80. výročí založení školy - 2013

BROŽURU K 80. VÝROČÍ ŠKOLY SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Kratičký šot z oslav ve vysílání České televize zde

 

PROGRAM OSLAV 80. VÝROČÍ ŠKOLY 

 

FOTKY Z OSLAV 80. VÝROČÍ JSOU ZDE 

 

POZVÁNKA
 
na 80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ Základní školy METEOROLOGICKÁ
 
 
Vážení obyvatelé Libuše a Písnice, bývalí žáci školy a všichni ostatní
 
                                                  zveme vás na oslavu 80. výročí otevření Základní školy Meteorologická.
 
Oslava se uskuteční
 
ve středu 15.května 2013 od 15 hodin v areálu základní školy.
 
 
Žáci a zaměstnanci ZŠ

 

 

80. VÝROČÍ ZŠ METEOROLOGICKÁ
 
Tento rok to bude přesně 80.let od založení naší školy. Za tu dobu se výrazně škola změnila, došlo k většinové přístavbě, opravám a podstatné rekonstrukci. Za celých 80.let škola nepřetržitě fungovala a plnila svůj účel až na válečné roky 1944 a 1945, kdy školu využívaly jednotky SS jako rehabilitační centrum.
     Za děním ve škole se můžeme ohlédnout díky perfektně vedeným kronikám a mnohým fotografiím. Tyto kroniky dokumentovaly mnoho mezníků nejen historie školy, ale i mezníky či významné události naší historie. Od méně významných událostí, jako oslav narozenin tehdejšího prezidenta  T.G. Masaryka přes mezník dění a útrap druhé světové války až po slavnostní vznik a osamostatnění našeho národa. Dočítáme se zde o různých školních inspekcích, proměnách pedagogického sboru i o všedních událostech dnů.
      Doufám, že se na těchto stránkách setkáme i v samotném měsíci oslav tohoto jubilea. Proto Vás tímto chci požádat, nejen jménem školy, žákovského zastupitelstva, ale i obce, znáte-li někoho významného, kdo naší školu navštěvoval, nebo i Vy jste naší školu navštěvovali a chtěli byste se s námi podělit o zajímavé informace, které bychom mohli použít na historickou výstavu naší školy, prosíme, ozvěte se nám na e-mail: info@zz-praha-libus.cz . Děkujeme!
 
Za Žákovské zastupitelstvo
Jan Vláčil, místostarosta

 

Extra třída 8.a na Meteo.
 
Na podzim loňského roku jsme se díky tomu, že naše škola je zapojena do sítě škol v rámci společnosti EDUIN, o.p.s. „Rodiče vítáni“ mohli zapojit do nového projektu EXTRA TŘÍDA. Projekt je určen pro žáky 8.tříd a má být zaměřen na místní komunitu. Díky paní učitelkám,které nám tuto šanci nabídly , jsme přemýšleli o něčem, co bychom mohli udělat. Napadlo nás , připravit 80.výročí založení školy, protože naše škola je jedinou v obci a chodilo do ní hodně zdejších obyvatel. Mohli by se tedy v rámci oslavy sejít společně zavzpomínat. Začali jsme postupně plnit jednotlivé kroky projektu – od příprav přes konkrétní údaje, co vše budeme dělat, jak si rozdělíme své funkce.Také velmi důležitá je propagace našeho projektu. Naše dílo jsme pojmenovali Setkání „Libušáků“ u příležitosti 80.výročí školy.  Po určitých úpravách byl náš projekt schválen.
Co nás všechno čeká? Projít kroniky školy a vypsat zajímavé informace pro vytvoření výstavy, která zmapuje dění ve škole během 80.let a ukáže i vazby na obec. Dalším naším úkolem bylo najít nějaké pamětníky a udělat s nimi rozhovory o tom, na co v souvislosti se školou nejvíce vzpomínají. Jejich vzpomínky také budou součástí výstavy. Také jsme požádali přes místní tisk bývalé žáky o zapůjčení dokumentů a fotografií hodících se k výstavě. Vytvořili jsme plakát na tuto akci, který rozneseme po obci a také umístíme v nejbližším Tescu. Nejvíce práce nás ale teprve čeká. Připravit výstavu, kulturní program, pozvat na akci důležité lidi z obce. Samozřejmě připravíme odměny pro účinkující a návštěvníky oslav.
Protože je to hodně práce a úkolů, tak nám v přípravě pomáhají i ostatní učitelé a jejich žáci.Také nám pomáhá i pan Kadlec, který nám pomáhá s tříděním materiálů z kronik a tvorbou výstavy.
Za práci na našem projektu jsme si mohli i něco přát. Přejeme si nový počítač do třídy.Ten si můžeme opatřit za dar od lidí, které náš projekt oslovil.Bližší informace najdete také na webových stránkách extratřídy.
                                                            PODPOŘTE NÁS – VAŠE EXTRA TŘÍDA 8.A
 
 
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana