Informace k samostudiu pro rodiče a žáky - 2.aktualizace

Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte, předpokládaný návrat do školy se plánuje dle ministra školství v polovině května. Je to dlouhá doba, proto jsme nastavili ve škole pro Vás podmínky domácího vyučování tak, aby to bylo reálné splnit. Pevně věříme, že to zvládáte a v případě nejasností konzultujete s pedagogy.

Rád bych zmínil důležité body k této problematice:
1. V případě, že jste si zapomněli ve škole učebnice, sešity - škola je otevřena každé pondělí, středu, pátek od 8:00 - 11:00.
2. Při klasifikování Vašich úkolů, které budete posílat zpátky učiteli, Vám bude sděleno dopředu, že se jedná o klasifikovaný úkol (prosím, klasifikujeme žáky, ne rodiče, zejména pak na I. stupni - výstupy žáků zrcadlí jejich vědomosti a pomáhají nám všem, tedy i Vám, se orientovat, kde se právě v dané problematice nachází...) Vysvětlení správného řešení a konzultace k chybám není reálné, vzhledem k obrovskému přísunu dat z Vaší strany, udělat obratem. Pedagogickému sboru bylo doporučeno sdílet s Vámi správné řešení po vyhodnocení úkolu.
3. Snažíme se respektovat časové a technické možnosti každé rodiny, důležité je komunikovat a snažit se o spolupráci v rámci svých možností. Primárně vše děláme pro Vaše děti. S tím souvisí zadávání úkolů a informační kanály:
- Všechny úkoly bez výjimky jsou od začátku výluky zadávány na třídním webu školy, jak bylo popsáno v 1. informacích k samostudiu (viz. níže)
- Jiný informační kanál je na zvážení pedagoga a dle domluvy, jde například o zaběhnutou praxi...platí však, že je tato informace na webu třídy.
- Začali jsme plošně používat aplikaci Microsoft Teams - Office 365, zejména pak na II. stupni, kde již probíhá online výuka...připojení a účast je doporučena, ale respektujeme Vaše možnosti. Úkoly zadané v této aplikaci budou opět i na webu třídy, včetně informaci o plánované online výuce. Online výuka na I. stupni bude v omezené míře dle zájmu a možností třídního učitele.
- Uvědomujeme si, že ne každý z Vás si může vytisknout pracovní list - pokusíme se to samozřejmě zohlednit a najít variantu, kde to bude možné obejít (interaktivní listy, dokumenty ve wordu, pracovní sešity...)
4. Ve škole nadále pracuje naše školní psycholožka, paní Mgr. Lenka Zaliberová, která je Vám i Vašim dětem plně k dispozici. V případě potřeby ji neváhejte kontaktovat.
5. Na celé pedagogické agendě se podílí tým učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga, ale komunikují s Vámi primárně učitelé - pokud máte nejasnosti, neváhejte je kontaktovat prostřednictvím emailu nebo jiného zavedeného informačního kanálu, který máte předem domluvený. Přestože někteří z nich skutečně pracují v průběhu celého dne, poprosil bych Vás o shovívavost, kromě své práce mají také své rodiny a potřeby.

Milí rodiče, milí žáci, jménem zaměstnanců školy Vám přeji pevné zdraví a přirozený optimismus do dalších dní, které spolu zvládneme překonat.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

Další novinky

Letní prázdniny 2020 01.07.2020

Družina 01.07.2020

Letní kurz pro cizince 24.06.2020

Aktualizované výsledky zápisu 24.06.2020

Hra na školu 23.06.2020

Školní družina v době ředitelského volna 20.06.2020

Úspěch v lakrosu 18.06.2020

Informace pro žáky konající přijímací zkoušky 16.06.2020

Směrnice k závěrečnému hodnocení 12.06.2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáků viet. verze 11.06.2020

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana