8.B

 Domácí příprava

 Od 11.3. uzavření školy - důsledek šíření KORONAVIRU - žáci budou průběžně informováni o úkolech - procvičování probraného učiva.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
aneb SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Chceš se podílet na společném projektu? Stýská se ti po kamarádech a kamarádkách? Dokonce se ti stýská už i po učitelích? Rád bys opět komunikoval v kolektivu a to i napříč ročníky? Tak se s námi vrhni do nového "online projektu", který je zaměřen na poděkování všem lidem, kteří dělají maximum, aby naši zemi zbavili těžkých chvil!

Bližší informace nalezneš v tomto dokumentu!

NĚMECKÝ JAZYK (V. Keller)  
Předchozí úkol odevzdali všichni (kromě Aleše). Děkuji, známky budou v žákovské do konce týdne. Další úkol máte zde. Termín: do pátku 20. 3., nejpozději o víkendu. Kdyby něco, tak se ozvěte. :-)

Další úkol k procvičení máte v našem němčinářském týmu na MS Teams.

Online hodina se uskuteční 2. 4. v 9:00.

Aktuálně: Další úkol z němčiny zde - termín středa 1.4.

E-Mail: viktor.keller@zsmeteo.cz


NĚMECKÝ JAZYK (skupina D.Vlčkové)

25.3.: Zadání úkolu č. 2 a zde ke stažení Pracovní list 4. Termín odevzdání do 30.3.
První úkol neodevzdal pouze Tomáš Le Xuan. Ostatním velice děkuji! Zde Řešení pracovních listů 1, 2, 3
Starý úkol (do 25.3.): pracovní listy 1, 2, 3 + tip na učení se slovíček WordTrainer FRAUS


RUSKÝ JAZYK

VE STŘEDU 1. DUBNA VE 13:00 PROBĚHNE ONLINE VÝUKA RUŠTINY NA MICROSOFT TEAMS.

drive.google.com/open

drive.google.com/open

 drive.google.com/open

MATEMATIKA

Výukový materiál zde

11.3. vypracujte příklady do školního sešitu do 13.3. a ofocené, podepsané pošlete na email monika.exnerova@zsmeteo.cz. Zadání ZDEVýsledky pro kontrolu ZDE. Honoceno známkou - velký rozsah.

16.3. příklady ze sbírky 77/3 - 79/16 - počítat do školního sešitu ty příklady, které nemáte již hotové, splnit do 18.3. Vzhledem k tomu, že mi úkoly posíláte, tak ten, kdo ho pošle do 19.3. do 12:00 - budu počítat jako běžný DÚ.

18.3. vypracujte do školního sešitu a pošlete během čtvrtka 19.3. vypracované rovnice ze cvičení 76/3. Příklady ZDE. Hodnoceno jako DÚ.

20.3. učebnice str.23 kap.1.5. prostudovat prříklady A a B, pak vypracovat cvičení 1-8. Úlohy na závěr také vypracovat( i postupem řešení) a poslat je do 22.3. mailem. Hodnoceno jako DÚ.  Zareagujte také v týmu Matematika 8.a - pro kontrolu připojení. Na pondělí plánuji společnou konzultaci.

23.3. úkoly na týden : učebnice kap.4 (51 - 70) postupně po kapitolách,prostudovat vzorové příklady, tabulky do sešitu, vypracovat cvičení. Kdo by chtěl, využije i sbírku. Zaslat ke kontrole ÚLOHY NA ZÁVĚR - do 27.3. mailem nebo přes chat. Hodnoceno jako DÚ. Ještě ve středu zadám rovnice - zadám později.

27.3. do pondělí 30.3. pošlete vypracované rovnice ( nejlépe vložit do úkolu v teams) - z papíru odkaz výše - strana 77/6. Hodnoceno jako DÚ.

On line výuka bude v úterý 31.3. ve 13 hodin.

 

ÍRODOPIS 

!!!Online výuka přírodopis na TEAMS: 8.B – Út, 31. 3. 2020, 11:00 hod!!!

Přírodopis (do 3. 4. 2020)
Téma: Srdce
Cíl: Vypracuje otázky z učebnice

1)Opsat a vypracovat otázky z učebnice str. 68
Téma: Oběhová soustava
Cíl: Vypracuje otázky v PS

1)Pracovní sešit str. 30 – 31

!!! POSLAT FOTOGRAFII ZÁPISU DO EMAILU, POPSAT FOTO PŘÍJMENÍM - lucie.kostolna@zsmeteo.cz!!!

Přírodopis (do 27.3.2020)
Téma: Neúnavná srdeční pumpa
Cíl: Čte s porozuměním a odpoví na otázky

1)Video - https://www.youtube.com/watch?v=vnBDidudinA
2) Přečíst učebnice str. 67-68 (opsat a odpovědět na otázky str. 68)

Téma: Srdce
Cíl: Udělá zápis z prezentace

1)Prezentace ZDE (udělat zápis do sešitu) + nalepit obrázek pokud máte možnost ZDE
!!! POSLAT FOTOGRAFII ZÁPISU DO EMAILU, POPSAT FOTO PŘÍJMENÍM - lucie.kostolna@zsmeteo.cz!!!

Přírodopis (do 20.3.2020)

!!! Opakování - KOSTERNÍ SVALSTVO LIDSKÉHO TĚLA (po návratu do školy písemná práce)!!!

Téma: Oběhová soustava - krev

Cíl: Vyhledám základní informace o cévní soustavě a definuje jednotlivé krevní skupiny

Učebnice: přečíst str. 64 - 66 (udělat stručný zápis - vysvětlení pojmů níže)

Klíčová slova: cévy, srdce, transport látek, tělní tekutiny (tkáňový mok, míza, krev), tepny, žíly, vlásečnice, krev, krevní plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a krevní skupiny (opsat tabulku str. 66 - rozdělení krevních skupin)

Vypracovat do sešitu otázky a úkoly str. 66

!!! POSLAT FOTOGRAFII OTÁZEK DO EMAILU - lucie.kostolna@zsmeteo.cz!!!

Pracovní sešit: str. 28 - 30 (+ podpis rodičů)

ČESKÝ JAZYK A SLOH

Vypracované úkoly posílejte naskenované na e-mail:   ceskyjazykkop@seznam.cz

Oba vypracované listy odešlete do 1. 4. 2020!!!

(do 1. 4. 2020)

Opakování vedlejší věty podmětné a přísudkové

(do 25. 3. 2020)

 Mluvnice

Udělej si do sešitu grafy vět jednoduchých, učebnice str. 95/1,2 (grafy děláme tak, jak jsme zvyklí - větné členy - počáteční písmena do kroužku!!!)

Totéž v pracovním sešitě str. 44 - 46

Sloh

Napiš do sešitu na sloh (budu kontrolovat!!!) úřední dopis (žádost o povolení Národního muzea - staré budovy, adresu si najděte na internetu)

( do 20. 3. 2020)

 Pracovní sešit vypracovat vše do strany 43 včetně (rodiče potvrdí svým podpisem vypracování úkolů)

Učebnice:       ústně do strany 93 (nepodceňujte tuto práci!!!)

Vypracuj pracovní list na doplněk

Literatura
termíny odevzdání vlastní četby se mění, termín odevzdání je: 17. 4. 2020 (2. kniha za 2. pololetí)

                                                                                                 5. 6. 2020 (3. kniha za 2. pololetí)

Čítanka: (přečíst a udělat zápis do sešitu na literaturu)

1.   F. L. Čelakovský: Bohatýr Muromec (str. 134)

2.   K. H. Mácha: Máj (str. 140)
 

CHEMIE - došlo k aktualizaci termínů!

ÚKOL DO 20.3.: S využitím stránky http://www.chemickeprvky.cz/ napište 15 zajímavostí o různých prvcích. Tento úkol mi zašlete do 20.3. na e-mail martin.sramek@zsmeteo.cz. Úkol bude známkován váhou 1.

 

ÚKOL DO 25.3. - zadání zde. Není nutné zasílat e-mailem, projdeme si ve škole.

ÚKOL DO 27.3. Následující úkol zapiš do sešitu, piš postup. S využitím periodické tabulky prvků urči molární hmotnost vody, oxidu siřičitého, sulfidu draselného, oxidu hlinitého, oxidu železitého a pyritu. Fotku úkolu mi, prosím, zašlete na e-mail.

30.3. ONLINE KONZULTACE (nepovinná) - odkaz na aplikaci máte v EŽK, další informace přímo v aplikaci. Těším se na Vás :)

ÚKOL DO 31.3.- zadání zde.

DOBROVOLNÁ DOMÁCÍ LABORATORNÍ PRÁCE DO 31.3. - ZADÁNÍ ZDE. Vyplňte druhou stranu dokument (na PC) dle pokynů a odešlete, prosím, zpět na můj e-mail. Bude hodnoceno známkou váhy 1.

ÚKOL DO 8.4. - zadání zde.

9.4. - 13.4. VELIKONOCE - volno :)

Další úkoly z chemie, termíny a podmínky odevzdání naleznete ZDE.
 

ANGLICKÝ JAZYK  - Štěpánová    katerina.stepanova@zsmeteo.cz

úkoly na týden 30.3.-3.4. ZDE, video

úkoly na týden 23.-27.3. ZDE

  domácí příprava do 20.3.

  Opakování 5.lekce

  PS str.51/ celá strana

  Projekt: My favourite sport (formát A4 nebo A3)

Vyber si jeden druh sportu, zjisti si co nejvíce informací. Napiš: kdy a kde začal, kolik lidí ho praktikuje, co k tomu potřebuješ, kde je oblíbený, nejznámější sportovci, kteří ho proslavili, jestli tento sport taky děláš a proč ho máš rád. Doplň obrázky nebo fotkami. Tipy: ice hockey, golf, basketball, football, running, swimming, tennis, figure skating, cycling, surfing, beach volleyball, karate, etc.

Svůj projekt vyfoťte a pošlete na můj e-mail. V e-mailu uveďte své jméno a třídu.

 Mgr. Kateřina Štěpánová

 

ANGLICKÝ JAZYK -  skupina Martina Šrámka - pozor - aktualizace úkolů i termínů
ÚKOLY DO 25.3. ZDE  DOMÁCÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - po nastudování výše uvedených materiálů mi, prosím, zašlete na e-mail martin.sramek@zsmeteo.cz čitelný scan či fotku této písemné práce, která je součástí domácí přípravy. Tato práce bude ohodnocena známkou váhy 1.

30.3. ONLINE KONZULTACE (nepovinná) - odkaz na aplikaci máte v EŽK, další informace přímo v aplikaci. Těším se na Vás :)

ÚKOLY DO 31.3. ZDE

ÚKOLY DO 8.4. ZDE

9.4. - 13.4. VELIKONOCE - VOLNO :)

Další úkoly na duben, termíny odevzdání a poždavaky jsou ZDE.
 

DĚJEPIS

Zde je 1. úkol. Termín: do úterý 24. března.

Online hodina se uskuteční 1. 4. v 11:00.

Zde máte 2. úkol. Termín: čtvrtek 2. dubna

E-Mail: viktor.keller@zsmeteo.cz

FYZIKA

 

ZEMĚPIS

Úkol č.3 - 23. - 27.3.

 a) Maďarsko - vyhledat a zapsat si informace o tomto státě podle již dříve stanovené
    osnovy, kterou jsem vám zaslal přes EŽK

 b) důsledné si zopakovat informace o doposud probraných státech:
   Slovensko, Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko
- při opakování pracovat s atlasem, vyhledávat hlavní města a další významná
   města, řeky, jezera, pohoří, nížiny, apod.

 c) krátkou zprávičku o splnění vypracování domácí práce mi zašlete
    do pátku 27.3. Děkuji.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Úkoly během karantény, ke stažení Zde

HUMANITNÍ VÝCHOVA

Nejprve si projdete prezentaci o státních symbolech. Ke stažení zde

Poté vyplň úkol- úkol mi pošli zpět do konce příštího pracovního týdne 27.3. Ke stažení zde

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Milí studenti a milé studentky,

vzhledem k nastalé situaci bych Vás ráda poprosila o Vaši aktivitu i v estetické výchově. Ničeho se nebojte, doufám, že to pro Vás bude spíše (A HLAVNĚ) zpestření dlouhé chvíle, kterou teď trávíte doma. Z tohoto důvodu, jsem se rozhodla Vám dát na výběr z několika různorodých variant, z kterých si můžete vybrat. Jediné, co bude povinné, bude zpracovat z navržených témat KNIHOBUDKU + 1 úkol, DLE VLASTNÍ VOLBY, a to DO KONCE DUBNA.

CELKEM TEDY MÁTE NA VÝBĚR Z 5 ÚKOLŮ, KAŽDÝ VYPRACUJE 2 A TY SPLNÍ!

TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE 24. 4. 2020 - ODESLAT NA E-MAIL, PŘÍPADNĚ FOTKOU NA WHATSAPP.

Pokud někdo bude mít chuť, může vypracovat i zbylé, ale NENÍ TO POVINNÉ. V případě něčeho nejasného (nebo pokud se budete chtít pochlubit svými výtvory dříve :-)), mne můžete kontaktovat na e-mailu: veronika.ehlenova@zsmeteo.cz, whatsapp: 732 434 746.

Už teď se těším na Vaše práce!

1. KNIHOBUDKA

2. JAK TRÁVÍM ČAS DOMA?

3. STRACH

4. JARNÍ POZITIVA

5. PREZENTACE (DĚJINY UMĚNÍ)

IKT

Úkol 1: Ve webové aplikaci Bakalář jste obdrželi přístupové údaje do Office 365, přihlašte se a v aplikaci Microsoft Teams se připojte na tým Informatika 8.B. Čekám tam na vás :-)

 

______________________________________________________________________________________

seznam doporučené literatury zde 

informace ke čtenářskému deníku a referátu zde

 

Moji milí osmáci, vítám vás v novém školním roce!

Děkuji za pomoc při přípravě na nový školní rok Janičce, Monice a Honzíkovi.

Monika Exnerová

Březen

3.2. Konzultační hodiny 16 -17

1.3. - 6.3. ozdravný pobyt na horách - přihlášení žáci

Únor

5.2. Konzultační hodiny 16 - 17

4.2. Tvrdé drogy a systém rozvoje závislosti II.​
​- CPP Dropin Těšíkova, MHD, blok 10.30 - 12.00, zdarma

 

Leden

28.1. Dny pro záchranu života -2.a 3.VH - cena 60,- Kč, ve škole

29.1. Exkurze - Historické centrum Prahy -
Sraz před 8. hodinou ráno na zastávce MHD Sídliště Libuš (směr Kačerov). Vstupné 50,- Kč.
Ukončení kolem 14 hodiny na Kačerově.

31.1. Pololetní prázdniny

 

Prosinec

13.12. Stejní nebo jiní (Život bez závislosti), zdarma ve třídě, 3. a 4. VH

11.12. se ve škole koná tradiční Vánoční hvězda - od 15:30. Od 16 hodin se budou v 9.a promítat práce žáků k 30.výročí "Sametové revoluce"

DĚKUJI VŠEM ŽÁKŮM TŘÍDY ZA ZAPOJENÍ DO CHARITATIVNÍ AKCE " KRABICE OD BOT"

4.12. KONZULTAČNÍ HODINY od 16 hodin a TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17:30

2.12. Tvrdé drogy a systém rozvoje závislosti I., CPP DropIn Těšíkova, MHD, blok 8:30 - 10:00, zdarma

Listopad

6.11. KONZULTAČNÍ HODINY - přesunuto na 13.11.

6.11. Libušské veršování - školní kolo - přesunuto na 8.11.

7.11. The Australian show - 60,- Kč ( 50,- uhrazen z přeplatku z výletu do Plzně)

13.11. Pedagogická rada

22.11. Vývoj rockové hudby, KC 12, 60,- Kč, 2.-5.VH

25.11. Prezentace projektů k 17.11. v Klubu Junior

Říjen

17.10. jdeme do divadla KOLOWRAT. Cena 110,- Kč. Odchod v  8:45. Návrat po 13:30. Máme vybráno.

V termínu od 8.- 10. 10 budeme sbírat sběr starého papíru. Sbírat budeme již tradičně od 7:15 do 7:45. Ve středu 9.10. sbíráme také odpoledne od 14:30 - 15:30.

Noste také víčka a staré elektrospotřebiče - stále sbíráme.

2.10. připomínám konzultace učitelů s rodiči od 16 hodin.

Září

27.9. Den jazýků - ve škole, 1.-5. hodina, 6. hodina výuka podle rozvrhu

Začíná přihlašování na kroužky.

Leták k Logické olympiádě ZDE, více informací ZDE. Registrace je do 30.9..

Vybíráme 300,- Kč na kopírování.

11.9. jsou od 16 hodin konzultace a od 17:30 třídní shůzky

16.9. jdeme do Mořanského bio na pořad ÍRÁN. Cena 60,- Kč. 2-4 VH. Vybíráme.

19.9. jedeme na výlet do Plzně. Odjezd v 7:30. Návrat kolem 17 hodiny. Cena 500,-Kč. Navštívíme Techmánii a ZOO. Vybíráme.

26.9. jdeme do divadla KOLOWRAT. Cena 110,- Kč. Začátek 8:45.  Vybíráme. Změna termínu - nově 17.10.

Fotky ze sportovního dne ZDE.

Organizace začátku školního roku:
2.9. (pondělí) – 8:00 zahájení školního roku, výuka bude ukončena během druhé vyučovací hodiny.
3.9. (úterý) – třídnické hodiny, výuka končí ve 12:35
4.9. (středa) – 1.-3.VH třídnické hodiny, 4.-5. VH dle rozvrhu.
5.9. (čtvrtek) – sportovní den pro 2.stupeň
6.9. (pátek) – výuka dle rozvrhu

Ve čtvrtek 5.9. od 17:00 proběhne Pasování prvňáčků a táborák pro přátele školy.

!! První den školního vyučování, tedy 2. 9. 2019, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

Harmonogram školního roku
• Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.
• Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
• Čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
• Období I. pololetí školního roku 2019/2020 bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 17. února do 23. února 2020.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 26. června 2020. Pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. července 2020.
• Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Další důležité termíny:
• táborák s pasováním prvňáčků 5. 9. 2019 od 17:00
• třídní schůzky jsou naplánovány na 11. 9. 2019, 27. 11. 2019 a 1. 4. 2020 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 26. února 2020.
• Termíny pedagogické rady: 13. 11. 2019, 27. 1. 2020, 15. 4. 2020, 22. 6. 2020
•11.12. Vánoční hvězda

SEZNAM POMŮCEK NA TENTO ŠKOLNÍ ROK

Český jazyk – Mgr. Iveta Kopecká

Pokračujeme v sešitech ze 7. ročníku. Nově 1x euroobal.

Matematika

velký nelinkovaný sešit -možno pokračovat v loňském, 2x malý na písemky a domácí úkoly, rýsovací pomůcky

Anglický jazyk - vyučující Martin Šrámek (pouze část třídy)

V letošním roce budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

Německý jazyk

1x sešit 564, 1x sešit 644, případně možno pokračovat v sešitech z loňského školního roku.

Ruský jazyk - vyučující Jitřenka Malíková

2x jakýkoli linkovaný sešit - školní + slovníček / ten může být z loňského roku /

Přírodopis - vyučující Lucie Kostolná

Sešit A4 nelinkovaný (440).

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek

Čtverečkovaný sešit, rýsovací potřebny

Chemie - vučující Martin Šrámek -

Budete potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidlo, učebnici, PSP (periodickou soustavu prvků) a sešit (doporučuji 544 nebo 564, ale netrvám na tom)

Sešit, nejlépe čtverečkovaný, pravítko s ryskou, kalkulačka, kružítko, tužka č. 3

Zeměpis - ing.Zdenko Hájek

velký nelinkovaný sešit,učebnice , atlas

Dějepis - vyučující Viktor Keller

1x sešit 464, případně možno pokračovat v sešitu z loňského školního roku

Humanitní výchova - vyučující Jan Splítek

1x sešit 544, případně možno pokračovat v sešitu z loňského školního roku

Estetická výchova - vyučující Veronika Ehlenová

Tempery, vodovky, pastelky, fixy, kelímek na vodu, paletu na barvy, hadřík, pracovní košili, ubrus na stůl, sešit 444 (malý linkovaný, 40 listu), kufřík na věci, štětce (alespoň 3x plochý a 3x kulatý - různé velikosti), obyčejnou tužku (různá tvrdost - H=tvrdá, F=pevná, B1-B8=měkká, čím vyšší číslo, tím měkčí tuha), nůžky, lepidlo, umělecké křídy, 10 čtvrtek A3, 10 čtvrtek A4 (nedoporučuji skicáky, mají nižší gramáž), barevné papíry, černý papír s vyšší gramáží 4x A3, rýsovací potřeby, tuž, rudka (klasická sada nebo alespoň 5x různá barevnost), uhel (klasická sada nebo alespoň 5x různá tloušťka)

Tělesná výchova - Tomáš Pilař, Dominika Šťastná

povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Pracovní vyučování 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana