PT1

Milé děti a rodiče,

posílám práci na týden 6.4. - 10.4.2020. Až budete mít hotovo nezapomeňte mi práci poslat :-).

Milé děti, blíží se jarní svátky. Uhodnete jaké?

1. Velikonoce
Na jaké písmenko začínají  Velikonoce a na jaké končí? Zkus pomocí prstů písmenko V znázornit.
Nauč se velikonoční koledu, popros dospěláka ať tě nahraje a pošli mi to. Budu se těšit :-)

2. Pašijový týden
Příští týden začíná Pašijový týden. Pašijový týden je poslední týden před Velikonocemi. Zkus s dospělákem najít, co bychom jednotlivé dny měli dělat.

Modré pondělí
Žluté úterý
Škaredá středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Boží hod velikonoční
Velikonoční pondělí

3. Vajíčka
Na pracovním listu zde jsou rozkutálená vajíčka. Zkus najít stejné dvojice.

4. Velikonoční symboly
Vymysli co jsou velikonoční symboly. Tady ti posílám nápovědu. Popros dospěláka, aby ti pomohl přečíst      text.

5. Nakresli podle návodu:
Nakreslíme vajíčko
žluté jako sluníčko.
Zepředu dvě nožičky
a k nim drobné prstíčky.
Navrch malou kuličku
jako ptačí hlavičku.
Ještě očko, zobáček,
na zem vysypat máček.
Zobá máček kuřátko,
plné bude zakrátko.

6. Jak se líhne kuřátko.
Rozstříhej pracovní list zde a na papír nalep, jak se ve správném pořadí líhne kuřátko. Popiš co se děje na obrázku.

7. Grafomotorika
Než začnete pracovat na dvou pracovních listech s grafomotorikou, zkontrolujte, že děti dobře drží tužku (viz. obrázek níže), správně sedí a procvičte ručičky. Ve škole požívám k rozcvičení básničku: 

Dešťové kapičky, dostaly nožičky.
Běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Kocour spal v okapu, káply mu na tlapu.
Ó ten naříkal a honem domů utíkal.

Děti k básničce cviky znají.

PL1 PL2

8. Vajíčko
Máš doma lego nebo kostky? Zkus postavit barevnou kraslici. Vyfoť ji a pošli mi ji :-)

9. Velikonoční puzzle
Popros dospěláka ať ti obrázek rozstříhá, znovu ho postav, nalep na papír a vybarvi. Pracovní list je zde.

10. Velikonoční zajíček
Postav z papíru velikonočního zajíčka podle návodu zde. Nezapomeň zajíčka vyfotit a poslat mi ho. Budu se těšit.

11. Paměťová hra
Popros dospěláka ať ti pomůže vybrat sedm předmětů. Schovejte je pod utěrku. Ty zavřeš oči a dospělák dá jeden předmět pryč. Uhodneš jaký? :-)

 

12. Kde je velikonoční zajíček?

Tady najdeš další úkol. Všechna pole, kde je velikonoční zajíček VPRAVO NAHOŘE vybarvi MODŘE. Pole, kde je zajíček VLEVO DOLE vybarvi ŽLUTĚ a pole, kde je zajíček UPROSTŘED vybarvi ČERVENĚ.

 

13. HRA NA ASOCIACE

Každý hráč řekne jedno slovo, které má nějaké spojení k předchozímu slovu. Např. Vajíčko – slepice – peří – alergie – kýchání ..... Začni se slovem VAJÍČKO

 

Užijte si krásné Velikonoce :-).
 

 

 

 

Milé děti a rodiče,

posílám další práci do středy 25.3.2020. Doufám, že jste všichní zdraví a máte se dobře :-).

1. Říše zvuků a písmen

Milé děti,
představte si říši zvuků a písmen, ve které žijí věty, slova a části slov. Jak to asi v takové říši vypadá? Namaluj mi obrázek takové říše, pojmenuj ji a pošli mi ji.

Pojď zkusit s dospělákem vymyslet slova, která v říši bydlí:
slova slušná
tajemná
radostná
strašidelná
slova, kterými někoho chválíme
slova, která známe z pohádek
slova, která říkáme, když chceme někoho potěšit

2. Poznáš slova na obrázku?

Zde najdeš pracovní list. Zkus pojmenovat slova na obrázku, vytleskej je a přířaď počet slabik.

3. Počítání

u počítání ještě zůstaneme TADY je další pracovní list. Popros dospěláka ať ti přečte zadání :-)

4. Jaro už je tu

20. března byl první jarní den. Víš co to je jarní rovnodennost? Na obrázku zde najdeš jarní kytičky. Dokážeš je pojmenovat? Dospělák ti určitě pomůže a ke kytičkám společně napište správné názvy. Poznáš první písmeno? A nezapomeň zkusit i poslední.

5. Jarní básnička

zkus se naučit alespoň první sloku. Můžeš mi ji poslat jako hlasovou zprávu, pokud budeš chtít.

 

Milé děti a milí rodiče,
budu se těšit na vypracované pracovní listy a obrázek :-).

Vaše učitelka LenkaČeský jazyk pro cizince / Tiếng Séc cho các em ngoại quốc
Cô chào các con! 

Vì các con được nghĩ ở nhà, cô sẽ gửi bài tập hàng tuần để mà luyện tập tiếng Séc.
1. ABCD: ở đay
2. Truyện cổ tích "O veliké řepě": ở đây 
Xem xong truyện cổ tích, các con hãy vẽ bức tranh và gửi cho cô.

Cô rất nhớ các con!
E-mail: linh.vuova@zsmeteo.cz/FB 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

vzhledem k uzavření škol, posílám práci na doma :-). Až budou děti vypracovávat pracovní listy, ohlídejte prosím, že děti správně sedí u stolu.

A také správný úchop tužky.

úkol 1 - přečtěte dětem pohádku O Sněhurce (soubor Sněhurka a sedm trpaslíků)

úkol 2 - nechte děti stručně převyprávět pohádku dle pracovního listu Sněhurka 1

úkol 3 - nechte děti vybarvit pracovní list Sněhurka 1

úkol 4 - vypracuj list Sněhurka 2 - pojmenuj všechny druhy ovoce, vytleskej názvy ovoce a urči první hlásku

úkol 5 - vypracuj list Sněhurka 3 - pojmenuj všechny obrázky

úkol 6 - vypracuj list Sněhurka 4

úkol 7 - vypracuj list Sněhurka 5 - rodiče přečtou dětem pokyny a nechají je samostatně, bez nápovědy,                                                         pracovat

úkol 8 - vypracuj list Sněhurka 6

úkol 9 - vypracuj list Sněhurka 7

úkol 10 - vypracuj list Sněhurka 8

Pracovní listy posílám všem do emailu.

Na stránkách www.vcelka.cz si můžete zkusit přípravu na čtení zábavnou formou. Vydavatelství Fraus umožnilo si stáhnout učební materiály zdarma. Pro děti jsem našla moc hezké úkoly Dopravní výchova - flexibooks.cz/dopravni-vychova-pro-ms/d-72687-c-1500/#.XmtviKhKg2w

Postupně budu přidávat další informace a úkoly. 

Pozdravujte děti a budu se těšit až se všichni zase uvidíme.

 

 

 

 

 

 

 

2.12.-6.12.

 

Milí rodiče,

tento týden budeme začínat téma Advent. S dětmi vyrobíme výrobky na Vánoční hvězdu, která se bude konat 11.12. a kde si můžete výrobky vašich dětí koupit :-). Podrobnosti napíšu koncem týdne.

Dále nás čekají ve středu 4.12. konzultace a třídní schůzky. Konzultace budou od 16:00 a třídní schůzky začnou v 16:30.


Kính thưa phụ huynh,

họp phụ huynh của lớp 0 (Přípravná třída) sẽ vào ngày 4.12. từ 16:30.

Trân trọng cảm ơn.

Krabice od bot

Naše škola se zapojila do charitativní akce Krabice od bot. Pokud budete chtít přispět, můžete drobný dárek koupit s dětmi a poslat do školy. Společně krabice zabalíme. Dárečky jsou pro stejně staré děti jako jsou ty naše, chlapec a dívka. Akce končí 6.12.

 

21.10. - 25.10.

Milí rodiče,

s dětmi máme stále podzimní téma Barevná zahrada. Toto téma budeme mít až do začátku Adventu. 

V tomto týdnu si budeme vyprávět o živé a neživé přírodě, kdo žije v lese a jak se les mění na podzim, co dělají zvířata. 

BAREVNÁ ZAHRADA

Učíme se:
změny v přírodě
období dozrávání
ovoce a jeho sklizeň
barvy vládnou
svátky podzimu
změny počasí

Cíle výchovně vzdělávací práce:
Podzimní les - rozvoj estetického vnímání prostřednictvím přírodních krás, poznávání stromů a lesních plodů, sběr přírodního materiálu a tvorba z něj. Ochrana přírody, uvědomění si sounáležitosti s přírodou a pochopení vzájemných vazeb. Rozvoj pojmů a plynulé komunikace (vyprávění s dopomocí..). Sledování společenského dění svátků a tradic (Oslava sv. Martina, oslava Halloweenu). Názvy ovoce a zeleniny. Znát důsledky požívání ovoce a zeleniny pro zdraví a neodmítat je. Vědět jak předcházet nemoci. Rozvíjet všechny smysly. Pochopit a zapamatovat si krátký literární text. Chtít pracovat se skupinou. Orientovat se v čase, vytvářet logické celky. Poznat schodu a rozdíl. Rozlišovat vlastnosti a kvalitu věcí (barva, tvar, velikost, množství). Chuť spolupracovat ve skupině. Chápat vzájemné vazby v určitém ekosystému. Poznávat situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:
Rozlišovat velikost, barvu, tvar, počet
Správně určit věci a jevy ve svém okolí
Klást otázky
Vymýšlet příběhy
Přednášet říkadla a básničky
Sdělovat prožitky
Přijmout úkol, vyvíjet snahu o jeho společné dokončení
Rozlišovat, co patří a nepatří do živé přírody
Poznat některé rostliny a živočichy
Vědět, jak se měří čas
Vědět, jak se mění počasí a příroda na podzim
Úmyslně nepoškozovat prostředí kolem sebe


 

 

23.9. - 27.9.

PODZIM

Milí rodiče,

tento týden si začneme povídat o počasí, podzimu a změnách v přírodě.
Budeme pracovat s přírodninami a seznamovat se s podzimní přírodou. Naučíme se některé názvy stromů. V garfomotorice začneme dělat na velkém formátu osmičku. Budme rozvíjet vyjadřovací schopnosti pomocí her. 


 

Milí rodiče,

děti úspěšně zvládly první zářijový týden. V příštím týdnu začneme pomalu pracovat.

   

Ve středu 11.9. v 17:00 hod budou třídní schůzky. Pokud budete potřebovat probrat něco individuálně, jsem k vám k dispozici od 16:00 hod ve třídě na konzultaci.

V měsíci září začneme nové téma:

KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY 9.9. - 13.9.
- Poznávám nové kamarády - proč sem přicházím a co očekávám. 

Okruhy činností:

Kooperativní činnosti ve dvojících, ve skupinách. Smyslové hry. Rozvoj grafomotoriky - velké formáty. Rozklad slov. Rozvoj předmatematických představ. Společně si vytvoříme pravidla třídy.

 

2.9. - 6.9.

Milé děti,
těším se na vás v pondělí 2.září v 8:00 hodin před školou. Protože to bude váš první den v přípravné třídě, poznáte mě podle medvídka. Budu ráda, když si také přinesete medvídka plyšového nebo nakresleného.

Plán 1. týdne:

Pondělí:
8:00
Sraz před školou.
8:15- 8:45
Slavnostní zahájení školního roku.
9:00 - 9:30
Přivítání dětí ve třídě.
9:30 - 10:00
Třídní schůzka rodičů.
Oběd se bude vydávat od 10.00 - 11.00 h a musí se přihlásit.

Úterý:
8.15 - 11.40 
Třídnické hodiny - budeme se seznamovat a povíme si co nás čeká.

Od středy do pátku:
8.00 - 11.40 
začneme pracovat dle rozvrhu pro přípravnou třídu.

 

Přeji krásný víkend a uvidíme se v pondělí,

vaše třídní učitelka Lenka Durchánková

 


 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana