Logická olympiáda

Celorepubliková soutěž dětí a mládeže zaměřená na logiku pořádaná Mensou ČR. 

Žáci ZŠ mohou soutěžit v těchto kategoriích:
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (1. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií a obdobných středních škol, tj. např. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo
první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) 

 

2012/2013

Registrace učitelů a soutěžících probíhá od 1.8. do 30.9. na stránkách www.logickaolympiada.cz kde zároveň v době registrace probíhá korespondenční soutěž. 

Termíny konání

nominační kolo:    kategorie A:  1. – 7. října 2012
                              kategorie B:  8. – 14. října 2012

krajská kola:        2. listopadu 2012

celorepublikové finále:        26. listopadu 2012

Pro více informaci navštivte www.logickaolympiada.cz nebo zde můžete stáhnout oficiální leták soutěže.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana