9.A

Dějepis

Zde máte první úkol. Kdyby vám bylo něco nejasné, ozvěte se přes e-mail viktor.keller@zsmeteo.cz, žákovskou knížku, Office nebo messenger.

Zde slíbený zápis (Čína a spol. ...).

Online hodina: 31. 3. v 11:00

E-Mail: viktor.keller@zsmeteo.cz

Humanitní výchova

Zasílám prezentaci, prezentaci si přepište do sešitu. Stáhnout můžete zde

Vašim úkolem bude vyhledat co to znamená opozice/koalice. Jaké koaliční strany máme v poslanecké sněmovně a jaké opoziční strany máme v poslanecké sněmovně. Odpovědi zapis do sešitu.

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Milí studenti a milé studentky,

vzhledem k nastalé situaci bych Vás ráda poprosila o Vaši aktivitu i v estetické výchově. Ničeho se nebojte, doufám, že to pro Vás bude spíše zpestření dlouhé chvíle, kterou teď trávíte doma. Byla bych ráda, kdyby se nám i přes všechny nesnáze podařilo dotáhnout náš společný projekt. Již jsem založila Tým - Estetická výchova v Microsoft Teams (Kam jsem Vás všechny přidala). Tam se v následujících dnech domluvíme, jak budeme pokračovat. Počítejte však s následujícími úkoly:

1)PROJEKT (do 1.5. 2020)

2) KNIHOBUDKA (do 24.4. 2020)

V případě nejasností, mne můžete kontaktovat na e-mailu: veronika.ehlenova@zsmeteo.cz, whatsapp: 732 434 746

Už teď se těším na výsledek projektu PPPP :-)

ČESKÝ JAZYK (WALTEROVÁ, denisa.walterova@zsmeteo.cz)

Jak napsat mail.

IV. úkol - zadání, odevzdat na Teams, ne mailem (odevzdání: 30. 3. 2020 10:00)

III. úkol - zadání, odevzdávat na Microsoft Teams, ne mailem (odevzání 24. 3. 10:00)

II. úkol zadání (odevzdáno 19. 3. 2020, neodevzdali: Hana), II. úkol řešení (zkontorlujte a v případě nejasností mě neváhejte kontaktovat) 

I. úkol zadání, I. úkol řešení (odevzdáno 13. 3. 2020 - neodevzdali: Hana)

Německý jazyk (skupina D.Vlčková)

25.3.: zadání úkolu č. 2 ke stažení zde. Termín odevzdání úkolu do 30.3.
Starý úkol (do 25.3.): Pracovní list 1, 2 a 3 + WordTrainer FRAUS
První úkol neodevzdal jen Jakub. Všem za odeslání úkolu moc děkuji a zde přikládám Řešení prvního úkolu.
 

Německý jazyk (skupina J.Kulik)

18. 3. 2020 úkol č. 1

Fyzika:

Milí žáci a milé žákyně 9.A,
v týdnu 16.3. až 20.3. se pokuste samostatně nastudovat část kapitoly „ Jaderná energie“ - učebnice strana 124 až 135 až po žlutý rámeček (včetně). Kapitolu „ Světelné jevy“ probereme následně po radioaktivitě, připravím a dodám podklady.
J. Turinek

P.S. Přeji pevné zdraví a po každém probuzení (ráno, dopoledne, odpoledne – podle nátury) si zarecitujte Archimedův zákon a vzpomeňte na čem závisí vztlaková síla ( hustota kapaliny, objem vytlačené kapaliny = objemu ponořené části tělesa, to vše násobeno g). Hezký týden prožitý v plném zdraví.
J.T.

 Pracovní činnosti (Jasanský)

Úkoly během karantény, ke stažení Zde

 

Anglický jazyk (Hostaša)

drive.google.com/open

drive.google.com/open

drive.google.com/open 

 

Matematika

Úkoly z matematiky budu zadávat postupně, v případě problemu je možná konzultace přes email eva.hajkova@zsmeteo.cz. Kontrola zadané práce proběhne po příchodu do školy.

12. 3. - Kvadratická funkce - učebnice - str. 32/cv. C, 2, 3, str. 33/cv. 4a, tabulku překreslit do sešitu

13. 3. - Kvadratická funkce - učebnice - str. 33/cv. 5A - stačí dvě funkce y = x2    a y = 5x , cv. 7, str. 34/cv. 8

16. 3. - Nepřímá úměrnost - učebnice str. 35/cv. A, str. 36/cv. 1, 2

16. 3. - Nepřímá úměrnost - učebnice str. 36/cv. B, C, str. 37/ tabulka - zapsat a zakreslit do sešitu

17. 3. - Nepřímá úměrnost - učebnice str. 37/cv. 3, str. 38/cv. 6, 7, 8, 9

19. 3. - Podobnost geometrických útvarů - učebnice str. 44/cv. A, B, , str. 45/cv. C, tabulka, D, tabulka,

str. 46/cv. E, 1, 2

sbírka str78/cv. 3, str. 79/cv. 5, str. 82/cv. 6, 7. Protože je potřeba kontrola domácí práce, prosím o zaslání úkolů emailem do 22. 3. 

 20. 3. - Podobnost geometrických útvarů - učebnice str. 46/cv. 3, 4, str. 47/cv. 5, 6, 7

20. 3 v 10:00 online výuka

23. 3. - Podobnost geometrických útvarů - učebnice str. 47 - cv. 8, 9, str. 48/cv. 10, tabulka, cv. 11

23. 3. - Věty o podobnosti trojúhelníků - učebnice str. 49/cv. A, tabulka, str. 50/B, C, tabulky o podobnosti trojúhelníků zapsat do sešitu

23. 3. v 10:00 online výuka

DÚ sbírka str. 77/cv. 10 - do 27. 3.

24. 3. - Věty o podobnosti trojúhelníků - učebnice str. 51/cv. 1, 2, 3, str. 52/4

26. 3. v 8:00 online výuka

Výukové materiály: jane111.chytrak.cz/Matematika9.html

                              www.geogebra.org/

26. 3. - Věty o podobnosti trojúhelníků - učebnice str. 52/cv. 5, 6, D, str. 53/cv. 7

27. 3. - Věty o podobnosti trojúhelníků - učebnice str. 53/cv. 8, 9, str. 54/cv. E, F, 10

30. 3. v 11:00 online výuka

30. 3. - Věty o podobnosti trojúhelníků - učebnice str. 55/cv. 11, 12

30. 3. -  Věty o podobnosti trojúhelníků - učebnice str. 55/cv. 13, 14

Zeměpis

12. 3. - Jihočeský kraj - PL drive.google.com/file/d/1oURs6UdKPV_vXK72BeK72kKBodTkxet1/view

17. 3. - Plzeňský kraj - PL drive.google.com/file/d/1qMo0qQz9i22bs17dZju0NeQhZv1jLmwt/view

19. 3. - Karlovarský kraj - PL drive.google.com/file/d/1Db6Km29QcTJGblI_CalOV_fdC_8-vyDC/view

 24. 3. v 10:00 online výuka

24. 3. - Ústecký krajdrive.google.com/file/d/1Jmhl-xNV-BAYtT3-Xn6Jn74X6VRmAlnH/view

25. 3. - Liberecký krajdrive.google.com/file/d/1FanxBrW6n-BCGUrlzj1_V0kTcgyD1Z8A/view

27. 3. v 9:00 online výuka

DÚ - vytvořit doplňovačku, kde tajenka bude slovo TEMELÍN - 1. 4.

PŘÍRODOPIS 

!!!Online výuka přírodopis na TEAMS: 9.A – St, 1. 4. 2020, 11:00 hod!!!

Přírodopis (do 3.4.2020)
Téma: Geologický vývoj a stavba České republiky
Cíl: Čtou s porozuměním str. 75 až 80

Téma: Otázky a úkoly – Česká republika
Cíl: Vypracují otázky do sešitu str. 80

Otázky k vypracování (opsat a odpovědět do sešitu)
!!! POSLAT FOTOGRAFII OTÁZEK DO EMAILU - lucie.kostolna@zsmeteo.cz!!!

Přírodopis (do 27.3.2020)
Téma: Vznik života na Zemi- Éry vývoje Země
Cíl: Čtou s porozuměním str. 66 až 74

Téma: Éry vývoje Země (otázky)
Cíl: Vypracují otázky do sešitu str. 74

Otázky k vypracování (opsat a odpovědět do sešitu, POSLAT DO EMAILU lucie.kostolna@zsmeteo.cz)

Přírodopis (do 20.3.2020)

Téma: Podzemní vody a prameny - referát

Cíl: Vypracuji referát na téma: Podzemní vody a prameny

!!! formát A4 nebo A3 - odevzdat při návratu do školy (na známky)!!! 

Kritéria: 

1) Vybrat konkrétní lázně nebo oblast v ČR

2) Vyhledat základní informace (popíši místo)

3) Napsat informace o podzemních vodách a pramenech v dané lokalitě

4) K čemu se prameny využívají (např. jejich účinky)

Téma: Rekultivace

Cíl: Vysvětlím význam rekultivací a její příklady v ČR

Otázky k vypracování (opsat a vypracovat do sešitu, bude známkováno):

!!! POSLAT FOTOGRAFII OTÁZEK DO EMAILU - lucie.kostolna@zsmeteo.cz!!!

1) Co je to rekultivace a revitalizace?

2) Proč a kdy je nutné rekultivovat krajinu?

3) Jak vypadá život na rekultivovaných plochách? Je stejný před a po? 

4) Co je to ekosystém a napiš příklady.

5) Napiš, jak se odstraňují ekologické následky těžby uhlí (výsypky, haldy...)

6) Kolik tis.ha. je dotčeno těžbou v ČR?

7) Jaké oblasti v ČR se rekultivují a proč? Uveď příklady lokalit v ČR?

8) Jaké znáš typy rekultivací?

9) Co je to ekologicky stabilizovaná plocha?

10) Co je hlavním cílem rekultivací?

 

11. 3. domácí práce český jazyk (gramatika), soubor si stáhněte do počítače, vyplňte a do pátku do 10:00 mi pošlete na mail (denisa.walterova@zsmeteo.cz), další možností je dokument vytisknout, vyplnit ručně a následně naskenovat/vyfotit a poslat. Prosím, abyste vždy soubor přejmenovali, název bude vaše jméno (příjmení i křestní jméno). Úkol je pro všechny povinný. V případě dotazů mi můžete psát do EŽK nebo do mailu. PL zde

Anglický jazyk - skupina Martina Šrámka - úkoly byly aktualizovány - prosím, zkontrolujte si "deadline" u zadaných úkolů. Ať Vám to jde od ruky. :)

25.3. ONLINE KONZULTACE (nepovinná) - odkaz na aplikaci máte v EŽK, další informace přímo v aplikaci. Těším se na Vás :)

ÚKOLY DO 27.3. - zde. Dále mi, prosím, zašlete na e-mail martin.sramek@zsmeteo.cz čitelný scan či fotku této písemné práce.Práce bude hodnocena známkou váhy 1.

ÚKOLY DO 30.3. Esej (alespoň 120 slov) na téma: Jak vypadá můj den v současné době. Práce bude hodnocena známkou váhy 1.

ÚKOLY DO 2.4. - V pracovním sešitě doplňte, prosím, všechna cvičení z 5. a 6. lekce, která jsme společně nestihli vyplnit. Kontrola proběhne po návratu do školy.

ÚKOL DO 3.4. Vypracujte úkoly k následujícím poslechovým cvičením a naučte se slovíčka, která neznáte: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/high-achieving-teenagers

ÚKOL DO 8.4. Vypracujte úkoly k následujícím poslechovým cvičením a naučte se slovíčka, která neznáte: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/pre-intermediate-a2/transport-announcements
 

9.4. - 13.4. VELIKONOCE - volno :)

ÚKOL DO 17.4. Na počítači napište esej v délce 150 slov na téma - výhody a nevýhody distančního vzdělávání (tj. výuka "na dálku"). Esej mi, prosím, pošlete e-mailem. Bude hodnoceno známkou váhy 1.

ÚKOL DO 22.4. Prostudujte si: https://www.helpforenglish.cz/article/2005111605-frazova-slovesa a vyplňte si cvičení. Ve slovníku najděte význam frází: GET RID OF, LOOK AFTER, LOOK FOR, LOOK FORWARD TO, BREAK UP, BREAK DOWN, BREAK INTO a vytvořte s každou frází 2 věty (v různých časech). Pošlete na e-mail, hodnoceno jako DÚ.

ÚKOL DO 30.4. - z webu https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/preparation/ si stáhněte Free: Paper-based sample test. Vyzkoušejte si poslech a čtení. Své výsledky (pouze počet bodů z jednotlivých částí) mi následně pošlete e-mailem. GOOD LUCK! :)

 

Chemie - pozor, došlo k aktualizaci termínů - prosím, zkontrolujte si termíny odevzdání prací. Děkuji.

DOMÁCÍ PRÁCE - DO 18.3! Podívejte se na film: https://uloz.to/file/6jp4HM99MP8e/cernobyl-nulta-hodina-zero-hour-disaster-at-chernobyl-dokument-2004-cz-mkv  a s pomocí informačních zdrojů zpracujte pracovní list, který mi, prosím, zašlete na e-mail martin.sramek@zsmeteo.cz. Tato práce bude ohodnocena známkou váhy 1.

25.3. ONLINE KONZULTACE (nepovinná) - odkaz na aplikaci máte v EŽK, další informace přímo v aplikaci. Těším se na Vás :)

DALŠÍ ÚKOLY DO 27.3. jsou shrnuty ZDE + s pomocí učebnice (str. 84 - 91) vypracujte následující pracovní list, který mi pošlete na e-mail. Bude hodnoceno jako DÚ.

DOBROVOLNÁ DOMÁCÍ LABORATORNÍ PRÁCE DO 31.3. - ZADÁNÍ ZDE. Vyplňte druhou stranu dokument (na PC) dle pokynů a odešlete, prosím, zpět na můj e-mail. Bude hodnoceno známkou váhy 1.

ÚKOLY DO 3.4.- Napište si POZNÁMKY z učebnice ze stran 84 - 88 a pošlete mi fotku Vašich zápisků. Bude hodnoceno jako DÚ.

ÚKOLY DO 8.4.- Napište si POZNÁMKY z učebnice ze stran 89 - 91 a pošlete mi fotku Vašich zápisků. Bude hodnoceno jako DÚ.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 9. - 13.4. - volno :)

ÚKOLY DO 17.4. Napiště si poznámky ze stran 99 - 101. Následně mi na e-mail zašlete tento zpracovaný pracovní list. Bude hodnoceno jako DÚ.

ÚKOLY DO 24.4. - vytvořit dokument obsahující následující informace. Dokument mi, prosím, zašlete e-mailem. Bude hodnoceno váhou 1. 

ÚKOLY DO 30.4. - v pracovním sešitě zpracujte následující cvičení: 50/1,2, 51/4. Přečtěte si v učebnici text na stranách 102 a 103 a odpovězte na otázky 1 - 3, které jsou na straně 103. Své odpovědi mi pošlete e-mailem. Bude hodnoceno jako DÚ.

 

Český jazyk pro OMJ (Tiếng Séc cho học sinh với tiếng mẹ đẻ khác)

  • Skupina 6 (Marek, Linda, Eva, Eliška)-Práce je do 20.3. - hotové poslat na e-mail: linh.vuova@zsmeteo.cz
    Pracovní sešit: 1; 22
    Učebnice: 1; 2
    Pracovní listy: 1; 2; 3

ÚNOR

 řešení rozborů souvětí 133/3a, 133/3b, 134/4134/4, 134-135/5, 134-135/5

 CCP DropIn - Právní dopady rizikového chování II

LEDEN

Dny pro záchranu života

 

řešení domácího úkolu (PS str. 54) zde

řešení domácího úkolu (PS str. 53) grafy, PS

řešení domácího úkolu (PS str. 52) zde

řešení domácího úkolu (PS str. 51, druhy VV) zde

řešení domácího úkolu zde

PROSINEC

Vánoční laťka

 

 Vánoční dílny a Vánoční hvězda

Chválím za nasazení při Vánočních dílnách, za prodej výrobků při Vánoční hvězdě. Také děkuji za výrobky k prodeji (Klárce, Denise, Kubovi Š., všem z dopoledních dílen). Díky patří chlapcům za jejich vystoupení - odkaz:

https://photos.app.goo.gl/VECNGMVJPHwqCLvW9

 

 

Charitativní akce - Krabice od bot

Naše třída připravila tři krabice s dárky pod stromeček. Dík za přispění dárků patří Elišce, Klárce, Petrovi, Nikole, Karolíně Š. Karolíně P., Denise a Janě.

 

 Mikulášská nadílka

 

 

 

 

řešení úkolu český jazyk učebnice (str. 100/5)

řešení úkolu český jazyk učebnice, PS

řešení DÚ český jazyk

řešení DÚ - český jazyk několikanásobné VČ, shoda přísudku s podmětem, přístavek

LISTOPAD

Projektový den 2. stupně

Osvětim

 

CCP DropIn - Právní dopady rizikového chování

 

Libušské veršování

1. místo v kategorii žáků 8. a 9. ročníků obsadila Denisa Čapková

3. místo obsadil Jakub Fousek

 

ŘÍJEN

 Po stopách Sametové revoluce

 

 

seznam doporučené literatury zde 

informace ke čtenářskému deníku a referátu zde

ZÁŘÍ

Projektový den - Den jazyků

 

 Sportovní den

 

 

Milí žáci, 

prázdniny končí, škola začáná. Sejdeme se 2. 9. 2019 v 8:00 ve třídě. Na všechny se těší vaše třídní učitelka

Eva Hájková


Organizace 1. týdne:


2. 9. 2019 - 1. a 2. vyučovací hodina - slavnosti zahájení školního roku, třídnické práce

3. 9. 2019 - 5 vyučovacích hodin - třídnické práce (šatní skříňky, učebnice, školní řád, administrativa)

4. 9. 2019 - 5 vyučovacích hodin - 1. - 3. vyučovací hodina třídnické práce. 4. a 5. vyučovací hodina výuka podle rozvrhu

5. 9. 2019 - sportovní den (nutné sportovní oblečení)

6. 9. 2019 výuka podle rozvrhu


  

Upozornění:


2. 9. 2019 mají všichní žáci oběd odhlášen. Pokud budete chtít obědvat, musíte si oběd předem přihlásit.


 

Organizace školního roku 2019/2020


Začátek školního roku - 2. 9. 2019

Státní svátek - 28. 9. 2019

Podzimní prázdniny - 29. 10. a 30. 10. 2019

Ředitelské volno -  31. 10. a 1. 11. 2010

Vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny - 31. 1. 2020

Jarní prázdniny - 17. 2. - 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny - 9. 4. 2020

Volno - ostatní svátek - 10. 4 a 13. 4 2020

Státní svátek  - 1. 5. 2020

Státní svátek - 8. 5. 2020

Ukončení školního roku - 26. 6. 2020

Ředitelské volno - 29. 6. a 30. 6. 2020


 

Důležité termíny

 15. 9. 2019 od 17:00 - Pasování prvňáčků a táborák pro přátele školy

11. 9. 2019 od 17:30 - třídní schůzky, od 16:00 - 17:00 - konzultace


 

Pomůcky pro školní rok 2018/2019:


Český jazyk - vyučující Denisa Walterová

sešit na mluvnici – malý linkovaný s 60 listy (564) - papírový nebo klasický obal
sešit na sloh – malý linkovaný se 40 listy (544) - všichni žáci mají sešit u paní učitelky
sešit na literaturu – malý linkovaný s 20 listy (524) - pokračovat z předchozího školního roku
sešit na pravopisná cvičení – malý linkovaný s 40 listy (544) (pokračovat v sešitě z minulého roku, všichni žáci mají sešit u paní učitelky)
sešit, zápisník na čtenářský deník (nejlépe pokračovat v deníku z minulých let)

minimálně jedny desky či vkládací obal formátu A4, kam si budete vkládat nakopírované pracovní listy

 

Anglický jazyk - vyučující Libor Hostaša, Martin Šrámek

- učebnici a pracovní sešit
- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)
- euroobal (pro případné materiály z výuky)
- psací potřeby

 

Německý jazyk - vyučující Renáta Klčová Nj1

pokračovat v sešitech z předchozího školního roku

 

Německý jazyk - vyučující Dominika Vlčková Nj2

1x sešit č. 564 (A5, linkovaný, 40 listů)

1x sešit č. 664 (A6, likovaný, 60 listů)

možno pokračovat v sešitech z loňského školního roku

 

Dějepis - vyučující Viktor Keller

1x 464 (to je velký, silný, linkovaný), možno pokračovat v sešitě z loňského roku

 

Zeměpis - vyučující Eva Hájková

1x libovolný sešit (možnost pokračovat do sešitu z předchozího školního roku)

 

Matematika - vyučující Eva Hájková

1x sešit A4 nelinkovaný (libovolný), 1x sešit A5 nelinkovaný na domácí úkoly (možnost pokračovat do sešitu z předchozího školního roku), tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy), pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma, kalkulačka

 

Humanitní výchova - vyučující Jan Splítek

1x sešit 544 

 

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek


1x libovolný sešit - doporučeno sešit čtverečkovaný, ale není nutné,

pravítko s ryskou, kalkulačka, kružítko, tužka č. 3

 

Chemie - vyučující Martin Šrámek

1x sešit 544 nebo 564, lepidlo, nůžky, PSP (periodická soustava prvků), psací potřeby

 

Přírodopis - vyučující Lucie Kostolná

1x sešit A4 nelinkovaný - 440


Tělesná výchova - vyučující Jan Splítek, Dominika Vlčková

 

2x sportovní obuv (do haly/ ven), sportovní triko, sportovní kraťasy, dlouhé sportovní kalhoty, sportovní mikina, náhradní ponožky

 

Pracovní výchova - vyučující Martin Jasanský

 

Estetická výchova - vyučující Veronika Ehlenová

tempery, vodovky, pastelky, fixy, kelímek na vodu, paletu na barvy, hadřík, pracovní košili, ubrus na stůl, sešit 444 (malý linkovaný, 40 listu), kufřík na věci, štětce (alespoň 3x plochý a 3x kulatý - různé velikosti), obyčejnou tužku (různá tvrdost - H=tvrdá, F=pevná, B1-B8=měkká, čím vyšší číslo, tím měkčí tuha), nůžky, lepidlo, umělecké křídy, 10 čtvrtek A3, 10 čtvrtek A4 (nedoporučuji skicáky, mají nižší gramáž), barevné papíry, černý papír s vyšší gramáží 4x A3, rýsovací potřeby, tuž, rudka (klasická sada nebo alespoň 5x různá barevnost), uhel (klasická sada nebo alespoň 5x různá tloušťka) 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana