Družina

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

1. oddělení

Mrzenová Alice 

2. oddělení

Houžvičková Šárka

3. oddělení

Hampelová Renata 

4. oddělení

Žáčková Markéta 

5. oddělení

Zirnsáková Blanka 

6. oddělení

Lehovcová Petra

7. oddělení

Pavlíková Dominika

8. oddělení

Zímová Eva

9. oddělení

Škodová Lenka 

RECEPCE ŠKOLY: 611 

 e-maily na jednotlivé zaměstnance jsou v podobě: jmeno.prijmeni@zsmeteo.cz


Zápisní lístek ZDE.

Odchodový lístek ZDE.

Odhlášení ze ŠD ZDE.

Protokol k čipu: zde.

Đơn để nhận chíp vào SD


Aktuality

V době ředitelského volna dne 27.9.2021 bude pro přihlášené děti v provozu školní družina (min. počet přihlášených dětí je 5) a školní klub.
Provoz ŠD je od 6.30 do 17.30, provoz klubu (pro děti od 5. ročníku výše) od 12 do 16 hodin.
Školní jídelna bude vařit od min. počtu 20 dětí (jen pro přihlášené děti z družiny).
Přihláška do ŠD v příloze a ke stažení na webu - nutno dodat do školy do 20.9.2021 do 12 hodin.

Přihláška ke stažení zde.  

  

Základní informace

Provoz školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Školní družina se řídí řádem školní družiny a vnitřním řádem školní družiny. Oba řády jsou součástí školního řádu, který najdete na webu školy.

Školní vzdělávací program ŠD je součástí Školního vzdělávacího programu pro ZŠ.

Školní družina je určena pro žáky přípravných tříd a pro děti z prvního stupně ZŠ do 4. ročníku včetně. Žáci jsou rozdělení do devíti oddělení.

Výše úplaty za školní družinu je od školního roku 2021/2022 stanovena na 300 Kč měsíčně (1 500 Kč pololetně). Variabilní symboly pro platbu budou přiděleny v průběhu září. 

Vedením školní družiny je pověřena paní zástupkyně Ing. Barbora Hrušková (barbora.hruskova@zsmeteo.cz)

Ranní provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 (příjem dětí do 7.30).

Odpolední provoz družiny po skončení vyučování do 17.30. Čas odchodu dítěte po obědě je třeba přizpůsobit harmonogramu obědů. Dále lze děti vyzvedávat v době do 14.00 a od 15.00 (v době od 14.00–15.00 probíhají vycházky nebo řízená činnost, odchody dětí toto narušují). 

Pro přihlášení dítěte je nutné vyplnit zápisní lístek (ZL), který je ke stažení (viz výše).

ZL vyplní a podepíše zákonný zástupce dítěte.

Je třeba uvést minimálně dva kontakty a veškeré změny hlásit vychovatelce.

V ZL je třeba vypsat veškeré údaje – vyzvedávající osoby, kontakty, časy, ranní ŠD, rodné číslo.

Osobě neuvedené na ZL nemůže být dítě vydáno.

Dítě nelze pustit ze školy po telefonické domluvě – změny oproti ZL musí být vždy písemné, tzn. žák/žákyně přinese uvolňovací list žáka ze ŠD

K odchodu dětí ze ŠD školy využívá čipový systém Bellhop, více informací zde.

Informace k čipovému systému BELLhop k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Ve škole je zaveden čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.neurit.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta atp. Čip přiložíte k terminálu u vchodu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

ČIP (záloha) – vydány budou 2 čipy oproti záloze pro zákonné zástupce (záloha za čip 100 Kč / 1 ks je vratná vždy k ukončení docházky dítěte ve školní družině, popřípadě k ukončení docházky na naší škole; agendu čipů spravuje příslušná vychovatelka). ČIP je přenosný a je tedy na zodpovědnosti rodiče předání čipu na další osobu!

ČIP (koupě) – v případě, že budou zákonní zástupci dítěte vyžadovat více čipů (myšleno více než 2) pro další vyzvedávající osoby, budou tyto čipy pouze k prodeji za částku 100 Kč / 1 ks. Nejedná se o zálohu a tím pádem je částka nevratná.

Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana