test5 a T5V středa Test4 a řešení UČ (58-66) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 PS (47-5145. 5.11. Test3 řešení zde. dále 4.11. Zadání Test2 a řešení taky 3.11. online Zadání a řešení  UČ (48-57) učivo 1,2 listy 1,2. PS (40-46) opakování 1 44. odpočinek. Čao! 43. UČ 1,2 (40-44) učivo 1 a list 1. PS (32-3542. UČ 1,2 (35-39) učivo 11 list, PS (30-3241. UČ (29-35) učivo 1,2 a 1,2 listy, PS (24-29). 39.-40. učivo 1 a listy 1,2. UČ (19-28) a PS (14-23)  38. učivo 1,2,31,2,3 listy.

 

DĚJEPIS  online: středa 3. hodina (od 10:00)

Doplňte si do sešitu zápis a odpovězte na otázky:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=wdIygo

Úkol do 11. 11.: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/ESHRwDapJkhNlXWq0DB1MMcBRT_inPw6ZdjtfRk9EpC1ew?e=gKZ9PW

Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=QteNiV

Zde máte k doplnění zápis. Na jeho konci najdete 2. domácí úkol. Postupujte podle zadání (napsat text rukou, vyfotit, fotku poslat v Zadání na Teams): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=cGcYdn

PŘÍRODOPIS

Samostudium
Téma: Cizokrajní ještěři a hadi
Cíl: Vypracuje do sešitu otázky a úkoly (učebnice str. 33)

Téma: Ještěři a hadi
Cíl: Vypracuje PS str. 17 (povinné) a str. 16 (dobrovolné)

ZEMĚPIS

Týden od 16.11 - 20.11. Samostudium - Tento týden nebude online hodina, ale ...

Pondělí - dodělat všechny zadané úkoly! Stále velká většina třídy neodevzdala.

Pátek - nové zadání. Sledujte TEAMS, přibyde tam nové zadání. 

Samostudium týden od 9.11 -13.11 - zadání v TEAMS nebo zde

Online výuka 9.11 ( 12:45-13:30 ).  Mít připraveno atlas, učebnice. Naviděnou 

2.11. Online výuka 10:55 -11:40. Prosím mějte přípravené desky s pracovními listy.  Další informace k výuce na online hodině. 

19.10. Ahoj, posílám zadání úkolu - omlouvám se, že nebylo již dnes, ale test byl pozitivní :-( a jsem tedy nemocná. Zadání ke stažení zde. Na TEAMS uloženo ve Výukové materiály, spolu s dalšími dokumenty, které pomohou se zvládnutím látky. Brzy na viděnou, KB

12.10. Online výuka

Ahoj, zítra nebude online - ale dívejte se prosím na Teams a web třídy na zadání úkolu. V pondělí snad naviděnou. Zítra jdu na testy, tak se uvidí :-) 

Pokud nebudu nemocná, zkusíme vysílat a učit se v pátek 16.10. 10-10:45. 

Prosím mějte přípravené pracovní listy Oceány (budeme společně kontrolovat). Ke stažení na TEAMS. Další pokyny dostanete zítra během hodiny. 

29.9. - Na Teams je zadaní (nového) úkolu. Vybírat budu po návratu do školy. Mějte se! 

Výtvarná výchova

Samostudium
Téma: Lend Art
Cíl: Vytvoří v přírodě Lend Art (najdi si na internetu, co to je :)) dle vlastní fantazie a vyfotí na mobilní telefon
!!! Kdo chce, pošle do teams – soubory – Lend Art (složka)!!!

Humanitní výchova

Poté vypracuj pracovní list zde. Vypracovanou práci mi pošli do zprávy na teams

  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám

Hudební výchova (Charalambidis)

9.11. - 13.11. - Ahoj, pokud se budete chtít na něco zeptat ohledně projektu, nabízím konzultaci ve čtvrtek 12.11. od 8:00!

 

2. - 6.11.

 

Ahoj, tak je jasné, že se neuvidíme ani tento a ani další týden, proto prosím pracujte na projektech a rád bych je viděl zaslané (foto, scan, power point, word, jak budete moci) do 18.listopadu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte mě e-mailem nebo přes teams a já se s vámi spojím, předpokládám udělat i konzultaci z HV příští týden! Tak zatím!

říjen - distanční výuka
Ahoj sedmáci, pro ty z vás, kteří ještě tápou nebo kteří by potřebovali inspiraci, mám jedno video, píseň a interpreta určitě není třeba představovat! Tak se inspirujte!

Ahoj hudebkáři, jelikož se nějaký pátek neuvidíme, máte tedy dostatek času si připravit svoje projekty na téma, které jste si sami zvolili. V listopadu bych rád viděl všechny vámi vypracované projekty, přičemž jejich prezentace budou následovat v dalších týdnech podle další domluvy. Pokud si nebudete vědět rady (např. na kolik sdob se píseň počítá), můžete mě kontaktovat přes Teams nebo e-mail. Ale, jak jsme si říkali, většina moderních populárních či rockových písní, které jste si vybírali, mají většinou dvě nebo čtyři doby. Tak to snad dáte!

 Tělesná výchova (Čermák) - listopad 2020

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každé pondělní a středeční ráno cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Vážení rodiče,
ve středu 9.9.2020 se sejdeme na online třídní schůzce v 17:30 hod, stejně jako v loňském školním roce.
Odkaz na třídní schůzku je zde: https://join.skype.com/p4zq2jj1V3kq
Doufám, že nám všem bude technika přát a schůzka proběhne v pořádku.
 

Na jaře proběhlo hlasování a nyní nám tapeta dělá krásnější třídu.

Milí sedmáci,
prázdniny se blíží ke konci a já už se moc těším na naše shledání, které bude v úterý 1. září v 8:00 v naší třídě! Zde na stránkách budou postupně přibývat nové informace, tak je pečlivě sledujte :).

Užívejte si zbytek volna, kdybyste cokoliv potřebovali, neváhejte se na mě obrátit přes Teams.
Lucie Kostolná

Informace ke čtenářskému deníku

seznam doporučené literatury zde

termíny odevzdání zde

otázky ke ČD zde

zápis do ČD zde

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

Pomůcky:
D – 1 x 464 nebo 444
– 1 x 440
Z – Pořadač kroužkový (viz odkaz) – určitě lze pokračovat s tím z loňska, i se zápisky z loňska. Nosit se sebou učebnici, atlas. Psací potřeby, volný papír.
https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB
Fy - školní sešit - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní pojmy!!!
Hum – jakýkoli sešit, žáci mohou pokračovat v sešitě z loňského roku
M – školní sešit nelinkovaný - ideálně 460 a obalený, dále sešit nelinkovaný - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní příklady!!! 0, 1, 2, 3, 4, 5 budeme pracovat.
Ang (Splítek) - A444, sešit na slovíčka- jakýkoli, A544

Ang (Hostaša)2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu, psací potřeby
N – 2x sešit č. 544
Rj -pokračujeme v sešitech a učebnicích, které mají (Novyje klasnyje druzjá 1 – písanka, pracovní sešit a učebnice)

Čj - sešit na mluvnici (1x malý linkovaný silnější)
sešit na literaturu a sloh (2x malý linkovaný)
čtenářský deník (ideálně pokračujete v zápisníku z loňských let)
sešit na pravopisná cvičení (malý linkovaný)
několik folií na pracovní listy, případně i desky, do který si můžete folie zakládat

Vv 
- větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
černá tuš a redispero s násadkou
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)
bílé čtvrtky A4 - 20 ks na pololetí
bílé čtvrtky A3 - 10 ks na pololetí
Tv - povinné pomůcky - 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Hv - obyčejný jakýkoliv nelinkovaný sešit

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020).
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- žáci II. stupně končí v průběhu druhé vyučovací hodiny (8:55 - 9:40)
- výdej obědů proběhne v čase od 10:30 - 11:00 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- II. stupeň - výuka proběhne 5 vyučovacích hodin (do 12:35)
- školní jídelna vydává obědy standardně od 11:30 - 14:00 (zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Další termíny:
třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana