Ke stažení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  Výroční zpráva 2007
ŠKOLNÍ ŘÁD  Výroční zpráva o hospodaření 2007
NÁVRH ROZPOČTU 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2020 - 2021  Výroční zpráva 2008

ROZPOČET 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2020 - 2021
 Výroční zpráva o hospodaření 2008
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  Výroční zpráva 2009
Žádost o přijetí dítěte do 1.třídy  Výroční zpráva o hospodaření 2009
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy   Výroční zpráva 2010 
Žádost o odklad školní docházky  Výroční zpráva o hospodaření 2010
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku věku -----------------------
Souhlas s poskytováním výchovného poradenství  Výroční zpráva 2011
Přihláška ke stravování  Výroční zpráva o hospodaření 2011
Pravidla pro návštěvy   Výroční zpráva 2012
Posudek zdravotní způsobilosti dítěte  Výroční zpráva o hospodaření 2012 
Postup při onemocnění pedikulózou (zavšivení)  Výroční zpráva 2013
Žádost o uvolnění dítěte  Výroční zpráva o hospodaření 2013
Vyjádření rodičů k účasti dítěte na školní akci   Výroční zpráva 2014
Postup při řešení kázeňských přestupků a pozdních příchodů  Výroční zpráva o hospodaření 2014
Školní hymna

 Výroční zpráva 2015

Zápisní lístek do družiny  Výroční zpráva o hospodaření 2015
Vniřní řád školní družiny  Výroční zpráva 2016
Směrnice o stanovení výši úplaty za služby - ŠD

 -----------------------

Postup při zápisu dítěte do školy (přestup z jiné školy)   Výroční zpráva o hospodaření 2016
GDPR – Souhlas

 Výroční zpráva 2017

GDPR – zásady ochrany osobních údajů

 Výroční zpráva o hospodaření 2017

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY pro rok 2019-2023 + příloha  Výroční zpráva 2018
   
Školní družina - odchodový list  
   

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana