Písemná výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

 Písemná výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka 40 ks přenosného ICT zařízení ke stažení ZDE.

 

PŘÍLOHA Č.1 NABÍDKY - krycí list nabídky

PŘÍLOHA Č.2 VÝZVY - kupní smlouva

PŘÍLOHA Č.3 VÝZVY - čestné prohlášení

PŘÍLOHA Č.4 - Technická specifikace předmětu plnění
 


 

 

Další novinky

Aktualizace – nové nařízení o ochraně osobních údajů 24.05.2018

Bezpečnost dětí v MČ 18.05.2018

Sportovní víkend 2018 17.05.2018

Hra na školu 15.05.2018

Důležité upozornění 14.05.2018

Poděkování jarní úklid 14.05.2018

McDonalds cup 10.05.2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku 09.05.2018

Oznámení 25.04.2018

Jarní úklid 17.04.2018

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana