Poradenství

Školní poradenské pracoviště pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy, vytváří programy prevence společensky nežádoucího chování, individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, radí žákům při volbě jejich další vzdělávací dráhy. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.

  • prevence sociálně patologických jevů
  • pomoc při volbě další vzdělávací dráhy a budoucího povolání    -   odkaz na užitečný web 
  • podpora začleňování a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péče o vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • prevence školního neúspěchu
  • pomoc při výchovných problémech
  • podpora začleňování a vzdělávání žáků s jazykovým znevýhodněním

 

Mgr. Hedvika Mašková, výchovný poradce
Mgr. Alena Stehlíková, zástupce ředitele, metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Monika Schenková, školní psycholog, speciální pedagog
Konzultační hodiny školní psycholožky každou středu 16 - 17 hod., případně dle domluvy. Pro komunikaci můžete použít e-mail: monika.schenkova@zsmeteo.cz nebo tel.: 242 44 66 48 ve dnech pondělí 8.00 - 16.00 hod  středa 8.00 - 17.00 hod. a pátek 8.00 - 14.00 hod.

Pro naše žáky

Pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků

Aktuální nabídka organizace PROSPE ke stažení:  

PROSPE 2.- 5. roč.    PROSPE 6. - 9. roč. (rodiče)   PROSPE 6. - 9. roč.  (žáci)

 
Bc. Světlana Bělecká, speciální pedagog

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

Kamila Gawliková, asistentka pro vzdělávání cizinců 

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

 

asistenti pedagogů:

Mgr. Monika Mračnová
Mgr. Jana Fílová
Erika Zoubková
Miroslava Hanibalová
Tereza Dušková
Johana Bělecká
Martina Exnerová
Markéta Pellantová
Huong Ho 

  

ÚČAST INDIKOVANÉHO DÍTĚTE NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

Vážení rodiče, 

rozhodnutí o účasti Vašeho dítěte na škole v přírodě je v kompetenci vedoucího akce / třídního učitele, který musí posoudit, zda je možné splnit organizační a personální podmínky pro pobyt dítěte na škole v přírodě v souvislosti s jeho diagnózou a projevy chování. 

Pokud má dítě indikovanou asistenci pedagoga z důvodu, pro který je nutné personální posílení pedagogických pracovníků na škole v přírodě, rodiče uhradí pobyt asistenta pedagoga nebo jiného pedagogického pracovníka školy (ubytování, stravu, cestovné, nikoli plat). Na úhradu těchto nákladů je možné žádat o příspěvek na péči. 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana