9.A

Pozvánka na slavnostní předávání vysvědčení

 

25. 6. 2021 mají všichni odhlášený oběd, v případě zájmu jen možné si oběd přihlásit. 

Soutež Eurorebus - začínat až na pokyn učitele!!!! https://soutez.eurorebus.cz/celostatni-finale-kategorie-zs02/?playerId=a8fe629e-581e-4bdd-8824-f8a81045403b

Distanční výuka 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20
pondělí  PZ Nj(Ště) PZ PZ        
úterý

PZ

 PZ
 PZ  PZ      

 

středa   Mat  Ze  HUM   AJ (Le)  Fy    
čtvrtek    Fy

RJ,Nj(Ště),Nj(Glo)

ČJ  Mat  Inter. M    
pátek

 AJ(Hos,Le

 

ČJ  intervence

 Přírodopis

 D

     

V týdnu od 3. do 7. 5. pokračuje distanční výuka. 

V pondělí 3. 5. a v úterý 4. 5. nebudou probíhat online hodiny, většina žáků se účastní přijímacích zkoušek na SŠ. 

V týdnu od 3. do 7. 5. mají žáci ODHLÁŠENÝ oběd, v případě zájmu musíte oběd přihlásit. 

Do školy se vracíme 10. 5., více informací naleznete v EŽK na nástěnce. 

Od 10. 5. budou mít naopak všichni žáci oběd PŘIHLÁŠENÝ

 

AP - znamená možnost konzultovat s paní asistentkou Součkovou

Máte potíže s distanční výukou? Podívejte se na tento odkaz

DŮLEŽITÁ INFORMACE: pokud někdo zapomenete heslo do MS Teams, nestačí heslo resetovat, ale musíte napsat mail přímo panu zástupci Pilařovi (tomas.pilar@zsmeteo.cz)
 
 

II. pololetí
 
ČESKÝ JAZYK (PODRAZILOVÁ)
 
do 9. 5. vsuvka zde
do 9. 5. souhrnný test (MS Teams, kvíz + výchozí texty)
 
do 30. 4. kvízy (podmiňovací způsob, druhy VV)
do 29. 4. kvíz (velká písmena)
 
do 28. 4. kvízy (shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve VJ a souvětí)
 
do 25. 4. kvíz slovesa (MS Teams) 

do 23. 4. souhrnný test (k vyplnění v MS Teams)
 
do 18. 4. slovesa PL 

do 16. 4. kvíz zájmena (MS Teams)
do 13. 4. kvízy (opakování skladby, pravopis přídavných jmen)

do 7. 4. vychozí texty + kvíz (zadáno přes MS Teams)

do 5. 4. příspěvek o přečtené knize na Padlet  
do 28. 3. kvízy v MS Teams

do 26. 3. skupinová / individuální práce PL

do  24. 3. zadání zde

do 19. 3. práce s textem (formou kvízu v MS Teams)

do 16. 3. slovní druhy a pravopis PS zde 

do 12. 3. kvíz literární žánry (zadáno přes MS Teams)

do 11. 3. PL zde
do 5. 3. souhrnná cvičení (zadání formou kvízu v MS Teams)
do 2. 3. PL zde
do 28. 2. četba 
do 16. 2. PS str. 59 zde
do 12. 2. pravopis zde
do 12. 2. slohová práce Lidice 21 zde
 
 
MATEMATIKA (EXNEROVÁ)

Konec ledna - dokončit souhrnná cvičení a opakujeme mocniny z učebnice.

Ve čtvrtek 4.2. dopočítat do 67/13. Případně cvičení ze sbírky z téže kapitoly.

 Připomínám, že do pondělí 8.2. máte mít hotovou stranu 67.

 V úterý počítat cvičení do 71/4

Ve čtvrtek dokončit do cvičení 17 na straně 75.

Týden od 17.2. Do pondělí spočítat 78/1-3, do pátku 81/14

Práce do 1.3. Z učebnice do strany 84/3, sbírka 51-53/1-13 do sešitu. Dále z jane.111.chytrák dobrovolně příklady na krácení výrazů.jane111.chytrak.cz/Matematika8.html

Procvičujeme sčítání a odčítání lomených výrazů z učebnice.Zítra 4.3. počítat příklady do cvičení 9 na straně 89. Zbytek dobrovolně.

Procvičování na víkend - sbírka 55/7+56/9 do školního sešitu.

Do 8.3. dokončit dělení lomených výrazů.

19.3. jsme dokončili učebnici č.1 a v pondělí začínáme s druhou učebnicí

25.3. Do konce týdne vypracovat cvičení do strany 14 v učebnici č. 2.

Doma do úterý 6.4.- Úlohy na závěr ze stran 15, 24 a 30. Obě oddělení.

Příklady na podobnost z učebnice do školního sešitu - do úterní hodiny(13.4.) do strany 45/3.

Práce do 18.4. - cvičení do strany 52.

Do 23.4. jsme probrali učivo do strany 67 cvičení 10. Všechna cvičení ve školním sešitě.

Práce do čtvrtka (včetně) 29.4. - do strany 70/12. Do ŠS.Pátek příklady do 72/3.

Práce na pátek - (do pondělí 10.5. ) - učebnice do 76/3.

 
CHEMIE (KOSTOLNÁ)

Online výuka (út, 4. 5. 2021, 11:50 – 12:35)
Téma: Bílkoviny
Cíl: Vysvětlí pojem bílkoviny, rozdělí je do skupin podle funkce

Samostudium
Téma: PS - bílkoviny
Cíl: Vypracuje PS str. 45 – 46 (cvičení 1 – 7)
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (po, 26. 4. 2021, 11:50 – 12:35)
Téma: Tuky
Cíl: Vysvětlí pojem tuky a rozdělí je do skupin

Samostudium
Téma: PS - tuky
Cíl: Vypracuje PS str. 43 – 44 (cvičení 1 – 7)
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (po, 19. 4. 2021, 11:50 – 12:35)
Téma: Sacharidy – skupinová práce
Cíl: Vypracuje ve skupině zadanou práci

Samostudium
Téma: Sacharidy – doplnění skupinové práce
Cíl: Doplní pojmovou mapu – kritéria budou zadána na online hodině
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

12.-14.2021

Samostudium – vyučující na školení
 Téma: Sacharidy – fruktóza, disacharidy, sacharóza, laktóza a maltóza
Cíl: Udělá zápis do sešitu z výše uvedených sacharidů
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Samostudium
Téma: Polysacharidy – škrob, glykogen a celulóza
Cíl: Udělá zápis do sešitu z výše uvedených polysacharidů
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

FYZIKA (TURINEK)
 
V týdnu od 26.4.do 30.4. budou obě hodiny online. Optické jevy-oční vady, jejich korekce a opakování výpočtů pomocí Excelu.
V týdnu od 19.4. do 23.4. (obě hodiny online) budeme probírat optické jevy a opakovat výpočty příkladů na tlak a Pascalův zákon. Podklady budou uloženy ve výukových materiálech v Teamsech.
V týdnu od 6.4. do 8.4. budeme v online hodinách probírat zvukové jevy a opakovat fyz.příklady pomocí Excelu.
V týdnu od 29.3. do 31.3 budeme v online hodině opakovat a doplňovat učivo z minulého týdne a vysvětlovat základní pojmy ze zvukových jevů. Podklady ke studiu jsou v Teamsech-soubory-výukové materiály.
V týdnu od 22.3.do 26.3. budou obě hodiny online. Probíraná témata : prohlubování učiva o radioaktivitě, sluneční soustava a vesmír, opakování paralelního zapojení, úvod do zvukových jevů. 
V týdnu od 15.3. do 18.3. budou obě hodiny fyziky online. Probíraná témata : Radioktivita, Sluneční soustava, opakování: seriové a paralelní zapojení-výpočty.
online výuka od 8.3 do 12.3. opakování  z distančních hodin a sériové zapojení zde
distanční výuka 1.3 - 4.3. zde a zde
distanční výuka 17.2. zde
distanční výuka 10.2. zde 
distanční výuka 4.2. zde
distanční výuka 3.2. zde
 
PŘÍRODOPIS (BLAHŮTOVÁ)
pátek 7.5. online hodina         
samostatná práce, viz Zadání v TEAMS 
online hodina pátek 23.4. Mít hotový  PL Geologický vývoj ČR!! 
samostudium PL Geologický vývoj ČR, odevzdat v pátek 16.4.
online hodina pátek 9.4
pátek 26.3. online hodina - bude krátký online kvíz na téma Vnější, vnitřní geologické děje a Půda. 
v týdnu od 15.3 není online výuka. Sledujte TEAMS pro zadání samostatné práce.
pátek 12.3. online hodina 
pátek 5.3. samostatna prace , viz Zadani Teams PL Půda , odevzdat 11.3. 
pátek 19.2. online hodina. 
Změna pátek 12.2 online hodina nebude online, 
samostatná práce. Zadání viz TEAMS nebo ZDE. Odevzdat v pondělí 
 
 
pátek 5.2. Online hodina
 
 
DĚJEPIS (KELLER)
 
Online hodina v úterý od 10.00.
 
Úkol do 22. 2.: Vyplnění online testu na webu lidice21.cz dle instrukcí z online hodiny. V případě dotazů se na mne obraťte v Teams.
 
Nabídka témat referátů je v Teams. Termíny referátů jsou zadávány v Teams.
 
Zde máte zápis k doplnění:  https://zsmeteocz.sharepoint.com/:w:/s/Vyuujcv8.B/EQBu5nRdkeFLlpDW1fJ9nOABXzT_otG7PS9TDUdVwBqqIQ?e=OiPcIB 
 Zde máte zápis k doplnění: 
https://zsmeteocz.sharepoint.com/:w:/s/Vyuujcv8.B/EQBu5nRdkeFLlpDW1fJ9nOABXzT_otG7PS9TDUdVwBqqIQ?e=RuHqw3
 
Online hodina bude mimořádně ve čtvrtek 18. 2. od 8.00.
Zde máte zápis k doplnění: https://zsmeteocz.sharepoint.com/:w:/s/Vyuujcv8.B/EQBu5nRdkeFLlpDW1fJ9nOABXzT_otG7PS9TDUdVwBqqIQ?e=uapEpT
Zde máte zadání domácího úkolu. Odevzdává se v Teams do 9. března, 10:00. https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbqR9p5rE5BLnwc85fVtF-UBEfQCSN8Xx9tNnU_1CQs9iw?e=FXvQ99
A tady máte zápis k doplnění: 
https://zsmeteocz.sharepoint.com/:w:/s/Vyuujcv8.B/EQBu5nRdkeFLlpDW1fJ9nOABXzT_otG7PS9TDUdVwBqqIQ?e=Zb0wqy

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYAGIkrd5IBKr-MOkKWa2r4B_yRkMrrz_VDgpp--gdfFTw?e=ny8Qu3

 Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYAGIkrd5IBKr-MOkKWa2r4B_yRkMrrz_VDgpp--gdfFTw?e=2O6Svp

Domácí úkol: PS str. 44 - růžový rámeček a cv. 3, str. 45 cv. 6. Odevzdat jako 2 fotografie v Teams do 6. 4. do 10:00.

Domácí úkol ústní: Zamyslet se nad poválečným odsunem Němců a principem kolektivní viny. V online hodině 13. 4. prezentovat svůj NÁZOR.

Zde máte pokračování zápisu:  

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYAGIkrd5IBKr-MOkKWa2r4B_yRkMrrz_VDgpp--gdfFTw?e=pBf5Os

Pokračování zápisu je zde: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYAGIkrd5IBKr-MOkKWa2r4B_yRkMrrz_VDgpp--gdfFTw?e=vSHAea

Zde máte pokračování zápisu: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYAGIkrd5IBKr-MOkKWa2r4B_yRkMrrz_VDgpp--gdfFTw?e=Vy5AGz

A tady máte zadání dobrovolného domácího úkolu. Zároveň je to i tip na výlet :-) https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYUR65c9CHRAuKvqyCDu0GABO72cFBERwHPshn6QgYp59g?e=S5jd3a

Poslední část zápisu před návratem do školy: https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYAGIkrd5IBKr-MOkKWa2r4B_yRkMrrz_VDgpp--gdfFTw?e=PG3jPj

 
HUMANITNÍ ZÁKLAD (SPLÍTEK)
7.4. Pracovní list zde
3.3. Vytvořit ve forms dotazník jako "sociologistický průzkum". Pak ho sdílej do kanálu humanitní výchovy 9.A
 
ANGLICKÝ JAZYK (LE)
 
April Curriculum Plan - download right HERE
 
Presentations - April
 
30. 4. Past perfect tense
 

 

 (Worksheet + homework/assignment):

26.4.- 30.4.
19.4.- 23.4.
12.4.- 16.4.
6.4.- 9.4.
29.3. - 2.4.

 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK (HOSTAŠA)
 
Online výuka dle rozvrhu (út, pá)
3.5.- 7.5.         zadání domácí práce ZDE
26.4.- 30.4.      zadání domácí práce ZDE
19.4.- 23.4.       zadání domácí práce ZDE
12.4.- 16.4.       zadání domácí práce ZDE
6.4.- 9.4.          zadání domácí práce ZDE
29.3. - 2.4.       zadání domácí práce: ZDE
22.3. - 26.3.     zadání domácí práce: ZDE
15.3. - 19.3.     zadání domácí práce: ZDE
8.3. - 12.3.       zadání domácí práce: ZDE
1.3. - 5.3.         zadání domácí práce: ZDE
15.2. - 19.2.     zadání domácí práce: ZDE
8.2. - 12.2.       zadání domácí práce: ZDE
1.2. - 5.2.          zadání domácí práce: ZDE
 
 
NĚMECKÝ JAZYK (GLOGAROVÁ) 
Online výuka podle rozvrhu.
DÚ: PS 52/12a,b 
 

NĚMECKÝ JAZYK (ŠTĚPÁNOVÁ) 
 
prezenční výuka v pondělí 10.5. (8:55-9:40) a ve čtvrtek 13.5. (10:00-10:45)
Úkol do 9.5.: PS 60/10b)  "Haben" oder "sein"? Doplň správný tvar. Pošli do Teams!
Úkol na 6.5.: PS str.59 cv.8b)  Doplň příčestí ze cvičení 8a. Neposílat.
Úkol na 29.4.: uč. str.61 cv.10a)  Přelož věty do češtiny. Ústní úkol.
Úkol do 25.4.: PS str.62/cvičení nahoře: Doplň tázací zájmeno a přiřaď odpověď. Pošli do Teams!
Úkol na 22.4.: PS str.57/3  Co je v kufru? Napiš podstatná jména se členem. Neposílat.
Úkol na 19.4.: napsat do slovníčku slovíčka 14.lekce - PS str.63 (Seite 59). Učit se nová slovíčka.
Úkol na 15.4.: PS 56/2b)  Doplň věty. Neposílat.
Úkol na 12.4.: překlad vět do češtiny. (Zadáno ve školním sešitě.) Neposílat.
Úkol do 5.dubna ZDE  Pošli do Teams! (zadání je také v Teams)
29.3.: PS 64/8  Mein Zuhause. Neposílat.
25.3.: PS str.54/dole - Napiš věty v minulém čase. Neposílat.
22.3.: PS 52/13  Napiš otázky. Pošli do Teams!
18.3.: PS 52/12 a)  Doplň slovesa "sein" a "haben" v přítomném čase nebo v préteritu. Neposílat.
15.3.: uč. str.55/13  Doplň příčestí minulá. (ústní úkol)
11.3.: PS 53/ Meine Ecke - Napiš slova. 
8.3.: PS 51/11  Doplň slova.
4.3.: uč.str.56/Grammatik - přepsat 6 vět (předložky se 3.pádem). Umět přeložit do češtiny.
1.3.: Napsat slovíčka 13.lekce - PS str.55 (Seite 51,52). Naučit.
18.2.: PS str.54/ cvičení nahoře. Doplň slova.
15.2.: uč. str.52/ Zjisti názvy budov. (ústní úkol)
11.2.: PS 49/5  Spoj části vět.
Úkol do 11.2. ZDE  Pošli do Teams.
Úkol na 8.2.: napsat slovíčka 13.lekce (PS str.55 - 2. a 3.sloupec). Učit se slovíčka.
Úkol na 4.1.: PS 48/1, PS 48/2a), slovíčka 13.lekce (PS 55/ 1.sloupec)
Úkol do 1.2.: PS str.46/dole - Napiš věty v minulém čase.

RUSKÝ JAZYK (MALÍKOVÁ) 

13.5. - vypracovat učebnice 67/10 - více info v Teams

10.5. - opakovat slovíčka 11. lekce, učebnice str. 66/8

6.5. - uč. str. 66/8 - všichni, ústní vyprávění o tom, co jste dělali v pondělí 3.5. - alespoň 6 vět - pouze ti, kteří nebyli u přijímaček

23.4. - poslat 10 vět - vyprávění v budoucím čase, bližší info v Teams - do 23.4. 20:00

19.4. - opakovat 9. lekci,PS str. 84

15.4. - opakovat 8. lekci,učebnice str. 64, úkol - 8 vět se slovíčky 8. lekce - poslat do pátku 16.4. 20:00

8.4. - PS 82/1, 83/3,4 - opakovat 7. lekci

29.3. - opakovat 7. lekci

25.3. - překlad vět - info v Teams

21.3. - překlad vět - info v Teams zadání

15.3. - opakovat 11. lekci

12.3. 14:00 - poslat vyprávění o rodině, více info na Teams

8.3. - PS str. 74 - 76, opakovat 11. lekci

4.3. - PS str. 71,72,73

1.3. - opakovat 11. lekci

19.2. 20:00 poslat do Teams - popis známé osoby, postavy z filmu, pohádky - nejméně 8 vět

15.2. - PS str.71,72, popis známé osoby, postavy z filmu, pohádky - nejméně 8 vět ústně

8.2. - procvičování 11. lekce, vyprávění - jak by měl vypadat můj partner/ka - vizáž + povahové vlastnosti - nejméně 8 vět / měl by být/neměl by být/

1.2. - PS str. 69, procvičovat 11. lekci / poslechy, slovíčka /


 
SEMINÁŘ MATEMATIKY (HÁJKOVÁ)
 
 
SEMINÁŘ ČESKÉHO JAZYKA (KOPECKÁ)
 
 
POČÍTAČOVÁ A ELEKTRONICKÁ KOM. (PILAŘ)
  
TĚLESNÁ VÝCHOVA (SPLÍTEK / ROHANOVÁ / MAUER)
 Splítek
  • Pracovní list zde. Vypracovaný list odevzdávej do zadání v teams.
  • Pracovní list zde. Vypracovaný list odevzdávej do zadání v teams.

Rohanová

- Zpracuj referát, prezentaci na sportovní téma.Libovolný výběr - např. známého sportovce,zajímavosti ze sportu, oblíbený sportovní tým, olympijské hry atd. Posílejte nejpozději do 15.5. nejlépe do souboru na Teams, nebo do chatu.

Preferuji prezentaci v elektronické podobě, ale může být i ručně psaná minimálně na formát A4 ,ofocená a zaslaná nebo můžete donést na recepci školy.

- Vedení sport.deníku

ESTETICKÁ VÝCHOVA (PODRAZILOVÁ)
 
 
 
  
 
PRACOVNÍ VÝCHOVA (ŘEPA / ŠKVAROVÁ)

 

I. pololetí

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY (HÁJKOVÁ)

 docs.google.com/document/d/1yrsVqaXpkyWhrgFGvKFsaK7xLFymwoEpCnsCU2pCMoo/edit

24. 11. DÚ drive.google.com/file/d/1dI9H45W-VE7-h2VycV9fYCHwhou0zH8r/view

5. 1. DÚ docs.google.com/document/d/1Pwa87kHhWEQd1nFjkOHpR7kO-x0oGWrfMCgjMZn_vrQ/edit

2. 2. DÚ drive.google.com/file/d/11OaPec4AoH397-3N2E9vyMkbAgvrvqlN/view

ČESKÝ JAZYK

do 29. 1. zadání zde

do 21. 1. zadání zde

do 18. 1. zadání zde

do 12. 1. další procvičování VV zde

do 5. 1. procvičování VV zde

21.-22.12. žáci se věnují alespoň 30 minut vlastní četbě. O přečteném úryvku knihy napíší krátký zápis do našeho společného týmu (MS Teams), kde vznikl nový kanál ,,sdílíme zážitky z četby". V zápise bude název knížky a pak krátký popis toho, co se v přečteném úryvku odehrálo. Lze se zaměřit i na konkrétnější věci (které postavy tam vystupovaly, kde a kdy se ukázka odehrávala, stalo se zrovna něco zlomového, odehrála se nějaká dramatická situace...apod.) Příspěvek lze doplnit i vlastní ilustrací.

do 23. 11. - úprava textu ve Wordu zde

do 18. 11. - práce s uměleckým textem a tvůrčí psaní zde

do 5. 11. - psaní čárek ve VJ (odevzdat přes MS Teams) zde, 9. 11. si úkol projděte, zkontorlujte, opravte, pokud něčemu nerozumíte, připravte si otázky na online hodinu, případně mi během dneška napište, zavolejte. řešení

do 22. 10. 16:00 - PL (úkol odevzdat přes MS Teams) zde, řešení (pokud žáci něčemu nerozumí, mají možnost mě kontaktovat, případně položit dotaz na další online hodině, v opačném případě předpokládám, že je vše jasné)

do 19. 10. 19:00 - odevzdat čtenářský deník (zadání je v MS Teams, žáci napíší ve wordu a odevzdají v elektornické podobě)

do 15. 10. 12:00 - učebnice str. 88/2 (úkol zadaný přes MS Teams - odevzdává se) 

do 14. 10. 18:00 - úvaha na téma HRY (úkol zadaný ještě v průběhu běžné výuky ve škole, v MS Teams)

12. 10. + 13. 10. dokončit pracovní list (Fíky), zde ke stažení, PS str. 46 cv. 3 a 48 cv. 4; přehled poměrů mezi VČ zde; výklad přístavku je v učebnici na str. 91

MATEMATIKA

10.11. Dnes jsme obdrželi zadání pro letošní ročník Matematické olympiády. Zpracujte podle pokynů v odkazu první 3 příklady do 20.11.http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/70-rocnik-20-21

Vložila jsem odkaz na učivo matematiky - výklad + procvičování  jane111.chytrak.cz/Matematika8.html
Souhrn práce v období distance do 18.11. ZDE

Souhrn práce distance do 30.11. ZDE

Souhrn práce do konce pololetí ZDE

CHEMIE

Online výuka (po, 25. 1. 2021, 11:50 – 12:35)
Téma: Halogenderiváty
Cíl: Vysvětlí tvorbu halohenderivátů a vyjmenuje zástupce

Samostudium
Téma: Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty
Cíl: Vypracuje PS str. 27
!!! Foto poslat na teams – zadání !!!

Online výuka (po, 18. 1. 2021, 11:50 – 12:35)
Téma: Deriváty uhlovodíků
Cíl: Rozdělí deriváty uhlovodíků do skupin a sdílí se spolužáky

Samostudium
Téma: Deriváty uhlovodíků - procvičení
Cíl: Vypracuje PS str. 26
!!! Foto poslat na teams – zadání !!!

ZEMĚPIS 

 

 DĚJEPIS - online v úterý 3. hodinu (od 10:00)

Zápis: https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=SS4CMb . Písemný úkol: pracovní sešit str. 15, cv. 10 a 11. 

Doplňte si zápis a vypracujte úkoly:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=jvdGJe

Do úterý 10. 11. si doplňte zápis: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=Le8cey

a vypracujte úkol. Odevzdávejte v Teams (tam máte i zadání ještě jednou):

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EUYLIZ4NYJFMjObsVEGKRkoBsO04QWQDTOZwOXXajYfXrQ?e=qn3aZ7

Zde si doplňte zápis: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=R7w5lZ

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=oeWzL8

Všechny zápisy budu ve škole kontrolovat.

DOSUD NEODEVZDANÉ REFERÁTY ODEVZDEJTE, PROSÍM, DO 9. LEDNA V TEAMS.

Zde máte pokračování zápisu:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=1bbuPn

Úkol do 22. 2.: Vyplnění online testu na webu lidice21.cz dle instrukcí z online hodiny. V případě dotazů se na mne obraťte v Teams.

Zde máte pokračování zápisu. Nezapomeňte vyplnit drobné úkoly, které jsou vyznačeny červeně. https://zsmeteocz.sharepoint.com/:w:/s/Vyuujcv8.B/EQBu5nRdkeFLlpDW1fJ9nOABXzT_otG7PS9TDUdVwBqqIQ?e=y3ZY69

HUMANITNÍ ZÁKLAD

Online hodina proběhne středu podle rozvrhu - 10:55. 

Ten, kdo má mít aktuality, připraví si je na online hodinu.

  • 18.10. Nejprve zhlédni toto video
    Poté vypracuj pracovní list zde. Vypracovanou práci mi pošli do zprávy na teams
  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám

ANGLICKÝ JAZYK (LE)

úkoly a další zdroje:

drive.google.com/drive/folders/14zjo5mew03pZKCqATEFT5SFJZYZ15kyQ

(Le) - 8:00 - 8:45 ÚTERÝ, 8:00 - 8:45 PÁTEK, podle rozvrhu na str. třídy 9.B

plán práce pro distanční výuku naleznete v pracovní skupině Microsoft Teams.

Veškerá přímá komunikace mezi rodiči, žáky a učitelem probíhá v pracovní skupině Teams.

Pokud máte problém s připojením, IHNED mě kontaktuje na mail: nhat.le@zsmeteo.cz 

ANGLICKÝ JAZYK (HOSTAŠA)

online výuka: 26.1. (8:00 - 8:45) a 29.1. (8:00 - 8:45)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 19.1. (8:00 - 8:45) a 22.1. (8:00 - 8:45)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 12.1. (8:00 - 8:45) a 15.1. (8:00 - 8:45)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka: 5.1. (8:00 - 8:45) a 8.1. (8:00 - 8:45)             zadání domácí práce: ZDE

NĚMECKÝ JAZYK (ŠTĚPÁNOVÁ) 

online hodina v pondělí 1.2. (2.hod.) a ve čtvrtek 4.2. (3.hod.)

Úkol do 1.2.: PS str.46/dole - Napiš věty v minulém čase.

Úkol na 28.1.: PS str.46/ cvičení nahoře (Uspořádej věty a napiš pozvánku.)

Úkol na 25.1.: PS str.44/11b) + 44/12  Napiš o sobě 5 vět v minulosti.

Úkol na 21.1.: uč. str.46/9c) Napiš věty v préteritu. Pošli do Teams!

Úkol na 18.1.: PS 43/8c) + učit se slovíčka 12.lekce

Úkol na 14.1.: uč.44/7b) Spoj věty pomocí "deshalb". Věty napiš do šk. sešitu.

Úkol na 11.1.: PS 41/5b) Odpověz na otázky. + napsat slovíčka 12.lekce (PS str.47/Seite 45)

Úkol na 7.1.: uč. str.48/nahoře: pozvánka. Přepiš do školního sešitu. Doplň.

 

NĚMECKÝ JAZYK (KELLER)

čtvrtek 15. října 3. hodinu (od 10:00).  Písemný úkol bude zadán tady a na webovkách - sledujte! ÚKOL MÁTE V TEAMS.

Na čtvrtek 22. 10. - slovíčka (v Teams) + množné číslo (tamtéž). Ústně: vytvářet věty "u lékaře" dle návodu v sešitě.

Úkol přes prázdniny je pouze ústní: učit se slovíčka a trénovat krátké věty (vyjádření bolesti různou formou).

Úkol: 5 RŮZNÝCH vět k vyjádření bolesti. Odevzdávat v soukromém chatu v Teams do 5. listopadu 9:59 hod. Úkol bude hodnocen.

Zapište si slovíčka (povinně): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EVA-nknyskdMmogQGdfpEs4BFHjkqgtI2wKCO8e3PQoYlw?e=1GvHsj

Dobrovolný domácí úkol: PS 31/8 - přeložit do češtiny, odevzdávat v chatu na Teams.

Zde máte zadání nového úkolu. Termín: 23. 11. v 8:55. 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EW3vX-qph-RNqZS5aHD6AtYBxp_hnjEBjObtaTHHiEBLGA?e=A1H2Fm

NĚMECKÝ JAZYK (GLOGAROVÁ)

Hallo nemčináři!

I v novém roce se uvidíme online dle klasického rozvrhu.

DÚ: Úkol je dodělat cv. 44/7b v učebnici a v pracovním sešitě 42/7b.

Arbeitsheft 41/5

dopsat a naučit se slovíčka z 12. lekce. Přelož svůj text v učebnici str. 43 (podle skupin, ve kterých jsme pracovali v hodině), napiš si k němu poznámky a vypiš neznámou slovní zásobu.

Arbeitsheft s. 41, cv. 1, 4.

dokončit pracovní list. Odevzdat do zadání do soboty.

Vánoční kvíz: www.flippity.net/sh.php -  pošlete vypracované odpovědi (dobrovolné, za jedničku)

DÚ: napiš popis postav (minimálně 2). Nech se inspirovat str. 35 v pracovním sešitě  s. 38 v učebnici.

app.memrise.com/course/5834269/9ab/

RUSKÝ JAZYK

online hodina 

čtvrtek 15. 10. od 10:00 - slovíčka 10. lekce + tvorba vět

pondělí 19.10. od 8:55 - PS str. 53, slovíčka 10. lekce, přídavná jména str. 48

čtvrtek 22.10. od 10:00 kdo nemá,tak dodělat PS str. 54,55/8,9 - nic neposílat, učebnice str. 42/6A,6B

pondělí 2.11. rozhovor podle vzoru v učebnici s. 42/6A - nezapomeňte zaměnit slova

čtvrtek 5.11. - opakovat 10. lekci

pondělí 9.11. PS 55/11,56/11,12 - neposílat

čtvrtek 12.11. - opakovat 10. lekci

čtvrtek 5.11. - opakovat 10. lekci

čtvrtek 19.11. - učebnice str. 44/13A,B, pomocí: https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky

úkoly do 3.12.- pracujte na tvorbě prezentace, opakujte 10. lekci

do 4.1. - slovíčka 11. lekce

11.1. - vyprávění - vnější i vnitřní charakteristika / 2 členové rodiny nebo kamarádi, o každém 4 věty /

14.1. - procvičování slovíčka 11. lekce, registrace učebnic

18.1. - do sešitu zapsat odpovědi - učebnice s.52/ 1A,B, opakovat, poslech cvičení v učebnici s.52

25.1. - PS str. 68, opakovat procvičovat 11. lekci

FYZIKA

distanční výuka 27.1. zde

Vánoční příklad zde.

Předtest  kontrola distanční a ofline výuky zde.

Online hodina 18.11.20 zde a zde a zde.

Elektrický proud v kapalinách zde.

Opakování, příklady a doplněmí učiva 8.třídy z online  hodiny z 4.11. zde.

Zadání samostatné práce od 22.10. do 2.11. 2020 zde.

online hodina 14. 10. od 12:45 do 13:30 a21.10. od 12:45-13:30

ESTETICKÁ VÝCHOVA

do 27. 1. volná tvorba (obrázek zavěsin na padlet viz MS Teamsú)

14. 1.: vybrat si přísloví či pranostiku a tu vyjádřit obrázkem, sdílet na Padlet. (další info v kanálu estetická výchova)

7. 1.: nakreslit ilustraci k úryvku Šťastný Jim a sdílet na Padlet (více info v kanálu estetická výchova)

do 18. 11.: vytvořit ilustraci k úryvku z knihy Břicho Paříže, ilustraci vyfotit a sdílet v kanálu estetický výchova (viz domácí úkol ČJ)

do 5. 11. kresba tužkou (zadání v MS Teams v kanálu estetická výchova), obrázek vyfotíte a budete sdílet 

do 15. 10. do 16:00 - kresba tužkou, pomůcky: obyč. tužka (ideálně měkčí - červená, č.1), papír, vyberete si nějaké předměty (ovoce, nádoby apod.) a nakreslíte je (obdobně jakou jsme dělali minulý týden jablko a hrnek), svůj obrázek vyfotíte a nasdílíte do našeho týmu do kanálu ,,estetická výchova".  

TĚLESNÁ VÝCHOVA - Rohanová

1Pokračujte ve vedení sportovního deníku ZDE

Přírodopis 

v pátek prázdniny

Není online výuka, vypracuj úkol Sopky a sopečná činnost, viz Zadání v TEAMS. Případně na odkaze

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/klara_blahutova_zsmeteo_cz/ETPnCSLOIrFPh03xS42op9cBQ8597kQY-CLzRjXAZK1s7w?e=TIgcUF
 

Pátek 15.1 online hodin

8.1. Nebude online hodina, ale: budete mít za úkol doplnit a odevzdat PL Pohyb kontinentů, litosferické desky (pracovali jsme s ním na poslední hodině před Vánoci). Podklady k vypracování budete mít připraveno v TEAMS jako Zadání, odevzdání na konci hodiny v pátek. 

27.11  10:55-11:40 Online hodina. Těším se !

20.11.  10:55-11:40 Online hodina 

13. 11. 10:55-11:40 Online hodina - konzultace 

4.11. 10:55 online hodina. U sebe učebnici a desky s prac.listy. Další info k výuce na online hodině. 

23.10. Zdravím po dlouhé době, posílám zadání na práci. Omlouvám se, že možná budete muset trochu pracovat přes prázdniny, ale díky mé nemoci jsme přišli o 2 hodiny. Práce to není težká, snad vás bude i bavit. Zadání zde. Inspirace zde. Vše nahráno i v TEAMS. Na viděnou 6.11 - naživo nebo online. KB

 

V pondělí 21. 9. bude sraz před odjezdem na ŠVP v 8:00 na parkovišti u školy (ul. Brunelova).
Všichni dnes dostali potvrzení o bezinfekčnosti a písemný souhlas, to musí všichni žáci bezpodmínečně donést v pondělí k autobusu. Zároveň dostali seznam věcí, které si mají vzít s sebou. Budeme podnikat delší turistické výlety v přírodě, proto prosím opravdu dbejte na to, aby bylo oblečení přiměřené. 
Prosím, abyste žákům nedávali žádné léky, o kterých nebudeme vědět. Všechny léky prosím předejte zdravotníkovi (D. Podrazilové) s papírkem, kde bude vypsané jméno žáka a dávkování léku. 

Prosím všechny, kteří v pondělí odjíždějí na ŠVP, aby do pátku donesli posudek zdravotní způsobilosti, pokud tak již neučinili. Ty, kteří nejedou, rovněž prosím o dodání, ale stačí v průběhu října.  

PROFI TESTY:

jako každoročně nabízí naše PPP žákům Vašich 9. tříd vyšetření k volbě povolání. Je nutné, aby rodiče/zákonní zástupci, kteří mají o vyšetření zájem, aby dítě do 30.9.2020 přihlásili telefonicky do PPP: tel. číslo 241 772 412, mobil 777 143 006. Případně přes formulář na našich webových stránkách: https://www.ppp11a12.cz/poptavka.
Následně si tito žáci vyzvednou ve škole Dotazník pro rodiče a GDPR (v příloze), které vyplněné a podepsané odevzdají před vyšetřením pracovníkovi PPP. Bez tohoto dotazníku, včetně podpisu zákonného zástupce, nelze žáka do vyšetření zařadit - je vyjádřením souhlasu zákonného zástupce s vyšetřením.
Vyšetření je bezplatné a proběhne v říjnu – listopadu - podle počtu přihlášených - buď na jednotlivých školách nebo v poradně, trvá cca 4 hodiny, obsahuje vyšetření rozumových schopností, zájmů a osobnosti, žákovi a rodičům může pomoci při hledání profesní orientace dítěte.

Vybíráme 374 Kč na pracovní sešity a 180 Kč na kopírování. Celkem tedy 554 Kč. Prosím, abyste peníze přinesli v pondělí 14. 9. 2020 na třídnickou hodinu a přesnou částku, nemám z čeho vracet. Děkuji.

Třídní schůzka bude probíhat 9. 9. 2020 od 17:30 na MS Teams v týmu 9. A a český jazyk. Pokud byste chtěli individuální konzultaci se mnou nebo s jiným vyučujícím, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat mailem či telefonicky.  

Naše nová třída

Informace ke čtenářskému deníku

seznam doporučené literatury zde

termíny odevzdání zde

otázky ke ČD zde

zápis do ČD zde

Ahoj holky a klucííí, 

 

tak jsme měli nepatrně delší přestávku, ale doufám, že už nás nic nezastaví a budeme fungovat. Sejdeme se v úterý 1. září v 8:00 v naší nové třídě, najdete ji snadno, je na stejném místě jako ta původní jen o patro výš, zdá se mi celkem útulná, tak snad se vám tam bude líbit. Budu se na vás moc těšit a pokud chcete nadějnou vyhlídku...než se nadějete, tak pojedeme na školu v přírodě, letos netradičně v barvách podzimu. Užijte si poslední dozvuky letních prázdnin a v úterý na viděnou. 

Denisa Podrazilová :D 

1. týden
1. 9. 2020 
začátek v 8:00
končíme v průběhu 2. VH (8:55 - 9:40)
2. 9. - 4. 9. 2020 
výuka od 8:00 do 12:35 (5 VH)
školní jídelna vydává obědy od 11:30 - 14:00 (bude zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Nezapomeňte si přibalit do tašky hned na první den roušku!

Třídní schůzky proběhnou 9. 9. 2020 v 17:30 (s největší pravděpodobností proběhnou pouze online na MS Teams, ještě upřesním).

1. září bude vydáván oběd od 10:30 do 11:00, oběd mají všichni odhlášený, takže pokud budete mít o oběd zájem, musíte si ho přihlásit

Vyučování a prázdniny
školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020 
podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020  
ředitelské volno: pondělí 16. listopadu 2020 
vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021

období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021 
pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
jarní prázdniny (Praha 1-5): 22. února až 28. února 2021 
velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021 a pátek 2. dubna 2021  

období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021

ředitelské volno: 28. června až 30. června 2021 
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021 

období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Pomůcky

Český jazyk (Denisa Podrazilová)

sešit na mluvnici (1x malý linkovaný silnější) – lze pokračovat v sešitě z loňska

sešit na literaturu a sloh (2x malý linkovaný) – lze pokračovat v sešitě z loňska

 čtenářský deník (ideálně pokračujete v zápisníku z loňských let)

sešity na pravopisná cvičení (1x malý linkovaný) - máte u mě!

několik folií na pracovní listy, případně i desky, do který si můžete folie zakládat

Matematika (Monika Exnerová) - velký nelinkovaný sešit - můžete pokračovat, 2x malý nelinkovaný

Přírodopis (Klára Blahůtová)

pořadač kroužkový (viz odkaz) – nosit se sebou učebnici, psací potřeby, volný papír

https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Po%C5%99ada%C4%8D+Auro+A4+4+krou%C5%BEek+pr%C5%AFhledn%C3%BD+2+cm+kou%C5%99ov%C3%A1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34rAWUw9x4-V_G2Z2aoN3AulMorjsaO-QNugmiA6O-Rg1VtPGgWx6UUaAoRwEALw_wcB

 

 

Chemie (Lucie Kostolná) – sešit A4 nelinkovaný

Dějepis (Viktor Keller) - 1x 464 nebo 444 (velký, silný, linkovaný). Možno pokračovat v sešitu z loňského školního roku.

Německý jazyk (Viktor Keller) - 1x 564 nebo 544 (malý, silný, linkovaný), 1x 644 (malinký, linkovaný - "slovníček"). Možno pokračovat v sešitech z minulého roku (platí pro žáky, které jsem učil i loni).

Německý jazyk (Kateřina Štěpánová)

Německý jazyk (Anna Glogarová) -

Fyzika (Jaroslav Turinek) – čtverečkovaný sešit (mohou pokračovat v sešitě z loňska)

Anglický jazyk (Libor Hostaša) - učebnice a pracovní sešit, 2 sešity (1 školní + 1 slovníček), euroobaly (pro případné materiály z výuky), volitelně malý knižní slovník či slovníková aplikace v mobilu

Anglický jazyk (Le Nhat) - linkovaný sešit A4 (424/444/464), malý linkovaný sešit na slovíčka A5 (524/544), rychlovazač nebo papírové desky na pracovní listy

Ruský jazyk (Jitřenka Malíková) - sešit a slovníček (můžete pokračovat v loňských sešitech)

Humanitní základ (Jan Splítek) – libovolný sešit

Seminář z českého jazyka a matematiky (Eva Hájková / Iveta Kopecká) - desky na zakládání materiálů

Tělesná výchova (Jan Splítek) - 2x obuv- na ven / do tělocvičný, 1x sportovní triko, 1x sportovní kraťasy, 1x dlouhé sportovní kalhoty, 1x sportovní mikina, náhradní ponožky (učitelé tělocviku zdůrazňují, že všechny tyto pomůcky jsou opravdu povinné, hodiny tělesné výchovy se budou za příznivého počasí konat přednostně venku)

Estetická výchova (Denisa Podrazilová)

 

tempery, vodové barvy, min. 2 štětce kulaté a 2 štětce ploché různé velikosti, tužka č. 1, barevné fixy, jeden tenký černý fix a jeden silný černý fix, pastelky, voskovky, lepidlo tyčinkové, lepidlo Herkules, nůžky, umělecké křídy prašné, tuš, barevné papíry, 3 černé papíry s vyšší gramáží (karton, čtvrtka), kelímek na vodu, paletu na barvy, ubrus na lavici, pracovní oblečení (staré triko, košili), hadřík či houbičku, kufřík či krabici na pomůcky, 10 čtvrtek A4 a deset čtvrtek A3

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana