Bezpečnostní situace

Vážení rodiče,

se znepokojením sleduji, jak se zhoršuje bezpečnostní situace. Nemám teď na mysli globální hrozby ani souvislost s několika mediálně známými případy útoků psychicky narušených lidí v ČR, i když ani ty nelze přejít bez povšimnutí, ale konkrétní situaci u nás, ve škole a v jejím bezprostředním okolí. Dovolte mi, abych vás seznámil s některými podrobnostmi.


Ještě před několika lety jsme řešili převážně jen problémy materiální povahy, drobné krádeže, běžné (nikoli omluvitelné) případy vandalismu, neoprávněný vstup do uzamčeného areálu školy a v průměru jednu krádež vloupáním za rok. Ostrá evakuace školy byla ojedinělým jevem, s odstupem času spíše komicky vyznívá situace, kdy děti zamořily část školy práškem z hasicího přístroje, i když v té chvíli to veselé vůbec nebylo. Větší, naštěstí nenaplněnou hrozbou, byl občasný výskyt potenciálně nebezpečných osob (promiňte mi výraz „úchylů“) v okolí školy. Ve všech těchto případech jsme úzce spolupracovali s Policí ČR a rovněž s Městskou policí v Praze 12, o všech rizicích jsme vás vždy informovali, pokud jsme tyto informace sami měli.


V roce 2014 došlo ke známému incidentu ve Žďáru nad Sázavou, kdy duševně nemocná žena zavraždila studenta. Na základě této hrozné události ministerstvo školství nařídilo prověrku bezpečnostních opatření škol a následně vydalo soubor doporučení k zajištění bezpečnosti žáků. Naše škola touto prověrkou prošla bez závad, přesto jsme velmi uvítali, že se po několika letech podařilo uskutečnit plánované monitorování školy Městskou policií.


Právě uplynulý školní rok bohužel prokázal, že nestačí čelit rizikům přicházejícím zvenčí, od neznámých osob. Přestože jsme si vědomi, že výrazná většina rodičů jsou slušní lidé, se kterými rádi spolupracujeme a kteří jsou ve škole vítáni, musíme si přiznat, že největší riziko pro vaše děti přichází právě odtud. Několik agresivních jednotlivců s nevyzpytatelným chováním způsobilo několik incidentů, na které škola reagovala žádostí o zásah hlídek Městské policie (někteří z vás byli svědky některých těchto zákroků, zvláště přítomnost strážníků při vydávání vysvědčení byla pro všechny něco nebývalého), konzultacemi s ředitelem Městské policie v Praze 12 a v jednom případě dokonce podáním trestního oznámení. Při uvedených incidentech šlo o (naštěstí jen) mimořádně agresivní slovní útoky na zaměstnance školy, spojené s vyslovenými hrozbami včetně vyhrožování fyzickým napadením. Není přijatelné, aby vaše děti byly strachy se třesoucími svědky nepříčetného řvaní na učitele.


Ještě mnohem vážnější je skutečnost, že škola musela řešit rovněž případy, kdy si dospělá osoba přišla do školy tzv. „vyřídit účty“ s cizím dítětem. Rodiče těchto dětí si pak zcela oprávněně stěžovali a mají plné právo na to, aby škola jejich děti ochránila před ataky dospělých. To považuji za pověstnou poslední kapku, která mě nutí přijmout odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti vašich dětí. Ta se budou týkat zejména zamezení volného pohybu návštěvníků v budově školy. Nadále nebude možné doprovázet děti do tříd nebo do šaten, navštěvovat učitele mimo konzultační hodiny, vstupovat do školy v době před začátkem vyučování nebo chodit pro děti až do jednotlivých oddělení školní družiny.


Je mi líto, že tato opatření jako vždy omezí slušné lidi, avšak věřím, že právě vy budete mít pro tato omezení největší pochopení a budete nám pomáhat v jejich naplňování. Není zde jiný zájem než udělat maximum pro to, aby pobyt vašich dětí ve škole byl bezpečný, aby nebyly ohroženy rizikovými osobami, aby nemusely být obětmi ani svědky nebezpečného jednání dospělých.


Od 1.9.2015 proto budou platit tato pravidla pro návštěvy, která jsou v souladu s metodickým doporučením MŠMT k zabezpečení škol. Zvýrazněny jsou body, které se liší od dosavadní praxe.


• Do areálu školy nevstupujte bez oprávnění. Škola je monitorována Městskou policií, prostor recepce je snímán kamerou. V areálu školy neoslovujte cizí děti.

• Při vstupu do budovy se na recepci identifikujte a sdělte důvod návštěvy. Na vyzvání předložte občanský průkaz. Nevstupujte dál do budovy bez doprovodu nebo souhlasu pracovníka školy.

Pro vyzvednutí dítěte z družiny použijte domácí telefon nebo požádejte recepční o vyvolání dítěte.

Do budovy nelze vstupovat ráno před začátkem vyučování. Máte-li sdělení pro učitele, nechte na recepci vzkaz. Potřebujete-li něco předat svému dítěti, nechte věc na recepci, bude předána.

Jdete-li na předem domluvenou schůzku, požádejte recepční o vyvolání pracovníka školy a vyčkejte jeho příchodu.

• Učitelé mají konzultační hodiny každou první středu v měsíci od 16 do 17 hod.

• Vedení školy má konzultační hodiny každou středu od 16 do 17 hod.

• Nové žáky zapisujeme pouze v pondělí nebo ve středu od 8 do 9 hod.

Žáci 1. ročníku budou mít v prvním školním týdnu zvláštní režim, o kterém budete včas informování na našem webu a u hlavního vchodu.

Děkuji všem rodičům za pochopení a spolupráci a přeji vám klidný zbytek prázdnin.
Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel školy
 

Další novinky

Letní prázdniny 2020 01.07.2020

Družina 01.07.2020

Letní kurz pro cizince 24.06.2020

Aktualizované výsledky zápisu 24.06.2020

Hra na školu 23.06.2020

Školní družina v době ředitelského volna 20.06.2020

Úspěch v lakrosu 18.06.2020

Informace pro žáky konající přijímací zkoušky 16.06.2020

Směrnice k závěrečnému hodnocení 12.06.2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáků viet. verze 11.06.2020

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana