Den Země

do oslav Dne Země se naše škola zapojuje každoročně několika projekty na podporu životního prostředí.

 

2012/13


Do oslav Dne Země se žáci naší školy již tradičně zapojují s nadšením, zvlášť když se vydaří krásné jarní počasí jako letos.
Žáci druhého stupně opět uspořádali jarní soutěžení pro předškoláky z našich spřátelených Mateřských školek, v rámci pracovního vyučování pomohli zabílit venkovní zdi školy poničené vandaly, pomohli při vysazování stromků ve spolupráci s Místním úřadem Libuš a vydali se na přírodovědné vycházky a exkurze.
Žáci z prvního stupně se zapojili do projektu Local Heroes, tj. Místní hrdinové, ve spolupráci s lektory ekologického sdružení Tereza. Statečně procházeli okolí naší školy, zjišťovali co se v poslední době kolem školy změnilo k lepšímu, hledali hezká místa, kde se cítí dobře, ale také taková místa, která by se ještě dala zlepšit. Měli plno zajímavých nápadů, se kterými se vzájemně seznámili a snad také inspirovali ostatní k udržování příjemného životního prostředí.
Sami se iniciativně zapojili do obnovení a údržby školních záhonků, aby si na nich mohli vypěstovat vlastní rostliny. Také se vzájemně seznamovali s druhy dřevin a rostlin, které rostou v areálu školy a označili je vlastnoručně vyrobenými cedulkami s názvem, původem a dalšími informacemi o nich.
Všichni jsme si oslav Dne Země i jarního sluníčka užili a určitě příští rok zase něco zajímavého podnikneme.
 

 

 

2011/12

Letošní Den Země byl pestrý. Třídy prvního stupně se zůčastnily programů ekocentra Koniklec a ekocentrum Podhoubí pro ně připravilo v tělocvičně hry s ekologickou tématikou. Dále děti mohly navštívit ekologické informační stánky, které pro ně připravila Městská část Praha-Libuš. Několik tříd odešlo s lektory Koniklece do lesa či parku, kde pro ně byly připraveny zajímavé úkoly. Třída 8.A se dnes starala o zeleň v areálu školy a 9.A uspořádala den her pro mateřské školy. Vzdor chladnému počasí se akce nadmíru vydařila!

 

další fotografie naleznete zde

 

2010/11

Již tradičně se za krásného počasí konaly oslavy Dne Země v areálu Základní školy Meteorologická, tentokrát 20.dubna a to nejen za účasti velkého počtu dětí z okolních mateřských škol, ale i místních občanů. Ve spolupráci s humanitním odborem MČ pro ně byl připraven stánek Pražských služeb s poutavým výkladem o ochraně místní zeleně a o sběru druhotných surovin a jejich recyklaci, stánek společnosti Fairtrade, která se zabývá prezentací přírodních produktů z rozvojových zemí, aby podpořila jejich konkurenceschopnost na evropských trzích. Opět se v areálu školy dětem představila úklidová technika Pražských služeb, čistící vůz pokropil cestičky i některé zvídavé diváky. A pak přišly na řadu soutěžní disciplíny, které jako každoročně připravili žáci našich devátých ročníků, tentokrát s třídní učitelkou Broňou Skopalovou; na zeleném vnitobloku děti přiřazovaly zvířátka ke správným ekosystémům, skákaly a běhaly mezi rozestavěnými kuželkami, překonávaly opičí dráhu a za to si odnesly něco nových poznatků, něco skvělých zážitků a na hlavičkách papírové čapky od Večerníčka. A konečně, některé děti se jistě všimly, že nám před vchodem do areálu vyrostl krásný jírovec neboli kaštan červený. Tak ať se mu dobře daří!
T. Hrubá

 

Projektový den ke Dni Země na ZŠ Meteorologická dne 15.4.2011

Bývá již tradicí, že se naše škola zapojí při oslavách Dne Země do některého z projektů o.s. Koniklec , ekocentra, které je stále více v povědomí jako prostředník mezi dětmi z města a přírodou. Tentokrát jsme vybrali téma „Pusťme si domů dešťovou vodu“ týkající se úlohy vody v krajině a klimatických změn. Žáci druhého stupně pracovali celé dopoledne na stanovištích s imaginárními zásobníky vody na Zemi, porovnávali jejich význam a velikost, experimentovali s ledem a vodním válcem a dokazovali tak fyzikální zákony, které již znají z hodin výuky a dikutovali nad termosnímky odvodněných měst a regionů. Závěrem každá skupinka vytvořila postery znázorňující rozdíly mezi domem, který využívá ke svému hospodaření dešťovou vodu a domem, který ji nevyužívá – zjištěné rozdíly jsou alarmující a žáci pak využili nabízená opatření k diskuzi o důležitosti dešťové vody v životě jednotlivce. Doufejme, že podobné projektové dny se stanou jednou z cest, která vnese citlivý a rozvážný přístup v jednání budoucí generace, jíž jsou naši žáci součástí.

Ing. T.Hrubá

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana