Học sinh VN

LỊCH TRÌNH NĂM HỌC 2019/2020
Khai giảng năm học 2019/2020 2. 9. 2019
Nghỉ học mùa thu 29. 10. + 30. 10. 2019
Nghỉ học ngày hiệu trưởng 31.10. + 1. 11. 2019
Nghỉ học Tết từ 23. 12. 2019 đến 3. 1. 2020. Đi học 6. 1. 2020
Nghỉ học kì I 31. 1. 2020
Nghỉ học mùa xuân từ 17. 2. đến 23. 2. 2020
Nghỉ lễ đập trứng. từ 9. 4. + 10. 4. 2020
Ngày học cuối cùng của năm học 26. 6. 2020 (nhận bảng điểm) (29.6. + 30.6. - Nghỉ học ngày hiệu trưởng)
Nghỉ hè từ 1. 7. đến 31. 8. 2020
Khai giảng năm học 2020/ 2021 1. 9. 2020

 

LỊCH TRÌNH KHÁC
Buổi lửa trại và chào mừng học sinh lớp 1 5. 9. 2019 từ 17 giờ
Họp riêng cùng quản lý trường học thứ 4 hàng tuần từ 16 đến 17 giờ (hẹn lịch trước)
Chương trình Tết cho học sinh 11.12.2019
Ngày mở cửa tham quan trường 26.2. 2020

 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Sự vắng mặt của học sinh được phụ huynh thông giáo viên (email) biết trong ngày hoặc muộn nhất hôm sau - lí do sẽ được ghi và ký trong tờ Xin nghỉ học (Omluvný list) sau khi cháu đi học lại.
Giấy chứng nhận đang đi học xin ở phòng kế toán. Liên lạc ekonom@zsmeteo.cz


TRẢ CÁC KHOẢN TIỀN QUA TÀI KHOẢN
SỐ TÀI KHOẢN trường 55039041/0100
ăn trưa 6283990207/0100
VARIABILNÍ SYMBOL viết tắt V.S. - mã kod của học sinh
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE ghi họ tên + lớp của học sinh

 

HỌP PHỤ HUYNH
Họp phụ huynh chính: 11. 9. 2019, 4.12.2019, 1.4.2020. Cấp I bắt đầu lúc 17:00, cấp II bắt đầu lúc 17:30
Họp phụ huynh riêng: tất cả giáo viên thứ 4 đầu tiên hàng tháng từ
16 – 17 giờ

 

LỚP
Vào mục ROZVRH HODIN xem thời khóa biểu từng lớp.
Lịch trình của từng lớp và nhà trường – vào mục TÝDENNÍ PLÁN
Vào mục Stránky tříd – I. Stupeň (1. – 5.) / II. Stupeň (6. – 9.). Theo dõi thường xuyên những bài viết mới của giáo viên chủ nhiệm.

 

SỔ XEM ĐIỂM
Vào mục ELELKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – đăng nhập (thông tin được giáo viên chủ nhiệm phát). Theo dõi hàng ngày: điểm, bài tập về nhà, thông tin của giáo viên, những lịch trình đi chơi + trả tiền.
Nếu mất có thể xin lại giáo viên chủ nhiệm. Thông tin đăng nhập sẽ còn hạn cho đến hết lớp 9 (nếu ko có thay đổi gì)

 

ĂN TRƯA
1. Học sinh mới đến vào văn phòng bên ăn trưa đăng ký. Phụ huynh sẽ nhận được 1 tờ thông tin đăng nhập vào mục đổi món ăn và theo dõi tiền trong tải khoản ăn trưa. Thông tin đăng nhập sẽ còn hạn cho đến hết lớp 9.
2. Chỉ có thể thay đổi món ăn trước 1 tuần (vd: hôm nay thứ 2 thì thứ 2/ thứ 3 tuần sau mới đổi món được). Hủy món ăn muộn nhất buổi tối trước ngày. Nếu biết trước cháu sẽ nghỉ học trong thời gian ngắn hay bất kể dài, phải hủy món ăn trước.
3. Tiền ăn trả trước tháng (vd: tiền ăn cho tháng 11 thì phải trả muộn nhất 22.10.) Có thể trả cho nhiều tháng, chỉ chấp nhận trả qua tài khoản. Nếu ko có, ra thẳng ngân hàng trả và lấy giấy chứng nhận. Hạn cuối tiền vào tài khoản nhà ăn là ngày 25 hàng tháng. Không trả tiền = cháu ko được ăn.

CHỌN MÓN ĂN
Vào mục JÍDELNÍ LÍSTEK và đăng nhập - ấn mục Jídelní lístek để chọn món ăn. Hệ thống tự động chọn món số 1, học sinh có thể chọn món số 2. Nếu ko thích ăn món nào có thể hủy - ấn nút Odhlásit. Sau khi chọn xong và muốn lưu thay đổi, đi xuống phần dưới cuối cùng trang và ấn vào ô Pokračovat v objednávce - zobrazit změny, tiếp tục ấn ô Potvrdit - proveď a odešli zobrazené změny.

 

LỚP GIỮ TRẺ SAU GIỜ HỌC (Školní družina)
1. Học sinh mới đến điền mẫu đăng ký tham gia lớp giữ trẻ. ĐƠN ĐĂNG KÝ - Phải được người đại diện pháp lý điền thông tin và ký vào giấy. Ghi tất cả thông tin về giờ + người đón cháu. (Mọi thay đổi phải được thông báo kịp thời.)
2. Các cháu sẽ được phát 1 quyển vở nhỏ và sẽ đươc dán thông tin trả tiền cho 1 kì học, lịch trình đi chơi. Tất cả các khoản tiền đi chơi, tham gia hoạt động phải trả đúng hẹn. Để biết thêm thông tin của từng lớp, vào mục Družina

 

HỌC THÊM KHÓA SAU GIỜ HỌC (KROUŽKY)
Vào mục Kroužky - ấn Nabídka kroužků và tải mẫu đơn đăng ký. Điền thông tin và khoanh tròn số của khóa học (trong danh sách Nabídka kroužků) rồi cho vào hộp ở sảnh trường đến ngày có ghi hạn nộp.
Trong tuần bắt đầu tất cả các khóa học, học sinh sẽ nhận được thông tin trả khoản. SỐ TÀI KHOẢN + VARIABILNÍ SYMBOL + KHOẢN TIỀN (1 kì). Lịch muộn nhất trả thường là 1 tuần sau đó để trả. Trong trường hợp phụ huynh ko trả như đúng hạn thì tuần tiếp theo cháu sẽ bị sa thải khỏi khóa học đó.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana