Divadlo

 

 

N A B Í D K A
 
INFO ZDE
 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O  PŘEDSTAVENÍ V ND (titul,den,počet lístků) I S NÁHRADNÍMI TERMÍNY(na slevu je třeba alespoň 10 vst./předst.)          ODEVZDÁVEJTE DO 3.2.2015.
Děkuji Monika Exnerová – monika.exnerova@zsmeteo.cz , případně přes třídní učitele.
 
OPERA
Giuseppe Verdi: La traviata
Operní příběh volně zpracovaný podle Dumasova románu Dáma s kaméliemi o nemocné kurtizáně Violettě a její marné touze vymanit se z konvencí dobové společnost dojímá posluchače již více než 150 let. Je typickým reprezentantem romantické opery, zkoumající a velmi často obhajující život člověka, který je společností respektován pouze tehdy, pokud jí přináší zisk, a který se nakonec stává obětí bezohlednosti a společenských pravidel.
Státní opera; 3. 2. v 19.00 (200 Kč do přízemÍ a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon)
 
Gioacchino Rossini: Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský)
Láska, lsti a intriky, to jsou ingredience Rossiniho mistrovské komické opery. Jiskřivý půvab jeho hudby, efektní virtuózní party hlavních hrdinů, i razantní tempo,s nímž kvapí děj kupředu, zajistily Lazebníku sevillskému trvalé místo ve světovém repertoáru.
 Státní opera; 4. 2. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon)
 
Giacomo Puccini: Madama Butter fly
Jedna z nejslavnějších Pucciniho oper vypráví dojemný příběh lásky japonské gejši k americkému námořníkovi. Inscenace klasika české operní režie Karla Jerneka je na repertoárů Státní opery neuvěřitelných 28 let!
 Státní opera; 12. 2. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon)
 
Giuseppe Verdi: Il trovatore (Trubadúr)
Romantický příběh ze Španělska 15. století o trubadúrovi Manrikovi a cikánce Azuceně, plný hrdinství, úkladů, lásky, nenávisti a pomsty, v úchvatném hudebním zpracování Giuseppe Verdiho.
Státní opera; 4. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon)
 
Antonín Dvořák: Jakobín
Dvořákův Jakobín je jednou z nejoblíbenějších a nejuváděnějších českých oper. Příběh, líčící na jedné straně poměry českého maloměsta konce 18. století a na straně druhé návrat„ podezřelého“ emigranta zpět do vlasti, přináší scény dojemné, napínavé i veselé.
 Národní divadlo; 19. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon a galerie)
 
Giacomo Puccini: Turandot
Krutá a chladná princezna Turandot klade svým nápadníkům hádanky, za jejichž nerozluštění je čeká smrt. Uhodne je až princ Kalaf, jehož láska nakonec přemůže princeznin chlad.
Státní opera; 19. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon)
Opera nás baví  
Cyklus zábavných a vzdělávacích pořadů pro děti a rodiče s názvem Opera nás baví! Každý měsíc máte možnost nahlédnout do hudebních a divadelních tajů opery, seznámit ses hudebními nástroji, podívat se zblízka na divadelní kostýmy a dokonce si vyzkoušet, jaké to je, stát na jevišti Národního divadla.
Stavovské divadlo; 22. 2. a 12. 4.  Státní opera; 29. 3. |Národní divadlo; 10. 5. (190 Kč do celého hlediště)                                                                      
ČINOHRA                                                                                                                                                                                                   
  Ariane Mnouchkinová: Dokonalé štěstí aneb 1789   Kolik je revolucí a která je ta nejdůležitější? Bylo jich mraky – a proto vzniká tahle „anatomie revoluce“ – kaleidoskop možného i nemožného, a to vše na jevišti historické budovy Národního divadla.                                      
Národní divadlo; 25. 2. a 3. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon a na galerie)
 Václav Havel: Zahradní slavnost                                                                                                                                                             
Absurdní komedii napsal Václav Havel před půl stoletím. Příběh přizpůsobivého snaživce, který se prožvaní do lepší společnosti likvidátorů a zahajovačů a požadované mimikry dokáže přijmout tak dokonale, že ho ani vlastní rodiče nepoznávají, je velmi, velmi současný.              
 Stavovské divadlo; 4. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemía na I. balkon; 100 Kč na II. balkon a na galerie)
Josef Čapek, Karel Čapek: Ze života hmyzu                                                                                                                                         
  Příběh Tuláka, kterého omrzí lidé a rozhodne se na ně dívat jako na hmyz a pozoruje efemérní a povrchní život Motýlů, kořistnické a sobecké Chrobáky, Cvrčky a Lumky a bojovné a ve strašlivém životním tempu houfně hynoucí Mravence.                                                                    Národní divadlo; 11. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon a na galerie)                                                                  
Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák                                                                                                                                            
 Nejslavnější hra českého klasika. Báchorka určená dospělým i dětem. V půvabné pohádce se prolínají reálné, typicky české postavy s tajemnou říší přírody, se světem nadpřirozených sil. Je to také národní mýtus, součást naší společné paměti – vypráví o našich kořenech.                            
Národní divadlo; 15. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. balkon a na galerie)                                                                  
 1914                                                                                                                                                                                         
   Osudy dobrého vojáka Švejka, klíčový román české literatury, se tvůrčím způsobem setkává s protiválečným opusem Poslední chvíle lidstva. To vše se v rukách mága moderního divadla Roberta Wilsona mění v aktuální kabaret plný scénických obrazů, hudby a překvapivého humoru.
 Stavovské divadlo; 21. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kč na II. Balkona na galerie)                                                        
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: LES                                                                                                                                             
Pro majitelku panství Raisu Gurmyžskou představuje les pouze šanci jak rozmnožit majetek a získat mladého milence, pro obchodníka Vosmibratova je les pouze byznys. Druhou linii hry tvoří postavy dvou potulných herců, jejichž životy jsou naplněn ideály, které mohou jen stěží uspět.                                                                                                                                                                                                              
Stavovské divadlo; 29. 3. v 19.00 (200 Kč do přízemí a na I. balkon; 100 Kčna II. balkon a na galerie)                                                                                                                                                                           
Anton Pavlovič Čechov: RACEK                                                                                                                                               
Celý svět je naruby a vzhůru nohama. Skoro každý něco hledá, protože mu cosi chybí. Věčně nesplnitelná touha křičí v každém myslícím člověku. Řešení neexistuje. Nebo existuje, ale stává se jen gestem.                                                 
Stavovské divadlo; 31. 3. v 19.00 (150 Kč do celého hlediště)                                                                                                                                                                                  
BALET                                                                                                                                                                               
 Kouzelná flétna (Balet Praha Junior)                                                                                                                                     
Kouzelná flétna je pro balet – resp. pro taneční divadlo mimořádně náročné téma. Notoricky známý příběh ukazuje nenávistnou atmosféru rozpadlé rodiny, kterou zázračně překonají zednářské symboly „moudrosti, síly a krásy“.                                       
Stavovské divadlo; 1. 2. v 19.00 (150 Kč do celého hlediště)                                                                                                             
LATERNA MAGIKA                                                                                                                                                                     
Václav Havel: Antikódy                                                                                                                                                                   
Laterna magika nachází v Havlových experimentálních básních zdroj inspirace pro vizuálně-pohybovou inscenaci využívající nejnovější multimediální technologie. Antikódy v této podobě nabídnou nezvyklý pohled na literární dílo Václava Havla.                                                
Nová scéna; 25. 2. a 29. 3. (derniéra) ve 20.00 (200 Kč do celého hlediště)                                                                                                      
Human Locomotion Projekt Laterny magiky LAB Human Locomotion se zabývá světově známou a pro vývoj fotografie a filmu zásadní postavou Eadwearda Muybridge, od jehož smrti uplynulo v roce 2014 právě 110 let.
Nová scéna; 15. 2. a 13. 3. ve 20.00 (200 Kč do celého hlediště)

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana