Informace k samostudiu pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás tímto informoval o některých bodech, které jsme si dnes sjednotili s pedagogickým sborem na 1. online konferenci, které se účastnila drtivá většina pedagogických pracovníků - učitelů. 

Používáme aplikaci Microsoft teams, která může fungovat v režimu offline nebo ve webovém rozhraní (volně na internetu). K používání této aplikace potřebujete počítač s mikrofonem (případně notebook) a webovou kameru.

1. Aktuálně pracujeme na tom, abychom mohli vyučovat i online. Budou rozeslána hesla do aplikace v postupném sledu od nejvyššího ročníku, primárně pro II. stupeň. Hesla Vám bude posílat třídní učitel prostřednictvím Bakalářů. Online výuka je pedagogům doporučena jako jedna z forem výuky, primárně na II. stupni.

2. Na webových stránkách třídy jsme se rozhodli zefektivnit přehled informací strukturovaněji. Na I. stupni (1. - 4. ročník) zadáváme chronologicky (den, kdy zadáme úkol, bude oddělen od jiného dne zřetelněji, na II. stupni preferujeme zadávání úkolů v sekci daného předmětu. V každém případě budete vědět, kdy byl úkol zadán.

3. Rozhodli jsme se, že budeme po Vás chtít zpětnou vazbu v následujícím režimu:

- předměty s časovou dotací 1 - 3 hodiny týdně - minimálně 1 zpětná vazba týdně

- předměty s časovou dotací 4 a více hodin týdně - minimálně 2 zpětné vazby týdně

 O způsobu, jak poskytnete zpětnou vazbu vyučujícímu, rozhodne on sám.

4. Prozatím jsme se rozhodli zrušit všechny školní akce - výlety a školy v přírodě v měsíci dubnu, všechny akce pro II. stupeň do konce školního roku 2019/2020. Další akce pečlivě zvažujeme tak, abychom se vyhli storno poplatkům a dalším komplikacím. Plošné zrušení je nevratným krokem, který jsme připraveni učinit v případě nepříznivého vývoje. Pevně věříme, že to nebude nutné.

Milí rodiče, žáci, výchovně vzdělávací proces je v současné době opravdu týmová práce, za kterou Vám jménem pedagogického sboru upřímně děkuji a přeji pevné zdraví, klidnou mysl a úsměv na tváři.

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

Další novinky

Pozvánka na slavnostní předávání vysvědčení 19.06.2021

Družina - ředitelské volno 16.06.2021

Schůzka budoucích prvních tříd 15.06.2021

Provoz ŠJ od 14.6.2021. 15.06.2021

Výsledky RT - PCR testování z 9. 6. 2021 10.06.2021

Informace o provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021 09.06.2021

Prázdninový kurz pro cizince 09.06.2021

Sbírka knih 09.06.2021

Přístup do webové aplikace 03.06.2021

Les ve škole 31.05.2021

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana