Organizace, termíny a základní dokumenty

Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha - Libuš. Śkola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého. V základním vzdělávání jsou vytvořeny dvě plnohodnoté alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI. Od 1. ročníku vyučujeme angličtinu, od 6. ročníku druhý cizí jazyk. V 1. a 6. ročníku si žáci volí v rámci třetí hodiny tělesné výchovy mezi hodinou karate do nebo klasickým tělocvikem. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích 

 

Důležité termíny:

 • Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.

 • Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16 do 17 hodin (3. 1., 14. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. 2018).

 • Konzultační hodiny vedení školy jsou každou středu ve stejném čase. 

 • Třídní schůzky jsou naplánovány na 6. září 2017, 6. prosince 2017 a 4. dubna 2018. Ve třídách 1. stupně budou od 17 hodin, ve třídách 2. stupně od 17.30. V 18 hodin bude následovat setkání Rady rodičů.

 • Den otevřených dveří bude ve středu 28. února 2018.
   
 • Termíny pedagogické rady - 29. srpna 2017, 8. listopadu 2017, 24. ledna 2018, 18. dubna 2018 a 25. června 2018.

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
   
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vysvědčení vydáno ve středu 31. ledna 2018. 
   
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

 • Jarní prázdniny jsou pro školy v obvodu Prahy 1 - 5 stanoveny na 5. - 11. února 2018

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30.března 2018.
 • Dny ředitelského volna jsou naplánovány na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno a závěrečné vysvědčení vydáno v pátek 29. června 2018.
   

Další celoškolní akce ve školním roce 2017/2018:

 • 6. 1. 2018 - Karneval pro nejmenší
 • 21. 2. 2018 - Karneval ve školní družině
 • 11. 3. - 16. 3. 2018 Zimní ozdravný pobyt pro žáky 2. stupně
 • 23. 3. 2018 - Noc s Andersenem
 • 25. 4. 2018 - Zápis do 1. ročníku
 • 30. 5. 2018 - Cyklojízda pro žáky 1. stupně
 • 23. 5. a 20. 6. 2018 Hra na školu pro přijaté děti do 1. ročníku

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

V budově Meteorologická 181 škola provozuje činnost:

 • základní školy
 • školní družiny
 • školní jídelny

a rovněž doplňkovou činnost, povolenou zřizovatelem

 • kurzy češtiny pro cizince
 • zájmové kroužky
 • stravovací služby pro veřejnost
 • pronájmy

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana