Odpolední kurzy ČJ

NOVĚ NABÍZÍME:

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu o výuku na naší škole ze strany dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) budeme rádi v těchto letních aktivitách pokračovat i nadále.
Pro letošní školní rok plánujeme rozšířit pro žáky s OMJ naši stávající nabídku o dva odpolední kurzy českého jazyka.

Kurz pro I. stupeň povede Mgr. Alena Dušková, kurzy pro II. stupeň Mgr. Denisa Walterová a Martina Exnerová.
Kurzy jsou především pro ty žáky, kteří již mají základní znalosti a potřebují se v českém jazyce zdokonalovat (rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost, konverzovat atd.).  Kurz není vhodný pro úplné začátečníky. Vzhledem k tomu, že je kurz hrazen z grantu, nabízíme ho pro vážné zájemce, kteří hodlají navštěvovat kurz pravidelně. Kurz je výhradně pro žáky naší školy a zdarma.

Kurzy budou probíhat:
pro žáky I. stupně ZŠ – pondělí 14.00–15.00 
pro žáky II. stupně ZŠ – úterý 14.00–15.30 
                                 - čtvrtek 14.00 - 15.30

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana