Průzkum Kalibro

 Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás tímto pozval k aktivnímu zapojení se do průzkumu pod názvem "Škola a já", který je garantovaný společností KALIBRO.
Škola má zájem si nastavit zrcadlo a zjistit aktuální názor na Vaši školu, ať již z pohledu žáků, rodičů nebo zaměstnanců. Nově zjištěné poznatky budou jedním z mnoha podkladů do nově vznikající koncepce, na které se intenzivně pracuje, a která by měla být platná od září 2019.

Průzkum proběhne v termínu středa (6. 3. 2019) od 15:00 do pátku (8. 3. 2019) do 17:30.

V daném čase si můžete vyzvednout dotazník na recepci školy oproti prokázání se OP (na dítě je možné vyplnit 1 dotazník) .

Dotazník je anonymní, jeho vyplnění Vám zabere cca 10 - 15 minut a může se odevzdat 2 způsoby:
1.) na místě hned po vyplnění do připraveného boxu
2.) poštou na vlastní náklady do 12. 3. 2019

Pevně věřím, že využijete možnosti vyjádřit Váš názor a podílet se tak na naší společné věci, na které nám všem záleží.

S úctou

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

Další novinky

Prodloužení termínu průzkumu rodičů „Škola a já“ 13.03.2019

Sběr papíru 13.03.2019

Dodávka 40 ks přenosného ICT zařízení 11.03.2019

Nenech to být 07.03.2019

Letní provoz 04.03.2019

Zápis ze Školské rady 04.03.2019

Zápis z Rady rodičů 28.02.2019

Inkluze 27.02.2019

Jarní bazárek 25.02.2019

Písemná výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace 22.02.2019

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana