7.C

 

!!! Prosím, kdo nevrátil školní elektroniku. Neprodleně odevzdejte přístroje paní Valentové!!!

!!!Návrat do školy po karanténě v pátek 28.5.2021!!!

 

II. pololetí (distanční výuka) - květen

Sledujte prosím webové stránky třídy, které jsou pro distanční výtku hlavním zdrojem informací. Účast na online hodinách a plnění úkolů distančně je povinné. Absence na online hodinách bude muset být omluvena rodiči.

Obědy mají děti odhlášené - pokud si budete obědy chtít odebírat - je potřeba si přihlásit 

AP konzultace - pomoc asistenta pedagoga (vysvětlení látky, doučování) mohou využít všichni žáci

!!! Prosím kontrolujte tabulku online výukuky !!!

24.5. - 27.5.2021 distanční výuka

!!!V pátek 28.5.2021 se jde do školy!!!

 

AP-Dynybil

  8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50-12:35
12:45-13:30
13:40-14:25
14:35-15:20
Po  TH Př 

 Aj (Hos)

AJ (Splítek)

 M ČJ    Intervence čj    
Út      ČJ Fy   HUM  D    
St    D Nj/RJ   HV - konzultace     
Čt  ČJ  Př

Aj (Hos)

AJ (Splítek)

       
!!! NÁVRAT  DO 

   ŠKOLY

!!!       

 

Český jazyk

do 28. 5. zde (str. 6-11), věty přepsat na papír, vytvořit graf, pojmenovat VČ, podepsané odevzdat zítra ve škole

do 21. 5. PL slovesa (zadáno v MS Teams)

do 19. 5. kvíz slovesa

do 14. 5. kvíz + pracovní listy (zadáno přes MS Teams)

Anglický jazyk (Splítek)

19.5. učebnice str. 72- 2,3 do sešitu. 73/4,- do sešitu

17.5. PS- str. 52 celá. Kontrola proběhne na hodině. 

6.5.6.5. pracovní sešit- 48/1,2. 49/1,2,3,4

26.4. Napiš 10 vět o tom, co jsi dělal o víkendu.

Prac. sešit- str. 42/6,7. 43/1,2,3. 44/1,23,4,5

16.4. pracovní list zde (úkol vkládejte do zadání v teams do 19.4. 8:00)

13.4. Učebnice str.59/5,6.

      PS str. 41/1,2,3,4. str.42-5 (úkol posílejte do soukromého chatu)

9.4. přepsat slovíčka 5A-prac. sešit str.82 

    prac. sešit- str. 40, cv. 2, 3. str. 41 cv. 1,2

7.4. úkol zde

22.3. udělat dvojice, podívat se na video zde, vypsat otázky moderátora. Společně ve dvojici vymyslet odpovědi na otázky modrátora. 

Pracovní list zde, vkládejte do zadání v teams do středy 24.3. 8:45

18.3. učebnice str. 50 cv. 5. str 51, cv. 9
pracovní sešit- str. 33, cv. 5,6. str 34 cv. 7, 8 , str. 36, cv 1,2

5.3. úkol, který vložíte do zadání zde (termín odevzdání je 7.3. 23:00). další úkoly budeme kontrolovat na online výuce. učebnice str.48. cv.3, str. 50, cv.1.

19.2. prac. sešit str. 27,29,30,31 Překlad zde (překlad odevzdávejte do zadání v teams do 26.2. 12:00)

4.2. Pracovní list zde (odevzdávejte do soukromého chatu)

1.2. Vypsat slovíčka 3B (prac. sešit. str.81)

28.1. Vypsat slovíčka 3A (prac. sešit. str.80)


Matematika   31.5. - 6.6. (23. týden) učivo 1,2 učebnice (39-50) listy 1,2 PS (138-143)

24.5. - 30.5. (22. týden) učivo 1,2 učebnice (27-38) listy 1,2 PS (125-137)

20. učivo 1,2 učebnice (15-23) listy 1,2 PS (118-125) - ve škole !!! 19. týden třetí Učebnice (5-14) učivo 1,2 list 1,2 18. listy 1,2 procenta test a pdf a řešení červená skupina má domácí úkol 1 17. týden) UČ (76-81) PS (109-11216. učivo 1,2 UČ (65-76) listy 1,2 PS (102-10815. učivo 1,2 UČ (59-64) listy 1,2 PS (99-10114. online NENÍ, samostudium učivo 1 list 1 13. učivo 1,2 UČ (54-58) listy 1,2 PS (97-98) DÚ tento týden jsou jednotlivé pracovní listy 12. UČ (42-53) list 1 PS (90-96) DÚ - Učebnice 44/4 a 47/3 do školního sešitu 11. týden test na Úměrnost testik a řešení 9. - 10. týden podpora pro zpracování pracovních 1 listů 8. týden úměra učivo 1,2 UČ (35-38) listy 1,2 PS (85-877. týden Domácí úkol zpracovat a zaslat list č. 2,3 učivo 1,2,3 UČ (29-35) listy 1,2,3 PS (82-846. týden Online test Poměr2 pdf a tady je řešení


Dějepis

Zde máte nový zápis: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=sa7Jic

Dobrovolný domácí úkol (rotunda) trvá až do návratu žáků do školy.

Úkol do 22. 2.: Vyplnění online testu na webu lidice21.cz dle instrukcí z online hodiny. V případě dotazů se na mne obraťte v Teams.

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=tTGYYC

Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=C81R7n .

Hodina dějepisu bude příští týden mimořádně v úterý 16. února 6. hodinu!!!

Zde máte zápis k doplnění: https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=4FHxTv

Domácí úkol: Do sešitu zezadu napište alespoň 5 míst, která se nacházejí na Novém Městě v Praze. Fotografii úkolu odevzdejte v Teams do 3. 3. do 10:00.

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=VyIJdF

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=UsEzwy

DOBROVOLNÝ domácí úkol: Najdi a zapiš do sešitu známý citát Jana Husa o pravdě. Odevzdávat v Teams do 17. 3. v 10:00.

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=na9NoH

Zde máte pokračování zápisu a zadání domácího úkolu: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=AzZYzF

 Zde máte pokračování zápisu a zadání domácího úkolu. Odevzdává se v Teams do 7. 4. do 10:00:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbRUPEfwzmhIljxBtG9TYHAB5vobhxyKR1CN1MHR2tkdEw?e=6QYvAh

Zde máte pokračování zápisu: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=kjEIRz

Pokračování zápisu máte zde. Nezapomeňte doplnit pojmy, které jsou vynechány!  

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=8qHTRL

Zde máte zápis z humanismu a renesance. Nezapomeňte doplnit červeně vyznačené úkoly!: https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=TeWrAU

 

Zde máte zápis z hodiny 26. 5.: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbZtDlAZAsdHs2leGHS9NGUBu9EiG-ORMzFIzUsFGVjtlA?e=oFbgdA


Přírodopis

Online výuka (po 17. 5. 2021, 8:55 – 9:40)
Téma: Krytosemenné rostliny
Cíl: Uvede příklady krytosemenných rostlin, zapíše si zadání na prezentaci

Samostudium
Téma: Prezentace krytosemenné rostliny
Cíl: Vypracovává prezentaci na zadané téma z online výuky (po 17.5.2021)

Online výuka (po 3. 5. 2021, 8:55 – 9:40)
Téma: Rozmnožování rostlin, rozšiřování plodů a semen
Cíl: Vypíše možnosti rozmnožování a délku vývinu rostlin

Samostudium
Téma: Příčný řez jehlicí borovice lesní
Cíl: Nakreslit a popsat do sešitu – příčný řez borovice lesní (učebnice str. 81)

Online výuka (po 26. 4. 2021, 8:55 – 9:40)
Téma: Opylení, oplození, semena a plody
Cíl: Vysvětlí pojmy opylení a oplození, semena a plody

Samostudium
Téma: PS – semena a plody
Cíl: Vypracuje PS str. 34
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (po, 19. 4. 2021, 8:55 – 9:40)
Téma: Květ
Cíl: Vysvětlí pojmy květ – jednopohlavný, oboupohlavný, rostlina – jednodomá, dvoudomá

Samostudium
Téma: PS – květ, květenství
Cíl: Vypracuje PS str. 33
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Zeměpis

pondělí - samostudium, odevzdat ASIE - úvod - viz zadání teams . Písemka bude až  31.5. 

pátek 21.5. online hodina . Odevzdat PL Slum PL JA Pouště   PL OPAKOVÁNÍ JA -Trimino Jižní Amerika - Padlet Pozvánka na krátký film

pátek 7.5 online hodina 

pátek 30.4. online hodina PL Amazonie  

pátek 23.4. online hodina . Pl Střední Amerika 

pátek 16.4. online hodina 8:55-9:40  - kvíz S. Amerika, Střední Amerika, příprava viz informace v TEAMS. 

pondělí 29.3. online hodina . Mít připravenou prezentaci !  

pátek 26.3. online hodina . Mít připravený obrázkový referát ! 

v týdnu od 15.3 není online výuka. Sledujte TEAMS pro zadání na samostudium. 

pondělí 8.3. online hodina 

 pondělí 1.3: Online hodina -PL  Obyvatelstvo Ameriky -odevzdat přes zadání v TEAMS.

pátek 19.2 - online hodina 

pondělí 1.2. Online výuka, viz rozvrh. Vypracovat nový PL - Amerika ! 


Fyzika  - 24.5. - 30.5.2021 (22. týden) Mechanické vlastnosti plynů 1,2,3 zdroj inspirace 1,2,3

Procvičování a opakování učiva 1,2,3

3.5. - 9.5.2021 (19. týden) modrá ÚT 10:55-11:40 červená PÁ 12:45-13:30 19. učivo 1,2 UČ (123-129) list 1 a pro úplnost ještě video a ještě 8. učivo 1,2 UČ (115-122) list 1 16. procvičování učiva formou pracovních listů 15. učivo 1,2 UČ (105-114) listy 1,2 samostudium 14. online NENÍ, dopracovat listy z předchozích týdnů, nejlépe i zaslat, děkuji 13. učivo 1,2 UČ (98-104) listy 1,2  12. učivo 1,2  UČ (91-97) list 1  10. - 11. UČ (89-91)  8. - 9. opakování  stroje  a STROJE učivo 1,2 UČ (86-88) Blaise Pascal 1,2 listy 1,2 7. týden učivo 1,2 a zápis video UČ (82-856. týden učivo 1,2,3 UČ (80-82) listy 1,2,3,4

 


Ruský jazyk

Květen

24.5. - 28.5. - on-line výuka dle rozvrhu, ve středu test - vše v Teamsech funguje, využijte k přípravě podkladů, které jsem vám zaslal.

17.5. - 21.5. - on-line výuka dle rozvrhu

3.5. - 7.5. - on-line výuka dle rozvrhu

Duben

26.4.- 30.4. on-line výuka dle rozvrhu

19.4. - 23.4. On-line výuka pouze ve středu, v pátek budete mít distanční výuku (úkoly zadám ve středu při on-line výuce)

12.4 -16.4. - on-line výuka dle rozvrhu, a už opakujeme a pomalu dokončujeme 1. sešit!

6.4. - 9.4. - on-line výuka dle rozvrhu 

Březen

22.3. - 26.3. - on-line výuka dle rozvrhu.

15.3. - 19.3. - on-line výuka probíhá tento týden už opět podle rozvrhu. A pracujeme již i s interaktivním programem!
8.3. - 12.3.  ve středu se nekoná on-line výuka (jsem na školení), proto máte samostudium, a to a/ zopakujte si cvičení z pracovního sešitu - doporučuji využít k tomu interaktivní portál mCourser (přístupové údaje máte v pracovním sešitu) b/pro ty, kteří zápasí s azbukou(!) zopakovat si azbuku - využít lze buď tento odkaz nebo lépe tento. V pátek on-line hodina probíhá normálně!

1.3. - 5.3. - jak to vypadá, tak se i v březnu budeme potkávat pouze on-line. Nevadí, pracujeme dál podle rozvrhu, na hodinu si zopakujte rozhovor z učebnice s. 55 14A, znalost slovíček z lekce je již samozřejmostí!

Únor

15.2. - 19.2. On-line výuka probíhá dle řádného rozvrhu (tedy žádná změna, jsem zde)! Nezapomeneme číst článek "s Káťou a agentem - realitním makléřem" a umíme slovíčka 5. lekce!

8.2. - 12.2. Výuka dle rozvrhu. Umíme slovíčka a fráze týkající se vybavení bytu, poznáme číslovky a počet pater v domě. A pojedeme dál :-)!

1.2. - 5.2. Ahoj ruštináři, on-line výuka opět dle rozvrhu, zapínáme kamery. Umíme vyprávět o svém bytě, co se v něm nachází a umíme číst cv.6A str.52 a vyprávět cv.9 str.53 učebnice!


Anglický jazyk (Hostaša)

3.5.- 7.5.        zadání domácí práce ZDE

26.4.- 30.4.     zadání domácí práce ZDE

19.4.- 23.4.     zadání domácí práce ZDE

12.4.- 16.4.     zadání domácí práce ZDE

6.4.- 9.4.         zadání domácí práce ZDE

29.3.- 2.4.       zadání domácí práce ZDE

online výuka: 22.3. (10:00 - 10:45) a 25.3. (10:55 - 11:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 15.3. (10:00 - 10:45) a 18.3. (10:55 - 11:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 8.3. (10:00 - 10:45) a 11.3. (10:55 - 11:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 1.3. (10:00 - 10:45) a 4.3. (10:55 - 11:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 15.2. (10:00 - 10:45) a 18.2. (10:55 - 11:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 8.2. (10:00 - 10:45) a 11.2. (10:55 - 11:40)  zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 1.2. (10:00 - 10:45) a 4.2. (10:55 - 11:40)    zadání domácí práce: ZDE


Německý jazyk

ONLINE výuka ve středu 26.května (10:55-11:40) 

Úkol na 26.5.: Překlad vět. Zadání v Teams.

Úkol na 12.5.: Překlad. Zadání v Teams. Kontrola ve škole.

Úkol na 7.5.: PS 76/13a)  Doplň věty. Neposílat.

Úkol na 5.5.: uč.str.59 cv.9a) Profily od Anny a Hakuya. Ústní úkol.

Úkol na 30.4.: PS 76/12  Napiš, jak vypadá tvůj den (minimum 5 vět). Neposílat.

Úkol na 28.4.: Překlad vět. Zadání v Teams. Neposílat.

Úkol do 22.4.: uč.str.58/cv.7c) Was macht Hakuyo wann? Pošli do Teams!

Úkol na 21.4.: uč.58/7b) Dej do správného pořadí. Ústní úkol.

Úkol na 16.4.: PS 74/8b) Vyber si 1 jídlo. Co k němu potřebuješ? Nakresli obrázek. Neposílat.

Úkol na 14.4.: PS 74/7 a,b  Neposílat.

úkol na 9.4.: PS 73/4  Doplň slovesa ve správném tvaru. Neposílat.

úkol do 5.dubna: PS 72-73/3 a,b,c - "essen, schlafen". Poslat do Teams.

úkol na 31.3.: Napsat do slovníčku slovíčka 9.lekce - PS str.78 (fialové rámečky)

+ ústní úkol: uč.str.56-57/cv.3 a, b

úkol na 26.3.: PS 70/19  Doplň členy. Neposílat.

úkol na 24.3.: PS 69/18a)  Doplň podstatná jména v množném čísle. Neposílat.

úkol na 19.3.: PS str.68-69/cv.16 a), b)  Množné číslo. Neposílat.

úkol na 17.3.: PS 68/13,14  Pošli do Teams!

úkol na 12.3.: PS 67/11  Doplň slovesa ve správném tvaru.

úkol na 10.3.: PS 67/8,9 - číslovky, číselná řada

úkol na 5.3.: napsat slovíčka 8.lekce - PS str.71 (der Saft - die Flasche)

úkol na 3.3.: napsat do slovníčku PS str.71/ Getränke + Obstsorten. Učit se slovíčka.

19.2.: PS 63/18  Napiš 6 vět (do školního sešitu). Pošli do Teams!

úkol na 17.2.: opakovat slovíčka 7.lekce, PS strana 64

úkol na 12.2.: PS 62/13  Woher kommt das?

úkol na 10.2.: slovíčka 7.lekce (PS str.64 - Země) + ústní úkol uč.50/9

úkol na 5.2.: PS 59/6 Napiš o 4 rodinných příslušnících + slovíčka PS 64/Berufe

úkol na 3.2.: PS 59/4c) a PS 59/5


Hudební výchova

Květen

26.5. - on-line konzultace 

17.5. - 21.5. - zasílejte projekty, kdo ještě nezaslal!

3.5. - 7.5. -  tvorba projektu - projekt posílejte buď do konce týdne, nebo mi jej předáte na prezenční výuce v týdnu od 10. 5. Kdo nepošle a nebo neodevzdá, má N (to je, jako kdyby měl za pět...). Těm, kteří již projekt v předstihu poslali, děkuji.

DUBEN

19.4. - 30.4. 3. fáze projektu - do konce dubna zpracujte projekt na vámi vybraný hudební nosič, doplňte také, jaké nahrávky se třeba na uvedeném nosiči nacházejí (samozřejmě výběr - např. jsou nahrávány především klasické skladby, nebo všechny žánry apod.), jaká byla třeba první nahrávka na nosiči apod. (zajímavost), můžete se vybrat i nějaké konkrétní vydavatelství (label), a na co se toto vydavatelství ve svých hudebních nosičích zaměřuje. Je to na vás! Posílat budete až v květnu!

12.4 -16.4. - 2. fáze projektu - vyberte si na základě prostudování nějaký druh hudebního nosiče či audiopřístroje a začněte si pomalu shánět podklady pro projekt - např. jak se nosič vyrábí, kdy se začal poprvé vyrábět, zda se změnila technologie výroby, jaké druhy hudby na něm najdete, obrázky apod.Nic mi zatím neposílejte, 3. fáze - zpracování- teprve přijde!
6.4. - 9.4. - příprava na nový projekt - 1. fáze - prostudujte si v učebnici kapitolu 15 - str. 106 - 113, seznamte se s hudebními nosiči a vývojem hudebních přehrávačů a nosičů, na to naváže náš projekt.

BŘEZEN

22.3. - 26.3. - tento týden zasílám individuálně do chatu reakce či průběžná hodnocení a případné připomínky k projektům. Kdo nezaslal, má poslední možnost, pak celé uzavírám! Došly mi i nějaké zvukové projekty a mnohé jsou opravdu zdařilé a vtipné!

8.3. - 21.3. - Ahoj sedmáci, měli jste týden na rozmyšlenou, nyní upřesňuji zadání - máte na výběr - projekt- referát na hudební styl, nebo zvukový projekt: pokud si vyberete zvukový příběh, tak kromě zaslání zvukové stopy dopište příběh (o čem zvukový příběh je, co vypráví, proč je tam zachyceno to, co jste natočili). zasílejte do neděle 21.3.!

1.3. - 5.3. - Všem, kteří odevzdali kvíz, děkuji. Ostatní mají N a pozor, kdo nasbírá více N opět na konci roku bude nehodnocen! A nový úkol na březen? V tomto týdnu máte na rozmyšlenou - buď udělat referát na nějaký hudební styl (hip - hop, rap, heavy metal, disco apod.), nebo natočit zvukovou stopu (zvukový příběh beze slov např. formát MP 3 - inspirace zde - lze použít např. mobilní telefon a zachytit tedy nějaký "zvukový příběh"). Rozmýšlejte a příští týden odstartujeme práci!

ÚNOR

15. - 19. 2. Vaším úkolem byl odevzdat pracovní list do Teams, termín byl určen na 14.2., v pondělí uzavírám a budu hodnotit vaši práci. Poslední šance se zúčastnit, pak již hodnotím!

Přídavek pro zvídavé:
Pro zábavu vám sem vložím
jeden kvíz. Řešení u něj není, správné odpovědi si když tak vyhledejte sami (třeba na wikipedii), ale výsledek v počtu bodů se vám ukáže. Kdo chce, prostě zkusí. A ten kvíz - ten je o M...i.

1.2. - 14.2. Úkol na dva týdny - trochu detektivní úkol, bude zapotřebí, abyste trochu zapátrali ve svých znalostech i na internetu. Jde o hudebního skladatele, u kterého uplyne 230 let od jeho úmrtí. Zadání máte v Teamsech v kanálu obecné HV 7.C a splněno má být do neděle 14.2.! Tak příjemné pátrání! 


Výtvarná výchova

Chtěla bych, aby se naše třída zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Bude to pro vás zajímavý domácí úkol a budete mít na něj dostatek času. Na postupující ze základních kol čekají velmi pěkné ceny a také možnost postupu třeba až do republikového kola!

Formát obrázku může být maximálně A3.

Téma letošního ročníku je: “DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH - NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE.“

Například:

- Zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu,
- co udělat nejdříve, co následně (např.: vypnutí trakčního vedení na elektrifikované
trati, evakuace cestujících, požár vlaku, požár vozidla, vyproštění zraněných osob,
jejich doprava k ošetření ZZS apod.),
- použití vhodných hasebních prostředků pro hasební zásah,
- součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou,
- memento - poučení z nastalých případů, zásady bezpečného projetí železničním
přejezdem apod.

Hotové obrázky mi VŠICHNI posílejte do konce února, vyberu ty nejlepší do soutěže. Těším se !


Humanitní základ

18.5. Pracovní list zde (kontrola proběhne po návratu žáků do školy)

7.4. pracovní list zde (úkol odevzdávejte do zadání v teams)

Tělesná výchova (Čermák)

17.5. - 28.5. V době karantény prosím všechny o vedení sportovního deníku se cvičením v rámci domova - zapisování cvičení a počty cviků za každý týden (počty dřepů, kliků, sklapovaček, ...). Odevzdání Vašeho sportovního deníku očekávám 28.5., sport. deníky posílejte na email daniel.cermak@zsmeteo.cz

 

I. pololetí (distanční výuka) 

Hudební výchova (Charalambidis)

Leden 2021

 

25.1. - 29.1. Děkuji všem, kdo včas odevzdali zpracovaný list o Hip Hopu. Vše se projeví v konečném hodnocení (máte v Bakaláři). Tento týden pro vás mám úkol pouze na promýšlení - v 2. pololetí budete pracovat na referátu o nějakém vámi zvoleném hudebním směru (heavy metal, dub step, disco, rock and roll apod.). Takže zatím pormýšlejte, instrukce dostanete během příštího týdne!

18.1. - 22.1. Tento týden uzavírám hodnocení a tedy i odevzdané pracovní listy! Termín byl 15.1., kdo nestihl, tak na Teams už neposílá!!!

 

Milí sedmáci, na Teams jsem vám zadal pracovní list. Pracovní list se týká pořadu o Hip-hopu, který naleznete zde. Zpracujte je prosím do 15.1.2021. A vlastně vám musím popřát také hezký nový rok! Abychom se zase brzy sešli!

Prosinec 2020  Ahoj, tento týden se na HV neuvidíme, zde máte odkaz na "hudební experimenty", které jsme si ukazovali ve škole. Pokud se chcete na něco zeptat, je možná konzultace dle rozvrhu. Zatím se mějte!

ANGLIKÝ JAZYK (Hostaša)

online výuka: 25.1. (10:00 - 10:45) a 28.1. (10:55 - 11:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 18.1. (10:00 - 10:45) a 21.1. (10:55 - 11:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 11.1. (10:00 - 10:45) a 14.1. (10:55 - 11:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 4.1. (10:00 - 10:45) a 7.1. (10:55 - 11:40)             zadání domácí práce: ZDE

RUSKÝ JAZYK (Charalambidis)

 

Leden 2021

 

25.1. - 29.1. On-line výuka podle rozvrhu! Umíme číst článek s.52, cv.6A!

18.1. - 22.1.  On-line výuka opět dle řádného rozvrhu. A připomínám slovíčka z učebnice! Napsat a naučit - str. 57.
11.1. - 15.1. Ahoj ruštináři - on-line výuka v tomto týdnu bude probíhat opět dle řádného rozvrhu! Tedy ve středu a v pátek vždy 4. vyučovací hodinu, omlouvám se za neúmyslnou změnu minulý pátek!
4.1 - 8.1. Ahoj ruštináři, vítám vás v novém roce a s pozdravem С новым годом 2021 se na vás těším při on-line výuce! (Samozřejmě vše dle řádného rozvrhu - středa a pátek).

Prosinec - Presenční výuka

Listopad 

23.11. - 27.11Ahoj ruštináři, on-line výuka opět dle rozvrhu. Dokončujeme 4. lekci, takže byste si měli zopakovat vše - (profese a domácí mazlíčci), věnujeme tomu ještě jednu hodinu! A písanku už máme celou!

16.11. - 20.11. Ahoj ruštináři, praciujeme stále podle rozvrhu, on-line se uvidíme ve středu, nezapomeňte opakovat:  U 44/10,11A a 11B, PS 54/21 a nezapomeňte na písanku - už v ní končíme! Ve středu до свидания!

 9.11. - 13.11.  Ahoj ruštináři, připomínám úkoly - zopakovat si s. 42 a 43 (měli jsme na on-line výuce) a nová slovíčka s. 48 - domácí mazlíčci (a také s.44!). On-line výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu!

2.11. - 6.11.  Připomínám - on-line výuka středa 10:55 - 11:40 , pátek 10:55 - 10:40, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit!

26.-30.10.  Ahoj ruštináři, vím, že máte prázdniny (a taky si je užijte!), ale pokud byste si vzpomněli na ruštinu, pak si můžete zopakovat třeba pracovní sešit - s. 51 a 52 slovíčka z křížovky (a samozřejmě tajenku!), procvičit psaní - pište si třeba na volný papír (inspirace písankou do s. 55) a k dispozici máte stále nahrávky na Teamsu! Hezké prázniny!

19.- 23.10. 2020  Ahoj ruštináři, on-line výuka proběhne ve středu od 10:55 a v pátek od 10:55 !!!

12. - 16. 10.2020  Ahoj ruštináři, připomínám účast na on-line výuce ve středu od 10:55 průběžně opakujte přivlastňovací zájmena a zaměstnání (viz rozhovory v hodině).

5. - 9.10. 2020  Ahoj ruštináři, stále opakujeme přivlastňovací zájmena (učebnice s. 41 cv. 4A, 4B, 4C). Dále pokračujeme písankou do s. 53. Pokud si chcete oživit poslech, pak máte k dispozici na Teamsu nahrané audioukázky k jednotlivým cvičením z učebnice. On-line výuku jsme již měli 23.9. a další plánuji na pátek 2.10. na 4. vyučovací hodinu od 10:55. A vydržte, věřím, že se za pár dní zase uvidíme!

ANGLICKÝ JAZYK (Splítek)

Online hodiny prohběhnou ve středu a čtvrtek podle rozvrhu. 

12.10. procvič průběhový a prostý čas zde, učebnice str. 22. cv. 4- do sešitu. Posílat nemusíte, vše budeme kontrolovat na nejbližší online hodině

14.10. procvičme poslech zde

16.10. překlad vět zde. Práci mi pošlete do zprávy na teams ke kontrole.

19.10. Úkol zde (odevzdávejte do zadání v teams)

22.10. porozumění textu zde

1.11. PS- str.17/1- kontrola proběhne na online hodině

4.11. Pracovní list zde (odevzdání do zadání v teams- deadline- neděle 16:00)

13.11. úkoly zde

26.11. Dokončit cvičení v učebnici str.33, cv. 7 a poslat mi do zprávy.
Dále napsat do slovníčku slovíčka ze strany 80 v prac. sešitě. - UNIT 2B

9.12 Překlad odkaz zde (úkol neposílejte, napište ho do školního sešitu a zkrontrolujeme ve škole)

7.1. Spoj pojmy, které k sobě patří a dávají smysl.Poté s jednotlivými pojmy vytvoř větu. zde Úkol odevzdávej do pondělí 8:00

11.1. pracovní sešit, strana 25, cv. 1,2

28.1. Vypsat slovíčka 3A (prac. sešit. str.80)

NĚMECKÝ JAZYK (Štěpánová)

online hodina ve středu 27.1. (10:55-11:40) 

úkol na 27.1.: uč. str. 47/2  Napiš profil o Anně. Pošli do Teams!

úkol na 22.1.: napsat slovíčka 7.lekce - PS str.64 (fialový rámeček - rodina)

úkol na 20.1.: PS 57/1,2 Doplň.

úkol na 15.1.: uč.42/2 - ústně

úkol na 13.1.: PS str.55/1a,b,c (celá strana). Neposílat.

Úkol na 8.1.: PS 52/15,16. Neposílat.

ČESKÝ JAZYK

do 29. 1. zadání zde

do 22. 1. zadání zde kvíz zde

do 18. 1. zadání zde

do 13. 1. zadání zde

do 5. 1. zadání úkolu k nahlédnutí zde

21.-22.12. žáci se věnují alespoň 30 minut vlastní četbě. O přečteném úryvku knihy napíší krátký zápis do našeho společného týmu (MS Teams), kde vznikl nový kanál ,,sdílíme zážitky z četby". V zápise bude název knížky a pak krátký popis toho, co se v přečteném úryvku odehrálo. Lze se zaměřit i na konkrétnější věci (které postavy tam vystupovaly, kde a kdy se ukázka odehrávala, stalo se zrovna něco zlomového, odehrála se nějaká dramatická situace...apod.) Příspěvek lze doplnit i vlastní ilustrací. 

10.12.-11.12- žáci pracují ve skupinách (čtvrtek 2x 45 minut, pátek 1x45 případné dodělávky a opravy), k nahlédnutí zde

7. 12.-8.12. - žáci jsou rozděleni do skupin a společně pracují 45 minut na PL (doporučuji využít čas bežné hodiny češtiny), poté jeden zástupce skupiny odevzdá ke kontorole (i v případě, že práce nebude dokončena) zde 

do 24. 11. pracovní list zde, odevzdat přes MS Teams

do 16. 11. - vypracovaný úkol odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí zde

do 10. 11. 16:00 – vypracovat PL a odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí PL zde

do 19. 10. 19:00 - odevzdat čtenářský deník (zadání je v MS Teams, žáci napíší ve wordu a odevzdají v elektornické podobě)

do 19. 10. 15:00 - domácí úkol (zadáno v MS Teams - vypracovat a odevzdat přes zadání v MS Teams, ne do mailu prosím), návod na odevzání úkolu je zde, odkaz na pracovní list je zde

12. 10. učebnice str. 17 cv. 2b (do sešitu), PS str. 7 cv. 10, učebnice str. 51/1a (do sešitu) + dokončit PS (ti, kdo nedodělali, viz zadání z 2. 10.)

2. 10.  - pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2; str. 4 cv. 4, 5, 6, 7 (PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY 7. C) 

1. 10. online hodina 11:50-12:35

24. 9. online hodina 8:55-9:40

23. 9. - učebnice  str. 9/5b (do sešitu), učebnice str. 13-14 cv. 5 (do sešitu), učebnice str. 15/4 - přečíst a do sešitu si jen zapsat správné tvary ze závorek - nemusíte opisovat celý text (př. mezi Klatovy a Domažlicemi), str. 16/5 (celé do sešitu)

22. 9. učebnice str. 14-15/1a, 2a,b, 3 (do sešitu) + učebnice str. 9/5a (do sešitu), pokud nemáte učebnici, foto těchto stran najdete v MS Teams v kanálu zadání domácí práce

21. 9. online hodina 11:50-12:35 (oprava testu, prezentace s vyřešenou opravou je MS Teams v kanálu materiály)

FYZIKA 

25.1. - 31.1.2021 (5. týden) učivo 1,2,3 UČ (82-85) listy 1,2 a taky video a zápis učiva 1

4. týden UČ (77-82) Práce s dokumentem doc nebo pdf odevzdat do 20.1.2021 řešení 1,2 3. týden učivo 1,2 listy 1,2 2. týden UČ (70-76) učivo 1,2 a materiály 1 pro zápis 51.-52. Opakování Síla a její účinky 50. UČ (70-72) učivo 1 49. UČ (64-69) učivo 1,2 48. UČ (55-63) učivo 1,2 list 1 a video 47. UČ (52-54) pátek 20.11. skládání sil 1,2,3 46. Rovnováha sil a Test1 a řešení UČ (43-51) učivo 1,2 a list 1 45. UČ (39-43) učivo 1,2 listy 1,2 43. UČ (31-36) učivo 1,2 a listy 1,2,3. Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7 listy 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a opakování 1

MATEMATIKA

5. týden učivo 1,2 UČ (18-28) listy k procvičení 1,2 PS (76-81) a podpora 1 4. procvičování 1,2 PS (72-763. týden test 1 učivo 1,2 listy 1,2 UČ (14-172. týden Poměr 1,2 52. PS (61-68) a VIDEO a rozjíždíme Poměr 1,2  51. opakování 1 UČ (88-92) PS (66-68

DĚJEPIS  online: středa 3. hodina (od 10:00)

Doplňte si do sešitu zápis a odpovězte na otázky:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=wdIygo

Úkol do 11. 11.: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/ESHRwDapJkhNlXWq0DB1MMcBRT_inPw6ZdjtfRk9EpC1ew?e=gKZ9PW

Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=QteNiV

Zde máte k doplnění zápis. Na jeho konci najdete 2. domácí úkol. Postupujte podle zadání (napsat text rukou, vyfotit, fotku poslat v Zadání na Teams): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=cGcYdn

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=gYYgmt

Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/ERfJmTj6GwhJoW-D6N1m_ZABRWyutwxALC74-5Tke2hz1g?e=f04ctj

Zde máte zápis ze Svaté říše římské: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=9XBGJm

 

Zapište si zápis a doplňte samostatně to, co je v něm vyznačeno červeně. Domácí úkol: pracovní sešit, str. 22 - růžový rámeček nahoře a cvičení 2. Odevzdat v Teams do začátku online hodiny (středa 13. 1. v 10:00).

 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=Oa8u6Y​​​​​​​

Zde máte k doplnění nový zápis + zadání dobrovolného domácího úkolu: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=xjyIgY

Úkol do 22. 2.: Vyplnění online testu na webu lidice21.cz dle instrukcí z online hodiny. V případě dotazů se na mne obraťte v Teams.

PŘÍRODOPIS

25.1. - 28.1.2021

Online výuka (po, 25. 1. 2021, 8:55 – 9:40)
Téma: Prezentace
Cíl: Sdílí se spolužáky svou prezentaci a ověří jejich znalosti (otázky, křížovka aj.)

Samostudium
Téma: Opakování – Lesní a stromoví ptáci
Cíl: Vypracovat PS str. 23
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

18.1. - 22.1.2021

Samostudium
Téma: Výukový plakát
Cíl: Vybere si nejoblíbenějšího živočicha a vytvoří do sešitu výukový plakát
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (po, 18. 1. 2021, 8:55 – 9:40)
Téma: Prezentace
Cíl: Sdílí se spolužáky svou prezentaci a ověří jejich znalosti (otázky, křížovka aj.)

ZEMĚPIS

není online hodina tento týden, ale máte za úkol dodělat pracovní list Austrálie a Oceánie. Odezvdání podnělí 25.1. ! 

(https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/klara_blahutova_zsmeteo_cz/EVY6bCmUJktPkNzHx-Qsu4wBc2td2GfcdByqvatGhsU-Uw?e=oK9oj5).

Pondělí ONLINE HODINA, pracovní list, viz ZADÁNÍ v! TEAMS nebo na odkaze

(https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/klara_blahutova_zsmeteo_cz/EVY6bCmUJktPkNzHx-Qsu4wBc2td2GfcdByqvatGhsU-Uw?e=oK9oj5).

Pátek 15.1 online hodina 10-10:55. 

Pátek 8.1. 10:55 - 11:40 - Online hodina

Pondělí 7.12. Online hodina. Zadání na hodině. pak v TEAMS

pátek 27. 11 Online hodina 11:50-12:35- Afrika. Mít připravené a vyhotovené pracovní listy k Africe. 

Samostudium - dodělat všechna zadání z TEAMS. V pondělí 23.11 přibyde nové zadání o Africe. Dopracovat do pátku.  

Zeměpis prakticky - vyzkoušej si hru  "Zorientuj se v Modřanské rokli"

Týden od 16.11 - 20.11. Samostudium - Tento týden nebude online hodina, ale ...

Pondělí - dodělat všechny zadané úkoly! Stále velká většina třídy neodevzdala.

Pátek - nové zadání. Sledujte TEAMS, přibyde tam nové zadání. 

Samostudium týden od 9.11 -13.11 - zadání v TEAMS nebo zde

Online výuka 9.11 ( 12:45-13:30 ).  Mít připraveno atlas, učebnice. Naviděnou 

2.11. Online výuka 10:55 -11:40. Prosím mějte přípravené desky s pracovními listy.  Další informace k výuce na online hodině. 

19.10. Ahoj, posílám zadání úkolu - omlouvám se, že nebylo již dnes, ale test byl pozitivní :-( a jsem tedy nemocná. Zadání ke stažení zde. Na TEAMS uloženo ve Výukové materiály, spolu s dalšími dokumenty, které pomohou se zvládnutím látky. Brzy na viděnou, KB

12.10. Online výuka

Ahoj, zítra nebude online - ale dívejte se prosím na Teams a web třídy na zadání úkolu. V pondělí snad naviděnou. Zítra jdu na testy, tak se uvidí :-) 

Pokud nebudu nemocná, zkusíme vysílat a učit se v pátek 16.10. 10-10:45. 

Prosím mějte přípravené pracovní listy Oceány (budeme společně kontrolovat). Ke stažení na TEAMS. Další pokyny dostanete zítra během hodiny. 

29.9. - Na Teams je zadaní (nového) úkolu. Vybírat budu po návratu do školy. Mějte se! 

Výtvarná výchova

Samostudium
Téma: Vytvoří si úvodní stranu do HERBÁŘE
Cíl: Nakreslí si úvodní stránku do herbáře – fantazii se meze nekladou :)

Humanitní výchova

Poté vypracuj pracovní list zde. Vypracovanou práci mi pošli do zprávy na teams

  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám
  • 12.1. Úkol zde úkol odevzdávejte do chatu teams do 15.1.

Hudební výchova (Charalambidis)

9.11. - 13.11. - Ahoj, pokud se budete chtít na něco zeptat ohledně projektu, nabízím konzultaci ve čtvrtek 12.11. od 8:00!

 

2. - 6.11.

 

Ahoj, tak je jasné, že se neuvidíme ani tento a ani další týden, proto prosím pracujte na projektech a rád bych je viděl zaslané (foto, scan, power point, word, jak budete moci) do 18.listopadu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte mě e-mailem nebo přes teams a já se s vámi spojím, předpokládám udělat i konzultaci z HV příští týden! Tak zatím!

říjen - distanční výuka
Ahoj sedmáci, pro ty z vás, kteří ještě tápou nebo kteří by potřebovali inspiraci, mám jedno video, píseň a interpreta určitě není třeba představovat! Tak se inspirujte!

Ahoj hudebkáři, jelikož se nějaký pátek neuvidíme, máte tedy dostatek času si připravit svoje projekty na téma, které jste si sami zvolili. V listopadu bych rád viděl všechny vámi vypracované projekty, přičemž jejich prezentace budou následovat v dalších týdnech podle další domluvy. Pokud si nebudete vědět rady (např. na kolik sdob se píseň počítá), můžete mě kontaktovat přes Teams nebo e-mail. Ale, jak jsme si říkali, většina moderních populárních či rockových písní, které jste si vybírali, mají většinou dvě nebo čtyři doby. Tak to snad dáte!

 

Vážení rodiče,
ve středu 9.9.2020 se sejdeme na online třídní schůzce v 17:30 hod, stejně jako v loňském školním roce.
Odkaz na třídní schůzku je zde: https://join.skype.com/p4zq2jj1V3kq
Doufám, že nám všem bude technika přát a schůzka proběhne v pořádku.
 

Na jaře proběhlo hlasování a nyní nám tapeta dělá krásnější třídu.

Milí sedmáci,
prázdniny se blíží ke konci a já už se moc těším na naše shledání, které bude v úterý 1. září v 8:00 v naší třídě! Zde na stránkách budou postupně přibývat nové informace, tak je pečlivě sledujte :).

Užívejte si zbytek volna, kdybyste cokoliv potřebovali, neváhejte se na mě obrátit přes Teams.
Lucie Kostolná

Informace ke čtenářskému deníku

seznam doporučené literatury zde

termíny odevzdání zde

otázky ke ČD zde

zápis do ČD zde

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

Pomůcky:
D – 1 x 464 nebo 444
– 1 x 440
Z – Pořadač kroužkový (viz odkaz) – určitě lze pokračovat s tím z loňska, i se zápisky z loňska. Nosit se sebou učebnici, atlas. Psací potřeby, volný papír.
https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB
Fy - školní sešit - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní pojmy!!!
Hum – jakýkoli sešit, žáci mohou pokračovat v sešitě z loňského roku
M – školní sešit nelinkovaný - ideálně 460 a obalený, dále sešit nelinkovaný - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní příklady!!! 0, 1, 2, 3, 4, 5 budeme pracovat.
Ang (Splítek) - A444, sešit na slovíčka- jakýkoli, A544

Ang (Hostaša)2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu, psací potřeby
N – 2x sešit č. 544
Rj -pokračujeme v sešitech a učebnicích, které mají (Novyje klasnyje druzjá 1 – písanka, pracovní sešit a učebnice)

Čj - sešit na mluvnici (1x malý linkovaný silnější)
sešit na literaturu a sloh (2x malý linkovaný)
čtenářský deník (ideálně pokračujete v zápisníku z loňských let)
sešit na pravopisná cvičení (malý linkovaný)
několik folií na pracovní listy, případně i desky, do který si můžete folie zakládat

Vv 
- větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
černá tuš a redispero s násadkou
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)
bílé čtvrtky A4 - 20 ks na pololetí
bílé čtvrtky A3 - 10 ks na pololetí
Tv - povinné pomůcky - 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Hv - obyčejný jakýkoliv nelinkovaný sešit

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020).
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- žáci II. stupně končí v průběhu druhé vyučovací hodiny (8:55 - 9:40)
- výdej obědů proběhne v čase od 10:30 - 11:00 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- II. stupeň - výuka proběhne 5 vyučovacích hodin (do 12:35)
- školní jídelna vydává obědy standardně od 11:30 - 14:00 (zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Další termíny:
třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

LISTOPAD (distanční výuka)

Sledujte prosím webové stránky třídy, které jsou pro distanční výtku hlavním zdrojem informací. Účast na online hodinách a plnění úkolů distančně je povinné. Absence na online hodinách bude muset být omluvena rodiči.

AP konzultace - pomoc asistenta pedagoga (vysvětlení látky, doučování) mohou využít všichni žáci

23.-27.11.2020

  8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50-12:35
12:45-13:30
13:40-14:25
14:35-15:20
Po TH   Př

 

AJ (Splítek)

         
Út      ČJ          
St MA  AJ (Spl)   D NJ RJ Karate (Mau)  Konzultace
s AP Krejčí  
   
Čt Konzultace HV  ČJ   

Aj (Hos) 

AJ (spl)- konzultace

       
  MA  NJ   RJ   Fyzika     

 

ANGLIKÝ JAZYK (Hostaša)

online výuka: 19.11. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 9.11. (10:00 - 10:45) a 12.11.  (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 2.11. (10:00 - 10:45) a 5.11.    (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE   a  ZDE

online výuka: 19.10. (10:00 - 10:45) a 22.10. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 12.10. (10:00 - 10:45) a 15.10. (10:55 - 11:40)        zadání domácí práce: ZDE

 

RUSKÝ JAZYK (Charalambidis)

16.11. - 20.11.

Ahoj ruštináři, praciujeme stále podle rozvrhu, on-line se uvidíme ve středu, nezapomeňte opakovat:  U 44/10,11A a 11B, PS 54/21 a nezapomeňte na písanku - už v ní končíme! Ve středu до свидания!

 

9.11. - 13.11.

 

Ahoj ruštináři, připomínám úkoly - zopakovat si s. 42 a 43 (měli jsme na on-line výuce) a nová slovíčka s. 48 - domácí mazlíčci (a také s.44!). On-line výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu!

2.11. - 6.11.  

Připomínám - on-line výuka středa 10:55 - 11:40 , pátek 10:55 - 10:40, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit!

26.-30.10.

Ahoj ruštináři, vím, že máte prázdniny (a taky si je užijte!), ale pokud byste si vzpomněli na ruštinu, pak si můžete zopakovat třeba pracovní sešit - s. 51 a 52 slovíčka z křížovky (a samozřejmě tajenku!), procvičit psaní - pište si třeba na volný papír (inspirace písankou do s. 55) a k dispozici máte stále nahrávky na Teamsu! Hezké prázniny!

19.- 23.10. 2020

Ahoj ruštináři, on-line výuka proběhne ve středu od 10:55 a v pátek od 10:55 !!!

12. - 16. 10.2020

Ahoj ruštináři, připomínám účast na on-line výuce ve středu od 10:55 průběžně opakujte přivlastňovací zájmena a zaměstnání (viz rozhovory v hodině).

5. - 9.10. 2020

Ahoj ruštináři, stále opakujeme přivlastňovací zájmena (učebnice s. 41 cv. 4A, 4B, 4C). Dále pokračujeme písankou do s. 53. Pokud si chcete oživit poslech, pak máte k dispozici na Teamsu nahrané audioukázky k jednotlivým cvičením z učebnice. On-line výuku jsme již měli 23.9. a další plánuji na pátek 2.10. na 4. vyučovací hodinu od 10:55. A vydržte, věřím, že se za pár dní zase uvidíme!

ANGLICKÝ JAZYK (Splítek)

Online hodiny prohběhnou ve středu a čtvrtek podle rozvrhu. 

12.10. procvič průběhový a prostý čas zde, učebnice str. 22. cv. 4- do sešitu. Posílat nemusíte, vše budeme kontrolovat na nejbližší online hodině

14.10. procvičme poslech zde

16.10. překlad vět zde. Práci mi pošlete do zprávy na teams ke kontrole.

19.10. Úkol zde (odevzdávejte do zadání v teams)

22.10. porozumění textu zde

1.11. PS- str.17/1- kontrola proběhne na online hodině

4.11. Pracovní list zde (odevzdání do zadání v teams- deadline- neděle 16:00)

13.11. úkoly zde

NĚMECKÝ JAZYK (Štěpánová)

online hodina ve středu 25.11. (10:55-11:40) a v pátek 27.11. (10:00-10:45)

Úkol na 25.11.: uč.37/13 - ústně, PS 46/12 - písemně. Neposílat.

Úkol na 20.11.: PS 45/9,10. Neposílat.

Úkol do 16.11.: uč. 35/5b) Napiš věty správně (do šk. sešitu). Úkol pošli do Teams.

Úkol na 13.11.: Napsat a naučit slovíčka Schreibwaren (Psací potřeby) PS str.47 + dokončit PS 43/4

Úkol na 11.11.: PS 41/1c + cv.2  Neposílat.

Úkol na 6.11.: PS 39/20,21 Neposílat.

úkol 26.-28.10.  ZDE

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 12.-16.10. ZDE, online hodina 16.10. v 10.55

23.9.  ONLINE hodina  10:55-11,40  (dle rozvrhu) v Teams

Zápis z online hodiny 23.9. ZDE

ČESKÝ JAZYK

do 24. 11. pracovní list zde, odevzdat přes MS Teams

do 16. 11. - vypracovaný úkol odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí zde

do 10. 11. 16:00 – vypracovat PL a odevzdat přes zadání v MS Teams, k nahlédnutí PL zde

do 19. 10. 19:00 - odevzdat čtenářský deník (zadání je v MS Teams, žáci napíší ve wordu a odevzdají v elektornické podobě)

do 19. 10. 15:00 - domácí úkol (zadáno v MS Teams - vypracovat a odevzdat přes zadání v MS Teams, ne do mailu prosím), návod na odevzání úkolu je zde, odkaz na pracovní list je zde

12. 10. učebnice str. 17 cv. 2b (do sešitu), PS str. 7 cv. 10, učebnice str. 51/1a (do sešitu) + dokončit PS (ti, kdo nedodělali, viz zadání z 2. 10.)

2. 10.  - pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2; str. 4 cv. 4, 5, 6, 7 (PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY 7. C) 

1. 10. online hodina 11:50-12:35

24. 9. online hodina 8:55-9:40

23. 9. - učebnice  str. 9/5b (do sešitu), učebnice str. 13-14 cv. 5 (do sešitu), učebnice str. 15/4 - přečíst a do sešitu si jen zapsat správné tvary ze závorek - nemusíte opisovat celý text (př. mezi Klatovy a Domažlicemi), str. 16/5 (celé do sešitu)

22. 9. učebnice str. 14-15/1a, 2a,b, 3 (do sešitu) + učebnice str. 9/5a (do sešitu), pokud nemáte učebnici, foto těchto stran najdete v MS Teams v kanálu zadání domácí práce

21. 9. online hodina 11:50-12:35 (oprava testu, prezentace s vyřešenou opravou je MS Teams v kanálu materiály)

FYZIKA 

47. týden 16.11. - 22.11. UČ (52-54) pátek 20.11. online 12:45-13:30 procv. skládaání sil 1,2,3 

46. Rovnováha sil a Test1 a řešení UČ (43-51) učivo 1,2 a prac. list 1 45. týden 2.11. - 8.11. Učebnice (39-43) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 43. UČ (31-36) učivo 1,2 a listy 1,2,3. Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7 listy 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a opakování 1

MATEMATIKA

47. 20.11. byl Test6 a řešení. UČ (67-73) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 PS (52-55)

46. pátek Test5 a T5V středa Test4 a řešení UČ (58-66) učivo 1,2 a pracovní listy 1,2 PS (47-5145. 5.11. Test3 řešení zde. dále 4.11. Zadání Test2 a řešení taky 3.11. online Zadání a řešení  UČ (48-57) učivo 1,2 listy 1,2. PS (40-46) opakování 1 44. odpočinek. Čao! 43. UČ 1,2 (40-44) učivo 1 a list 1. PS (32-3542. UČ 1,2 (35-39) učivo 11 list, PS (30-3241. UČ (29-35) učivo 1,2 a 1,2 listy, PS (24-29). 39.-40. učivo 1 a listy 1,2. UČ (19-28) a PS (14-23)  38. učivo 1,2,31,2,3 listy.

 

DĚJEPIS  online: středa 3. hodina (od 10:00)

Doplňte si do sešitu zápis a odpovězte na otázky:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=wdIygo

Úkol do 11. 11.: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/ESHRwDapJkhNlXWq0DB1MMcBRT_inPw6ZdjtfRk9EpC1ew?e=gKZ9PW

Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=QteNiV

Zde máte k doplnění zápis. Na jeho konci najdete 2. domácí úkol. Postupujte podle zadání (napsat text rukou, vyfotit, fotku poslat v Zadání na Teams): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EQvS3s-YXO1IsDyjn1qsbnIBr6rDJaq2jiPKUdtZlwMhkQ?e=cGcYdn

PŘÍRODOPIS

Samostudium
Téma: Cizokrajní ještěři a hadi
Cíl: Vypracuje do sešitu otázky a úkoly (učebnice str. 33)

Téma: Ještěři a hadi
Cíl: Vypracuje PS str. 17 (povinné) a str. 16 (dobrovolné)

ZEMĚPIS

Týden od 16.11 - 20.11. Samostudium - Tento týden nebude online hodina, ale ...

Pondělí - dodělat všechny zadané úkoly! Stále velká většina třídy neodevzdala.

Pátek - nové zadání. Sledujte TEAMS, přibyde tam nové zadání. 

Samostudium týden od 9.11 -13.11 - zadání v TEAMS nebo zde

Online výuka 9.11 ( 12:45-13:30 ).  Mít připraveno atlas, učebnice. Naviděnou 

2.11. Online výuka 10:55 -11:40. Prosím mějte přípravené desky s pracovními listy.  Další informace k výuce na online hodině. 

19.10. Ahoj, posílám zadání úkolu - omlouvám se, že nebylo již dnes, ale test byl pozitivní :-( a jsem tedy nemocná. Zadání ke stažení zde. Na TEAMS uloženo ve Výukové materiály, spolu s dalšími dokumenty, které pomohou se zvládnutím látky. Brzy na viděnou, KB

12.10. Online výuka

Ahoj, zítra nebude online - ale dívejte se prosím na Teams a web třídy na zadání úkolu. V pondělí snad naviděnou. Zítra jdu na testy, tak se uvidí :-) 

Pokud nebudu nemocná, zkusíme vysílat a učit se v pátek 16.10. 10-10:45. 

Prosím mějte přípravené pracovní listy Oceány (budeme společně kontrolovat). Ke stažení na TEAMS. Další pokyny dostanete zítra během hodiny. 

29.9. - Na Teams je zadaní (nového) úkolu. Vybírat budu po návratu do školy. Mějte se! 

Výtvarná výchova

Samostudium
Téma: Lend Art
Cíl: Vytvoří v přírodě Lend Art (najdi si na internetu, co to je :)) dle vlastní fantazie a vyfotí na mobilní telefon
!!! Kdo chce, pošle do teams – soubory – Lend Art (složka)!!!

Humanitní výchova

Poté vypracuj pracovní list zde. Vypracovanou práci mi pošli do zprávy na teams

  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám

Hudební výchova (Charalambidis)

9.11. - 13.11. - Ahoj, pokud se budete chtít na něco zeptat ohledně projektu, nabízím konzultaci ve čtvrtek 12.11. od 8:00!

 

2. - 6.11.

 

Ahoj, tak je jasné, že se neuvidíme ani tento a ani další týden, proto prosím pracujte na projektech a rád bych je viděl zaslané (foto, scan, power point, word, jak budete moci) do 18.listopadu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte mě e-mailem nebo přes teams a já se s vámi spojím, předpokládám udělat i konzultaci z HV příští týden! Tak zatím!

říjen - distanční výuka
Ahoj sedmáci, pro ty z vás, kteří ještě tápou nebo kteří by potřebovali inspiraci, mám jedno video, píseň a interpreta určitě není třeba představovat! Tak se inspirujte!

Ahoj hudebkáři, jelikož se nějaký pátek neuvidíme, máte tedy dostatek času si připravit svoje projekty na téma, které jste si sami zvolili. V listopadu bych rád viděl všechny vámi vypracované projekty, přičemž jejich prezentace budou následovat v dalších týdnech podle další domluvy. Pokud si nebudete vědět rady (např. na kolik sdob se píseň počítá), můžete mě kontaktovat přes Teams nebo e-mail. Ale, jak jsme si říkali, většina moderních populárních či rockových písní, které jste si vybírali, mají většinou dvě nebo čtyři doby. Tak to snad dáte!

 Tělesná výchova (Čermák) - listopad 2020

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každé pondělní a středeční ráno cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Vážení rodiče,
ve středu 9.9.2020 se sejdeme na online třídní schůzce v 17:30 hod, stejně jako v loňském školním roce.
Odkaz na třídní schůzku je zde: https://join.skype.com/p4zq2jj1V3kq
Doufám, že nám všem bude technika přát a schůzka proběhne v pořádku.
 

Na jaře proběhlo hlasování a nyní nám tapeta dělá krásnější třídu.

Milí sedmáci,
prázdniny se blíží ke konci a já už se moc těším na naše shledání, které bude v úterý 1. září v 8:00 v naší třídě! Zde na stránkách budou postupně přibývat nové informace, tak je pečlivě sledujte :).

Užívejte si zbytek volna, kdybyste cokoliv potřebovali, neváhejte se na mě obrátit přes Teams.
Lucie Kostolná

Informace ke čtenářskému deníku

seznam doporučené literatury zde

termíny odevzdání zde

otázky ke ČD zde

zápis do ČD zde

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

Pomůcky:
D – 1 x 464 nebo 444
– 1 x 440
Z – Pořadač kroužkový (viz odkaz) – určitě lze pokračovat s tím z loňska, i se zápisky z loňska. Nosit se sebou učebnici, atlas. Psací potřeby, volný papír.
https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB
Fy - školní sešit - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní pojmy!!!
Hum – jakýkoli sešit, žáci mohou pokračovat v sešitě z loňského roku
M – školní sešit nelinkovaný - ideálně 460 a obalený, dále sešit nelinkovaný - ideálně 560 a obalený, psací a rýsovací potřeby (tužku, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko). Čeká nás opakování učiva šestého ročníku. Mrkněte na základní příklady!!! 0, 1, 2, 3, 4, 5 budeme pracovat.
Ang (Splítek) - A444, sešit na slovíčka- jakýkoli, A544

Ang (Hostaša)2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu, psací potřeby
N – 2x sešit č. 544
Rj -pokračujeme v sešitech a učebnicích, které mají (Novyje klasnyje druzjá 1 – písanka, pracovní sešit a učebnice)

Čj - sešit na mluvnici (1x malý linkovaný silnější)
sešit na literaturu a sloh (2x malý linkovaný)
čtenářský deník (ideálně pokračujete v zápisníku z loňských let)
sešit na pravopisná cvičení (malý linkovaný)
několik folií na pracovní listy, případně i desky, do který si můžete folie zakládat

Vv 
- větší sada temperových barev (většinou 10-12 ks barev)
vodové barvy
kelímek na vodu
paleta na míchání barev (nebo jakákoliv vhodná destička/podložka)
igelit na zakrytí lavice
zástěra nebo staré triko/košile s dlouhým rukávem
kulatý štětec tenký a silnější
plochý štětec tenký a silnější
černá tuš a redispero s násadkou
tužky č. 2 a 1
pastelky
voskovky
černý fix (nejlépe Centropen)
sada barevných papírů
nůžky
lepidlo (nejlépe Herkules nebo kvalitní tyčinkové)
bílé čtvrtky A4 - 20 ks na pololetí
bílé čtvrtky A3 - 10 ks na pololetí
Tv - povinné pomůcky - 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Hv - obyčejný jakýkoliv nelinkovaný sešit

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020).
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- žáci II. stupně končí v průběhu druhé vyučovací hodiny (8:55 - 9:40)
- výdej obědů proběhne v čase od 10:30 - 11:00 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- II. stupeň - výuka proběhne 5 vyučovacích hodin (do 12:35)
- školní jídelna vydává obědy standardně od 11:30 - 14:00 (zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Další termíny:
třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana