8.B

ČERVEN

1. 6. 8:55 - 12:35 Planeta Česko, Modřanský biograf, 60 Kč

KVĚTEN

 

Obří sud a Zoo Liberec

Prahou s mapou

 

Hamleys

 

Ukázka dravců

4. 5. Focení třídního kolektivu

9. - 12. 5. Třídní výlet - Nové Město pod Smrkem

15. 5. Projektový den - Prahou s mapou

30. 5. Cyklojízda (pouze pro přihlášené pomocníky)

Všechny dosud nevypracované referáty z dějepisu prosím poslat elektronicky do 4. května na e-mail viktor.keller@zsmeteo.cz . Děkuji! Viktor Keller

DUBEN

Dne 11. 4. půjde celá třída na exkurzi do Muzea hlavního města Prahy (Langweilův model). Vstupné je hrazeno z výtěžku akce Vánoční hvězda. Sraz je v 8 hod. na zastávce MHD Sídliště Libuš (směr Kačerov). Žáci budou mít s sebou jízdenku na MHD, svačinu, pití a psací potřeby. Po návratu do školy pokračuje vyučování podle rozvrhu 5. a 6. hodinu.

4. 4. Třídní schůzky, 17:30

5. 4. Planeta Země 3000, Barma - Modřanský biograf, 8:30 - 11:30, 70Kč

10. 4. Ukázka dravců - 9:45 - 11:40, 80Kč

11. 4. Exkurze - Muzeum hl. m. Prahy, 8:00 - 11:40, 50Kč

12. 4. The Australian Show, KC 12, 8:00 - 10:45, 60Kč

17. 4. Příroda kolem nás, Penthea, 2. část, zdarma

17. - 20. 4. Sběr papíru a víček

24. 4. Tep Faktor, 8:30 - 16:00, Chotislko u Příbrami, bus, akce začíná a končí na  Smíchovském nádraží

26. 4. Den Země, 8:00 - 13:30, v okolí školy, zdarma

27. 4. Partnerské vztahy, blok primární prevence, Prev-Centrum, ve třídě, cena 60 Kč/žák, 1.- 3. VH

THE AUSTRALIAN SHOW

Dne 12. 4. se třídy 7. A, 8. A a 8. B zúčastnily programu o Austrálii. Třídy doprovázela paní učitelka Alenka Jiřičková a páni učitelé Martin Šrámek a Libor Hostaša. Program byl mluvený rodilým Australanem, který vyrůstal v australském městě Sydney. Cílem akce bylo přiblížit žákům život v Austrálii. Dozvěděli jsme se, co dělají studenti před vyučováním a po škole, jaký je život na farmě, jak se učí mladí žáci, kteří zde žijí. Jelikož jsou nejbližší školy od farem klidně i 5000 km, tak se žáci domluví s učitelem pomocí internetu, (v minulosti pomocí rádia). V Austrálii také žijí velmi nebezpeční živočichové. Ať už jsou malí či velcí, jsou pro člověka velmi nebezpeční. Je zde také přes 20 000 pláží.
Jak žáci, tak i učitelé měli možnost ochutnat australskou pomazánku ''Vegemite'', jejíž základem jsou kvasnice.
Žáci si akci velmi užili, procvičili si anglický jazyk a zároveň si odnesli nové vědomosti.

Julie Mai


POZOR, ZMĚNA! Od 3.4. bude probíhat dopisování písemných prací z matematiky a chemie. Každý žák bude dopisovat ty testy, které jsou hodnoceny v EŽK pomocí písmena A. Testy je možné dopsat i dříve, stačí se zastavit v kabinetu 5 minut před začátkem výuky a požádat o dopsání konkrétního testu. Vzhledem k této možnosti je odpovědnost na straně žáka/žákyně, aby nedošlo ke kumulaci většího množství testů v jeden týden.

Předběžný termín 5. kompozice je 9. dubna. Téma: Kružnice a kruh, válec v rozsahu dle učebnice.

BŘEZEN 

12. - 16. 3. Zimní ozdravný pobyt (pouze pro přihlášené žáky)

23. 3. Noc s Andersenem (pouze pro přihlášené žáky)

ÚNOR

2. 2. Pololetní prázdniny

5. - 11. 2. Jarní prázdniny

13. 2. Nicholas Winton - Síla lidskosti, Modřanský biograf, MHD, cena 60 Kč/žák, od 10.30 do cca 13:30

14. 2. Konzultace všech učitelů 16 - 17 hodin

19. 2. Příroda kolem nás, Přírod. program Penthea - 1. část, cena 40 Kč/žák

LEDEN

29. 1. Židovské muzeum, Praha - Josefov, pro vybrané žáky 8.tříd

31. 1. Poslední VH rozdáváme vysvědčení

ŽIDOVSKÉ MUZEUM
Dne 29. ledna se pár vybraných žáků ze tříd 8. A a 8. B vydalo do Židovského muzea v Praze v doprovodu pana učitele Viktora Kellera. Třídy doprovázela paní průvodkyně, která vyprávěla o historii židů a jejich víře. Společně navštívili Maiselovu, Pinkasovu a Španělskou synagogu. Podívat se šli i do Staronové synagogy, do které měli v minulosti přístup pouze muži. V místnosti bylo i místo patřící známému rabínovi, kterého měli všichni rádi. Pověst praví, že pokud usedne na toto místo někdo, komu nenáleží, do roka zemře. Chlapci jako projev úcty před bohem museli nosit v synagogách pokrývku hlavy. Ke konci žáky paní průvodkyně zavedla na Starý židovský hřbitov, kde navštívili hrob nejznámější osobnosti rabína Rabbiho Löwa. Žáci si směli napsat přání na kus papíru a odložit ho na hrob, protože se říká, že pokud položíte na hrob tohoto rabína nějaké napsané přání, mělo by se v budoucnu splnit. Oběma třídám se exkurze velmi líbila a všichni si odnesli mnoho vědomostí.
                                                                                                                                        Julie Mai

DRÁŽĎANY

V úterý 12. 12. 2017 v 6.30 jsme z parkoviště u školy vyrazili do německého města Drážďany, které se nachází cca 50 km od hranic České republiky. Cesta trvala něco okolo dvou hodin.
Po příjezdu do Drážďan jsem se šli podívat na staré město a na trh, který byl v úzké uličce.
Potom jsme se jeli podívat na zámek Moritzburg, kde se natáčela česká pohádka Tři oříšky pro Popelku.
Prohlédli jsme si výstavu o Popelce a mohli jsme si tam vyzkoušet různé kostýmy a vtělit se do pohádkových postav.
Pak jsme jeli na největší trhy v Drážďanech, kde si každý dal nějakou ňamku. Oříškem na dortu byla zastávka v obchodě Primark.
Byl to náročný, ale úžasný den.
Do Prahy jsme se vrátili okolo půl deváté večer.

                                                                                                                          Aneta Hűbnerová

 

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! Každý žák má možnost opravení dvou malých testů či jednoho procentuálního testu z matematiky, chemie, případně i anglického jazyka. Podmínkou je nahlášení se do 19. ledna do 7:55. Dopisování písemných prací proběhne v pondělí 22. ledna od 7:00 v učebně fyziky. Přeji hodně štěstí!

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Žáci a žákyně, kteří nepsali některý z testů/desetiminutovek z matematiky a chemie, budou vyzváni k jejich dopsání v průběhu kterékoliv společné či suplované hodiny od 8. ledna.

Připomínám, že všichni měli možnost dopsání testů kdykoliv v průběhu pololetí. Stačilo se jen připomenout před začátkem libovolné hodiny a test si dopsat. Zbývá-li někomu k dopsání více testů, musí si bohužel dopsat všechny v krátkém časovém úseku. Témata testů k dopsání zjistíte z EŽK. V případě, že je u názvu testů je napsáno hodnocení A či N, je potřeba test dopsat.

Z anglického jazyka budou dopisovány pouze procentuální testy.

Závěrem bych Vám rád připomenul třetí kompozici z matematiky, která bude napsána 19. ledna.

Přeji vám příjemné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku jen to NEJ!

Martin Šrámek

 

PROSINEC

 

Děkuji za dárečky a přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup no nového roku! Uvidíme se po prázdninách 3. ledna 2018.

1. 12. proběhne 2. kompozice z matematiky. Téma: výrazy a mnohočleny v rozsahu dle učebnice.

4. 12. Čteme pro Kuře - charitativní akce, Staroměstské nám., MHD, zdarma, 11:30 - 14:30, akce končí na místě

6. 12. 17:30 Třídní schůzky 

20. 12. se koná VÁNOČNÍ HVĚZDA a vánoční dílny

21. 12. se koná sportovní den od 8:00 do 13:00 (až 13:30)

LISTOPAD

23. 11. Dějepisná olympiáda (pro zájemce)

27. 11. Vánoční nota - školní kolo soutěže v sólovém zpěvu (pro přihlášené)

30. 11. Olympiáda z českého jazyka (pro zájemce)

 ŘÍJEN

Dny pro záchranu života
Dne 19. října jsme se zúčastnili celoškolní akce Dny pro záchranu života. Záchranáři nás učili, jak dát správně první pomoc a jak dál pokračovat v záchraně života. Před školou na nás čekal vůz záchranné služby. Jednu hodinu jsme strávili výukou ve třídě a druhou v sanitce, kterou jsme si mohli celou prohlédnout. Jeden z kamarádu předstíral, že spadl ze schodů. Další dva kamarádi si zahráli na záchranáře. Zraněného dali do vakuové dlahy a zabalili do termofolie. Před převozem ještě napíchli žílu a nechali kapat fyziologický roztok. Poté jsme se přemístili do třídy, kde byl další pacient (figurína) s otevřenou zlomeninou a tepenným krvácením. Jeden z kamarádu si zahrál na operátora a další volal na 155 a zajišťoval pacienta. Sám by to nezvládl, proto mu přišli na pomoc další dva. Jeden volal s operátorem a dva zajišťovali pacienta. Společnými silami se nám krvácení podařilo zastavit. Celá akce byla velmi poučná a moc se nám všem líbila. 
 M. Svoboda 

17. 10. Modřanský biograf - Vietnam, 10:00 - 12:35, 50 Kč (hrazeno z TF)

 Na VV/EV prosím doneste hezké barevné listy a zavařovací sklenici. Budeme vyrábět toto:

http://sparkandchemistry.com/?s=Autumn+Leaf%2C+Mason+Jar+Candle+Holder

19. 10. Dny pro záchranu života, 10:55 - 12:35, 60 Kč (hrazeno z TF)

Po dohodě s žáky se přesouvá doučování z matematiky z 24.10. na pátek 20.10. od 7:05. Děkuji za pochopení.

25. 10. preventivní program Masová média a společnost, 60 Kč (hrazeno z TF)


22.9. jsme se společně s 8. A vydali na prohlídku štol do Jílového u Prahy.

ŠTOLA SV. JOSEFA – JÍLOVÉ U PRAHY

Dne 22. 9. se třídy 8. A a 8. B vydali do Jílového u Prahy v rámci prohlídky místních štol, s doprovodem třídních učitelů Alenky Jiřičkové, Martina Šrámka a dvou pánů z DDM Monet, kteří to celé organizovali a obě třídy doprovázeli. Před odjezdem z Modřan měli žáci krátký rozchod. Poté následovala zhruba půlhodinová cesta vlakem. Po výstupu čekala žáky dlouhá, namáhavá túra do kopce. Po krátké pauze na svačinu cesta opět pokračovala. Když dorazili ke Štole sv. Josefa, rozdělili se žáci na dvě skupiny. Po příchodu pana průvodce, který měl zavést první skupinu na prohlídku do jeskyně, dostali žáci helmy a pláště. Pan průvodce zavedl první skupinu společně s paní učitelkou Jiřičkovou do jeskyně. Chodbičky byly velmi stísněné. Cestu jim osvětlovaly žárovky postavené po stranách chodby. Pan průvodce informoval skupinu o tom, jak namáhavá práce bylo vykopávání zlata. Popisoval, jak dělníci chodili chodbami, či jak lezli po stěnách skal. V jeskyni byli spatřeni i netopýři. Druhá skupina si mezitím vyzkoušela, jak se rýžuje zlato. Po první skupině si štolu prohlédla i druhá skupina s paní průvodkyní a s doprovodem pana učitele Šrámka. Po prohlídce se třídy krásnou procházkou za bezchybného počasí vydaly zpět na nádraží.
 

Julie Mai

 

 

18.9. jsme se vlakem vydali do Berouna v rámci festivalu "Čtení ve vlaku". Potkali jsme se s Jáchymem Topolem a Jaromírem Typltem.

 

 

15.9. se celá škola účastnila projektu "Rozpočti si to" v rámci finanční gramotnosti.

Finanční Gramotnost
V pátek 15.9. Se konal projektový den Finanční gramotnost, který byl nachystán pro celý druhý stupeň. Finanční gramotností jsme se zabývali proto, abychom se naučili šetřit a věděli, jak si rozdělit peníze v rodině například na poplatky za auto, jídlo a za bydlení. Měli jsme za úkol vytvořit 4 členné rodiny. Předem bylo dáno, kdo se v rodině nachází, jaké má zaměstnání, jaké jsou příjmy…Poté jsme plnili jednotlivé úkoly. Chodili jsme si vyzvedávat kartičky s částkami, které jsme museli z rozpočtu zaplatit. Vytvořili jsme si týdenní jídelníček a měsíční a roční rozpočet. Cílem bylo udržet rodinu v plusových částkách. Myslím, že se děti poučily a ví teď lépe, jak nakládat s penězi. Je to dobré do budoucnosti. A také jsme se všichni i pobavili. Hlavně jsme si mohli koupit různé ceny za peníze zvané chechtáky, které jsme získávali za plnění jednotlivých úkolů: například penál, pastelky a držáky na mobil. Spořte a správně hospodařte s penězi!
Barbora Kapsová

 

 

Dějepis - referáty: Témata + pokyny jsou na nástěnce ve třídě a také zde . Prosím, do 15. září (pátek) se zapište u tématu, o něž máte zájem, případně se se mnou přijďte domluvit. Díky a přeju úspěšný výběr! :-) Viktor Keller

 

Moji milí osmáci!

Prázdniny se nezadržitelně chýlí ke konci, takže jistě netrpělivě očekáváte informace k prvnímu školnímu týdnu. V pondělí 4. 9. v 8:00 se sejdete v 8. B, kterou najdete ve druhém patře - naproti schodům vedoucím od jídelny druhé dveře vpravo. Přivítá vás pan učitel Splítek. Já se budu těšit v úterý 5.9.!

                                                                                                                                    Alena Jiřičková

HARMONOGRAM 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Pondělí 4. 9. – jedna vyučovací hodina
Úterý 5. 9. – 5 VH - třídnické práce
Středa 6. 9. – 1.,2.VH třídnické práce, 3. – 5.VH dle rozvrhu
Čtvrtek 7. 9. – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Pátek 8. 9. – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Dne 6.9. se konají třídní schůzky od 17:30. Během třídních schůzek se budou rozdávat nové přihlašovací údaje k EŽK. Na 18:00 je plánovaná Rada rodičů. 

Důležité upozornění pro strávníky:
První den školního vyučování, tedy 4. 9. 2017, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je od 10 do 11 hodin


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vysvědčení vydáno ve středu 31. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny jsou pro školy v obvodu Prahy 1 - 5 stanoveny na 5. - 11. února 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30.března 2018

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno a závěrečné vysvědčení vydáno v pátek 29. června 2018


 INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM

Matematika - vyučující Martin Šrámek

Tento rok budete na matematiku potřebovat učebnici, sbírku úloh, psací potřeby a rýsovací potřeby (tužku č.3, ořezávátko, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko a náhradní tuhy). Dále budete potřebovat školní sešit - ideálně 460 a dva euroobaly, do kterých budete ukládat své domácí úkoly a pracovní listy. Přeji Vám hodně štěstí a úspěchů!

Chemie - vyučující Martin Šrámek

Budete potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidlo, učebnici, PSP (periodickou soustavu prvků) a sešit (doporučuji 544 nebo 564, ale netrvám na tom).

Anglický jazyk - vyučující Martin Šrámek (méně pokročilá skupina)

V letošním roce budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

Anglický jazyk - vyučující Libor Hostaša (pokročilejší skupina)

Jakýkoliv linkovaný sešit (např. 544) jako školní sešit
Jakýkoliv linkovaný sešit jako slovníček - dle vlastního výběru, možno pokračovat ve slovníčku z minulých let
Kapesní slovník A-Č a Č-A nebo odpovídající aplikace v mobilu
Obal na učebnic

Český jazyk - vyučující Alena Jiřičková

1x 564 (Mluvnice a sloh)
1x 544 (Pravopisná cvičení)
1x 524 (Literární výchova)

+ jakýkoliv sešit na čtenářský deník (nejlépe z loňského roku)

Německý jazyk - vyučující Alena Jiřičková a Viktor Keller

Je potřeba mít sešity 1x 564; 1x 644

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek

Libovolný sešit, doporučený sešit je čtverečkovaný.

Přírodopis - vyučující Dominika Polanková

- sešit A4, 40 listů, bez linek
- lepidlo
- nůžky
- případně desky s euroobaly (pro ty, co si nebudou chtít materiály lepit do sešitu
- obal na učebnici

Zeměpis - vyučující Jan Splítek

Libovolný sešit

Humanitní výchova - vyučující Jan Splítek

Libovolný sešit

Dějepis - vyučující Viktor Keller

Sešit 464

Tělesná výchova - vyučující Jaroslav Kulik a Eliška Kořínková

Obuv- do haly/ na ven
Převlečení- sportovní oblečení dle počasí (triko, kraťasy, mikina, tepláky)

Estetická výchova - vyučující Zuzana Miková

 

Pracovní výchova - vyučující Eliška Kořínková a Jaroslav Turinek

Libovolný sešit, zástěra, hadr

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana