Informace k samostudiu pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás tímto informoval o některých bodech, které jsme si dnes sjednotili s pedagogickým sborem na 1. online konferenci, které se účastnila drtivá většina pedagogických pracovníků - učitelů. 

Používáme aplikaci Microsoft teams, která může fungovat v režimu offline nebo ve webovém rozhraní (volně na internetu). K používání této aplikace potřebujete počítač s mikrofonem (případně notebook) a webovou kameru.

1. Aktuálně pracujeme na tom, abychom mohli vyučovat i online. Budou rozeslána hesla do aplikace v postupném sledu od nejvyššího ročníku, primárně pro II. stupeň. Hesla Vám bude posílat třídní učitel prostřednictvím Bakalářů. Online výuka je pedagogům doporučena jako jedna z forem výuky, primárně na II. stupni.

2. Na webových stránkách třídy jsme se rozhodli zefektivnit přehled informací strukturovaněji. Na I. stupni (1. - 4. ročník) zadáváme chronologicky (den, kdy zadáme úkol, bude oddělen od jiného dne zřetelněji, na II. stupni preferujeme zadávání úkolů v sekci daného předmětu. V každém případě budete vědět, kdy byl úkol zadán.

3. Rozhodli jsme se, že budeme po Vás chtít zpětnou vazbu v následujícím režimu:

- předměty s časovou dotací 1 - 3 hodiny týdně - minimálně 1 zpětná vazba týdně

- předměty s časovou dotací 4 a více hodin týdně - minimálně 2 zpětné vazby týdně

 O způsobu, jak poskytnete zpětnou vazbu vyučujícímu, rozhodne on sám.

4. Prozatím jsme se rozhodli zrušit všechny školní akce - výlety a školy v přírodě v měsíci dubnu, všechny akce pro II. stupeň do konce školního roku 2019/2020. Další akce pečlivě zvažujeme tak, abychom se vyhli storno poplatkům a dalším komplikacím. Plošné zrušení je nevratným krokem, který jsme připraveni učinit v případě nepříznivého vývoje. Pevně věříme, že to nebude nutné.

Milí rodiče, žáci, výchovně vzdělávací proces je v současné době opravdu týmová práce, za kterou Vám jménem pedagogického sboru upřímně děkuji a přeji pevné zdraví, klidnou mysl a úsměv na tváři.

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

Další novinky

Letní prázdniny 2020 01.07.2020

Družina 01.07.2020

Letní kurz pro cizince 24.06.2020

Aktualizované výsledky zápisu 24.06.2020

Hra na školu 23.06.2020

Školní družina v době ředitelského volna 20.06.2020

Úspěch v lakrosu 18.06.2020

Informace pro žáky konající přijímací zkoušky 16.06.2020

Směrnice k závěrečnému hodnocení 12.06.2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáků viet. verze 11.06.2020

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana