Informace k samostudiu pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás tímto informoval o některých bodech, které jsme si dnes sjednotili s pedagogickým sborem na 1. online konferenci, které se účastnila drtivá většina pedagogických pracovníků - učitelů. 

Používáme aplikaci Microsoft teams, která může fungovat v režimu offline nebo ve webovém rozhraní (volně na internetu). K používání této aplikace potřebujete počítač s mikrofonem (případně notebook) a webovou kameru.

1. Aktuálně pracujeme na tom, abychom mohli vyučovat i online. Budou rozeslána hesla do aplikace v postupném sledu od nejvyššího ročníku, primárně pro II. stupeň. Hesla Vám bude posílat třídní učitel prostřednictvím Bakalářů. Online výuka je pedagogům doporučena jako jedna z forem výuky, primárně na II. stupni.

2. Na webových stránkách třídy jsme se rozhodli zefektivnit přehled informací strukturovaněji. Na I. stupni (1. - 4. ročník) zadáváme chronologicky (den, kdy zadáme úkol, bude oddělen od jiného dne zřetelněji, na II. stupni preferujeme zadávání úkolů v sekci daného předmětu. V každém případě budete vědět, kdy byl úkol zadán.

3. Rozhodli jsme se, že budeme po Vás chtít zpětnou vazbu v následujícím režimu:

- předměty s časovou dotací 1 - 3 hodiny týdně - minimálně 1 zpětná vazba týdně

- předměty s časovou dotací 4 a více hodin týdně - minimálně 2 zpětné vazby týdně

 O způsobu, jak poskytnete zpětnou vazbu vyučujícímu, rozhodne on sám.

4. Prozatím jsme se rozhodli zrušit všechny školní akce - výlety a školy v přírodě v měsíci dubnu, všechny akce pro II. stupeň do konce školního roku 2019/2020. Další akce pečlivě zvažujeme tak, abychom se vyhli storno poplatkům a dalším komplikacím. Plošné zrušení je nevratným krokem, který jsme připraveni učinit v případě nepříznivého vývoje. Pevně věříme, že to nebude nutné.

Milí rodiče, žáci, výchovně vzdělávací proces je v současné době opravdu týmová práce, za kterou Vám jménem pedagogického sboru upřímně děkuji a přeji pevné zdraví, klidnou mysl a úsměv na tváři.

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

Další novinky

Trvalý pobyt dítěte u zápisu do 1. ročníku a PT rodič nemusí dokládat, škola zjišťuje sama 06.04.2020

Vyzvedávání učebnic; žádosti o OČR 05.04.2020

Informace k zápisu do 1. třídy a přípravné třídy ve školním roce 2020/2021 30.03.2020

Informace k samostudiu pro rodiče a žáky - 2.aktualizace 25.03.2020

Usnesení vlády ČR, informace o dětech rodičů zaměstnaných v IZS 17.03.2020

Vydávání potvrzení OČR - aktualizace 17.03.2020

Včelka zdarma 12.03.2020

Poučení k získání a vyplnění formuláře "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení. 12.03.2020

Informace pro rodiče v souvislosti s uzavřením základních škol v rámci preventivních opatření proti koronaviru 12.03.2020

非常措施 - 学校的食堂临时停止动作 11.03.2020

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana