8.B

LEDEN

 

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! Každý žák má možnost opravení dvou malých testů či jednoho procentuálního testu z matematiky, chemie, případně i anglického jazyka. Podmínkou je nahlášení se do 19. ledna do 7:55. Dopisování písemných prací proběhne v pondělí 22. ledna od 7:00 v učebně fyziky. Přeji hodně štěstí!

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Žáci a žákyně, kteří nepsali některý z testů/desetiminutovek z matematiky a chemie, budou vyzváni k jejich dopsání v průběhu kterékoliv společné či suplované hodiny od 8. ledna.

Připomínám, že všichni měli možnost dopsání testů kdykoliv v průběhu pololetí. Stačilo se jen připomenout před začátkem libovolné hodiny a test si dopsat. Zbývá-li někomu k dopsání více testů, musí si bohužel dopsat všechny v krátkém časovém úseku. Témata testů k dopsání zjistíte z EŽK. V případě, že je u názvu testů je napsáno hodnocení A či N, je potřeba test dopsat.

Z anglického jazyka budou dopisovány pouze procentuální testy.

Závěrem bych Vám rád připomenul třetí kompozici z matematiky, která bude napsána 19. ledna.

Přeji vám příjemné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku jen to NEJ!

Martin Šrámek

 

PROSINEC

 

Děkuji za dárečky a přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup no nového roku! Uvidíme se po prázdninách 3. ledna 2018.

1. 12. proběhne 2. kompozice z matematiky. Téma: výrazy a mnohočleny v rozsahu dle učebnice.

4. 12. Čteme pro Kuře - charitativní akce, Staroměstské nám., MHD, zdarma, 11:30 - 14:30, akce končí na místě

6. 12. 17:30 Třídní schůzky 

20. 12. se koná VÁNOČNÍ HVĚZDA a vánoční dílny

21. 12. se koná sportovní den od 8:00 do 13:00 (až 13:30)

LISTOPAD

23. 11. Dějepisná olympiáda (pro zájemce)

27. 11. Vánoční nota - školní kolo soutěže v sólovém zpěvu (pro přihlášené)

30. 11. Olympiáda z českého jazyka (pro zájemce)

 ŘÍJEN

Dny pro záchranu života
Dne 19. října jsme se zúčastnili celoškolní akce Dny pro záchranu života. Záchranáři nás učili, jak dát správně první pomoc a jak dál pokračovat v záchraně života. Před školou na nás čekal vůz záchranné služby. Jednu hodinu jsme strávili výukou ve třídě a druhou v sanitce, kterou jsme si mohli celou prohlédnout. Jeden z kamarádu předstíral, že spadl ze schodů. Další dva kamarádi si zahráli na záchranáře. Zraněného dali do vakuové dlahy a zabalili do termofolie. Před převozem ještě napíchli žílu a nechali kapat fyziologický roztok. Poté jsme se přemístili do třídy, kde byl další pacient (figurína) s otevřenou zlomeninou a tepenným krvácením. Jeden z kamarádu si zahrál na operátora a další volal na 155 a zajišťoval pacienta. Sám by to nezvládl, proto mu přišli na pomoc další dva. Jeden volal s operátorem a dva zajišťovali pacienta. Společnými silami se nám krvácení podařilo zastavit. Celá akce byla velmi poučná a moc se nám všem líbila. 
 M. Svoboda 

17. 10. Modřanský biograf - Vietnam, 10:00 - 12:35, 50 Kč (hrazeno z TF)

 Na VV/EV prosím doneste hezké barevné listy a zavařovací sklenici. Budeme vyrábět toto:

http://sparkandchemistry.com/?s=Autumn+Leaf%2C+Mason+Jar+Candle+Holder

19. 10. Dny pro záchranu života, 10:55 - 12:35, 60 Kč (hrazeno z TF)

Po dohodě s žáky se přesouvá doučování z matematiky z 24.10. na pátek 20.10. od 7:05. Děkuji za pochopení.

25. 10. preventivní program Masová média a společnost, 60 Kč (hrazeno z TF)


22.9. jsme se společně s 8. A vydali na prohlídku štol do Jílového u Prahy.

ŠTOLA SV. JOSEFA – JÍLOVÉ U PRAHY

Dne 22. 9. se třídy 8. A a 8. B vydali do Jílového u Prahy v rámci prohlídky místních štol, s doprovodem třídních učitelů Alenky Jiřičkové, Martina Šrámka a dvou pánů z DDM Monet, kteří to celé organizovali a obě třídy doprovázeli. Před odjezdem z Modřan měli žáci krátký rozchod. Poté následovala zhruba půlhodinová cesta vlakem. Po výstupu čekala žáky dlouhá, namáhavá túra do kopce. Po krátké pauze na svačinu cesta opět pokračovala. Když dorazili ke Štole sv. Josefa, rozdělili se žáci na dvě skupiny. Po příchodu pana průvodce, který měl zavést první skupinu na prohlídku do jeskyně, dostali žáci helmy a pláště. Pan průvodce zavedl první skupinu společně s paní učitelkou Jiřičkovou do jeskyně. Chodbičky byly velmi stísněné. Cestu jim osvětlovaly žárovky postavené po stranách chodby. Pan průvodce informoval skupinu o tom, jak namáhavá práce bylo vykopávání zlata. Popisoval, jak dělníci chodili chodbami, či jak lezli po stěnách skal. V jeskyni byli spatřeni i netopýři. Druhá skupina si mezitím vyzkoušela, jak se rýžuje zlato. Po první skupině si štolu prohlédla i druhá skupina s paní průvodkyní a s doprovodem pana učitele Šrámka. Po prohlídce se třídy krásnou procházkou za bezchybného počasí vydaly zpět na nádraží.
 

Julie Mai

 

 

18.9. jsme se vlakem vydali do Berouna v rámci festivalu "Čtení ve vlaku". Potkali jsme se s Jáchymem Topolem a Jaromírem Typltem.

 

 

15.9. se celá škola účastnila projektu "Rozpočti si to" v rámci finanční gramotnosti.

Finanční Gramotnost
V pátek 15.9. Se konal projektový den Finanční gramotnost, který byl nachystán pro celý druhý stupeň. Finanční gramotností jsme se zabývali proto, abychom se naučili šetřit a věděli, jak si rozdělit peníze v rodině například na poplatky za auto, jídlo a za bydlení. Měli jsme za úkol vytvořit 4 členné rodiny. Předem bylo dáno, kdo se v rodině nachází, jaké má zaměstnání, jaké jsou příjmy…Poté jsme plnili jednotlivé úkoly. Chodili jsme si vyzvedávat kartičky s částkami, které jsme museli z rozpočtu zaplatit. Vytvořili jsme si týdenní jídelníček a měsíční a roční rozpočet. Cílem bylo udržet rodinu v plusových částkách. Myslím, že se děti poučily a ví teď lépe, jak nakládat s penězi. Je to dobré do budoucnosti. A také jsme se všichni i pobavili. Hlavně jsme si mohli koupit různé ceny za peníze zvané chechtáky, které jsme získávali za plnění jednotlivých úkolů: například penál, pastelky a držáky na mobil. Spořte a správně hospodařte s penězi!
Barbora Kapsová

 

 

Dějepis - referáty: Témata + pokyny jsou na nástěnce ve třídě a také zde . Prosím, do 15. září (pátek) se zapište u tématu, o něž máte zájem, případně se se mnou přijďte domluvit. Díky a přeju úspěšný výběr! :-) Viktor Keller

 

Moji milí osmáci!

Prázdniny se nezadržitelně chýlí ke konci, takže jistě netrpělivě očekáváte informace k prvnímu školnímu týdnu. V pondělí 4. 9. v 8:00 se sejdete v 8. B, kterou najdete ve druhém patře - naproti schodům vedoucím od jídelny druhé dveře vpravo. Přivítá vás pan učitel Splítek. Já se budu těšit v úterý 5.9.!

                                                                                                                                    Alena Jiřičková

HARMONOGRAM 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Pondělí 4. 9. – jedna vyučovací hodina
Úterý 5. 9. – 5 VH - třídnické práce
Středa 6. 9. – 1.,2.VH třídnické práce, 3. – 5.VH dle rozvrhu
Čtvrtek 7. 9. – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Pátek 8. 9. – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Dne 6.9. se konají třídní schůzky od 17:30. Během třídních schůzek se budou rozdávat nové přihlašovací údaje k EŽK. Na 18:00 je plánovaná Rada rodičů. 

Důležité upozornění pro strávníky:
První den školního vyučování, tedy 4. 9. 2017, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je od 10 do 11 hodin


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vysvědčení vydáno ve středu 31. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny jsou pro školy v obvodu Prahy 1 - 5 stanoveny na 5. - 11. února 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30.března 2018

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno a závěrečné vysvědčení vydáno v pátek 29. června 2018


 INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM

Matematika - vyučující Martin Šrámek

Tento rok budete na matematiku potřebovat učebnici, sbírku úloh, psací potřeby a rýsovací potřeby (tužku č.3, ořezávátko, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko a náhradní tuhy). Dále budete potřebovat školní sešit - ideálně 460 a dva euroobaly, do kterých budete ukládat své domácí úkoly a pracovní listy. Přeji Vám hodně štěstí a úspěchů!

Chemie - vyučující Martin Šrámek

Budete potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidlo, učebnici, PSP (periodickou soustavu prvků) a sešit (doporučuji 544 nebo 564, ale netrvám na tom).

Anglický jazyk - vyučující Martin Šrámek (méně pokročilá skupina)

V letošním roce budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

Anglický jazyk - vyučující Libor Hostaša (pokročilejší skupina)

Jakýkoliv linkovaný sešit (např. 544) jako školní sešit
Jakýkoliv linkovaný sešit jako slovníček - dle vlastního výběru, možno pokračovat ve slovníčku z minulých let
Kapesní slovník A-Č a Č-A nebo odpovídající aplikace v mobilu
Obal na učebnic

Český jazyk - vyučující Alena Jiřičková

1x 564 (Mluvnice a sloh)
1x 544 (Pravopisná cvičení)
1x 524 (Literární výchova)

+ jakýkoliv sešit na čtenářský deník (nejlépe z loňského roku)

Německý jazyk - vyučující Alena Jiřičková a Viktor Keller

Je potřeba mít sešity 1x 564; 1x 644

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek

Libovolný sešit, doporučený sešit je čtverečkovaný.

Přírodopis - vyučující Dominika Polanková

- sešit A4, 40 listů, bez linek
- lepidlo
- nůžky
- případně desky s euroobaly (pro ty, co si nebudou chtít materiály lepit do sešitu
- obal na učebnici

Zeměpis - vyučující Jan Splítek

Libovolný sešit

Humanitní výchova - vyučující Jan Splítek

Libovolný sešit

Dějepis - vyučující Viktor Keller

Sešit 464

Tělesná výchova - vyučující Jaroslav Kulik a Eliška Kořínková

Obuv- do haly/ na ven
Převlečení- sportovní oblečení dle počasí (triko, kraťasy, mikina, tepláky)

Estetická výchova - vyučující Zuzana Miková

 

Pracovní výchova - vyučující Eliška Kořínková a Jaroslav Turinek

Libovolný sešit, zástěra, hadr

 

20. 12. VÁNOČNÍ HVĚZDA a vánoční dílny

21. 12. Sportovní den od 8:00 do 13:00 (až 13:30)
 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana