8.C

Soutěž Eurorebus https://soutez.eurorebus.cz/celostatni-finale-kategorie-zs02/?playerId=6c17445a-8bd9-4a3a-9b9c-4e6f1d875671

ČERVEN - harmonogram

5. 6. - Výlet pro zájemce do Chebu a Františkových Lázní

7. 6. - odpadá třídnická hodina

8. - 10. 6. - Sběr papíru

9. 6. - Testování PCR

9. 6. - Fotografování třídy (fotografie - 45,- Kč)

16. 6. - EUROREBUS (celostátní kolo) - 3 žáci ze třídy, ostatní fandí

17. 6. - Školní výlet celodenní (500,- Kč)

18. 6. - místo dějepisu bude beseda se zástupcem ředitele ze Střední školy aplikované kybernetiky (počítače) 

21. 6. - třídnická hodina odpadá (začínáme v 8:55), dále výuka dle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá

22. 6. - poslední PCR testování, dále program s třídním učitelem (vycházka?), odpolední vyučování odpadá

23. 6. - Odevzdávání učebnic

24. 6. - Putování Modřanskou roklí (sportovní akce)

25. 6. - Vysvědčení, oběd v jídelně je nutno přihlásit

28. - 30. 6. - Ředitelské volno

POZDRAV Z VÝLETU DOI CHEBU A FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ