Jídelna

Seznam alergenů

ŠJ - informace k začátku školního roku 2021/2022


Kontakty

Klára Franková, DiS., vedoucí školní jídelny

úřední hodiny středa 14 - 16,

mimo úřední hodiny si schůzku domluvte e- mailem

 

tel. 242 446 633 (i záznamník) e-mail

 VÝDEJ OBĚDŮ ve dnech školního vyučování od 11:30 do 14:00 

Informace školní jídelny ke stažení Řád školní jídelny ke stažení
Přihláška ke stravování ke stažení Informace pro 1. třídy
Potvrzení o nastavení systému dietního stravování v zařízení školního stravování  

 

ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ JÍDELNÍ LÍSTEK A STRAVOVACÍ SYSTÉM

účet školní jídelny 6283990207/0100

 

Vážení rodiče, rádi bychom Vašim dětem poskytli co nejlepší služby. Budeme velmi rádi, když nám napíšete Vaše připomínky a náměty. Za Vaše emaily předem děkujeme.

 

Aktuality 

25.8.2021

Vážení strávníci, vážení rodiče,

první den školního vyučování, tedy 1.9.2021, mají všichni strávníci oběd odhlášený.

Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

Výdej obědů od 2.9.2021 proběhne již ve standardní době od 11:30 do 14:00.

Strávníkům bude oběd od 2.9.2021 plošně přihlášen. V případě nezájmu je oběd třeba odhlásit.

 

Platba obědů

Obědy na měsíc 9/2021 zaplaťte dle následného pokynu. Variabilní symboly jsou shodné s minulým rokem. Kontrola plateb proběhne dne 7. 9. 2021.

 

Platba l. stupeň cena oběda 28,- Kč částka 616,- Kč (7 - 10 let)

Platba ll. stupeň cena oběda 30,- Kč částka 660,- Kč (11 – 14let)

Platba lll. stupeň cena oběda 32,- Kč částka 704,- Kč (od 15 let)

 

Pro rodiče platící trvalým příkazem.

Platbu obědů 9/2021 zašlete do 4. 9. 2021. Zkontrolujte výši platby dle věku dítěte.

Zbylé měsíce proveďte, prosím, platbu do 25. dne v měsíci na měsíc další.

 

Pro rodiče platící inkasem.

Záloha na stravování bude stržena z Vašeho účtu začátkem září 2021. Zkontrolujte výši limitu dle věku dítěte.

Pro odhlášky, přihlášky i výběr lze využít i aplikaci "Jidelna.cz" pro mobilní telefony. Tu si můžete nainstalovat z https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

 

Děkujeme za přízeň a spolupráci.

Klára Franková, DiS.

Vedoucí školní jídelny

 

17. 1. 2019

Vážení strávníci, rodiče, žáci,

od příštího týdne bude naše školní jídelny používat pro přípravu jídel vejce od nosnic, které nežijí v klecích, ale v hale na podestýlce.

Naše škola se tak připojí k několika obchodním řetězcům, firmám, školám i institucím, které způsob chovu nosnic v klecích nepodporují. www.farmakral.cz

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana