9.A

Listopad

Vážení rodiče,

rád bych Vás informoval o dalším termínu třídních schůzek, které proběhnou dne 28.11. od 17:30 v učebně 9.A. Ve stejný den proběhnou konzultace všech vyučujících od 16:00 do 17:00. Dne 5.12. budou konzultační hodiny zrušeny. Těším se na společné setkání a přeji pěkný víkend.

S pozdravem

Martin Šrámek

Dne 9.11. nás čeká 1. kompozice z matematiky. Při přípravě doporučuji využít např. tyto stránky (http://www.uceninenimuceni.cz/matematika-1/matematicky-pomocnik/algebra/lomene-vyrazy), kde je možné stáhnout prezentace, ve kterých je daná problematika vysvětlena a doplněna o řešené příklady. Přeji hodně štěstí! 

Martin Šrámek

Říjen

Dne 17.10. nás čeká kurz první pomoci od 12:45 do přibližně 14:15, kdy je výuka ukončena. Cena 60,-Kč je hrazena z třídního fondu.

Dne 25. a 26.10. nás čekají projektové dny 100 LET REPUBLIKY. Během obou těchto dnů je výuka ukončena přibližně v 12:35.

Dne 29.10. a 30.10. nás čekají PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Užijte si volno!

Organizační informace

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

rád bych Vám předal následující informace:
1) Od 2. do 4. října bude probíhat od 7:15 do 7:45 SBĚR PAPÍRU. Ve středu 3. října bude výběr probíhat i v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00. Budu velmi rád, když se aktivně zapojíme!

2) Již jsem vybral od každého z žáků 1000,-Kč. Jak bylo s penězi naloženo? (PS = pracovní sešit)
Kopírování 300,-Kč
PS ČJ 79,-Kč
PS D 79,-Kč
PS Aj 159,-Kč
PS Ch 69,-Kč
PS Z 64,-Kč
___________________
CELKEM 750,-Kč

Zbývajících 250,-Kč bude vloženo do třídního fondu, ze kterého se mj. budou financovat některé školní akce.

3) Ve středu 3.10. jsou konzultační hodiny všech vyučujících od 16 do 17 hodin.

4) Chválím za povedené testy z matematiky a chemie :)!

5) Veškeré kroužky jsou zahájeny od 1.10.2018.

S pozdravem

Martin Šrámek

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA 

Vážení rodiče,

rád bych Vás poprosil o:
1) Zaslání 1 000,-Kč na kopírování, pracovní sešity a do třídního fondu. V této částce je zahrnut příspěvek na kopírování ve výši 300,-Kč. Ceník pracovních sešitů dodám do 14 dní. Zbývající finance budou uloženy do třídního fondu.

2) Zapůjčení kartičky OZP ​ke kopii, popř. zaslání kopie kartičky pojištěnce.

3) Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře 

4) Povolení pro možnost opuštění budovy školy během polední přestávky.

5) ​Souhlas s se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Formuláře vztahující se k bodu 4) a 5) rozdám v průběhu zítřka.

Děkuji za spolupráci.

Martin Šrámek​

 

 

 

Milé deváťačky, milí deváťáci,

    již za týden se sejdeme na jednu vyučovací hodinu v naší nové třídě, která je naproti jazykové učebně ve druhém patře. Začínáme v 8 hodin. Užívejte si poslední letní týden a těším se na vás.

                                                                                              Martin Šrámek

 

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE VÝUKY

3.9. Úvodní setkání - 1VH   (Poznámka: Všichni strávníci mají oběd v ŠJ odhlášen. Máte-li o oběd zájem, je nutné jej přihlásit!)

4.9. Třídnické práce do 12:35

5.9. Třídnické práce do 10:00, dále výuka dle rozvrhu do 12:35

Od 6.9. Výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

      dovolte mi, abych Vás pozval na třídní schůzky, které se konají 5. září od 17:30 v učebně 9.A. Na třídních schůzkách budete seznámeni s organizačními záležitostmi třídy, budou rozdána přístupová hesla k EŽK a společně vyřešíme další nezbytné administrativní úkony. Pevně věřím, že se společně sejdeme v hojném počtu.

  S přáním pěkného závěru léta

                                                                                                    Martin Šrámek

 

SEZNAM POMŮCEK NA JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

 Český jazyk - vyučující Alena Jiřičková

1x 564 (Mluvnice a sloh)
1x 544 (Pravopisná cvičení)
1x 524 (Literární výchova)

Matematika - vyučující Martin Šrámek

Tento rok budete na matematiku potřebovat učebnici, sbírku úloh, psací potřeby a rýsovací potřeby (tužku č.3, ořezávátko, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko a náhradní tuhy). Dále budete potřebovat školní sešit - ideálně 460 a dva euroobaly, do kterých budete ukládat své domácí úkoly a pracovní listy. Přeji Vám hodně štěstí a úspěchů!

 

Anglický jazyk - vyučující Martin Šrámek

V letošním roce budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

 

 Anglický jazyk - vyučující Alena Stehlíková

Jakýkoliv linkovaný sešit jako školní sešit (např. 564), jakýkoliv sešit nebo notýsek jako slovníček, je možno pokračovat ve slovníčku z minulých let; dvojjazyčný A-Č, Č- A kapesní slovník (event. příslušná aplikace v mobilu)

 

Anglický jazyk - vyučující Libor Hostaša

- učebnici a pracovní sešit, 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobal (pro případné materiály z výuky, psací potřeby
 

Chemie - vyučující Martin Šrámek

Budete potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidlo, učebnici, PSP (periodickou soustavu prvků) a sešit (doporučuji 544 nebo 564, ale netrvám na tom).

 

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek

Libovolný sešit, doporučený sešit je čtverečkovaný.

 

Přírodopis - vyučující Dominika Polanková

- sešit A4, 20 listů, bez linek
- lepidlo
- nůžky
- případně desky s euroobaly (pro ty, co si nebudou chtít materiály lepit do sešitu
- obal na učebnici

Zeměpis - vyučující Jan Splítek

Libovolný sešit

Humanitní výchova - vyučující Jan Splítek

Libovolný sešit

Dějepis - vyučující Viktor Keller

1x 464 (to je velký, silný, linkovaný), možno pokračovat v sešitě z loňského roku.

Německý jazyk - vyučující Viktor Keller

1x 564 (menší, silný, linkovaný), 1x 664 (malinký, silný, linkovaný), možno pokračovat v sešitě a slovníčku z loňského roku.

Německý jazyk - vyučující Dominika Šťastná

Kromě učebnice a pracovního sešitu Prima budeme potřebovat dva sešity - jeden sešit 564 a jeden sešit 664.

 


Německý jazyk - vyučující Alena Jiřičková

Je potřeba mít sešity 1x 564; 1x 644

Estetická výchova - vyučující Alexandros Charalambidis

Vzkaz od A. Charalambidise: nelinkovaný sešit (tady spíše A4), pak ovšem také vodové a temperové barvy případně fixy – popisovače, štětce různé velikosti, prostě to, co byli zvyklí na VV a Estetiku, ale to s nimi nejspíš domluvím já na hodinách. 

Tělesná výchova - vyučující Dominika Šťastná, Martin Jasanský

Na TV děti budou potřebovat: sportovní obuv (do haly/ ven), triko, kraťasy, tepláky, mikina, popřípadě šusťáková bunda.

Pracovní výchova - vyučující Martin Jasanský

Libovolný sešit, zástěra, hadr

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana