Den jazyků


2017/2018 = 1.ročník

Den jazyků a hudební výchova
I v hudební výchově se uplatní znalost cizích jazyků. Jak a kde, ptáte se? Přece v momentě, když si chcete zazpívat píseň pocházející z jiné země a máte správně použít jazyk, v němž se píseň zpívá. Frázování, výslovnost, přiblížení se artikulační bázi daného jazyka, to bývá největším oříškem při nácviku i konečné realizaci (stačí si připomenout jazykové a pěvecké výkony Hvězdné pěchoty v pořadu Česko hledá superstar). Proto jsme pro Den cizích jazyků vybrali písně, které budou realizovatelné všemi žáky prvního i druhého stupně.

Pro žáky prvního stupně jsme zvolili - světe div se - jednu píseň českou (vždyť čeština je také jazyk a navíc žáci z prvního stupně mají možnost poznat význam zapomenutých českých slov užitých v lidové písni), jednu slovenskou (slovenština je sice “trochu” jiná, ale přece tak blízká a navíc je to jazyk našich nejbližších východních sousedů) a jednu píseň francouzskou. Proč francouzskou? Francouzština je jazyk, který není ve školním prostředí tak častý, jako jazyk anglický, přesto je jazykem volitelným a navíc je to jazyk, který patří k mezinárodním diplomatickým jazykům společně s jazykem anglickým. K francouzštině patří také ono ryčné “r”, které některým může dělat potíže při výslovnosti a naopak - může se stát, že mezi žáky prvního stupně budou i žáci s rotacizmem, a proč nezažít úspěch ve smyslu, že určitý hendikep v jistých situacích může být výhodou? A jaké byly nabídnuty písně? Česká píseň se jmenuje Kalamajka - co to je kalamajka - to vám poví děti, které ji zpívaly. Jako slovenskou píseň jsme vybrali píseň Týnom tánom. A francouzská píseň? Volba byla jasná - Sur le pont d’Avignon. Překvapivě nejvíce si žáci ke svému zpěvu vybírali píseň slovenskou - asi se jim líbila nejvíce.

Na druhém stupni jsme se pokusili spojit kulturu s jazykovými dovednostmi. Ideální volbou byl zpěv různých hymen. Jako první jsme si zazpívali českou hymnu, kterou s drobnými nedostatky (intonačními, rytmickými či jazykovými) zvládl každý. Vždyť česká hymna je plná “nezvyklých“ slov, která některým žákům (zejména ze zahraničí) mohou činit obtíže. Po objasnění významu “neobvyklých“ slov jsme přešli k hymně našich sousedů – k hymně slovenské. Vzhledem k tomu, že z žáků druhého stupně se poměrně brzy stanou studenti střední školy, pokusili jsme si zazpívat i studentskou hymnu – Gaudeamus Igitur. Doufáme, že mnoho z našich žáků jednou uslyší tuto píseň i na své promoci!

Za vyučující cizích jazyků a hudební výchovy
Alexandros Charalambidis a Martin Šrámek

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana