8.A

Osmáci, nové příspěvky se už nebudou objevovat vždy jen nahoře, ale každý vyučující bude vkládat ke svému předmětu, aby to bylo přehlednější. 

MATEMATIKA (EXNEROVÁ MONIKA) 

výukový materiál zde

11.3.  vypracujte příklady do školního sešitu do 13.3. a ofocené, podepsané pošlete na email monika.exnerova@zsmeteo.cz. Zadání ZDE , Výsledky pro kontrolu ZDE . Hodnoceno známkou - velký rozsah.

16.3.  příklady ze sbírky 77/3 - 79/16 - počítat do školního sešitu ty příklady, které nemáte již hotové, splnit do 18.3. Vzhledem k tomu, že mi úkoly posíláte, tak ten kdo pošle do 19.3. do 12:00 - budu počítat jako běžný DÚ.

18.3. vypracujte do školního sešitu a pošlete během čtvrtka 19.3. vypracované rovnice ze cvičení 76/3. Příklady ZDE. Hodnoceno jako DÚ.

20.3. učebnice str.23 kap.1.5. prostudovat prříklady A a B, pak vypracovat cvičení 1-8.  Úlohy na závěr také vypracovat( i postupem řešení) a poslat je do 22.3. mailem. Hodnoceno jako DÚ. Zareagujte také v týmu Matematika 8.a - pro kontrolu připojení. Na pondělí plánuji společnou konzultaci

23.3. úkoly na týden : učebnice kap.4 (51 - 70) postupně po kapitolách,prostudovat vzorové příklady, tabulky do sešitu, vypracovat cvičení. Kdo by chtěl, využije i sbírku. Zaslat ke kontrole ÚLOHY NA ZÁVĚR - do 27.3. mailem nebo přes chat.Hodnoceno jako DÚ. Ještě ve středu zadám rovnice - zadám později.

27.3. do pondělí 30.3. pošlete vypracované rovnice ( nejlépe vložit do úkolu v teams) - z papíru odkaz výše - strana 77/6. Hodnoceno jako DÚ.

On line výuka bude v úterý 31.3. v 11 hodin. Shrnutí dnešní hodiny - prohlédnout znovu prezentace a word( soubory/ výukové ), následně učebnice 26-30. Pokuste se u cvičení sestavit rovnice a vypočítat je. Zkontrolujeme společně ve čtvrtek 2.4. v 10 hodin.

2.4. Pracovní list ZDE - vyplněný odevzdat na Teams do 5.4.do úkolů (ve výjimečném případě pošlete mailem), do školního sešitu dodělat do cvičení 32/14. Další hodina v pondělí 6.4. v 10 hodin.

6.4. Úlohy o pohybu - učebnice 34-36, vypracovat do školního sešitu. Další hodina 7.4. ve 13:00.

7.4. Shrnutí - doplnit nebo opravit slovní úlohy do strany 36 podle vzoru ( uložen na teams). Domácí úkol bude v zadání úkolů - termín odevzdání 14.4.do 12:00. Dále dobrovolně cvičení ze sbírky str. 81-86. Zadání úkolu také ZDE.

ČESKÝ JAZYK (WALTEROVÁ, denisa.walterova@zsmeteo.cz

jak napsat mail 

V ÚTERÝ 14. 4. V 9:00 BUDE TŘÍDNICKÁ HODINA.  

V. úkol zadání (odevzdat: středa 8. 4. 17:00)

IV. zadání (tentokrát to není úkol přímo češtinářský, budu ráda, když se vás zapojí co nejvíc, domluvte se i mezi sebou, ale klidně pracujte i sami za sebe, výsledky posílejte paní učitelce Ehlenové, ale také mně, abych věděla, že jste se zapojili, díky)

III. úkol zadání (odevzdáno: čtvrtek 26. 3.) III. úkol řešení

II. úkol zadání, II. úkol řešení (odevzdáno 19. 3.)

I. úkol zadání, I. úkol řešení (odevzdáno 13. 3.)

ESTETICKÁ VÝCHOVA (WALTEROVÁ, denisa.walterova@zsmeteo.cz)

II. úkol zadání (odevzdat 19. 4. 2020, mailem)

I. úkol: nakreslíte komiks, ve kterém se odehraje nějaký příběh. Aby to nebylo příliš jednoduché, tak postavy v komiksu mezi sebou budou komunikovat pouze pomocí větných ekvivalentů a vět jednočlenných. Komiks mi vyfotíte a pošlete na mail. 

NĚMECKÝ JAZYK (VLČKOVÁ) email: Dominika.Vlckova@zsmeteo.cz

6.4.: Zadání úkolu č. 4 a pracovní listy Ostern in Deutschland, Ostermemory a Osterlesezeichen.
Termín:
úterý 14.4. do 9:00
Starý úkol č. 3 (do 6.4.) odevzdali všichni, zde je řešení pracovního listu 5
Úkol č. 2 odevzdali všichni, řešení pracovního listu 4 zde.
Úkol č. 2 (do 30.3.): Zadání úkolu č. 2 + Pracovní list 4. + tip na učení se slovíček WordTrainer FRAUS
 

ANGLICKÝ JAZYK (HOSTAŠA)

drive.google.com/open

drive.google.com/open

drive.google.com/open

drive.google.com/open

 

ANGLICKÝ JAZYK (ŠTĚPÁNOVÁ)  katerina.stepanova@zsmeteo.cz

online hodina  15.4. od 9:00

týden 6.-13.4. úkoly

online hodina  8.4.  9 - 9,45  (Microsoft Teams)

úkoly na týden 30.3.-3.4. ZDE, video

úkoly na týden 23.-27.3. ZDE

domácí příprava do 20.3.

Opakování 5.lekce

PS str.51/ celá strana

Projekt: My favourite sport (formát A4 nebo A3)

Vyber si jeden druh sportu, zjisti si co nejvíce informací. Napiš: kdy a kde začal, kolik lidí ho praktikuje, co k tomu potřebuješ, kde je oblíbený, nejznámější sportovci, kteří ho proslavili, jestli tento sport taky děláš a proč ho máš rád. Doplň obrázky nebo fotkami. Tipy: ice hockey, golf, basketball, football, running, swimming, tennis, figure skating, cycling, surfing, beach volleyball, karate, etc.

Svůj projekt vyfoťte a pošlete na můj e-mail. V e-mailu uveďte své jméno a třídu.

Mgr. Kateřina Štěpánová

 

NĚMECKÝ JAZYK (KELLER)

Další úkol k procvičení máte v našem němčinářském týmu na MS Teams.

Aktuálně: Další úkol z němčiny zde - termín středa 1.4.

VELIKONOČNÍ ÚKOL (OSTERAUFGABE): Podívejte se na tento jednoduchý krátký film: 

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174

Vypište si a přeložte slovíčka, která jsou v závěru filmu zopakována. Barvy nemusíte, ty už znáte. Před online hodinou se na film podívejte ještě jednou. Online hodina bude ve středu 15. dubna v 10:00.

Frohe Ostern! :-)

Úkol pro žáky, kteří nebyli ve středu na online hodině: Učebnice str. 17 cv. 6 – věty pod obrázkem – přečíst a přeložit č. 4 – 8. Pracovní sešit, str. 18, první cvičení – doplnit slova do vět a přeložit.

E-Mail: viktor.keller@zsmeteo.cz 

 

CHEMIE (MARTIN ŠRÁMEK) - POZOR, došlo k aktualizaci termínů i úkolů.

ÚKOL DO 20.3.: S využitím stránky http://www.chemickeprvky.cz/ napište 15 zajímavostí o různých prvcích. Tento úkol mi zašlete do 20.3. na e-mail martin.sramek@zsmeteo.cz. Úkol bude známkován váhou 1.

ÚKOL DO 25.3. - zadání zde. Není nutné zasílat e-mailem, projdeme si ve škole.

ÚKOL DO 27.3. Následující úkol zapiš do sešitu, piš postup. S využitím PSP urči molární hmotnost vody, oxidu siřičitého, sulfidu draselného, oxidu hlinitého, oxidu železitého a pyritu. Fotku úkolu mi, prosím, zašlete na e-mail. Hodnoceno jako DÚ.

30.3. ONLINE KONZULTACE (nepovinná) - odkaz na aplikaci máte v EŽK, další informace přímo v aplikaci. Těším se na Vás :)

ÚKOL DO 31.3.- zadání zde.

DOBROVOLNÁ DOMÁCÍ LABORATORNÍ PRÁCE DO 31.3. - ZADÁNÍ ZDE. Vyplňte druhou stranu dokument (na PC) dle pokynů a odešlete, prosím, zpět na můj e-mail. Bude hodnoceno známkou váhy 1.

6.4. ONLINE KONZULTACE od 11:00 - účast dobrovolná

ÚKOL DO 8.4. - zadání zde.

 9.4. - 13.4. VELIKONOCE - volno :)

Další úkoly z chemie, termíny a podmínky odevzdání naleznete ZDE.

15.4. OD 13:00 ONLINE KONZULTACE (účast dobrovolná) - rád odpovím na konkrétní dotazy k učivu, neprobíhá výklad nové látky. Koho nějaké cvičení/úkol trápí, přijďte se poradit. :)

Druhé dobrovolné laboratorní cvičení ZDE. Zájemci, prosím, odevzdejte práci do 7. května.

Český jazyk pro OMJ (Tiếng Séc cho học sinh với tiếng mẹ đẻ khác)

Leona:
Domino: str. 2-20; 30-34; 40-41; 44-50; 52-55; 70-71
Pracovní listy (bài tập để làm):
Seznamování/giới thiệu
Slovíčka (từ vựng):
Třída/lớp học + Slovesa/ động từ

Skupina 6 (Marek, Linda, Eva, ELiška):
-Práce je do 20.3. - hotové poslat na e-mail: linh.vuova@zsmeteo.cz
Pracovní sešit:
1; 22
Učebnice:
1; 2
Pracovní listy:
1; 2; 3 

RUSKÝ JAZYK (MALÍKOVÁ)

Online ruština - čtvrtek 16.4. v 11:00.

drive.google.com/open 

drive.google.com/open

drive.google.com/open

drive.google.com/open

 

Pracovní činnosti (Jasanský)

Úkoly po dobu trvání karantény. Ke stažení Zde

PŘÍRODOPIS (JASANSKÝ)

Trávicí soustava - poznámky. Ke stažení zde

Úlohy na další týden. Ke stažení zde. Referát pošlete do 12. 4.

Dýchací soustava - kartičky. Ke stažení zde

Úloha do 26. 3. Ke stažení zde

Dýchací soustava poznámky. Ke stažení zde

Úloha do 22. 3. Ke stažení Zde

HUMANITNÍ VÝCHOVA (SPLÍTEK)

Nejprve si projdete prezentaci o státních symbolech. Ke stažení zde

Poté vyplň úkol- úkol mi pošli zpět do konce příštího pracovního týdne 27.3. Ke stažení zde

ZEMĚPIS (HÁJEK)

Další úkol ze zeměpisu bude až v úterý dopoledne 14. 7. 2020.

Přeji všem dětem i rodičům krásné a pohodové Velikonoce !

 

 FYZIKA (TURINEK)

 Nové úkoly jsou ZDE

DĚJEPIS (KELLER)

Zde je 1. úkol. Termín: úterý 24. března

Zde máte 2. úkol. Termín: čtvrtek 2. dubna

Online hodina 31. 3. v 10:00.

Zde máte 3. úkol: Termín odevzdání do úterý 7.4. (do online hodiny)

Online hodina úterý 7.4. v 10:00.

Zde máte 4. úkol - ZÁPIS. Termín: po Velikonocích

 

E-Mail: viktor.keller@zsmeteo.cz

ITK (PILAŘ)

Úkol 1: Ve webové aplikaci Bakalář jste obdrželi přístupové údaje do Office 365, přihlašte se a v aplikaci Microsoft Teams se připojte na tým Informatika 8.A. Čekám tam na vás :-)

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Milí žáci a žákyně,
zařaďte do své každodenní činnosti i nějaké pohybové aktivity.
Možnosti venkovních individuálních aktivit:
vycházka nebo běh v přírodě, jízda na kole nebo koloběžce, inline bruslení, skateboard,
cvičení se švihadlem
Možnosti aktivit v domácím prostředí (byt, dům, garáž apod.):                                         ranní cvičení a protažení, jóga, úpolová cvičení, kondiční cvičení, cvičení se švihadlem, gymballem, činkami apod.
Upozornění: Při venkovních aktivitách nezapomeňte dodržovat pravidla nošení roušek a stanovené vzdálenosti od jiných osob!
Další inspirace na internetu www.youtube.com nebo
www.ctedu.cz 

 

Vítáme vás na stránkách třídy 8. A.
 

Turnaj ve florbalu

Dne 22. 11. jsme hráli turnaj ve florbalu na Braníku ve sportovní hale Hamr.

Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. My jsme hráli proti ZŠ Na Beránku, Gymnáziu TGM a ZŠ Písnická. V naší skupině jsme skončili poslední. Bohužel, tentokrát se nám moc nedařilo. V posledním zápase jsme nastoupili proti ZŠ Angel, abychom vybojovali alespoň předposlední místo, bohužel i to jsme prohráli, takže jsme skončili na 8. místě.

Třídu 8. A reprezentovali: David Patka, Adam Patka, Lukáš Plánka, Tom Nguyen Khoi Nguyen, Tomáš Nguyen Hai Nam. Děkujeme.

                                                                                          za 8. A David Patka

poznámka třídní: Vím, že je to otřepaná fráze, ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to :D

foto pořídil Tomáš Hai Nam

The Australian Show

Dne 7. 11. jsme se sešli první vyučovací hodinu ve třídě. Dále jsme se s panem učitelem Hostašou přemístili do Kulturního Centra 12 v Modřanech, kde se konal zábavný anglický program. Ten moderoval pán, který pocházel z Austrálie a v angličtině nám vyprávěl o australské kultuře. Program trval okolo 90 minut. Bylo to opravdu zábavné a do budoucna bych se rád účastnil i dalších podobných programů. 
 

                                                                                                           za 8. A Vojtěch Fousek

 

Turnaj v ping pongu

Dne 4. 11.2019 jsme hráli turnaj v ping pongu na Braníku, zúčastnilo se celkově 7 škol, v jedné skupině byly čtyři školy a ve druhé tři školy. Ve skupině hrál každý s každým. První naše utkáni bylo se školou ZŠ Písnická, ve kterém jsme vyhráli 3:0 na sety, ale se školou Rakovského jsme prohráli 2:1 na sety. Poslední utkání jsme ale vyhráli 4:3 na sety, takže jsme skončili celkově třetí. 

                                                                                                               za 8. A Alex Bui

Klub mladých diváků - Drama v kostce

Dne 4. 11.2019 se odehrálo první setkání Klubu mladých diváků, kam se přihlásilo několik žáků z naší třídy. Tento program nám nabází pan učitel Keller, který nás na večerní představení doprovází. 

Šli jsme do divadla Ypsilon na představení, které se jmenovalo Drama v kostce.

Představení bylo velice zábavné a zajímavé. Moc se nám líbilo. Všichni se těší na setkání a další poutavé divadelní představení. 

                                                                                                               

                                                                                                         za 8. A Anna Nováková

Zkrocení zlé ženy v divadle Kolowrat

Dne 17. 10. jsme se po 1. VH vydali do divadla Kolowrat na představení Zkrocení zlé ženy. Při vstupu jsme byli přivítání neútulnou místností a špinavým kobercem, ale po vzpomínce na Doriana Graye jsem se rozhodla nesoudit. Po usazení na nepohodlné židle začali herci hrát dnes již nerelevantní hru plnou stereotypů Williama Shakespeara (za toto dílo by ho dnes kritici zničili). Herecké výkony, mimo herečku, která ztvárnila roli Kateřiny, nenadchly. Celkové zpracování ani nenadchlo, ani nezklamalo.

                                                                                                                    za 8. A Sabina Štěpánková

poznámka třídní: Já tu dnešní mládež nechápu, prostory divadla byly moc hezké :D

 

Malá kopaná

Dne 8. 10. jsme hráli turnaj v malé kopané ve škole ZŠ Rakovského. Ve skupině jsme narazili na ZŠ Na Beránku, ZŠ Písnická, ZŠ K Dolům a ZŠ Rakovského.

Výsledky: ZŠ Meteo 2:1 ZŠ K Dolům, ZŠ Meteo 2:2 ZŠ Písnická, ZŠ Meteo 3:1 ZŠ Rakovského, ZŠ Meteo 3:5 ZŠ Na Beránku         

Tyto výsledky nám stačily na postup do finálové skupiny.

Finálová skupina se hrála 10. 10. Výsledky finálové skupiny: ZŠ Meteo 1:3 ZŠ Angel, ZŠ Meteo 4:3 TGM, ZŠ Meteo 1:1 Písnická.                      

Celkově jsme skončili na 4. místě.

Ze třídy 8. A reprezentovali: Max Pištora, Tomáš Nguyen, Šimon Honzák, Alex Bui a Dan Kutílek, děkujeme.

                                                                                                      za 8. A Maxmilian Pištora

 

Přespolní běh

26. 9. 2019 jsme se já spolu s dalšími 9 reprezentanty naší školy zúčastnili přespolního běhu. Cesta je krátká, přibližně 20 minut. Na místě nás čeká pouze registrace a následně čekání, dlouhé čekání. Srdce buší, adrenalin stoupá, krk vysychá, ale jediné, co přichází, je další čekání, než konečně přijde řada právě na mě. Když ten moment konečně přišel, vše se událo velice rychle. Zvuk píšťalky, bušení nohou do země a hluboké dýchání. Závod rychle začal a stejně rychle zase skončil, přesto byl celkem vysilující. Minimálně v mém případě byl závod příjemné rozptýlení. Naše škola skončila poslední, tak uvidíme příště, snad to bude lepší :D 

Z 8. A se zúčatnili Jonáš Hunal, Tomáš Nguyen a Anička Nováková, děkujeme :D

                                                                                                                       za 8. A Jonáš Hunal

Den jazyků 

Dne 27. 9. se v naší škole konala akce Den jazyků. Chodili jsme po třídách, dozvídali jsme se nové informace o různých zemích a jazycích a plnili jsme různé úkoly. Každé stanoviště prezentovalo nějaký jazyk - slovenštinu, angličtinu, ruštinu, vietnamštinu, němčinu, latinu a také češtinu. Odnesli jsme si spoustu nových informací.

                                                                                                           za 8. A Nikola Nováková

Změna - představení v divadle Kolowrat se přesouvá na 17. 10. 2019 (důvodem je nemoc členky divadelního souboru). 

Vybíráme:

  • platí pro žáky, kteří nebyli na ŠVP Nové Křečany

 

300 Kč na třídní fond - vybráno

300 Kč na kopírování do 19. 10. 2019

634 Kč na pracovní sešity (němčináři) nebo 475 Kč na pracovní sešity (ruštináři) do 19. 10. 2019

  • žáci, kteří byli na ŠVP Nové Křečany, donesou doplatek (z výletu zbylo 956 Kč)

němčináři 278 Kč, ruštináři 119 Kč do 19. 10. 2019

 Prosím, aby žáci nosili částku přesně, nemám drobné na vracení. 

 

Informace pro rodiče, kteří se neúčatnili třídních schůzek:

podepsat uvolňování o poledních pauzách

v pondělí mají žáci dílny nebo vaření, dílny začínají ve 14:00, ale vaření podle rozvrhu, tedy ve 14:35

odpolední vyučování ve čtvrtek začíná ve 13:00 a končí ve 14:30

posudek zdravotní způsobilosti mají žáci platný dva roky, tedy letos nepotřebuji nový, v případě, že se změnil zdravotní stav vašeho dítěte, informujte mě

pokud nemáte přihlašovací údaje do EŽK, kontaktujte mě ohledně smluvení předání údajů, lze pouze osobně

pokud se nějak změnily vaše osobní údaje (telefon, mail, adresa), informujte mě o tom prosím

prosím o včasné omlouvání, tedy ihned po příchodu zpět do školy, lístečky na dřívější uvolňování nejsou omluvenka

konzultace se konají každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00 v kabinetech učitelů

 

seznam doporučené literatury zde

informace ke čtenářskému deníku a referátu zde

 

5.9. se na Základní škole Meteorologické konal sportovní den pro 2. stupeň.

 Ráno jsme se sešli ve třídě a vyrazili na zahájení do tělocvičny. Pak jsme se vydali na cestu po stanovištích, kterých bylo celkem deset.

 Na některých stanovištích jsme soutěžili každý sám za sebe, mezi takové patřilo třeba skákání přes švihadlo, házení medicimbalem do dálky, výdrž na hrazdě či probíhání opičí dráhy, ale zasoutěžili jsme si i jako třída. Procházeli překážkovou dráhu, kde jsme se všichni drželi za ruce nebo jsme společně nosili po lžících vodu do kelímku.   

Na závěr dne se konal florbalový turnaj mezi třídami. Každá třída si vytvořila jeden tým. Členy našeho týmu byla Justýna Simonová, Adam a David Patkovi, Tomáš Nguyen.  Vítězem turnaje se stala naše třída J

Děkujeme všem učitelům tělocviku za přípravu sportovního dne :D

 

                                                                                                                 za 8. A  Klára Babiánková

 

ZÁŘÍ / ŘÍJEN

 

5. 9. sportovní den  

11. 9. třídní schůzky (17:30, třída je stejná jako v minulých letech), 16:00-17:00 konzultace učitelů 

16. 9. Írán - zahalená krása (Svět kolem nás), Modřanský biograf, 60 Kč žák (hrazeno z třídního fondu), zač. 10:00

17. 10. Divadlo Kolowrat (110 Kč / žák - bude hrazeno z třídního fondu), prosím o vhodné oblečení na dopolední divadelní představení (v tento den prosím vynechte tepláky a tenisky)

ISIC – rodiče stávajících i nových žáků mohou požádat nejpozději do třídních schůzek (11.9.2019), formuláře jsou k dispozici ve třídě, dále je potřeba dodat fotku a 250 Kč. 

 

Zpráva od učitelů TV

Součástí cvičebního úboru bude:

2x obuv  - na ven a do tělocvičny, 1x sportovní triko, 1x sportovní kraťasy, 1x dlouhé sportovní kalhoty, 1x sportovní mikina, ​náhradní ponožky (starší ročníky)

 Škola v přírodě - Nové Křečany

 

 

2. 9. 2019 bude oběd vydáván od 10:00 do 11:00, oběd mají všichni odhlášený, pokud byste o něj měli zájem, musíte si ho sami přihlásit. 

Harmonogram 1. týdne
2.9. 8:00 zahájení školního roku, výuka bude ukončena během druhé vyučovací hodiny
3.9. třídnické hodiny (5 VH)
4.9. 1.-3.VH třídnické hodiny, 4. a 5. VH podle rozvrhu.
5.9. sportovní den pro 2. stupeň (s sebou cvičební úbor a svačinu)
6.9. výuka podle rozvrhu

5.9. od 17:00 - táborák pro přátele školy s pasováním prvňáčků


Školní rok 2019 / 2020

Začátek školního roku - 2. 9. 2019

Státní svátek - 28. 9. 2019

Podzimní prázdniny - 29. 10. a 30. 10. 2019

Ředitelské volno -  31. 10. a 1. 11. 2010

Vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny - 31. 1. 2020

Jarní prázdniny - 17. 2. - 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny - 9. 4. 2020

Volno - ostatní svátek - 10. 4 a 13. 4 2020

Státní svátek  - 1. 5. 2020

Státní svátek - 8. 5. 2020

Ukončení školního roku - 26. 6. 2020

Ředitelské volno - 29. 6. a 30. 6. 2020

Seznam pomůcek 

matematika (Exnerová Mo) - školní sešit (velký nelinkovaný, pokud je sešit v dobrém stavu, můžete pokračovat v sešitě z minulého školního roku), sešit na testy (malý nelinkovaný), sešit na domácí úkoly (malý nelinkovaný), rýsovací potřeby

český jazyk (Walterová) 

mluvnice - sešit 564 (malý linkovaný, 60 listů), tento sešit prosím obalit (papírový nebo klasický obal)

pravopisná cvičení – všichni žáci mají u mě (pro nové žáky - sešit 544 (malý linkovaný, 40 listů))

čtenářský deník – pokračujete v zápisníku z předchozích let, deníky byste měli mít u sebe (pro nové žáky – jakýkoliv sešit či zápisník)

sloh – všichni žáci mají u mě (pro nové žáky – sešit 544 (malý linkovaný, 40 listů))

literatura – pokračujete v sešitech z předchozího školního roku, sešity máte u sebe (pro nové žáky – sešit 524 (malý linkovaný, 20 listů))

všichni žáci budou mít minimálně jedny desky či vkládací obal formátu A4, kam si budou vkládat nakopírované pracovní listy

fyzika (Turinek) - čtverečkovaný sešit, rýsovací potřebny

chemie (Šrámek) - budete potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidlo, učebnici, PSP (periodickou soustavu prvků) a sešit (doporučuji 544 nebo 564, ale netrvám na tom)

přírodopis (Jasanský)sešit A4 nelinkovaný (440)

zeměpis (Hájek) - velký nelinkovaný sešit

dějepis (Keller) - sešit 464 (je možné pokračovat v sešitu z loňského školního roku)

anglický jazyk (Hostaša) učebnice a pracovní sešit, 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu, psací potřeby

anglický jazyk (Štěpánová) - dva malé linkované sešity (544), obalit pracovní sešit a učebnici

německý jazyk (Vlčková, Keller, Klčová)1x sešit 564 (tj. A5, linkovaný, 40 listů) na gramatiku, 1x sešit 664 (tj. A6, linkovaný 60 listů) na slovníček, pokud jsou sešity z předešlého roku přehledně vedené, doporučuji v nich pokračovat

ruský jazyk (Malíková)2x jakýkoli linkovaný sešit - školní + slovníček /ten může být z loňského roku/

humanitní výchova (Splítek) - sešit 544

estetická výchova (Walterová) 

tempery, vodovky, pastelky, fixy, kelímek na vodu, paletku na barvy, hadřík, pracovní košili, ubrus na stůl, sešit (malý linkovaný), kufřík na věci, štětce, obyčejnou tužku, nůžky, lepidlo, umělecké křídy, 10 čtvrtek A3, 10 čtvrtek A4, barevné papíry, černý papír s vyšší gramáží 3x A4, 1x A3, rýsovací potřeby, tenký černý fix

tělesná výchova (Splítek, Vlčková) - cvičební úbor 

Milí osmáci, 

prázdniny nám utekly jako voda, a tak se na vás budu moc těšit v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 v naší třídě, která nám zůstává stejná jako v předchozích letech.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana