Domácí vzdělávání

Co je domácí vzdělávání?

Domácí vzdělávání (přesněji individuální vzdělávání) je rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. Rodič (zákonný zástupce) o ně může zažádat v kterékoli základní škole v České republice. Na základě povolení k individuálnímu vzdělávání, které vydá ředitel školy, pak dítě vzdělávají jeho rodiče nebo jimi pověřená osoba, a to podle vzdělávacího programu příslušné školy a na vlastní náklady. Škola poskytne rodičům pouze základní učebnice. Dítě do školy dochází jen dvakrát do roka (v pololetí a na konci školního roku) na přezkoušení. O povolení individuálního vzdělávání je možné zažádat i v průběhu školního roku. Školský zákon stanovuje podmínky, za kterých ředitel žádosti vyhoví a za kterých může toto povolení zrušit. 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana