Poradenství

Školní poradenské pracoviště pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy, vytváří programy prevence společensky nežádoucího chování, individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, radí žákům při volbě jejich další vzdělávací dráhy. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.

 • prevence sociálně patologických jevů
 • pomoc při volbě další vzdělávací dráhy a budoucího povolání info ZDE , PŘIHLÁŠKA, odkaz na další užitečný web 
 • podpora začleňování a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žádost o IVP
 • péče o vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • prevence školního neúspěchu
 • pomoc při výchovných problémech
 • podpora začleňování a vzdělávání žáků s jazykovým znevýhodněním
   
Mgr. Lenka Zaliberová, školní psycholog - tel.604 412 128

Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová, výchovný poradce
Bc. Martina Exnerová, metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Helena Durchánková, koordinátor inkluze
 

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

 • Veřejná ochránkyně práv může pomáhat i dětem a náctiletým. Pro více informací navštivte její stránky,  které jsou určené pro mladé lidi hledající pomoc v nesnázích. 


  Asistenti pedagogů:
Mgr. Monika Mračnová
Lenka Škodová
Adam Kopecký
Huong Ho
Kateřina Brejchová
Ilona Habešová
Jana Kleckerová
Pavla Vystrčilová
Mgr. Veronika Jonáková
Johana Bělecká
Adriana Růžičková
Alice Součková
Květa Tesařová
Alena Nováková
Robert Paradi

 

 • Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, což je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. Více informací naleznete na http://www.nntb.cz.
   

 Přihlášky na SŠ a VG ke stažení ZDE

Přihláška na webu školy i na stránkách MŠMT je aktuální, MŠMT nevydává každý rok nový formulář. Musí být vytištěna oboustranně. První stranu vyplní uchazeč a jeho ZZ kompletně, druhou stranu naše škola potvrzuje, mělo by být předvyplněno – chování a známky ze všech předmětů za obě pololetí osmé/šesté/čtvrté a první pololetí deváté/sedmé/páté třídy, podle vysvědčení. S takto vyplněnou přihláškou může žák ráno přijít rovnou za výchovnou poradkyní. Po kontrole a doplnění údajů školy a většinou ten samý den po vyučování je přihláška připravena k vyzvednutí. Ideálně v týdnu před jarními prázdninami, nejpozději do 20.2.2019. 

 

ÚČAST INDIKOVANÉHO DÍTĚTE NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

Vážení rodiče, 

rozhodnutí o účasti Vašeho dítěte na škole v přírodě je v kompetenci vedoucího akce / třídního učitele, který musí posoudit, zda je možné splnit organizační a personální podmínky pro pobyt dítěte na škole v přírodě v souvislosti s jeho diagnózou a projevy chování. 

Pokud má dítě indikovanou asistenci pedagoga z důvodu, pro který je nutné personální posílení pedagogických pracovníků na škole v přírodě, rodiče uhradí pobyt asistenta pedagoga nebo jiného pedagogického pracovníka školy (ubytování, stravu, cestovné, nikoli plat). Na úhradu těchto nákladů je možné žádat o příspěvek na péči. 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana