Organizace, termíny a základní dokumenty

Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha - Libuš. Śkola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého. V základním vzdělávání jsou vytvořeny dvě plnohodnoté alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI. Od 1. ročníku vyučujeme angličtinu, od 6. ročníku druhý cizí jazyk. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích

 

Důležité termíny:

Školní rok 2016/2017 končí vydáním závěrečného vysvědčení v pátek 30. 6. 2017

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. 7. 2017 do pátku 1. 9. 2017

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

V budově Meteorologická 181 škola provozuje činnost:

  • základní školy
  • školní družiny
  • školní jídelny

a rovněž doplňkovou činnost, povolenou zřizovatelem

  • kurzy češtiny pro cizince
  • zájmové kroužky
  • stravovací služby pro veřejnost
  • pronájmy

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana