9.A

Distanční výuka 

Rozvrh online hodin 23.–27. 11.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20
pondělí  TH  RJ, NJ (Ště), Nj (Kell), Nj (Glo)   Ma Ch   karate (Mau)    
úterý  AJ(Hos,Le)
   D    ČJ      
středa    Ma Ze   Hum        
čtvrtek    Fy

 RJ, Nj (Ště), Nj (Glo) Nj (Kell)

ČJ   AP      
pátek

 AJ(Hos,Le)

Ma ČJ - intervence Přírodopis   AP      
 
Na recepci školy je pro vás připraven Atlas školství pro školní rok 2020/2021. Od dnešního dne je možné si publikaci převzít proti podpisu rodiče v době od 8,00 do 14,00 hod.

Žáci mají možnost odebírat ve školní jídelně obědy od 11:30 do 13:30, oběd si odnáší s sebou, nekonzumují v jídelně, oběd si musíte objednat. 

Máte potíže s distanční výukou? Podívejte se na tento odkaz

DŮLEŽITÁ INFORMACE: pokud někdo zapomene heslo do MS Teams, nestačí heslo resetovat, ale musíte napsat mail přímo panu zástupci Pilařovi (tomas.pilar@zsmeteo.cz)

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY (HÁJKOVÁ)

 docs.google.com/document/d/1yrsVqaXpkyWhrgFGvKFsaK7xLFymwoEpCnsCU2pCMoo/edit

24. 11. DÚ drive.google.com/file/d/1dI9H45W-VE7-h2VycV9fYCHwhou0zH8r/view

ČESKÝ JAZYK

do 23. 11. - úprava textu ve Wordu zde

do 18. 11. - práce s uměleckým textem a tvůrčí psaní zde

do 5. 11. - psaní čárek ve VJ (odevzdat přes MS Teams) zde, 9. 11. si úkol projděte, zkontorlujte, opravte, pokud něčemu nerozumíte, připravte si otázky na online hodinu, případně mi během dneška napište, zavolejte. řešení

do 22. 10. 16:00 - PL (úkol odevzdat přes MS Teams) zde, řešení (pokud žáci něčemu nerozumí, mají možnost mě kontaktovat, případně položit dotaz na další online hodině, v opačném případě předpokládám, že je vše jasné)

do 19. 10. 19:00 - odevzdat čtenářský deník (zadání je v MS Teams, žáci napíší ve wordu a odevzdají v elektornické podobě)

do 15. 10. 12:00 - učebnice str. 88/2 (úkol zadaný přes MS Teams - odevzdává se) 

do 14. 10. 18:00 - úvaha na téma HRY (úkol zadaný ještě v průběhu běžné výuky ve škole, v MS Teams)

12. 10. + 13. 10. dokončit pracovní list (Fíky), zde ke stažení, PS str. 46 cv. 3 a 48 cv. 4; přehled poměrů mezi VČ zde; výklad přístavku je v učebnici na str. 91

MATEMATIKA

10.11. Dnes jsme obdrželi zadání pro letošní ročník Matematické olympiády. Zpracujte podle pokynů v odkazu první 3 příklady do 20.11.http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/70-rocnik-20-21

Vložila jsem odkaz na učivo matematiky - výklad + procvičování  jane111.chytrak.cz/Matematika8.html
Souhrn práce v období distance do 18.11. ZDE

Práce na čtvrtek 19.11. z výukového materiálu (web) - 9.ročník/kapitola 4.3/cvičení 4a,b + 6a,b + 8a,b. Poslat do úkolů.

20.11. sbírka strana 8/6,7,8

v úterý 24.11.dokončit slovní úlohy ze 151, dále učebnice 16/1,2 + dobrovolně procvičovat soustavy z papíru

 

CHEMIE
Online výuka (po, 23. 11. 2020, 11:50 – 12:35)
Téma: Organická chemie
Cíl: Vysvětlí - pojem organická chemie a vlastnosti organických látek

Samostudium
Téma: Opakování – redoxní reakce, zdroje energie
Cíl: Vypracuje otázky z učebnice str. 29 do sešitu (cvičen: 1,2, 3, 4, 6 a 7)
!!! poslat fotografii vypracovaných otázek do zadání v TEAMS !!!

ZEMĚPIS 

Úkoly na týden od 23. - 27.11.2020

Úkol č.1   Online hodina: středa 25.11.2020  10:00-10:45 hod.

Úkol č.2  Nastudovat a vypracovat výpisky: Učebnice str. 14 a 15 - Na střeše Evropy (vodstvo ČR)

Úkol č.3  Písemně vypracovat a odevzdat: Učebnice str.13 - Zopakujme si! - Otázka č. 1 a 2
                                                               Učebnice str. 13 - Otázky a úlohy - Otázka č. 6 a 9
               Úkol č.3 odevzdat přes aplikaci ZADÁNÍ MICROSOFT TEAMS
do 24. 11. 2020 24:00 hod.

 

DĚJEPIS - online v úterý 3. hodinu (od 10:00)

Zápis: https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=SS4CMb . Písemný úkol: pracovní sešit str. 15, cv. 10 a 11. 

Doplňte si zápis a vypracujte úkoly:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=jvdGJe

Do úterý 10. 11. si doplňte zápis: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=Le8cey

a vypracujte úkol. Odevzdávejte v Teams (tam máte i zadání ještě jednou):

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EUYLIZ4NYJFMjObsVEGKRkoBsO04QWQDTOZwOXXajYfXrQ?e=qn3aZ7

Zde si doplňte zápis: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=R7w5lZ

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=oeWzL8

Všechny zápisy budu ve škole kontrolovat.

HUMANITNÍ ZÁKLAD

Online hodina proběhne středu podle rozvrhu - 10:55. 

Ten, kdo má mít aktuality, připraví si je na online hodinu.

  • 18.10. Nejprve zhlédni toto video
    Poté vypracuj pracovní list zde. Vypracovanou práci mi pošli do zprávy na teams
  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám

ANGLICKÝ JAZYK (LE)

úkoly a další zdroje:

drive.google.com/drive/folders/14zjo5mew03pZKCqATEFT5SFJZYZ15kyQ

(Le) - 8:00 - 8:45 ÚTERÝ, 8:00 - 8:45 PÁTEK, podle rozvrhu na str. třídy 9.B

plán práce pro distanční výuku naleznete v pracovní skupině Microsoft Teams.

Veškerá přímá komunikace mezi rodiči, žáky a učitelem probíhá v pracovní skupině Teams.

Pokud máte problém s připojením, IHNED mě kontaktuje na mail: nhat.le@zsmeteo.cz 

ANGLICKÝ JAZYK (HOSTAŠA)

online výuka: 24.11. (8:00 - 8:45) a 27.11. (8:00 - 8:45)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 20.11. (8:00 - 8:45)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 10.11. (8:00 - 8:45) a 13.11. (8:00 - 8:45)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 3.11. (8:00 - 8:45) a 6.11.    (8:00 - 8:45)        zadání domácí práce: ZDE  a   ZDE

online výuka: 20.10. (8:00 - 8:45) a 23.10. (8:00 - 8:45)        zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 13.10. (8:00 - 8:45) a 16.10. (8:00 - 8:45)        zadání domácí práce: ZDE

NĚMECKÝ JAZYK (ŠTĚPÁNOVÁ) 

online hodina v pondělí 23.11.(8:55-9:40) a ve čtvrtek 26.11.(10:00-10:45)

Úkol na 26.11.: PS 36/12 - ústně, PS str.37/křížovka. Neposílat.

Úkol na 23.11.: PS 34/7 (do šk. sešitu). Napsat do slovníčku 11.lekci (PS str.39). Učit se slovíčka. Neposílat.

Úkol na 16.11.: PS 36/11a,b,c. Úkol poslat do Teams.

Úkol na 12.11.: PS 33/5  Neposílat.

Úkol na 9.11.: vypsat do slovníčku slovíčka 11.lekce (PS str.39) + PS 32/1c. Neposílat.

úkoly 26.-28.10.  ZDE

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 12.-16.10. ZDE online hodina 15.10. 10:00-10:45

 

NĚMECKÝ JAZYK (KELLER)

čtvrtek 15. října 3. hodinu (od 10:00).  Písemný úkol bude zadán tady a na webovkách - sledujte! ÚKOL MÁTE V TEAMS.

Na čtvrtek 22. 10. - slovíčka (v Teams) + množné číslo (tamtéž). Ústně: vytvářet věty "u lékaře" dle návodu v sešitě.

Úkol přes prázdniny je pouze ústní: učit se slovíčka a trénovat krátké věty (vyjádření bolesti různou formou).

Úkol: 5 RŮZNÝCH vět k vyjádření bolesti. Odevzdávat v soukromém chatu v Teams do 5. listopadu 9:59 hod. Úkol bude hodnocen.

Zapište si slovíčka (povinně): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EVA-nknyskdMmogQGdfpEs4BFHjkqgtI2wKCO8e3PQoYlw?e=1GvHsj

Dobrovolný domácí úkol: PS 31/8 - přeložit do češtiny, odevzdávat v chatu na Teams.

Zde máte zadání nového úkolu. Termín: 23. 11. v 8:55. 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EW3vX-qph-RNqZS5aHD6AtYBxp_hnjEBjObtaTHHiEBLGA?e=A1H2Fm

NĚMECKÝ JAZYK (GLOGAROVÁ)

DÚ: napiš popis postav (minimálně 2). Nech se inspirovat str. 35 v pracovním sešitě  s. 38 v učebnici.

app.memrise.com/course/5834269/9ab/

RUSKÝ JAZYK

online hodina 

čtvrtek 15. 10. od 10:00 - slovíčka 10. lekce + tvorba vět

pondělí 19.10. od 8:55 - PS str. 53, slovíčka 10. lekce, přídavná jména str. 48

čtvrtek 22.10. od 10:00 kdo nemá,tak dodělat PS str. 54,55/8,9 - nic neposílat, učebnice str. 42/6A,6B

pondělí 2.11. rozhovor podle vzoru v učebnici s. 42/6A - nezapomeňte zaměnit slova

čtvrtek 5.11. - opakovat 10. lekci

pondělí 9.11. PS 55/11,56/11,12 - neposílat

čtvrtek 12.11. - opakovat 10. lekci

čtvrtek 5.11. - opakovat 10. lekci

čtvrtek 19.11. - učebnice str. 44/13A,B, pomocí: https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky

úkoly do 3.12.- pracujte na tvorbě prezentace, opakujte 10. lekci

FYZIKA

Předtest  kontrola distanční a ofline výuky zde.

Online hodina 18.11.20 zde a zde a zde.

Elektrický proud v kapalinách zde.

Opakování, příklady a doplněmí učiva 8.třídy z online  hodiny z 4.11. zde.

Zadání samostatné práce od 22.10. do 2.11. 2020 zde.

online hodina 14. 10. od 12:45 do 13:30 a21.10. od 12:45-13:30

ESTETICKÁ VÝCHOVA

do 18. 11.: vytvořit ilustraci k úryvku z knihy Břicho Paříže, ilustraci vyfotit a sdílet v kanálu estetický výchova (viz domácí úkol ČJ)

do 5. 11. kresba tužkou (zadání v MS Teams v kanálu estetická výchova), obrázek vyfotíte a budete sdílet 

do 15. 10. do 16:00 - kresba tužkou, pomůcky: obyč. tužka (ideálně měkčí - červená, č.1), papír, vyberete si nějaké předměty (ovoce, nádoby apod.) a nakreslíte je (obdobně jakou jsme dělali minulý týden jablko a hrnek), svůj obrázek vyfotíte a nasdílíte do našeho týmu do kanálu ,,estetická výchova".  

TĚLESNÁ VÝCHOVA - Rohanová

19.10  Úkol po dobu distanční výuky ZDE

PŘÍRODOPIS 

27.11  10:55-11:40 Online hodina. Těším se !

20.11.  10:55-11:40 Online hodina 

13. 11. 10:55-11:40 Online hodina - konzultace 

4.11. 10:55 online hodina. U sebe učebnici a desky s prac.listy. Další info k výuce na online hodině. 

23.10. Zdravím po dlouhé době, posílám zadání na práci. Omlouvám se, že možná budete muset trochu pracovat přes prázdniny, ale díky mé nemoci jsme přišli o 2 hodiny. Práce to není težká, snad vás bude i bavit. Zadání zde. Inspirace zde. Vše nahráno i v TEAMS. Na viděnou 6.11 - naživo nebo online. KB

 

V pondělí 21. 9. bude sraz před odjezdem na ŠVP v 8:00 na parkovišti u školy (ul. Brunelova).
Všichni dnes dostali potvrzení o bezinfekčnosti a písemný souhlas, to musí všichni žáci bezpodmínečně donést v pondělí k autobusu. Zároveň dostali seznam věcí, které si mají vzít s sebou. Budeme podnikat delší turistické výlety v přírodě, proto prosím opravdu dbejte na to, aby bylo oblečení přiměřené. 
Prosím, abyste žákům nedávali žádné léky, o kterých nebudeme vědět. Všechny léky prosím předejte zdravotníkovi (D. Podrazilové) s papírkem, kde bude vypsané jméno žáka a dávkování léku. 

Prosím všechny, kteří v pondělí odjíždějí na ŠVP, aby do pátku donesli posudek zdravotní způsobilosti, pokud tak již neučinili. Ty, kteří nejedou, rovněž prosím o dodání, ale stačí v průběhu října.  

PROFI TESTY:

jako každoročně nabízí naše PPP žákům Vašich 9. tříd vyšetření k volbě povolání. Je nutné, aby rodiče/zákonní zástupci, kteří mají o vyšetření zájem, aby dítě do 30.9.2020 přihlásili telefonicky do PPP: tel. číslo 241 772 412, mobil 777 143 006. Případně přes formulář na našich webových stránkách: https://www.ppp11a12.cz/poptavka.
Následně si tito žáci vyzvednou ve škole Dotazník pro rodiče a GDPR (v příloze), které vyplněné a podepsané odevzdají před vyšetřením pracovníkovi PPP. Bez tohoto dotazníku, včetně podpisu zákonného zástupce, nelze žáka do vyšetření zařadit - je vyjádřením souhlasu zákonného zástupce s vyšetřením.
Vyšetření je bezplatné a proběhne v říjnu – listopadu - podle počtu přihlášených - buď na jednotlivých školách nebo v poradně, trvá cca 4 hodiny, obsahuje vyšetření rozumových schopností, zájmů a osobnosti, žákovi a rodičům může pomoci při hledání profesní orientace dítěte.

Vybíráme 374 Kč na pracovní sešity a 180 Kč na kopírování. Celkem tedy 554 Kč. Prosím, abyste peníze přinesli v pondělí 14. 9. 2020 na třídnickou hodinu a přesnou částku, nemám z čeho vracet. Děkuji.

Třídní schůzka bude probíhat 9. 9. 2020 od 17:30 na MS Teams v týmu 9. A a český jazyk. Pokud byste chtěli individuální konzultaci se mnou nebo s jiným vyučujícím, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat mailem či telefonicky.  

Naše nová třída

Informace ke čtenářskému deníku

seznam doporučené literatury zde

termíny odevzdání zde

otázky ke ČD zde

zápis do ČD zde

Ahoj holky a klucííí, 

 

tak jsme měli nepatrně delší přestávku, ale doufám, že už nás nic nezastaví a budeme fungovat. Sejdeme se v úterý 1. září v 8:00 v naší nové třídě, najdete ji snadno, je na stejném místě jako ta původní jen o patro výš, zdá se mi celkem útulná, tak snad se vám tam bude líbit. Budu se na vás moc těšit a pokud chcete nadějnou vyhlídku...než se nadějete, tak pojedeme na školu v přírodě, letos netradičně v barvách podzimu. Užijte si poslední dozvuky letních prázdnin a v úterý na viděnou. 

Denisa Podrazilová :D 

1. týden
1. 9. 2020 
začátek v 8:00
končíme v průběhu 2. VH (8:55 - 9:40)
2. 9. - 4. 9. 2020 
výuka od 8:00 do 12:35 (5 VH)
školní jídelna vydává obědy od 11:30 - 14:00 (bude zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Nezapomeňte si přibalit do tašky hned na první den roušku!

Třídní schůzky proběhnou 9. 9. 2020 v 17:30 (s největší pravděpodobností proběhnou pouze online na MS Teams, ještě upřesním).

1. září bude vydáván oběd od 10:30 do 11:00, oběd mají všichni odhlášený, takže pokud budete mít o oběd zájem, musíte si ho přihlásit

Vyučování a prázdniny
školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020 
podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020  
ředitelské volno: pondělí 16. listopadu 2020 
vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021

období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021 
pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
jarní prázdniny (Praha 1-5): 22. února až 28. února 2021 
velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021 a pátek 2. dubna 2021  

období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021

ředitelské volno: 28. června až 30. června 2021 
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021 

období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Pomůcky

Český jazyk (Denisa Podrazilová)

sešit na mluvnici (1x malý linkovaný silnější) – lze pokračovat v sešitě z loňska

sešit na literaturu a sloh (2x malý linkovaný) – lze pokračovat v sešitě z loňska

 čtenářský deník (ideálně pokračujete v zápisníku z loňských let)

sešity na pravopisná cvičení (1x malý linkovaný) - máte u mě!

několik folií na pracovní listy, případně i desky, do který si můžete folie zakládat

Matematika (Monika Exnerová) - velký nelinkovaný sešit - můžete pokračovat, 2x malý nelinkovaný

Přírodopis (Klára Blahůtová)

pořadač kroužkový (viz odkaz) – nosit se sebou učebnici, psací potřeby, volný papír

https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB

 

Zeměpis (Zdeno Hájek) – sešit (můžete mít z minulého roku, případně koupit stejný)

Chemie (Lucie Kostolná) – sešit A4 nelinkovaný

Dějepis (Viktor Keller) - 1x 464 nebo 444 (velký, silný, linkovaný). Možno pokračovat v sešitu z loňského školního roku.

Německý jazyk (Viktor Keller) - 1x 564 nebo 544 (malý, silný, linkovaný), 1x 644 (malinký, linkovaný - "slovníček"). Možno pokračovat v sešitech z minulého roku (platí pro žáky, které jsem učil i loni).

Německý jazyk (Kateřina Štěpánová)

Německý jazyk (Anna Glogarová) -

Fyzika (Jaroslav Turinek) – čtverečkovaný sešit (mohou pokračovat v sešitě z loňska)

Anglický jazyk (Libor Hostaša) - učebnice a pracovní sešit, 2 sešity (1 školní + 1 slovníček), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu

Anglický jazyk (Le Nhat) - linkovaný sešit A4 (424/444/464), malý linkovaný sešit na slovíčka A5 (524/544), rychlovazač nebo papírové desky na pracovní listy

Ruský jazyk (Jitřenka Malíková) - sešit a slovníček (můžete pokračovat v loňských sešitech)

Humanitní základ (Jan Splítek) – libovolný sešit

Seminář z českého jazyka a matematiky (Eva Hájková / Iveta Kopecká) - desky na zakládání materiálů

Tělesná výchova (Jan Splítek) - 2x obuv- na ven / do tělocvičný, 1x sportovní triko, 1x sportovní kraťasy, 1x dlouhé sportovní kalhoty, 1x sportovní mikina, náhradní ponožky (učitelé tělocviku zdůrazňují, že všechny tyto pomůcky jsou opravdu povinné, hodiny tělesné výchovy se budou za příznivého počasí konat přednostně venku)

Estetická výchova (Denisa Podrazilová)

 

tempery, vodové barvy, min. 2 štětce kulaté a 2 štětce ploché různé velikosti, tužka č. 1, barevné fixy, jeden tenký černý fix a jeden silný černý fix, pastelky, voskovky, lepidlo tyčinkové, lepidlo Herkules, nůžky, umělecké křídy prašné, tuš, barevné papíry, 3 černé papíry s vyšší gramáží (karton, čtvrtka), kelímek na vodu, paletu na barvy, ubrus na lavici, pracovní oblečení (staré triko, košili), hadřík či houbičku, kufřík či krabici na pomůcky, 10 čtvrtek A4 a deset čtvrtek A3

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana