Organizace, termíny a základní dokumenty

Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha - Libuš. Śkola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého. V základním vzdělávání jsou vytvořeny dvě plnohodnoté alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI. Od 1. ročníku vyučujeme angličtinu, od 6. ročníku druhý cizí jazyk. V 1. a 6. ročníku si žáci volí v rámci třetí hodiny tělesné výchovy mezi hodinou karate do nebo klasickým tělocvikem. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích

 

 

Důležité termíny:

 

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.

Konzultační hodiny všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16 do 17 hodin. Konzultační hodiny vedení školy jsou každou středu ve stejném čase. 

Třídní schůzky jsou naplánovány na 6. září 2017, 6. prosince 2017 a 4. dubna 2018. Ve třídách 1. stupně budou od 17 hodin, ve třídách 2. stupně od 17.30. V 18 hodin bude následovat setkání Rady rodičů.

Termíny pedagogické rady - 29. srpna 2017, 8. listopadu 2017, 24. ledna 2018, 18. dubna 2018 a 25. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vysvědčení vydáno ve středu 31. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny jsou pro školy v obvodu Prahy 1 - 5 stanoveny na 5. - 11. února 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30.března 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno a závěrečné vysvědčení vydáno v pátek 29. června 2018.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

V budově Meteorologická 181 škola provozuje činnost:

  • základní školy
  • školní družiny
  • školní jídelny

a rovněž doplňkovou činnost, povolenou zřizovatelem

  • kurzy češtiny pro cizince
  • zájmové kroužky
  • stravovací služby pro veřejnost
  • pronájmy

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana