PT1

2.12.-6.12.

 

Milí rodiče,

tento týden budeme začínat téma Advent. S dětmi vyrobíme výrobky na Vánoční hvězdu, která se bude konat 11.12. a kde si můžete výrobky vašich dětí koupit :-). Podrobnosti napíšu koncem týdne.

Dále nás čekají ve středu 4.12. konzultace a třídní schůzky. Konzultace budou od 16:00 a třídní schůzky začnou v 16:30.


Kính thưa phụ huynh,

họp phụ huynh của lớp 0 (Přípravná třída) sẽ vào ngày 4.12. từ 16:30.

Trân trọng cảm ơn.

Krabice od bot

Naše škola se zapojila do charitativní akce Krabice od bot. Pokud budete chtít přispět, můžete drobný dárek koupit s dětmi a poslat do školy. Společně krabice zabalíme. Dárečky jsou pro stejně staré děti jako jsou ty naše, chlapec a dívka. Akce končí 6.12.

 

21.10. - 25.10.

Milí rodiče,

s dětmi máme stále podzimní téma Barevná zahrada. Toto téma budeme mít až do začátku Adventu. 

V tomto týdnu si budeme vyprávět o živé a neživé přírodě, kdo žije v lese a jak se les mění na podzim, co dělají zvířata. 

BAREVNÁ ZAHRADA

Učíme se:
změny v přírodě
období dozrávání
ovoce a jeho sklizeň
barvy vládnou
svátky podzimu
změny počasí

Cíle výchovně vzdělávací práce:
Podzimní les - rozvoj estetického vnímání prostřednictvím přírodních krás, poznávání stromů a lesních plodů, sběr přírodního materiálu a tvorba z něj. Ochrana přírody, uvědomění si sounáležitosti s přírodou a pochopení vzájemných vazeb. Rozvoj pojmů a plynulé komunikace (vyprávění s dopomocí..). Sledování společenského dění svátků a tradic (Oslava sv. Martina, oslava Halloweenu). Názvy ovoce a zeleniny. Znát důsledky požívání ovoce a zeleniny pro zdraví a neodmítat je. Vědět jak předcházet nemoci. Rozvíjet všechny smysly. Pochopit a zapamatovat si krátký literární text. Chtít pracovat se skupinou. Orientovat se v čase, vytvářet logické celky. Poznat schodu a rozdíl. Rozlišovat vlastnosti a kvalitu věcí (barva, tvar, velikost, množství). Chuť spolupracovat ve skupině. Chápat vzájemné vazby v určitém ekosystému. Poznávat situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:
Rozlišovat velikost, barvu, tvar, počet
Správně určit věci a jevy ve svém okolí
Klást otázky
Vymýšlet příběhy
Přednášet říkadla a básničky
Sdělovat prožitky
Přijmout úkol, vyvíjet snahu o jeho společné dokončení
Rozlišovat, co patří a nepatří do živé přírody
Poznat některé rostliny a živočichy
Vědět, jak se měří čas
Vědět, jak se mění počasí a příroda na podzim
Úmyslně nepoškozovat prostředí kolem sebe


 

 

23.9. - 27.9.

PODZIM

Milí rodiče,

tento týden si začneme povídat o počasí, podzimu a změnách v přírodě.
Budeme pracovat s přírodninami a seznamovat se s podzimní přírodou. Naučíme se některé názvy stromů. V garfomotorice začneme dělat na velkém formátu osmičku. Budme rozvíjet vyjadřovací schopnosti pomocí her. 


 

Milí rodiče,

děti úspěšně zvládly první zářijový týden. V příštím týdnu začneme pomalu pracovat.

   

Ve středu 11.9. v 17:00 hod budou třídní schůzky. Pokud budete potřebovat probrat něco individuálně, jsem k vám k dispozici od 16:00 hod ve třídě na konzultaci.

V měsíci září začneme nové téma:

KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY 9.9. - 13.9.
- Poznávám nové kamarády - proč sem přicházím a co očekávám. 

Okruhy činností:

Kooperativní činnosti ve dvojících, ve skupinách. Smyslové hry. Rozvoj grafomotoriky - velké formáty. Rozklad slov. Rozvoj předmatematických představ. Společně si vytvoříme pravidla třídy.

 

2.9. - 6.9.

Milé děti,
těším se na vás v pondělí 2.září v 8:00 hodin před školou. Protože to bude váš první den v přípravné třídě, poznáte mě podle medvídka. Budu ráda, když si také přinesete medvídka plyšového nebo nakresleného.

Plán 1. týdne:

Pondělí:
8:00
Sraz před školou.
8:15- 8:45
Slavnostní zahájení školního roku.
9:00 - 9:30
Přivítání dětí ve třídě.
9:30 - 10:00
Třídní schůzka rodičů.
Oběd se bude vydávat od 10.00 - 11.00 h a musí se přihlásit.

Úterý:
8.15 - 11.40 
Třídnické hodiny - budeme se seznamovat a povíme si co nás čeká.

Od středy do pátku:
8.00 - 11.40 
začneme pracovat dle rozvrhu pro přípravnou třídu.

 

Přeji krásný víkend a uvidíme se v pondělí,

vaše třídní učitelka Lenka Durchánková

 


 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana