Kroužky

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MONIKA EXNEROVÁ tel.242 446 640,mail.monika.exnerova@zsmeteo.cz

 
K R O U Ž K Y 2. pololetí 2016/17 - INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ.
 
Nabídka kroužků 2016/17   - 2.pololetí
 
(POZOR- v nabídce i nové kroužky)
   
       AKTUÁLNÍ SEZNAM KROUŽKŮ VČETNĚ NOVÉ NABÍDKY A MOŽNÝCH ZMĚN U STÁVAJÍCÍCH NAJDETE VÝŠE NA TÉTO STRÁNCE nebo NA NÁSTĚNCE U RECEPCE.

 
AKTUÁLNĚ:   
 
Ve 
 • 31.5. nebude ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK.
 • Závěrečná lekce VIETNAMŠTINY bude 2.6.
 • Poslední lekce POHYBOVÉ HRY - obě skupiny proběhne 5.6.   29.5. se kroužek nekoná - studium lektora.
 • INFORMATIKA: - bonusové lekce tvorby HTML: dne 24. 5. se nekoná, učebna nebude volná. Lekce se odkládá na 31.5. od 13 hod. do 14 hod. Dále dle domluvy. S sebou: zápisník, propisku, vlastní flashdisc. Zároveň ti, co se nebudou kurzu účastnit mohou v tuto hodinu přijít do PC učebny tvořit referáty, prezentace k výuce, apod. 
 • V pondělí 22.5. odpadají POHYBOVÉ HRY - obě skupiny.
 • 15.5. pro nemoc není HIP-HOP. Od 22.5. kroužek povede Andrea Bílková.
 • 11.5. nebude kroužek MLADÝ ZÁCHRANÁŘ.
 • 11.5. ukončen FLORBAL - obě skupiny.
 • SBOR ukončen.
 • Kroužek LAKROS ukončen.
 • 10.5. KORÁLKOVÁNÍ se nekoná. Oznámeno na začátku pololetí.
 • 9.5. nebude kroužek DĚTI A DIVADLO. Nahrazeno bude v červnu.
 • 3.5. neproběhne ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK.
 • Poslední (dvanácté) lekce kroužku informatiky proběhnou ve středu 10. 5. a ve čtvrtek 11.5. 
 • 26.4.neproběhne kroužek INLINE BRUSLENÍ pro nepřízeň počasí.
 • 28.4. z organizačních důvodů odpadá kroužek florbalu na ZŠ Meteorologická, který budeme chtít nahradit v měsíci červnu, přesněji 2. června 2017.
 • Ze studijních důvodů budou poslední dvě lekce kroužku matematiky pro sedmý ročník odučeny v následujících termínech:
  29.5. 7:05 - 7:50 místo 31.5. 7:05 - 7:50
  8.6. 7:05 - 7:50 místo 7.6. 7:05 - 7:50

 • 12.4.není KORÁLKOVÁNÍ
 • Ze zdravotních důvodů odpadá 12.4. KROUŽEK ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK.
 • Z důvodu návštěvy lékaře odpadá středeční (12.4.) kroužek Informatiky. Cihlářová
 • Ze zdravotních důvodů odpadá 11.4. KROUŽEK VAŘENÍ.
 • 10.4. ukončen kroužek MATEMATIKA
 • Dne 19.4. odpadá sborový zpěv a angličtina pro 3. ročník kvůli pedagogické radě.
 • Kroužek Čj9 - 4.4. ukončen.
 • 23.3. neproběhne KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY pro nemoc.
 • 22.3. neproběhl kroužek INLINE BRUSLENÍ pro nepřízeň počasí.
 • PŘIPOMÍNKA: 10.3. neproběhne Angličtina pro 3.ročník - podle rozpisu
 • 7.3. neproběhl kroužek ČTEME S RADOSTÍ
 • 7.3. neproběhl kroužek VĚDA NÁS BAVÍ
 • 6.3. neproběhl kroužek HIP-HOP pro nemoc lektorky.
 • OTEVÍRÁME NA JARO NOVÝ KROUŽEK - INLINE BRUSLENÍ pro žáky od 1. do 5.třídy.10 lekcí. Letáčky žáci obdrží 6.3. ve třídě. OTEVŘENO.
 • PŘIPRAVUJEME NA JARO NOVÝ KROUŽEK - TENIS pro žáky od 1. do 4.třídy. 10 lekcí. Informativní letáčky žáci obdrží 21.3. NEOTEVŘENO PRO MALÝ POČET. 
 • 1.3. nebyl kroužek MATEMATIKA 7.ročník
 • 1.3. bude ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK pro obě skupiny od 13:40.
 • 27.2. NEPROBĚHL KROUŽEK HIP-HOP. Bude nahrazeno.
 • INFORMACE z kroužku VĚDA NÁS BAVÍ: 14.2. proběhl v čase 14:30 -15:15. 21.2. proběhne v čase 13:45 -15:00 - náhrada 15 minut.
 • Pro nemoc lektorky odpadá v úterý 14.2. ráno Kroužek ČJ.
 • Dnes 10.2. není Taneční kroužek - organizační důvody.
 • Kroužek Sportovní průprava neotevřen pro malý počet zájemců.
 • Kroužek GYMNASTIKA neotevřen. Bude nabízen znovu v září 2017.
 • Kroužky pana učitele Šrámka začínají v týdnu od 13.2.
 • Kroužek MINIHÁZENÁ nebude 21.2. a 28.2.
 • Kroužek Matematika pro 9.ročník - 2.pololetí zahájeno 26.1.
 • KROUŽEK ČJ pro 9.ročník - 2.pololetí zahájeno 10.1. 12 lekcí.  2.POLOLETÍ PRO KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU ZAČÍNÁ 6. 2. 2017

  PODKLADY PRO PLATBY NA 2. POLOLETÍ BUDOU ROZDÁNY V ÚNORU( budou jiné než v 1. pololetí).

  Vyplňte NÍŽE pouze v případě, že požadujete změnu nebo nový kroužek!

  1. U DÍTĚTE , KTERÉ NAVŠTĚVUJE KROUŽEK A CHCETE JEHO DOCHÁZKU UKONČIT :
  VYPLŇTE POTVRZENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI V KROUŽKU (viz níže).
  Prosím vypsat názvy kroužků, ze kterých chcete své dítě odhlásit.
  2. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZÁJEM O NOVÝ ( nenavštěvovali jste) KROUŽEK V 2. POLOLETÍ :
  VYPLŇTE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA 2 .POLOLETÍ 2016/2017 (viz níže)

  VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE VHAZUJTE DO KRABICE NA RECEPCI do 23.1.2017


  POTVRZENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI V KROUŽKU – od 2. pololetí.
  Potvrzuji, že můj syn/dcera …………………………………………tř………nebude pokračovat v kroužku/cích,
  který si zvolil/la na začátku roku.
  Napište názvy:..................................................................................................................................

  Datum………………………

  Podpis rodiče/zák. zástupce ………………………

   

  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK probíhající V ZŠ METEOROLOGICKÁ od 2.pololetí - nově

  Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................... Třída: .............

  Tel.kontakt………………………………… mail.kontakt……………………………………

  Je přihlášený žákem/žákyní školy ANO/ NE. (zakroužkujte)

  Ve 2.pololetí mám zájem NOVĚ o
  tento/tyto kroužky:………………………………………………………………

  Datum…………………………. Podpis zákonného zástupce…………………………….

  1.pololetí:

 • 10.1. není z důvodu nemoci lektora kroužek VĚDA NÁS BAVÍ. Bude nahrazeno.
 • Dne 12.1. neproběhnou obě skupiny FLORBALU - Hofrajtr. Poslední hodina proběhne 19.1.
 • Dne 11.1. neproběhne kroužek angličtiny pro 3.ročník. Poslední hodina proběhne 18.1.
 • 12. ledna proběhne otevřená lekce kroužku Mladý záchranář pro rodiče.
 • Na kroužku LAKROS natáčela Česká televize - Déčko. Fotky ZDE.Vysílání by mělo být 23.1.
 • 4. 1. odpadá kroužek INFORMATIKY (nemoc p. uč. Cihlářové)
 • 22.12. nebude MATEMATIKA 9. Kroužek proběhne v úterý 20.12.
 • 21.12. není BRIKS 4 KIDS.
 • 21.12. nejsou KORÁLKY.
 • 21.12. není INFORMATIKA - vánoční dílny 2.stupeň.
 • 21.12. není ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK - vánoční dílny 2.stupeň.
 • 21.12. nebude KERAMIKA. V době mezi 13:30 - 14:30 se budou vyzvedávat hotové předvánoční výrobky.
 • 14.12. odpadá LAKROS. Nebude ani 21.12. Nemoc.
 • 14.12. odpadá MLADÝ ZÁCHRANÁŘ. Nebude ani 21.12.
 • Dne 12.12. odpadá FLORBAL. Obě hodiny. Nemoc lektorů.
 • 12.12. není VIETNAMŠTINA. Nahrazena bude v úterý 13.12.
 • 22.12. neproběhne KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY.
 • 6.12. odpadá KŘESŤANSKÝ KLUB - nemoc lektorky.
 • Kroužek Tchaj- ťi proběhne do konce pololetí v těchto termínech: 5.12., 9.1.a 16.1.
 • 29.11. odpadá Angličtina s rod. mluvčím.
 • 28.11. odpadá kroužek HIP-HOP. Nemoc lektorky.
 • 23.11. odpadá KERAMIKA. Od 30.11. změna lektorky.
 • 23.11. odpadá pro nemoc lektorky INFORMATIKA.
 • Dne 21.11.odpadají POHYBOVÉ HRY obě skupiny pro nemoc lektorky.
 • Dne 19.12. odpadá angličtina pro 2. a 5.-6. ročník. Poslední hodina proběhne 9.1.2017.
 • 16.12. odpadá ANGLIČTINA pro 1.ročník i ANGLIČTINA pro 3.ročník.
 • 6.12. SBOR ZVONEK 15:00 - 19:15 Vystoupení v domově seniorů Sue Ryder, Michle
 • 9.11. odpadá SBOR A ANGLIČTINA pro 3.ročník provozních důvodů.
 • 1.11. neproběhl kroužek ČTEME S RADOSTÍ z důvodu akce v družině.
 • 31.10. není VIETNAMŠTINA. Od 1.11. bude PO,ČT,PÁ
 • 18.10. neproběhly kurzy angličtiny s rodilým mluvčím. Hodina nahrazena na konci pololetí.
 • Dne 13.10. pro nemoc odpadá KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY. BUDE NAHRAZENO.
 • KROUŽEK FLORBAL č. 24 ZAHÁJÍME OD 13.10. Začátek od 15:15. Vhodné i pro kluky z 5.tříd.
 • Pozor: Míčové hry č. 25 NEOTEVŘENY pro malý počet přihlášených.
 • Jednáme o otevření DIVADELNÍHO KURZU - prozatím málo přihlášených. OTEVŘENO
 • NOVĚ nabízen kroužek SPORTOVNÍ PRŮPRAVA pro žáky od 6.třídy.
 • !!! Kroužek školy ČTEME S RADOSTÍ bude OTEVŘEN. Začínáme 11.10. od 14:00. Ještě jsou volná místa.
 • KROUŽEK FLÉTNA ZAČÍNÁ 10.10.
 • U kroužku č.25 Míčové hry od 5.třídy dojde  k posunu času na 15:15-16:15.NEBUDE.
 • 14.9.Přihlašování do č.40 a 41 ukončeno - naplněno. FLORBAL
 • KROUŽKY FLORBALU č.40-42 : Už máme poslední místo v pondělí od 16:00 do 17:00, pátek od 14:00 do 15:00 už je plný.
  Pondělí 17:00 - 18:00 máme dvě volná místa, Pátek 15:00 - 16:00 už je plný. Pondělí 18:00 - 19:00 volných spoustu míst a v pátek 16:00 - 17:00 volných 13 míst.
  Info k 13.9.

 • 14.9. začíná kroužek Zdravotní tělocvik. Nutné mít cvičební úbor.
 • Letos znovu otevřen kroužek vietnamštiny, přihláška je na konci této stránky. 
 
Prosíme všechny rodiče, aby průběžně sledovali i aktuální informace
v odkazu níže (Nabídka kroužků 2016/17).
U některých kroužků mohlo dojít k posunu času z důvodu spojení nebo rozdělení skupin.
Spojení bylo provedeno za účelem otevření kroužku. Rozdělení z důvodu velkého zájmu.
Děkujeme za pochopení - děláme to v zájmu dětí.
Podklady pro platbu školních kroužků začneme předávat v úterý 11.10.

14.10. třídní učitelé předali dětem podklady pro platbu školních kroužků.
(Na kroužky č. 23 a 24 bude rozdáno během příštího týdne - FLORBAL)

Termín platby posunut do 21.10.
 
 
 
KROUŽKY BUDOU ZAHÁJENY 3. 10. 2016
 
Přihlášky na první pololetí odevzdávejte do 21. 9. 2016 do 16:00 do krabice na recepci školy. Před zahájením kroužků školy dítě obdrží informační lístek s variabilním symbolem pro platbu kurzovného a částku. Termín splatnosti = připsání částky na bankovní účet školy je pro první pololetí 21.10. Termín splatnosti je nutné dodržet, při neprovedení platby bude dítě z kroužku od následujícího týdne automaticky vyřazeno. Termíny kroužků, které nejsou doposud známé, budou aktualizovány na webu a na nástěnce v hale školy u recepce.
Kroužky jsou určené nejen pro žáky školy.
Kroužky školy proběhnou 12x za pololetí (není-li uvedeno jinak).
Kroužek bude otevřen pro minimálně 8 žáků (není-li uvedeno jinak). Nabídku kroužků naleznete též na webových stránkách školy www.zsmeteo.cz v sekci Kroužky.
Monika Exnerová – monika.exnerova@zsmeteo.cz .
 
POKUD NA NĚKTERÝ Z  KROUŽKŮ DOCHÁZÍ DÍTĚ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY, JE POVINNOSTÍ LEKTORA, ABY JE V DRUŽINĚ VYZVEDL A PŘIVEDL JE ZPĚT DO DRUŽINY.
 
§ KROUŽKY Č. 30 – 54 ORGANIZUJÍ EXTERNÍ PARTNEŘI ŠKOLY, KTERÝM ŠKOLA POUZE PRONAJÍMÁ PROSTORY PRO ČINNOST. platby za kroužky si vyřizují samostatně.
§ Za nabídku, organizaci, lektory, činnost, platby a bezpečnost žáků odpovídá pořadatel.
§ POKUD MÁ POŘADATEL KROUŽKU VLASTNÍ PŘIHLÁŠKY, FORMULÁŘE, ZPŮSOB PLATBY APOD., JE NUTNÉ JE POUŽÍT.
§ LETÁKY NEBO JINÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY, KTERÉ NÁM POŘADATEL POSKYTNE, JSOU K DISPOZICI V RECEPCI ŠKOLY.  
 
 

 

Khóa học tiếng viêt miễn phí dành cho trẻ em Viêt Nam từ ngày 13 tháng 9 tại trường học:

Đồng Ý/ Không Đồng Ý     sẽ được diễn ra vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
Học sinh lớp nâng cao học từ 15h-17h.
Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………………………………………………...
Số điện thoại của phụ huynh: ……………………………………………………………………………………………..
Chữ ký phụ huynh: ……………………………………………………………………………………………………………..
Giấy điền rồi, mời cho vào hộp đề KROUZKY tại sảnh ở trường.
Xin chân thành cảm ơn
Nguyen Binh Duong
 
 
 
 
Khóa học tiếng viêt miễn phí dành cho trẻ em Viêt Nam từ ngày 13 tháng 9 tại trường học:
Đồng Ý/ Không Đồng Ý     sẽ được diễn ra vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
Học sinh lớp mới học từ 13h-15h.
Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………………………………………………………...
Số điện thoại của phụ huynh: ……………………………………………………………………………………………..
Chữ ký phụ huynh: ……………………………………………………………………………………………………………..
Giấy điền rồi, mời cho vào hộp đề KROUZKY tại sảnh ở trường.
Xin chân thành cảm ơn
 
Nguyen Binh Duong

 

 

 

 

 

 


 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana