Metodik prevence rizikového chování

 Bc. Martina Exnerová                                                     kontakt: martina.exnerova@zsmeteo.cz
 Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

  • Realizace ročního preventivního programu školy.
  • Organizace programů s náplní primární prevence.
  • Spolupráce s institucemi zabývajícími prevencí, s pedagogicko-psychologickou poradnou a sociálním odborem MČ Praha 12.
  • Metodická podpora třídních učitelů při výskytu sociálně patologických jevů ve třídě, realizace školení pro učitele.
  • Úzká spolupráce v rámci ŠPP
  •  


Dokumenty:

Preventivní program na školní rok 2020-21

Aktuality: 

  • Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, což je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. Více informací naleznete na http://www.nntb.cz.
  • Veřejná ochránkyně práv může pomáhat i dětem a náctiletým. Pro více informací navštivte její stránky, které jsou určené pro mladé lidi hledající pomoc v nesnázích.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana