Družina

31.1.2018

VÁŽENÍ RODIČE,
ŠKOLNÍ DRUŽINU NA 2. POLOLETÍ NEPLAŤTE!
VYČKEJTE, PROSÍM, NA PŘIDĚLENÍ NOVÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU.
 

24.11.2017

ŠD během Vánočních prázdnin mimo provoz:
Školní družina bude v termínu Vánočních prázdnin (23. 12. 2017 – 2. 1. 2018) mimo provoz – viz usnesení Rady MČ.
 

26. 6. 2017

Informace pro rodiče žáků budoucích 4. a 5. tříd:

Všechny žádosti, které byly odevzdány v požadovaném termínu, tedy do 23. 6. 2017, jsou vyřízeny kladně. Děti jsou do školní družiny pro školní rok 2017/2018 přijaty.

Ilona Kiliánková, vedoucí vychovatelka. 

 

Důležité upozornění:

Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu zájemců o ŠD v roce 2017/2018 je nutné se řídit Vnitřním řádem ŠD, tzn:

1. Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání dětí 1. - 3. ročníku a přípravné třídy,
 
výjimečně pro žáky 4. a 5. ročníku.
 
2. Do školní družiny jsou žáci přijímáni na základě zápisního lístku (přihlášky) podle níže
 
uvedených kritérií:
 
a) Dítě je vždy přijato, je-li žákem přípravné třídy, 1., 2. nebo 3. ročníku.
 
b) Při volné kapacitě družiny může být přijato dítě, které je žákem 4. nebo 5. ročníku,

a to na základě písemné, zdůvodněné a doložené žádosti zákonného zástupce

dítěte. O případném přijetí dítěte rozhodne vedoucí vychovatelka školní družiny

podle níže uvedených kritérií. Proti rozhodnutí vedoucí vychovatelky se zákonní

zástupci dítěte mohou odvolat k řediteli školy.
 
KRITÉRIA

a. bydliště dítěte

b. věk dítěte

c. sociální situace rodiny

d. zdravotní stav a speciální vzdělávací potřeby dítěte.
 
Žádosti lze posílat mailem na ilona.kiliankova@zsmeteo.cz nebo zanechat v písemné podobě na recepci školy. Ukončení přijímání žádostí je v pátek 23. 6. 2017.
 
5. 6. 2017 Ilona Kiliánková, vedoucí vychovatelka
 
 
Překlad VNM  zde
Překlad CHN  zde
 
 
 
1. oddělení Alice Mrzenová 651
2. oddělení Ilona Kiliánková - vedoucí vychovatelka 652
3. oddělení Renata Hampelová 653
4. oddělení Bc. Helena Skuhrovcová 654
5. oddělení Blanka Zirnsáková 655
6. oddělení Eliška Zasimenková 656
7. oddělení Mgr. Jana Fílová, Kamila Gawliková, Bc. Erika Zoubková 657
8. oddělení Markéta Račanská 658
9. oddělení Lenka Škodová 659
Atrium   660

 

Do jednotlivých oddělení školní družiny se lze dovolat pouze z budovy školy výše uvedeným trojčíslím.

Při volání zvenčí použijte číslo 242 446 611 a požádejte spojovatelku o přepojení do zvoleného oddělení.  Na zavolání zvenčí nelze vyzvedávat děti. 

 

Zápisní lístek do školní družiny je ke stažení zde

Vnitřní řád školní družiny ke stažení zde.

kancelář vedoucí školní družiny 242 446 661

mobil 732 434 102 (při pobytu družiny mimo areál školy)

 

Školní družina je v provozu od 6:30 do začátku vyučování a od konce vyučování do 17:30.

Podrobnosti k organizaci družiny najdete ve školním řádu

Směrnice ke stanovení úplaty stanovuje výši, termíny a způsob platby za školní družinu včetně možností zákonných úlev.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana