9.B

LISTOPAD

INFORMACE K NÁSTUPU OD 30.11. ZDE

26.11. - 28.11. SCHOLA PRAGENSIS  www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086975/

Žáci mají možnost odebírat ve školní jídelně obědy od 11:30 do 13:30, oběd si odnáší s sebou, nekonzumují v jídelně, oběd si musíte objednat.

Online od 23.11.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ  TH  Nj (Kell),Nj (Ště), Rj  MAT  HumZ  

ÚTERÝ

 Le (AJ),  Aj (Nar)     

 Čj  Ch Fy    
STŘEDA  Intervence Čj  D  Přírodopis  MAT  ve 14:00 konzultace seminář ČJ  
ČTVRTEK    Ze  Nj (Kell),Nj (Ště), Rj
Konzultace s AP   Konzultace z M?
PÁTEK  Le (AJ), Aj (Nar)  Estetika                 MAT  Čj Konzultace s AP     

 


 

 PŘEDMĚTY - UČIVO, POKYNY K VÝUCE

Seminář z matematiky

3. 11. DÚ - drive.google.com/file/d/1dI9H45W-VE7-h2VycV9fYCHwhou0zH8r/view - do 17. 11. 

Český jazyk

Mluvnice

na úterý 24.11. učebnice 134/5 (opiš první dvě souvětí do sešitu a udělěj grafy souvětí)

Literatura

na pátek 27. 11. přečti si a udělej zápis z čítanky str. 47-50 (Fjodor Michailovič Dostojevskij: Zločin a trest)

 

Matematika

10.11. Dnes jsme obdrželi zadání pro letošní ročník Matematické olympiády. Zpracujte podle pokynů v odkazu první 3 příklady do 20.11.  www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/70-rocnik-20-21

Přikládám odkaz na učivo matematiky - výklad + procvičování  jane111.chytrak.cz/Matematika8.html

Souhrn práce v období distance do 18.11. ZDE

Práce na čtvrtek 19.11. z výukového materiálu (web) - 9.ročník/kapitola 4.3/cvičení 4a,b + 6a,b + 8a,b. Poslat do úkolů.

Soutěž Přírodovědný klokan budeme psát ve čtvrtek ve 12 hodin v týmu Soutěž.

20.11. sbírka strana 8/6,7,8

v úterý 24.11.dokončit slovní úlohy ze 151, dále učebnice 16/1,2 + dobrovolně procvičovat soustavy z papíru

Chemie

Online výuka (út, 24. 11. 2020, 10:00 – 10:45)
Téma: Organická chemie
Cíl: Vysvětlí - pojem organická chemie a vlastnosti organických látek

Samostudium
Téma: Opakování – redoxní reakce, zdroje energie
Cíl: Vypracuje otázky z učebnice str. 29 do sešitu (cvičen: 1,2, 3, 4, 6 a 7)
!!! poslat fotografii vypracovaných otázek do zadání v TEAMS !!!

Angličtina (Le)

úkoly a další zdroje: drive.google.com/drive/folders/14zjo5mew03pZKCqATEFT5SFJZYZ15kyQ
online hodiny ÚTERÝ 8:00, PÁTEK 8:00
plán práce pro distanční výuku naleznete v pracovní skupině Microsoft Teams.

Veškerá přímá komunikace mezi rodiči, žáky a učitelem probíhá v pracovní skupině Teams.

Pokud máte problém s připojením, IHNED mě kontaktuje na mail: nhat.le@zsmeteo.cz 
 

Angličtina ( Narendra)

Zadání práce na středu 25.11. 1. Čtení s porozuměním: PS str. 14. Stránku se zodpovězenými otázkami ofoť a nahraj do Zadání v Teams. 2. Procvičování slovíček a gramatiky probrané lekce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3701, https://www.skolasnadhledem.cz/game/3702,  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3703. Na konci si vždy zobraz správné řešení a zkontroluj. 

 

Ruský jazyk

online hodiny 

čtvrtek 15.10. od 10:00 - slovíčka 10. lekce + tvorba jednoduchých vět     

pondělí 19.10. od 8:55 -  PS str. 53, slovíčka 10. lekce, přídavná jména str. 48     

čtvrtek 22.10. od 10:00 - kdo nemá, tak dodělat PS str. 54,55/8,9 - nic neposílat, učebnice str. 42/6A,6B

pondělí 2.11. - rozhovor podle vzoru v učebnici s. 42/6A - nezapomeňte zaměnit slova

čtvrtek 5.11. - opakovat 10. lekci pomocí: https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky

pondělí 9.11. - PS 55/11,56/11,12 - neposílat

čtvrtek 12.11. - opakovat 10. lekci

čtvrtek 19.11. - učebnice str. 44/13A,B, pomocí: https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky

úkoly do 3.12.- pracujte na tvorbě prezentace, opakujte 10. lekci

Zeměpis

Úkoly na týden od 23. do 27. 11. 2020

Úkol č.1: Online hodina - čtvrtek 26.11.2020 8:55 - 9:40 hod.

Úkol č.2:  Nastudovat a vypracovat výpisky - Učebnice str. 14 a 15 - Na střeše Evropy (vodstvo ČR)

 

Úkol č.3:  Písemně vypracovat a odevzdat:  Učebnice str.13 - Zopakujme si! - Otázka č.1 a 2
                                                                    Učebnice str. 13 -
Otázky a úlohy - Otázka č.6 a 9

             
  Úkol č.3  odevzdat přes aplikaci ZADÁNÍ MICROSOFT TEAMS do středy 25. 11. 2020 do 24:00 hod.
                                                                      

 

Estetika

on-line estetika proběhne ve čtvrtek 6. hodinu, tedy od 13.00 hod. 

Dějepis - online ve středu 2. hodinu (od 8:55)

Zápis: https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=SS4CMb . Písemný úkol: pracovní sešit str. 15, cv. 10 a 11.

Dopňte si zápis a vypracujte úkoly:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=jvdGJe

Běžný úkol (do 11. 11. 8:55): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EUYLIZ4NYJFMjObsVEGKRkoBsO04QWQDTOZwOXXajYfXrQ?e=XY6Ncs

Zápis k doplnění (do 11. 11. 8:55):

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=1vdm26

Zvláštní úkol (do 11. 11. 8:55):

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EUOLHobmbudNvTbCWR6dRkIBxAogJteyJLYKtPxvNSFX5Q?e=hejGHI

 Zde máte zápis k doplnění:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=R7w5lZ

Zde máte zápis k doplnění: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EbtgS4jh8vBEgfj-fXuFIVkB-LIJU89Z_2WosF7fEmKu9w?e=oeWzL8

Všechny zápisy budu ve škole kontrolovat.

Humanitní základ - online v pondělí 4. hodinu (od 10:55)

online hodina v pondělí 12. října 4. hodinu (od 10:55).  Písemný úkol bude zadán tady a v Teams - sledujte! Pokyny k referátům máte v Teams.

Písemný úkol: 1. Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=h1_qokMofoo 2. Stáhněte si do compu pracovní list:

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EU-ojRVs5tBIud1WVQW_teQB1bqozI4QmLS9jwNA32-ZPw?e=PyaE30

3. Pracovní list vyplňte vlastními jedinečnými a neopakovatelnými slovy ;-) Hotovou práci uložte do složky v Teams (Humanitní základ - Domácí práce - Kovy). Termín: do pátku 30. října. Úkol bude hodnocen.

EUROREBUS - soutěž už znáte. První etapa bude uzavřena na konci listopadu. Výsledky budou součástí hodnocení z humanitního základu.

Zde máte zápis: 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EYK4j9slVBtPsDViOaeg1bkB6iyUrhAmwOYD3VdKcetmRw?e=e8QVIi

Kromě tohoto zápisu budu kontrolovat zápisy o politickém uspořádání České republiky, zápis o OSN (v Teams) a zápis o globalizaci (od Verči V.).

Německý jazyk - Keller

online hodina ve čtvrtek 15. října 3. hodinu (od 10:00).  Písemný úkol bude zadán tady a v Teams - sledujte! ÚKOL MÁTE V TEAMS (SLOVÍČKA)!

Na čtvrtek 22. 10. - slovíčka (v Teams) + množné číslo (tamtéž). Ústně: vytvářet věty "u lékaře" dle návodu v sešitě.

Úkol přes prázdniny je pouze ústní: učit se slovíčka a trénovat krátké věty (vyjádření bolesti různou formou).

Úkol: 5 RŮZNÝCH vět k vyjádření bolesti. Odevzdávat v soukromém chatu v Teams do 5. listopadu 9:59 hod. Úkol bude hodnocen.

Zapište si slovíčka (povinně): 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EVA-nknyskdMmogQGdfpEs4BFHjkqgtI2wKCO8e3PQoYlw?e=1GvHsj

Dobrovolný domácí úkol: PS 31/8 - přeložit do češtiny, odevzdávat v chatu na Teams.

Zde máte zadání nového úkolu. termín: pondělí 23. 11. v 8:55. 

https://zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viktor_keller_zsmeteo_cz/EW3vX-qph-RNqZS5aHD6AtYBxp_hnjEBjObtaTHHiEBLGA?e=A1H2Fm

Německý jazyk - Štěpánová

online hodina v pondělí 23.11.(8:55-9:40) a ve čtvrtek 26.11.(10:00-10:45)

Úkol na 26.11.: PS 36/12 - ústně, PS str.37/křížovka. Neposílat.

Úkol na 23.11.: PS 34/7 (do šk. sešitu). Napsat do slovníčku 11.lekci (PS str.39). Učit se slovíčka. Neposílat.

Úkol na 16.11.: PS 36/11a,b,c. Úkol poslat do Teams.

Úkol na 12.11.: PS 33/5  Neposílat.

Úkol na 9.11.: Vypsat do slovníčku slovíčka 11.lekce (PS str.39) + PS 32/1c. Neposílat.

úkoly 26.-28.10. ZDE

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 12.-16.10. ZDE online hodina 15.10. od 10:00-10:45

Německý jazyk - Glogarová

DÚ: napiš popis postav (minimálně 2). Nech se inspirovat str. 35 v pracovním sešitě s. 38 v učebnici.

app.memrise.com/course/5834269/9ab/ 

Přírodopis 

25.11.  od 10:00  . Online hodina (přesunuto na 3.vyučovací hodinu)

18. 11. 12:45-13:30 Online hodina

11.11. 12:45-13:30 - Online konzultace. 

4.11. 12:45 - 13:30 Online výuka - prosím učebnici, desky s pracovními listy u sebe. 

23.10. Ahoj, posílám zadání na práci. Omlouvám se, že možná budete muset trochu pracovat přes prázdniny, ale díky mé nemoci jsme přišli o 2 hodiny. Práce to není težká, snad vás bude i bavit. Zadání zde. Inspirace zde.  Vše nahráno i v TEAMS. Na viděnou 4.11 - naživo nebo online.  KB

 

14.10. Ahoj třído, jsem v karanténě - tenhle týden se online neuvidíme, příští snad ano :-))

Nicméně zasílám zadání pro dnešní hodinu. Učebnice str. 16 - 32. Jsou zde představeny nerosty. Tvým úkolem bude si projít stránky v učebnici, vybrat si jeden nerost, kterému se budeš dále věnovat. Zapiš si nerost ke svému jménu do tabulky. Vždy 1 nerost, 1 žák. Tvým dalším úkolem bude nastudovat informace o nerostu (učebnice, encyklopedie, web). Tyto informace dále zpracujeme. Ještě rozmyslím jakou formou, aby to nebyla nuda. Sledujte i TEAMS. Ahoj 

Fyzika

Přechod PN zde.

Předtest po ukončení distanční a online výuky. Zde.

Polovodiče. Zde. probíráno v online ohodinách.

Vedení el.proudu v kapalinách.Zde.Probíráno v online hodinách

Vedení el.proudu v plynech a opakování. Zde. Probíráno v online hodinách.

Samostatná práce od 22.10. do 2.11.2020 zde.

online hodina út 13.10. 4. hodina 10:55-11:40 a 20.10. 10:55-11:40

Tělesná výchova ( Rohanová)

 19.10  Úkol po dobu distanční výuky ZDE

 

 

Seznam knih do čtenářského deníku zde

 

Vítám vás v novém školním roce. Je to Váš poslední na této škole. Přeji Vám i sobě, aby se vydařil, abychom si ho co nejvíce užili.

Vám z celého srdce přeji, abyste si vybrali školu, která Vás bude bavit a budete do ní chodit rádi. Pokud budete chtít poradit s výběrem - neváhejte se na mě obrátit.

                                                                                                  Vaše třídní Monika Exnerová

 

 

SVAČINKY OD BOVYS budou v úterý.

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10:30 do 11 hodin.

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020).
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- žáci II. stupně končí v průběhu druhé vyučovací hodiny (8:55 - 9:40)
- výdej obědů proběhne v čase od 10:30 - 11:00 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- II. stupeň - výuka proběhne 5 vyučovacích hodin (do 12:35)
- školní jídelna vydává obědy standardně od 11:30 - 14:00 (zajištěn mimořádný harmonogram stravování)

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Další termíny:
• třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

PROFI TESTY:

jako každoročně nabízí naše PPP žákům Vašich 9. tříd vyšetření k volbě povolání. Je nutné, aby rodiče/zákonní zástupci, kteří mají o vyšetření zájem, aby dítě do 30.9.2020 přihlásili telefonicky do PPP: tel. číslo 241 772 412, mobil 777 143 006.Případně přes formulář na našich webových stránkách: https://www.ppp11a12.cz/poptavka.


Následně si tito žáci vyzvednou ve škole Dotazník pro rodiče a GDPR ( v příloze ), které vyplněné a podepsané odevzdají před vyšetřením pracovníkovi PPP. Bez tohoto dotazníku, včetně podpisu zákonného zástupce, nelze žáka do vyšetření zařadit - je vyjádřením souhlasu zákonného zástupce s vyšetřením.
Vyšetření je bezplatné a proběhne v říjnu – listopadu - podle počtu přihlášených - buď na jednotlivých školách nebo v poradně, trvá cca 4 hodiny, obsahuje vyšetření rozumových schopností, zájmů a osobnosti, žákovi a rodičům může pomoci při hledání profesní orientace dítěte.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

Dne 9.9. se budou konat plánované třídní schůzky. Ráda bych se s vámi setkala osobně v areálu školy. Sejdeme se tedy v prostoru, kde sedříve konal táborák. Pro ty, co neví, je to u cesty od ulice Skalská u venkovního schodiště. Těším se tedy v17:30 a doufám, že nám bude počasí přát. Monika Exnerová

VYBÍRÁME PENÍZE NA: kopírování 180 Kč, pracovní sešity 374 Kč, někteří vaření 100, zájemci přijímačky (učební materiál) 240 Kč. Exnerová

POMŮCKY NA VYUČOVÁNÍ:

MATEMATIKA (Exnerová)

velký nelinkovaný sešit - můžete pokračovat, 2x malý nelinkovaný

ČESKÝ JAZYK (Kopecká)

2x malé linkované sešity č. 564
1x malý linkovaný sešit č. 524
sešit na čtenářský deník - ve všech sešitech na Čj budou žáci pokračovat

ANGLIČTINA (Le)

linkovaný sešit A4 (424/444/464)
malý linkovaný sešit na slovíčka A5 (524/544​)
rychlovazač nebo papírové desky na pracovní listy

NĚMČINA (Keller)

1x 564 nebo 544 (malý, silný, linkovaný), 1x 644 (malinký, linkovaný - "slovníček"). Možno pokračovat v sešitech z minulého roku (platí pro žáky, které jsem učil i loni)

NĚMČINA(Glogarová)

1x sešit 544 (gramatika)
1x sešit 544 nebo 524 (na slovíčka).

NĚMČINA(Štěpánová)

2 sešity č. 544 (+ obaly).

RUŠTINA (Malíková)

učebnice + PS - mají u sebe z loňska

sešit + slovníček - mohou být z loňska nebo jakýkoliv linkovaný sešit

DĚJEPIS (Keller)

1x 464 nebo 444 (velký, silný, linkovaný). Možno pokračovat v sešitu z loňského školního roku

PŘÍRODOPIS (Blahůtová)

Pořadač kroužkový (viz odkaz) –. Nosit se sebou učebnici, psací potřeby, volný papír.

https://www.mptoner.cz/poradac-auro-a4-4-krouzek-pruhledny-2-cm-kourova-p11425/?

FYZIKA (Turinek)

čtverečkovaný sešit, můžete použít i sešit z minulého školního roku.

Fyzika v případě distanční výuky

ZEMĚPIS (Hájek)

1. Sešit (může být i z minulého roku a můžou v něm pokračovat), nebo si založit nový na tento školní rok (formát sešitu A4, typ dle vlastního uvážení)

2. Učebnice – Zeměpis naší vlasti (žlutá barva) + atlas Česká republika

3. Učebnice – Současný svět (modrá barva) + Školní atlas dnešního světa

CHEMIE (Kostolná)

sešit A4 nelinkovaný

HUMANITKA (Keller)

1x 544 (malý, silný, linkovaný)

ESTETIKA (Francová) 

barvy, štětce, nůžky, lepidla, velký sešit nelinkovaný

TĚLOCVIK (Pilař, Rohanová)

Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
​náhradní ponožky (starší ročníky)

VOLITELKA (Pilař,Hájková,Podrazilová)

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana