Přípravná třída

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny.

Přípravná třída NENAHRAZUJE speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu dětí.

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ranní i odpolední školní družinu (6:30 – 17:30).

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Pro přihlášení dítěte je třeba přijít v individuálně domluveném termínu do školy s dítětem, jeho rodným listem a dokladem totožnosti zákonného zástupce. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

Přihlášky přijímáme vždy do 31.5. pro následující školní rok. 

Informace o zápisu do přípravné třídy najdete na samostatné stránce zde

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana