8.C

Distanční výuka

DŮLEŽITÁ INFORMACE: pokud někdo zapomene heslo do MS Teams, nestačí heslo resetovat, ale musíte napsat mail přímo panu zástupci Pilařovi (tomas.pilar@zsmeteo.cz)

Konzultace s asistentem probíhají individuálně na základě domluvy přes chat nebo email - paní Radka Chlubnová: radka.chlubnova@zsmeteo.cz.

POZDRAV Z ADVENTNÍHO VÝLETU NA BUDEČ


 ROZVRH ONLINE HODIN (1. - 5. BŘEZNA)

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
pondělí TH      M  Př   Nj, Rj      
úterý        M  

 Aj (Nar)

 Aj (Hos)

 Čj      
středa Fy  ČJ intervence    D      M      
čtvrtek    CH     Konzultace - Ev    Rj    
pátek  Čj IKT   HumZ      M  

 Aj (Hos), (Nar)

  Zeměpis    

AJ - výuka od 30.11. probíhá v homogenních skupinách

 

2. pololetí

ČESKÝ JAZYK

 

Mluvnice : Během prázdnin si opakujte přívlastky shodné a neshodné

Literatura: Nauč se vybranou báseň (zkouším v úterý 2. 3. 2021)

 

MATEMATIKA

1. 2. DÚ Výrazy s proměnými

docs.google.com/document/d/1PychTFq4FGb4d0I0pIITUjgmZgkxFJ51CDiqgF50U7U/edit do 5. 2.

8. 2. Sčítání a odčítání mnohočlenů

docs.google.com/document/d/1DdQfaqj39htUPbaQuMe1ocyqejByHaNhohdJ-l_kRGg/edit do 12. 2.

10. 2. Třetí mocnina - učebnice str. 76/cv. 9, 10, 11, str. 77/cv. 12

16. 2. DÚ docs.google.com/document/d/107rzSyuH1hKCkT2BUUdlnSZujADWGE4wevpU2N_kS7E/edit

do 19. 2.

1. 3. DÚ docs.google.com/document/d/10rtFwKHGfaxn7WBSfUzCRLDhfC9YT9nKRtuzPfCcjDk/edit do 5. 3.

ANGLICKÝ JAZYK

HOSTAŠA

online výuka: 2.3. (10:55 - 11:40) a 5.3. (11:50 - 12:35) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 16.2. (10:55 - 11:40) a 19.2. (11:50 - 12:35) zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 9.2. (10:55 - 11:40) a 12.2. (11:50 - 12:35)  zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 2.2. (10:55 - 11:40) a 5.2. (11:50 - 12:35)      zadání domácí práce: ZDE

NARENDRA

Zadání práce na středu 10.2. ZDE

Online výuka každé úterý a pátek dle rozvrhu.

NĚMECKÝ JAZYK

Vytvořte 6 vět souvisejícíh s učivem o jídlu a pití - 4 srovnání (lieber), 2x am liebsten. Odevzdejte v Teams. Termín: 1. 2. v 11:50.

 

Zde máte zadání dalšího úkolu: 

 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EeIhrRmVHe9AnhPnMbWEQWkBCiGYZ9rQwufC08QWuRMerg?e=K0k8MX

PS 13/3b - do školního sešitu napsat spojené věty (vynechat č. 8 a písmeno h) + český překlad. Vyfotit, odevzdat v Teams do 1. března 11:50.

RUSKÝ JAZYK

8.3. - PS str. 57 - 60 / pozor, cvičení pokračuje na str. 61 /

1.3. - opakovat 10. lekci

18.2. - opakovat, PS str. 57/14

15.2. - napsat vyprávění k minulému úkolu /oblečení/-  poslat do neděle 14.2. 21:00 + PS str. 56/11.B,13 - neposílat - další info v Teams

8.2. - připrav si vyprávění o tom, co by sis oblékl v létě a v zimě na procházku, do kina nebo divadla - nejméně 4 druhy oblečení nebo doplňků u každé situace /další info v Teams/ 

1.2. - popis obrázku s oblečením - 2 osoby, každá nejméně 4 druhy oblečení + barva /další info v Teams /

DĚJEPIS

Dobrovolný domácí úkol (počátky Národního muzea) zůstává v platnosti až do návratu žáků do školy.

Témata a termíny referátů jsou zadávány v Teams.

Úkol do 22. 2.: Vyplnění online testu na webu lidice21.cz dle instrukcí z online hodiny. V případě dotazů se na mne obraťte v Teams.

 

Zde máte zápis k doplnění. Nezapomeňte splnit drobné úkoly, které jsou vyznačeny červeně - budu kontrolovat.

 

 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=TcG9Dv​​​​​​​

 

Hodina dějepisu bude příští týden mimořádně už v pondělí 15. února 1. vyučovací hodinu (třídnická pak bude v pátek místo dějepisu, středeční hodina se ruší).

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=ZXITD6

ZEMĚPIS

pátek 5.3. online hodina

středa 17.2. online hodina - v závěru hodiny online test na Evropa - základní informace (poloostrovy, ostrovat, řeky atd. - viz PL) 

středa 10.2. online hodina 

ZMĚNA: PÁTEK 5.2. Online výuka 

PŘÍRODOPIS

Online výuka (po, 1. 3. 2021, 10:00 – 10:45)
Téma: Pohybová soustava
Cíl: Rozdělí svaly podle funkce, funkci popíše

Samostudium
Téma: Biologie člověka – pohybová soustava
Cíl: Vypracuje PS str. 29 (cv. 1-4)
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (po, 15. 2. 2021, 10:00 – 10:45)
Téma: Opěrná soustava – skupinová práce
Cíl: Vyplní ve skupinách křížovku a otázky na opěrnou soustavu

Samostudium
Téma: Biologie člověka – páteř, horní a dolní končetiny
Cíl: Vypracuje PS str. 28
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!
 

FYZIKA

Distanční a online hodina od 2.3. - 3.3. zde

Online hodina 17.2. Ohmův zákon příklady zde

distanční výuka 16.2. zde

distanční výuka 9.2. zde

distanční výuka 3.2. zde

distanční výuka 2.2. zde

CHEMIE

31. 1. 2021 - online výuka proběhne 4. 2. 2021 2. vyučovací hodinu. Nastudovat kapitolu ze str. 38 - 39 učebnice a zapsat do sešitu. Najít zajímavosti o vědcích: Lomonosov, Lavoisier.

7. 2. 2021 - online výuka proběhne 11. 2. 2021 2. vyučovací hodinu. Vypracovat úkoly na str. 31 - 32 v pracovním sešitě.

14. 2. 2021 - online výuka proběhne 15. 2. 2021 4. vyučovací hodinu. Budeme procvičovat vyčíslování rovnic a pracovat s Vašimi vypracovanými poznámkami ze str. 42 - 43.

28. 2. 2021 - online výuka proběhne dne 4. 3. 2021 2. vyučovací hodinu. Připravte si chemické tabulky. Do 5. 3. vypracovat úkoly ze str. 45 učeb. (1. - 9.) do sešitu. Předání bude upřesněno v online hodině.

INFORMATIKA

HUMANITNÍ ZÁKLAD

Témata a termíny referátů jsou zadávány v Teams.

EUROREBUS - další sčítání proběhne na konci února. Výsledky budou hodnoceny.

Zadání úkolu máte zde: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EXB57i51cERCguapvdczxz0Bndpz8Ulz8g6B_z8av6a9jQ?e=P54hCu

ESTETICKÁ VÝCHOVA

ÚNOR - Nové zadání ke stažení naleznete ZDE a také ve svém týmu v zadání.

PRACOVNÍ VÝCHOVA

TĚLESNÁ VÝCHOVA (Čermák) 

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

MATEMATIKA

 drive.google.com/file/d/11P9DeQnj0pvYyI4qP831BtDHybPjp3ol/view

 docs.google.com/document/d/1Gu7nvjNAHfOwtnIy13ZGO9ubPz-wGJat9nZzSrD1sow/edit

 23. 10. Druhá mocnina - sbírka str. 11/cv. 6, 7, str. 12/cv. 8

 docs.google.com/document/d/1xOla7ODCwgej9t3vSS3R6GFjfVNreJqfmplhZNNotTg/edit do 2. 11. poslat všechny úkoly

 Druhá mocnina - cvičení počítané při online hodinách:

docs.google.com/document/d/1QgPB2WDsVRuy2Sm_3ULQbeQhfyZUW550bWMMEZh2NSw/edit

6. 11. Druhá mocnina a druhá odmocnina - naučit se druhou mocninu a druhou odmocninu zpaměti do 20

Druhá odmocnina - cvičení počítané při online hodinách:

docs.google.com/document/d/1peF1zMJJBAOQ-sawrTGnbwS7IrYLMKFWKf8NM5EWB84/edit

16. 11. Druhá odmocnina - učebnice str. 22/cv. 5, 6, str. 23/cv. 7, 8, 9 - neposílat

 drive.google.com/file/d/16gNzYH4YA6mL8Z4NqotW0ZdhH2kitT4d/view do 20. 11. poslat

Pythagorova věta www.youtube.com/watch

 2. 12. DÚ docs.google.com/document/d/1p2i2Vm0E1WpIguYftUrArc3XTkiNpZRTS8vYYCkzNqg/edit do 4. 12. poslat

4. 12. Pythagorova věta v prostoru - učebnice str. 34/cv. 4, 5

8. 12. Sbírka str. 20/cv. 4, str. 21/cv. 8, 9 poslat do 14. 12.

17. 12. Sbírka str. 23/cv. 2, str. 25/cv. 9 poslat do 22. 12.

8. 1. Sčítání a odčítání mnohočlenů - učebnice str. 56/cv. C, 9, 10, str. 57/cv. 11, 12

13. 1. Násobení mnohočlenů - učebnice str. 58/cv. 4, str. 59/cv. 5, 6, 7, 8

15. 1. Násobení mnohočlenů - sbírka str. 43/cv. 4, 6, 7, str. 44/cv. 11, 12

22. 1. Násobení mnohočlenů - sbírka str. 44/cv. 15, 17, 18

27. 1. Rozklad mnohočlenů na součin - sbírka str. 45/cv. 3, 4, 5

 

ČESKÝ JAZYK

 

Mluvnice : Učebnice 74/4 (úkol odevzdejte do pondělí 25. 1. 2021 do 18,00 hod.)

 

Literatura: Čítanka str. 145 - 150 - Božena Němcová + ukázky z díla (Udělej si zápis do sešitu a odevzdej do čtvrtka 28. 1. 2021)

 

ANGLICKÝ JAZYK - HOSTAŠA

online výuka: 26.1. (10:55 - 11:40)           zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 19.1. (10:55 - 11:40) a 22.1. (11:50 - 12:35)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 12.1. (10:55 - 11:40) a 15.1. (11:50 - 12:35)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 5.1. (10:55 - 11:40) a 8.1. (11:50 - 12:35)             zadání domácí práce: ZDE

ANGLICKÝ JAZYK - NARENDRA

Zadání práce na středu 20.1: ZDE

Online výuka: úterý 10.55 a pátek 11.50.

 ANGLICKÝ JAZYK - SLANCOVÁ

Online výuka: úterý 11:00 h a pátek 12:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQEtgNyT-1BKgWOmIr1kTpcBXBGaQAucMhvf219XNDrlEg

RUSKÝ JAZYK

online hodina v pondělí 19.10. od 11:50 úkoly do online hodiny - opakujte 9. lekci - slovní zásoba + sloveso jíst, pít, PS str.36/2A, 37/2B

online hodina - čtvrtek 22.10. opakovat 9. lekci + PS str.37/3

online hodina pondělí 2.11. - opakovat 9. lekci, učebnice str. 33/9A, 9B, PS 37/4

 online hodina 5.11. - procvičovat slovíčka 9.lekce

online hodina 9.11. - připravit se na rozhovor učeb. str.33/8.B,9.B, PS 38/5 - neposílat

online hodina čtvrtek 12.11. - opakovat 9. lekci

čtvrtek 19.11. - učebnice str. 34/11A,B,C pomocí: https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky 

úkoly do 30.11.- pracujte na tvorbě prezentace, opakujte 9. lekci

7.12. prezentace, 10.12. test 9. lekce

14.12. opakovat 9. lekci

do 4.1. slovíčka 10. lekce

11.1. -  10. lekce - slovíčka + popsat, co máte na sobě / nejméně 4 věci /

14.1. - opakovat + registrace učebnic

 18.1. - poslech učebnice str. 40, zopakovat přídavná jména - učebnice str.48, opakovat slovíčka 10. lekce

25.1. - PS str. 52, procvičovat 10. lekci

NĚMECKÝ JAZYK - online pondělí 5. hodinu (od 11:50) a čtvrtek 6. hodinu (od 12:45)

Zápisy z online hodin + slovíčka jsou vždy u příslušné schůzky v Teams.

2. pololetí

4 otázky v závěru chatu v Teams (schůzka 11. 1.) - opsat do sešitu, německy odpovědět, vyfotit, odevzdat v zadání v Teams. Termín: 18. 1. v 11:50.

 

DĚJEPIS - online v pátek 3. hodinu (od 10.00)

  Do sešitu si přepište zápis k tématu BAROKO:  

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=eHY6rU . Písemný úkol: prac. sešit, str. 10, cv. 2 (dle učebnice str. 22 - 24). Online hodina bude dle rozvrhu. 

Doplňte si zápis do sešitu. Jeho začátek jsem vyznačil červeně. Jiný úkol nezadávám, užijte si hezké prázdniny!

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=1TI6cP

Zadání úkolu ze 4. listopadu: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/Eb8V3qG_PTxHn_ywYnLerOABZeCP-x4n6k7PE4asrbBy1g?e=gTVqVj

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=jMsRoQ

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=ZJCtbc

Zde máte k doplnění zápis a zadání domácího úkolu:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=miBu9B

Zde máte poslední zápis před návratem do školy. Všechny zápisy budu kontrolovat. https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=8TFB9H

 

 

Domácí úkol: PS 22/2, 22/3, 23/6, 23/9. Neposílat, odevzdat ve škole. Termín: 7. 1. Změna zadání: úkol odevzdejte v Teams. Termín: 8. ledna v 10:00. Zadání už máte vytvořené.

 

 

 

Pokračujte v zápisu tam, kde jste skončili: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EanNUIFA7i1Kgm3vT4Ul4B0BoApWq9hV8z2jV_zhAOSm9w?e=OfFWaR

DOSUD NEODEVZDANÉ REFERÁTY ODEVZDEJTE, PROSÍM, DO 9. LEDNA V TEAMS.

Zde máte zápis k doplnění + zadání dobrovolného domácího úkolu: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EZ4j2h6oBdlOhPMBEuG7230BqiVdRVfOz1nQ1QrlLSqj-g?e=wYXE2B

ZEMĚPIS

tento týden není online výuka - ale nutné pracovat a odezvdat PL Základní info Evropa. 

pátek 21.1. online hodina 10-10:45. Zadání - PL Základní info Evropa - zakreslit do mapy základní zeměpisné informace a odpovdět na otázky. Podrobněji viz Zadání - TEAMS.

pátek 15.1. online hodina 12:45-13:30

6.1 Středa online hodina 10:55-11:40

Konzultace - středa 10:55-11:40 - budu k dispozici na konzultace k referátu Austrálie a Oceánie. 

Online hodina pátek  10:00-10:45 

Sledujte TEAMS, během pondělka přibyde zadání Samostudia.

Zeměpis prakticky - vyzkoušejte "Zorientuj se v Modřanské rokli"

20.11. Online hodina 10:00 - 10:45 Připravené desky s pracovními listy, atlas a učebnici.

Samostudium - dodělat veškerá zadání ! Stále velká část neodevzdala ! 

12.11. Online hodina 11:50-12:35. Připravené desky s pracovními listy, atlas a učebnici. 

6.11 12:45 Online hodina. U sebe mějte desky s prac.listy. Další info k výuce na online hodině. 

21.10. Ahoj, zde máte zadání samostatné práce. Jsem stále nemocná :-(  Vše potřebné najde i v TEAMS-SOUBORY-VÝUKOVÉ MATERIÁLY. Brzy naviděnou ! KB

Středa 14.10. 

Samostatná práce. Pracuj s mapou regionů Asie (v deskách) a s atlasem. Zapiš ke každému regionu státy které zde leží, jejich hlavní města a další významná města v regionu. Již máme hotovo pro region Jihozápadní Asie, udělejte pro dalších 6 regionů. Mapu pro jistototu vyfotím a dám na TEAMS do Souborů. 

Jinak online se uvidíme příští týden, tenhle jsem v karanténě :-(  

 

FYZIKA 

distanční výuka 26.1. zde

Vánoční příklad zde.

Online hodina 15.12. Motory zde.

Domácí úkol 25.11.2020 zde.

Program online hodiny 24.11.2020 zde.

Předtestík po ukončení distanční a online výuky zde.

 

PV online hodině 10.11.budu opakovat a probírat novou látku v tomto rozsahu zde.

V online hodině v týdnu od 2.11. do 6.11. budu probírat téma zde a zde .

Samostatná příprava v období 22.10.- 2.11. 2020 zde.

Do 19.10. Příklady k procvičení polohové energie zde

Příklady vysvětlované v dnešní online hodině (20.10.2020 ).Řešení a postup zde.

 

CHEMIE

18. 10. 2020 - online výuka proběhne 19. 10. 2020 4. vyučovací hodinu. Připravte si pracovní sešity a učebnice. Těším se na Vás. 

Studijní materiál a úkoly z 19.10. 2020 najdete zde.

1. 11. 2020 - online výuka proběhne 5. 11. 2020 2. vyučovací hodinu. Připravte si pracovní sešity a učebnice. Těším se na Vás.

 8. 11. 2020 - online výuka proběhne 12. 11. 2020 2. vyučovací hodinu. Připravte si učebnice, pracovní sešity a sešity. Studijní materiál a úkoly najdete zde.

15. 11. 2020 - online výuka proběhne 19. 11. 2. vyučovací hodinu. Úkol z minulé hodiny trvá, téma voda a vzduch nastudovat z knížky (str. 22 - 28), pracovní sešit str. 23. Pro opakování si připravte aplikaci Kahoot.

22. 11. 2020 - online výuka proběhne 26. 11. 2020 2. vyučovací hodinu. Připravte si učebnice, sešity. Studijní materiál najdete zde.

29. 11. 2020 - online výuka proběhne 3. 12. 2020 2. vyučovací hodinu. Připravte si učebnice, sešity. Studijní materiál najdete zde.

13. 12. 2020 - online výuka proběhne 14. 12. 2020 4. vyučovací hodinu. Připravte si učebnice, pracovní sešity. 

3. 1. 2021 - online výuka proběhne 7. 1. 2021 2. vyučovací hodinu. Připravte si učebnice, pracovní sešity a sešity. Studijní materiály na tento týden najdete zde.

10. 1. 2021 . online výuka proběhne 14. 1. 2021 2. vyučovací hodinu. Studijní materiály na tento týden najdete zde. Na hodinu si připravte, prosím, psací potřeby a čistý papír, učebnici a pracovní sešit.

17. 1. 2021 - online výuka proběhne 21. 1. 2021 2. vyučovací hodinu. Připravte si učebnice, pracovní sešity a sešity. Studijní materiály na tento týden najdete zde.

24. 1. 2021 - online výuka proběhne 28. 1. 2021 2. vyučovací hodinu. Bude Kahoot (periodická tabulka, stavba atomu, molekuly, chem. vzorec a sloučenina, vazba a ionty). Připravte si telefony.

HUMANITNÍ ZÁKLAD - online čtvrtek 4. hodinu (od 10:55)

EUROREBUS - pokyny máte v Teams (a soutěž už znáte). Výsledky budou součástí hodnocení z humanitního základu.

Úkol přes prázdniny: uč. str. 15, úkoly 1 - 4: zamyslet se nad vlastní cestou ke splnění cíle (volba povolání). Napsat a odevzdat ve wordu nebo pdf v chatu na Teams. Termín: do 5. 11. Úkol bude hodnocen.

 

DOSUD NEODEVZDANÉ REFERÁTY ODEVZDEJTE, PROSÍM, DO 9. LEDNA V TEAMS.

 

INFORMATIKA

 Online hodiny budou probíhat formou konzultace nad zadaným úkolem nebo pracovním listem. Budu Vám vždy k dispozici v MS Taems v čase naší hodiny dle běžného rozvrhu. Těším se na Vás :-)

Práce na školní týden 02.11. - 06. 11. zde.

PŘÍRODOPIS

Online výuka (po, 25. 1. 2021, 10:00 – 10:45)
Téma: Opěrná soustava
Cíl: Popíše stavbu kosti a kloubu

Samostudium
Téma: Stavba kosti
Cíl: Nakreslit do sešitu obrázek str. 54 (Stavba dlouhé kosti), str.55 (Stavba ramenního kloubu)

Online výuka (po, 18. 1. 2021, 10:00 – 10:45)
Téma: Od buňky k člověku
Cíl: Vysvětlí význam organel v živočišné buňce (od buňky k organismu)

Samostudium
Téma: Procvičení - vznik moderních lidských populací
Cíl: Vypracuje PS str. 24
!!! poslat foto PS na TEAMS do zadání !!!

 ESTETICKÁ VÝCHOVA

Všechny Vás zdravím v novém kalendářním roce. Doufám, že jste si užili svátky a načerpali energii. Zde je výtvarné zadání na leden. KE STAŽENÍ

Práci pro listopad nalezneš buď v MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE

 

 

5.11. Možnost konzultace k již zadaným pracím a příležitost k popovídání na společné výtvarné téma. Konzultace je DOBROVOLNÁ. Těším se na Vás !

 

 

 

 

Libovolné téma, které mě inspiruje - to, co mám rád nebo mě baví dělat, čím se zabývám ve volnu. Libovolná technika. Formát A4.

 

 

Termín odevzdání do 22.10. Teams -  do složky PRÁCE K ODEVZDÁNÍ_2020_2021

TĚLESNÁ VÝCHOVA - karate - Kulik

18. 10. 2020 - po dobu distanční výuky bude probíhat lekce karate do každé úterý 3. vyučovací hodinu formou online, pokud nebude upřesněno jinak. Těším se na první lekci 20. 10. 2020. Budeme cvičit :-)

 

 TĚLESNÁ VÝCHOVA - Rohanová

Pokračujte ve vedení sportovního deníku  ZDE

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - DÍLNY

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - VAŘENÍ

 

Seznam knih do čtenářského deníku zde

Vážení rodiče,

z důvodu epidemiologických opatření se třídní schůzka uskuteční dne 9. září od 17:30 hodin ONLINE v aplikaci Microsoft Teams prostřednictvím účtů Vašich dětí. Doufám v hojnou účast, důležité je to zejména pro ty, jejichž děti pojedou na školu v přírodě.

S pozdravem

Viktor Keller
 

Milí osmáci,

k zahájení školního roku se sejdeme v úterý 1. září v 8 hodin ve třídě (pořád v té stejné). Nevím, jak vy, ale já už se velice těším ;-)))

Váš třídní

Viktor Keller

 

Vyučování a prázdniny:


• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ PROBĚHNE (doufejme v příznivou epidemiologickou situaci) od 21. do 25. září.

V úterý 1. září proběhne zahájení školního roku od 8:00 ve třídě. Žáci budou moci odejít domů cca v 9 hodin. Kdo má zájem o oběd, musí si jej v jídelně přihlásit.

KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ MÍT DO DO ŠKOLY "PRO JISTOTU" PŘIBALENOU ROUŠKU NEBO RESPIRÁTOR. TENTO POKYN PLATÍ PROZATÍM DENNĚ.

VYUČUJÍCÍ A POMŮCKY:

DĚJEPIS (V. Keller): 1x sešit 464 nebo 444 (velký, silný, linkovaný). Možno pokračovat v sešitu z loňského roku.

NĚMECKÝ JAZYK (V. Keller): 1x sešit 564 nebo 544 (malý, silný, linkovaný), 1x 644 (malý, silný, linkovaný - "slovníček") - možno pokračovat v sešitech z loňského roku.

HUMANITNÍ ZÁKLAD - bývalá humanitní výchova (V. Keller): 1x sešit 544 (malý, silný, linkovaný) - možno pkračovat v sešitu z loňského roku.

PŘÍRODOPIS (L. Kostolná): sešit A4 nelinkovaný.

TĚLESNÁ VÝCHOVA (D. Čermák, Z. Hájek, M. Rohanová, J. Kulik): 2x obuv- na ven / do tělocvičny, 1x sportovní triko, 1x sportovní kraťasy, 1x dlouhé sportovní kalhoty, 1x sportovní mikina, náhradní ponožky.

RUSKÝ JAZYK (J. Malíková): sešit + slovníček - mohou být z loňska nebo jakýkoliv linkovaný sešit

ZEMĚPIS (K. Blahůtová): Pořadač kroužkový (viz odkaz) – určitě lze pokračovat s tím z loňska, i se zápisky z loňska. Nosit se sebou učebnici, atlas. Psací potřeby, volný papír.
https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB

MATEMATIKA (E. Hájková): 1x sešit A4 nelinkovaný (libovolný), 1x sešit A5 nelinkovaný na domácí úkoly (možnost pokračovat do sešitů z předchozího školního roku), tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy), pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma.

FYZIKA (J. Turinek): čtverečkovaný sešit, možno použít i sešit z minulého školního roku.

ANGLICKÝ JAZYK (L. Hostaša): - učebnice a pracovní sešit
- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)
- euroobaly (pro případné materiály z výuky)
- volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu
- psací potřeby

ANGLICKÝ JAZYK (M. Slancová): 2x sešit A5 linkovaný (školní sešit + slovníček)
Plastový rychlovazač + euroobaly na doplňování

ANGLICKÝ JAZYK (M. Narendra - Pflegerová): školní sešit a sada šmíráků (průklepáků) v nějakých deskách nošených stále s sebou, aby byly k dispozici pro doplňování cvičení v učebnici.

ČESKÝ JAZYK (I. Kopecká): 2x malé linkované sešity č. 564
1x malý linkovaný sešit č. 524
sešit na čtenářský deník - ve všech sešitech na Čj budou žáci pokračovat

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ - DÍLNY (V. Řepa): pracovní oděv (např. tričko) u kterého nevadí, když se zašpiní.

CHEMIE (J. Kulik): nelinkovaný sešit formátu A4 (640)

ESTETICKÁ VÝCHOVA (V. Ehlenová): tempery, vodovky, pastelky, kelímek na vodu, paletu na barvy, hadřík, pracovní košili, (ubrus na stůl), sešit - jakýkoliv linkovaný, kufřík na věci, štětce (alespoň 3x plochý a 3x kulatý - různé velikosti), obyčejnou tužku (různá tvrdost - H=tvrdá, F=pevná, B1-B8=měkká, čím vyšší číslo, tím měkčí tuha), nůžky, lepidlo, umělecké křídy, 20 čtvrtek A3, 10 čtvrtek A4 (nedoporučuji skicáky, mají nižší gramáž), barevné papíry, černý papír s vyšší gramáží 4x A3, rýsovací potřeby, tuž, rudka (klasická sada nebo alespoň 5x různá barevnost), uhel (klasická sada nebo alespoň 5x různá tloušťka)

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana