Družina

14.5.2018

Upozornění ŠD na školní rok 2018/2019

v českém jazyce: ZDE
ve vietnamštině: ZDE
v čínštině: ZDE

25.4.2018

Z důvodu malého počtu přihlášených dětí na ředitelské volno ve dnech 30. 4. A 7. 5. 2018 školní družina nebude v provozu.

14.4.2018

V pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude ředitelské volno.
Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se zvlášť přihlásí, v době od 8:00 do 17:00.
Přihlášky do družiny je nutné odevzdat do středy 25. 4. 2018.
Školní jídelna bude v provozu pouze při minimálním počtu 20 strávníků, kteří se zároveň přihlásí do školní družiny.
Přihlášky pro zájemce rozdají vychovatelky jednotlivých oddělení.
Přihlášky odevzdávejte též kmenovým vychovatelkám.

Vào thứ hai ngày 30.4.2018 +7.5.2018 sẽ là ngày nghỉ của hiệu trưởng.
Những em nào muốn đi družina (lớp trông trẻ) từ 8h đến 17h thì phải nộp đơn đến trước ngày thứ tư 25.4.2018 cho cô giáo ở lớp giữ trẻ của các em.
Trong các ngày đó thì nhà ăn của trừơng chỉ nấu ăn nếu như có ít nhất 20 em đăng kí đi družina (lớp trông trẻ).
Các cô giáo trông trẻ của mỗi lớp sẽ đưa đơn đăng ký cho từng cháu muốn tham gia.

2018年4月30号 (星期一) 我们的学校将会放假。
学校少年之家将会从早上8点到下午5点开门, 如果你们的孩子到时候想来学校少年之家, 他/她必须到2018年4月25日(星期三)带申请表给学校少年之家的老师。
如果至少20个来学校少年之家的孩子想在学校食堂吃饭,食堂才会开门。
学校少年之家的老师会把申请表给有意者。
请把填好的申请表也给学校少年之家的老师。

申请表 ,2018 年4月30号:
我想我女儿/我儿子__________________(姓名),班级________,
2018年4月30号从_________ 到 ________ 来学校少年之家。
想吃午饭 - 不想吃午饭
请你们选择孩子怎么回家:
自己回家, 回家的时间: 或者 我们接她/他
日期: 法定代表(父母)的签名:

2018年5月7号 (星期一) 我们的学校将会放假。
学校少年之家将会从早上8点到下午5点开门, 如果你们的孩子到时候想来学校少年之家, 他/她必须到2018年4月25日(星期三)带申请表给学校少年之家的老师。
如果至少20个来学校少年之家的孩子想在学校食堂吃饭,食堂才会开门。
学校少年之家的老师会把申请表给有意者。
请把填好的申请表也给学校少年之家的老师。

申请表 ,2018 年5月7号:
我想我女儿/我儿子__________________(姓名),班级________,
2018年5月7号从_________ 到 ________ 来学校少年之家。
想吃午饭 - 不想吃午饭
请你们选择孩子怎么回家:
自己回家, 回家的时间: 或者 我们接她/他
日期: 法定代表(父母)的签名:

 

31.1.2018

VÁŽENÍ RODIČE,
ŠKOLNÍ DRUŽINU NA 2. POLOLETÍ NEPLAŤTE!
VYČKEJTE, PROSÍM, NA PŘIDĚLENÍ NOVÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU.
 

24.11.2017

ŠD během Vánočních prázdnin mimo provoz:
Školní družina bude v termínu Vánočních prázdnin (23. 12. 2017 – 2. 1. 2018) mimo provoz – viz usnesení Rady MČ.
 

26. 6. 2017

Informace pro rodiče žáků budoucích 4. a 5. tříd:

Všechny žádosti, které byly odevzdány v požadovaném termínu, tedy do 23. 6. 2017, jsou vyřízeny kladně. Děti jsou do školní družiny pro školní rok 2017/2018 přijaty.

Ilona Kiliánková, vedoucí vychovatelka. 

 

Důležité upozornění:

Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu zájemců o ŠD v roce 2017/2018 je nutné se řídit Vnitřním řádem ŠD, tzn:

1. Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání dětí 1. - 3. ročníku a přípravné třídy,
 
výjimečně pro žáky 4. a 5. ročníku.
 
2. Do školní družiny jsou žáci přijímáni na základě zápisního lístku (přihlášky) podle níže
 
uvedených kritérií:
 
a) Dítě je vždy přijato, je-li žákem přípravné třídy, 1., 2. nebo 3. ročníku.
 
b) Při volné kapacitě družiny může být přijato dítě, které je žákem 4. nebo 5. ročníku,

a to na základě písemné, zdůvodněné a doložené žádosti zákonného zástupce

dítěte. O případném přijetí dítěte rozhodne vedoucí vychovatelka školní družiny

podle níže uvedených kritérií. Proti rozhodnutí vedoucí vychovatelky se zákonní

zástupci dítěte mohou odvolat k řediteli školy.
 
KRITÉRIA

a. bydliště dítěte

b. věk dítěte

c. sociální situace rodiny

d. zdravotní stav a speciální vzdělávací potřeby dítěte.
 
Žádosti lze posílat mailem na ilona.kiliankova@zsmeteo.cz nebo zanechat v písemné podobě na recepci školy. Ukončení přijímání žádostí je v pátek 23. 6. 2017.
 
5. 6. 2017 Ilona Kiliánková, vedoucí vychovatelka
 
 
Překlad VNM  zde
Překlad CHN  zde
 
 
 
1. oddělení Alice Mrzenová 651
2. oddělení Ilona Kiliánková - vedoucí vychovatelka 652
3. oddělení Renata Hampelová 653
4. oddělení Bc. Helena Skuhrovcová 654
5. oddělení Blanka Zirnsáková 655
6. oddělení Eliška Zasimenková 656
7. oddělení Mgr. Jana Fílová, Bc. Erika Zoubková 657
8. oddělení Markéta Račanská 658
9. oddělení Lenka Škodová 659
Atrium   660

 

Do jednotlivých oddělení školní družiny se lze dovolat pouze z budovy školy výše uvedeným trojčíslím.

Při volání zvenčí použijte číslo 242 446 611 a požádejte spojovatelku o přepojení do zvoleného oddělení.  Na zavolání zvenčí nelze vyzvedávat děti. 

 

Zápisní lístek do školní družiny je ke stažení zde

  • Způsob odhlášení dítěte ze ŠD: Odhlásit dítě ze školní družiny můžete e-mailem vedoucí vychovatelce, nebo přímo na zápisním lístku v oddělení u kmenové vychovatelky.
     

Vnitřní řád školní družiny ke stažení zde.
 

Školní družina je v provozu od 6:30 do začátku vyučování a od konce vyučování do 17:30.

Podrobnosti k organizaci družiny najdete ve školním řádu

Směrnice ke stanovení úplaty stanovuje výši, termíny a způsob platby za školní družinu včetně možností zákonných úlev.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana