9.B

PROSINEC

5.12. Mikulášská nadílka, 1. - 5. VH

12.12. Čtení v MŠ Lojovická (pro vybrané žáky), 5., 6. VH

14.12. Metalové Vánoce, tělocvična 3. - 4. VH, 50Kč

19.12. Vánoční dílny, 15:30 - 18:00 Vánoční hvězda

20.12. Vánoční laťka 1. - 5. VH

21.12. Třídní besídka


LISTOPAD

VYBÍRÁME 100 KČ NA VAŘENÍ - PROSÍM DO 19.11.

6.11. Prevence rizikového sex. chování, prevence HIV/AIDS, cena 70 Kč, částečně hrazeno z grantu MHMP

7.11. 16-17 hod Konzultační hodiny všech vyučujících

22.11. 8 - 13:30 Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha, zdarma (Nabídka středních škol a učilišť)

28.11. 17:30 Třídní schůzky


Dne 9.11. nás čeká 1. kompozice z matematiky. Při přípravě doporučuji využít např. tyto stránky (http://www.uceninenimuceni.cz/matematika-1/matematicky-pomocnik/algebra/lomene-vyrazy), kde je možné stáhnout prezentace, ve kterých je daná problematika vysvětlena a doplněna o řešené příklady. Přeji hodně štěstí!

Martin Šrámek


ŘÍJEN

VYBÍRÁME 450KČ NA PRACOVNÍ SEŠITY - PROSÍM DO 15. 10.

1. 10. Zahájena činnost kroužků

2. - 4. 10. Sběr papíru a víček

3. 10. Konzultační hodiny všech vyučujících 16 - 17 hod.

18. 10. Dny pro záchranu života II, cena 60Kč, 12:45 -14:25

19. 10. Beseda s nevidomým, ve škole, 10:00 - 10:45

23. 10. Primární prevence - Právní dopady rizik. chování, 9:45 - 12:40, CPP DropIn, zdarma

25., 26. 10. Projektové dny 100 LET REPUBLIKY, oba dny pouze 5 VH

29., 30. 10. Podzimní prázdniny


ZÁŘÍ

17. 9. Svět kolem nás - Kuba, Modřanský biograf, 60 Kč, učíme se 1. VH a dále pak od 5. VH


Moji milí deváťáci,

těším se na vás v pondělí 3. září v 8 hodin v naší nové třídě, kterou najdete ve druhém patře (bývalá 5. B) naproti jazykové učebně.

Pokud máte 3.9. zájem o oběd, je nutné přihlásit si ho.

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE VÝUKY
3.9. Úvodní setkání - 1VH

4.9. Třídnické práce do 12:35

5.9. Třídnické práce do 10:00, dále výuka dle rozvrhu do 12:35

Od 6.9. Výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás pozvala na třídní schůzky, které se konají 5. září od 17:30 v učebně 9.B. Na třídních schůzkách budete seznámeni s organizačními záležitostmi třídy, budou rozdána přístupová hesla k EŽK a společně vyřešíme další nezbytné administrativní úkony. Pevně věřím, že se společně sejdeme v hojném počtu.

Alena Jiřičková

SEZNAM POMŮCEK NA JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY
Matematika - vyučující Martin Šrámek

Tento rok budete na matematiku potřebovat učebnici, sbírku úloh, psací potřeby a rýsovací potřeby (tužku č.3, ořezávátko, pravítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, kružítko a náhradní tuhy). Dále budete potřebovat školní sešit - ideálně 460 a dva euroobaly, do kterých budete ukládat své domácí úkoly a pracovní listy. Přeji Vám hodně štěstí a úspěchů!

Anglický jazyk - vyučující Martin Šrámek
V letošním roce budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

Anglický jazyk - vyučující Libor Hostaša

2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobal (pro případné materiály z výuky)

Anglický jazyk - vyučující Alena Stehlíková

jakýkoliv linkovaný sešit jako školní sešit (např. 564), jakýkoliv sešit nebo notýsek jako slovníček, je možno pokračovat ve slovníčku z minulých let; dvojjazyčný A-Č, Č- A kapesní slovník (event. příslušná aplikace v mobilu)

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek

libovolný sešit - čtverečkovaný

Český jazyk - vyučující Alena Jiřičková

1x 564, 1x 544, 1x 524


Humanitní výchova - vyučující Jan Splítek

libovolný sešit

Zeměpis - vyučující Jan Splítek

libovolný sešit

Přírodopis - vyučující Dominika Polanková

A4 20 listů (420), lepidlo, nůžky, obal na učebnici, desky s euroobaly na pracovní listy (pro zájemce)

Chemie - vyučující Dominika Polanková

A4 (lze pokračovat v sešitě z 8. třídy), lepidlo, nůžky, PSP (periodická soustava prvků), případně desky s euroobaly (možno využít i na přírodopis)

Německý jazyk - vyučující Dominika Šťastná, Viktor Keller, Alena Jiřičková

1x 564, 1x 644

Dějepis - vyučující Viktor Keller

1x 464

Estetická výchova - vyučující Alexandros Charalambidis

nelinkovaný sešit A4, vodové a temperové barvy případně fixy – popisovače, štětce různé velikosti

Tělesná výchova - vyučující Martin Jasanský, Dominika Šťastná

sportovní oděv, obuv do tělocvičny i na ven

Pracovní výchova - vyučující Martin Jasanský

libovolný sešit, zástěra, hadr

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana