Mikuláš

2019/2020

Dne 5. 12. se u nás na škole jako každoročně konala mikulášská besídka. Ráno jsme přišli do školy a převlékli se do předem připravených kostýmů, po zvonění na první hodinu jsme se celá třída s doprovodem naší paní učitelky vydali do tříd. Zlobivé děti z nižších tříd řekli básničku nebo zazpívali písničku a jejich hříchy byli po slibu, že již nebudou zlobit s přimluvením hodných andělů smazány. Ve vyšších třídách museli dělat kliky a dokonce někteří byli odnášeni v pytlech. Když byli zlobivé děti potrestány, andělé rozdali nadílku. Mikuláše jsme si moc užili a vzpomínat na něj budeme ještě dlouho.

Eliška Zubová, 9.A
 

2018/2019

Mikuláš 2018
Každý rok se u nás ve škole koná mikulášská nadílka a ani tento rok nebyl výjimkou. Žáci 9. ročníků se převlékli do kostýmů a celý den chodili v doprovodu svých třídních učitelů navštěvovat mladší ročníky. Zlobivé děti byly zamatlány uhlím a navrch musely dívky dělat dřepy, kdežto kluci klikovali. Samozřejmě u našich nejmenších žáků postačilo, aby přednesli básničku, kterou si Mikuláš velmi pozorně vyslechl. Každý dostal perník a vřelý úsměv od andělů. Ke konci se děti rozloučily s Mikulášem a anděly příslibem, že už nebudou zlobit.
J. Mai, 9. B


 5.12. je den, kdy děti navštěvuje Mikuláš s čerty a anděly- a nezapomíná ani na naše žáky. Každoročně má Mikuláš s anděly připravené pro všechny malé dárečky, někteří si ale ještě předtím mají co říci s čertem!

2017/18

Více fotek ZDE.
 

2016/17


Více fotek zde


2015/16

2012/13

2011/12

2010/11

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana