Poradenství

Školní poradenské pracoviště pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy, vytváří programy prevence společensky nežádoucího chování, individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, radí žákům při volbě jejich další vzdělávací dráhy. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.

  • prevence sociálně patologických jevů
  • pomoc při volbě další vzdělávací dráhy a budoucího povolání info ZDE , PŘIHLÁŠKA, odkaz na další užitečný web 
  • podpora začleňování a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péče o vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • prevence školního neúspěchu
  • pomoc při výchovných problémech
  • podpora začleňování a vzdělávání žáků s jazykovým znevýhodněním
     
Mgr. Lenka Zaliberová, školní psycholog - tel.604 412 128

Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová, výchovný poradce
Bc. Martina Exnerová, metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Helena Durchánková, koordinátor inkluze, speciální pedagog
 

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00Asistenti pedagogů:

Mgr. Monika Mračnová
Lenka Škodová
Květa Tesařová
Adriana Růžičková
Alena Nováková
Pavla Vystrčilová
Ilona Habešová
Alice Součková
Kateřina Brejchová
Jana Kleckerová
Mgr. Veronika Jonáková
Markéta Žáčková
Renata Hampelová
Mgr. Ljuboja Željka
Mgr. Elzbieta Krejčí
Markéta Vrchlabská
Ing. Martin Dynybil
Monika Bukovská
Eva Zímová
Dominika Pavlíková

 

  • e-maily na jednotlivé zaměstnance jsou v podobě: jmeno.prijmeni@zsmeteo.cz

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana