Poradenství

Školní poradenské pracoviště pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy, vytváří programy prevence společensky nežádoucího chování, individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, radí žákům při volbě jejich další vzdělávací dráhy. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.

 • prevence sociálně patologických jevů
 • pomoc při volbě další vzdělávací dráhy a budoucího povolání info ZDE , odkaz na další užitečný web 
 • podpora začleňování a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žádost o IVP
 • péče o vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • prevence školního neúspěchu
 • pomoc při výchovných problémech
 • podpora začleňování a vzdělávání žáků s jazykovým znevýhodněním
   
Mgr. Lenka Zaliberová, školní psycholog

Mgr. Hedvika Mašková, výchovný poradce
Mgr. Alena Stehlíková, metodik prevence rizikového chování 

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

 • Veřejná ochránkyně práv může pomáhat i dětem a náctiletým. Pro více informací navštivte její stránky,  které jsou určené pro mladé lidi hledající pomoc v nesnázích. 


  Asistenti pedagogů:
Mgr. Monika Mračnová
Lenka Škodová
Martina Exnerová
Huong Ho
Bc. Petra Múdrá
Ilona Habešová
Bc.Erika Zoubková
Pavla Vystrčilová
Johana Bělecká
Adriana Růžičková
Jan Brejtr
Květa Tesařová
Alena Nováková

 

ÚČAST INDIKOVANÉHO DÍTĚTE NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

Vážení rodiče, 

rozhodnutí o účasti Vašeho dítěte na škole v přírodě je v kompetenci vedoucího akce / třídního učitele, který musí posoudit, zda je možné splnit organizační a personální podmínky pro pobyt dítěte na škole v přírodě v souvislosti s jeho diagnózou a projevy chování. 

Pokud má dítě indikovanou asistenci pedagoga z důvodu, pro který je nutné personální posílení pedagogických pracovníků na škole v přírodě, rodiče uhradí pobyt asistenta pedagoga nebo jiného pedagogického pracovníka školy (ubytování, stravu, cestovné, nikoli plat). Na úhradu těchto nákladů je možné žádat o příspěvek na péči. 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana