PT1

 

Květen

Milí rodiče,

v týdnu od 17.5. začíná ve škole plný provoz.Informace k provozu školy naleznete zde.

V červnu bude ve škole probíhat sběr papíru, více informací je k dispozici na letáčku zde.

S dětmi už máme za sebou téma hmyz a minulý týden jsme začali téma mláďata, ve kterém budeme pokračovat  i příští týden. Zaměřujeme se teď trochu více na rozvoj grafomotoriky a správné držení tužky. Zkontrolujte, prosím, dětem penály, ořezané tužky a pastelky.

V metodě podle D.B. Elkonina se děti neustále zlepšují. Ve slově dokáží pomocí postaviček Hama a Mlka označit samohlásky a souhlásky. V pátek jsme poznali další dvě postavy Tapa a Ťapa, kteří nám pomohou rozlišit tvrdé a měkké souhlásky. 

Mějte se pěkně!
Vaše paní učitelka Lenka

 

 

Milí rodiče, milé děti

doufám, že jste si všichni užili krásné Velikonoce a pořádně si odpočinuli :-). Je před námi další týden distanční výuky, ale snad už se brzy uvidíme ve škole.

Vajíčková výstava :-)

do naší vajíčkové výstavy mi poslal fotku Davídek a doufám, že se přidají ještě i ostatní děti :-).

 

Online výuka bude ve středu 7.4.2021, pracovní listy jsou zde.
1. skupina od 10:00 do 10:30: Vanesska, Péťa, Unti, Deniska, Tank
2. skupina od 10:45 do 11:15: Davídek, Míša, Adámek, Tú, Duong, My

Děti, které se nemohou přihlasit online a zájemci, mají pracovní listy zde. Termín pro odevzdání je do pátku.

Výtvarná výchova pro všechny

Škola je zapojena do projektu " Děkujeme zdravotníkům". V kuchyni se napekla linecká srdíčka pro zdravotníky z Thomayerovy nemocnice, kteří v této covidové době mají zvlášť těžkou práci.
Děti mají za úkol namalovat pro zdravotníky obrázek se zdravotní tématikou. Obrázky mi pošlete na email, ale zároveň prosím, aby mi originál obrázku děti donesly do školy. Snad už se brzy uvidíme.

Mějte se krásně!

Vaše paní učitelka Lenka
 

 

Milí rodiče, milé děti

online výuka proběhne tento týden (29.3.-2.4.) jako obvykle. Uvidíme se v pondělí a ve středu. 

1. skupina od 10:00 do 10:30: Vanesska, Péťa, Unti, Deniska, Tank
2. skupina od 10:45 do 11:15: Davídek, Míša, Adámek, Tú, Duong, My

Velikonoce

Začíná Pašijový týden a protože je zítra modré pondělí, pojďme si na online výuku obléknout něco modrého :-). Zkus zjistit od rodičů jak nazýváme ostatní dny v Pašijovém týdnu a co Pašijový týden znamená.

Určitě budete s rodiči barvit i vajíčka. Budu ráda, když mi pošleš fotku :-). Já fotky pak vložím na naše webové stránky a uděláme si takovou vajíčkovou výstavu :-).

Velikonoční vyrábění

Zkuste si vyrobit kuřátko. Budete potřebovat roli od toaletního papíru, barevný papír nebo bílý papír a pastelky, nůžky a lepidlo.

Pracovní listy na online výuku najdete zde. Budeme pokračovat v určovaní samohlásek a začneme se učit co je to souhláska.

Děti, které se nemohou přihlásit a zájemci, mají pracovní listy zde. Termín odevzdání je do středy, protože od čtvrtka jsou velikonoční prázdniny :-).

Mějte se krásně!

Vaše paní učitelka Lenka

 

Milí rodiče, milé děti

máme před sebou další týden distanční výuky. Týden od 22.3. do 26.3. Rozdělení do skupin i čas online výuky zůstává stejný.

1. skupina od 10:00 do 10:30: Vanesska, Péťa, Unti, Deniska, Tank
2. skupina od 10:45 do 11:15: Davídek, Míša, Adámek, Tú, Duong, My

Výtvarná výchova - pro všechny :-)

 I když to tak nevypadá a venku dokonce sněží, byl 20. března první jarní den. Takovým symbolem jara jsou kočičky (větvičky vrby). Určitě je všichni znáte :-). My si kočičky zkusíme vyrobit. Budete potřebovat čtvrtku nebo papír, pastelky nebo vodovky, kousek vaty, lepidlo a nůžky. Inspiraci máte na obrázku:

 Hotové obrázky mi pošlete na email do pátku. Budu se moc těšit :-).

Online výuka

pracovní listy na pondělní online výuku máte z minulého týdne a pracovní listy na středu jsou zde. V pondělí budeme ještě porovnávat délku slov a ve středu začneme poznávat co jsou samohlásky a souhlásky.

Děti, které se nemohou připojit a zájemci :-), mají pracovní listy zde. Termín odevzdání je do pátku 26.3.

Mějte se krásně!

Vaše paní učitelka Lenka 

 

 

Milí rodiče, milé děti

začal nám třetí týden distanční výuky. Čas výuky i rozdělení do skupin zůstává stejný. Pracovní listy pro online výuku, která bude podle plánu ve středu, najdete zde.

Děti, které se nemohou na výuku připojit a zájemci :-), mají pracovní listy zde. Termín odevzdání je pátek 19.3.

Výtvarná výchova pro všechny

blíží se jaro a příroda se začíná pomalu probouzet. Znáte jarní kytičku sněženku? Určitě ano :-). Vaším úkolem bude si sněženku složit z papíru a domalovat listy a stonek. Budete potřebovat dva bílé papíry, nůžky, lepidlo, čtvrtku nebo papír a vodovky nebo pastelky. Obrázky mi pošlete na email. Budu se moc těšit :-).

Návod:

Mějte se krásně!

Vaše paní učitelka Lenka

Milí rodiče, milé děti

máme před sebou druhý týden distanční výuky. Minulý týden se děti statečně připojovaly a pěkně pracovaly. Vím, že to není jednoduché a doufám, že se nám to podaří i tento týden :-).
Rozdělení do skupin i čas online výuky zůstává stejný.

1. skupina od 10:00 do 10:30: Mrázková Vanesska, Pekař Péťa, Nguyen Tuong Long, Nguyen Deniska, Wan Yining
2. skupina od 10:45 do 11:15: Šustr Davídek, Zeman Míša, Adámek David, Pham Le Thai Tu, Duong Dai Duong, Nguyenová My

Na online výuku máme pracovní listy z minulé hodiny, proto není potřeba nic nového tisknout.
Děti, které se nemohou připojit online a pro zájemce :-), mají pracovní listy zde a zde. Termín odevzdání je do pátku 12.3.

1. úkol - obtáhni obrázky podle zadání. Popros dospěláka, aby ti zadání přečetl :-).
2. úkol - najdi cestu k cíli a urči, který rybář chytil rybu a který mravenec našel bonbon.
3. úkol - najdi, které ovoce se opakuje a vybarvi ho.
4. úkol - zkus najít co nejvíce rozdílů a zakroužkuj je.

1.úkol - spočítej z kolika kousků jsou postavené puzzle. Správný počet zapiš.
2. úkol - roztřiď obrázky podle zadání.
3. úkol - vybarvi to, čeho je více.

Online školní družina

Děti mají možnost se připojit do online družiny, 6. oddělení ŠD-PT, každý den od 13:00 do 14:00. Paní vychovatelka Dominika Pavlíková si pro děti připravila různé aktivity a zábavičky :-). 

Úkol na výtvarku
Milé děti, určitě chodíte někam na procházky do přírody. Zkuste mi nakreslit nebo namalovat vodovkami, jak se mění příroda. Obrázek mi pošlete na email. Budu se moc těšit :-). 

Mějte se pěkně!
Vaše paní učitelka Lenka

 

Milí rodiče,

zde naleznete slíbené pracovní listy k tisku na online výuku. První skupina začíná ve středu 3.3. v 10:00 a druhá skupina v 10:45 na Teamsech.

Děti, které se nemohou připojit na online výuku, mají pracovní listy zde.
Zadání:
1. Nejprve prstem obtáhni kouř z komína. Až budeš mít hotovo, uvolni ruce (básničku znáš),pěkně si sedni, zkontroluj jak držíš tužku a dokresli kouř.
2. Nakresli co nejpřesněji druhou půlku obrázku.
3. Vytleskej slova na obrázku. Urči první hlásku a zkus určit i hlásku poslední.
4. Najdi v řadě obrázek, který je obráceně a vybarvi ho.
5. Slova, které začínají hláskou L, zakroužkuj červeně. Slova začínající hláskou M, zakroužkuj modře.

Vypracované úkoly mi pošlete nejpozději do pátku na email. Stačí mi fotografie, nemusíte skenovat.

Přeji pěkný den,

Vaše paní učitelka Lenka
 

 

Milí rodiče, milé děti

začala nám znovu distanční výuka. Doufám, že vše společně zvládneme tak jako minule :-). Příští týden začneme i s online výukou. Online výuka bude v pondělí a ve středu. Děti budou rozdělené do dvou skupin podle rozvrhu. Budeme pokračovat podle metody D.B. Elkonina + budeme využívat interaktivní učebnici pro předškoláky. Prosím, pokud můžete, připojte děti na online výuku, aby se mohly posouvat dál i v době distanční výuky. Děti udělaly velký pokrok a byla by škoda, kdyby teď Elkonina dělat nemohly. Už je březen a na dokončení celého Elkonina už moc času nemáme, proto je potřeba, aby děti pracovaly i online.

Pokud se přesto na online výuku připojit nemůžete,naleznete na webových stránkách práci, kterou mi vždy na konci týdne odevzdáte (stačí fotografie splněných úkolů). Pracovní listy si mohou samozřejmě vypracovat i děti, které jsou i na online výuce :-).

Pokud nemáte možnost tisku, dejte mi vědět. Pracovní listy Vám mohu vytisknout ve škole, kde si je na recepci vyzvednete.

ONLINE VÝUKA

Online výuka začne od 3.3. V pondělí 1.3. tedy nebude, protože si musím do školy pro materiály, které jsem tam nechala.

1. online hodina začíná 3.3. v 10:00. 

Rozdělení do skupin

1. skupina od 10:00 do 10:30: Mrázková Vanesska, Pekař Péťa, Nguyen Tuong Long, Nguyen Deniska, Wan Yining
2. skupina od 10:45 do 11:15: Šustr Davídek, Zeman Míša, Adámek David, Pham Le Thai Tu, Duong Dai Duong, Nguyenová My

Pracovní listy k tisku vložím na webové stránky během pondělí.

Ráda bych ještě připomněla, že distanční výuka je povinná, pokud se nemůžete připojit online,je potřeba odevzdávat pracovní listy.

 

Přeji pěkný den,

Vaše paní učitelka Lenka

 

 

 

Mílí rodiče, milé děti

 

máme před sebou další týden distanční výuky a další úkoly :-).

Online výuka:
v pondělí a ve středu
1. skupina v 10:00: Mrázková Vanesska, Pekař Péťa, Nguyen Deniska, Wan Yining
2. skupina v 10:45: David Adámek, Šustr Davídek, Zeman Míša

Zde jsou nové pracovní listy k tisku. Minulý týden jsme se učili určit první hlásku ve slově, to budeme ještě trénovat. Zároveň se však naučíme poznat poslední hlásku ve slově. Jsem si jistá, že nám v tom víly Hlásulky pomohou :-).

Děti s OMJ budou mít výuku češtiny dle rozvrhu:

Pondělí 9:00 - Nguyen Deniska
Pondělí 10:00 - Nguyenová My, Duong Dai Duong, Nguyen Tuong Long
Pondělí 11:00 - Pham Le Thai Tu

Středa 9:00 - Nguyen Deniska
Středa 10:00 - Nguyenová My, Duong Dai Duong, Nguyen Tuong Long
Středa 11:00 - Pham Le Thai Tu

Pro děti, které se nemohou připojit (ale klidně i pro ostatní děti) jsou nové pracovní listy zde.

1. pracovní list - vymysli co nejvíc zvířat a rozděl je na obrázku podle toho, kde žijí.
2. pracovní list - popros dospěláka, aby ti přečetl věty. Zkus si celou větu zapamatovat. Nevzdávej se pokud ti to hned nepůjde :-).
3. pracovní list - obtahuj tvary podle zadání.
4. pracovní list - rozděl věci do ohrádek podle zadání.
5. pracovní list - doplň slova do věty. Obrázky ti pomohou.
6. pracovní list - spoj předměty s jejich stíny. Každý předmět vždy pojmenuj.
7. pracovní list - tvoř dvojice tak, aby vznikly dvě stejně početné skupiny.

Vypracované úkoly mi pošlte do konce týdne na email. Budu se těšit :-).

Podzimní výrábění
zkus si vyrobit ježka z papíru podle obrázku. Budu se tšit na fotky tvého výrobku :-).

Mějte se krásně a držte se!

Vaše paní učitelka Lenka.

Milí rodiče, 
Čeká nás druhý týden distanční výuky. Vím, že je to pro Vás náročné na čas i energii a jsem velmi ráda, že se s dětmi připojujete, pracujete a tím pomáháte dětem se posouvat dál i v době uzavření škol.
Skupiny a čas pro online výuku zůstane stejný.
1. skupina: Mrázková Vanesska, Pekař Péťa, David Adámek, Nguyen Deniska, Wan Yining
2. skupina: Šustr Davídek, Zeman Míša, Pham Le Thai Tu, Duong Dai Duong, Nguyenová My, Nguyen Tuong Long

První skupina začíná v 10:00 a druhá skupina v 10.45.
Tento týden nás v online výuce čeká opakování dlouhé slabiky z minulého týdne, kdy se děti seznámily s panem Délkou :-) a pomalu začneme s určováním první hlásky ve slově. Děti se seznámí s vílou Hlásulkou.
Pracovní listy pro online výuku najdete zde.

Pro děti, které se nemohou připojit online, jsou pracovní listy zde. Vypracované úkoly mi zašlete na email do konce týdne. Úkoly si samozřejmě můžou udělat i děti, které mají online výuku :-).
1. pracovní list - zkus najít rýmy. Obrázky ti mohou pomoci.
2. pracovní list - pracuj podle pokynů, které ti přečte dospělák :-).
3. pracovní list - doplň správný počet, ale dávej pozor, někde musíš i škrtat.
4. pracovní list - místo vybarvování vytečkujeme každou část motýla jinou pastelkou. Ťukáme hustě vedle sebe. Dohlédněte na správné držení tužky viz. obrázek níže.
5. pracovní list - bludiště - kudy poletí ptáček do hnízda?
6. pracovní list - prohlédni si skleničky a vybarvi ty, ze kterých se limonáda nevylije.
7. pracovní list - popros dospěláka, aby ti přečetl příběh a zkus odpovědět na otázky:
Proč byl drak Krkodav sám a co chtěl udělat, aby to změnil?
Jak dopadlo drakovo hledání Země pohádek?
Kam drak dolétl a co tam viděl?
Jak vypadali draci, které Krkodav potkal a z čeho byli?
Kdo byla ta pricenzna? Byla to opravdová princezna?
8. Zkus vyrobit papírového draka. Nezapomeň mi poslat fotku, budu se těšit :-).

Zde posílám moc hezkou zábavičku pro děti na měsíc listopad :-).

Od 2.11. je možnost využití obědů – školní stravování – obědy pro děti se vydávají nově od 11:30 – 13:30 (děti obědy nekonzumují v jídelně). Pokud budete mít zájem, nezapomeňte si obědy objednat.
 

Mějte se krásně a snad se brzy uvidíme ve škole!
Vaše paní učitelka Lenka

 

 

Milí rodiče,

příští týden jsou prázdniny a online výuka nebude. Posílám Vám několik pracovních listů, aby děti alespoň trochu pracovaly i o prázdninách. Vypracované úkoly, mi zašlete do konce prázdnin na email. 
Pracovní listy najdete zde.

1. pracovní list - na každý plod napište zkratkou, kam smeřuje jeho stopka. P - vpravo, L - vlevo.

2. pracovní list - vybarvěte vždy první hrníček v každé řadě a pak každý, který má ucho na stejnou stranu.

3. pracovní list - najdi 7 rozdílů a pak obrázek vybarvi.

4. pracovní list - o každém obrázku řekni co nejvíce informací.

5. úkol - nastbírejte venku nějaké krásné listy, pomaluj je vodovkami nebo temperou. Listy otiskuj na papír do tvaru koruny stromu. Domaluj nebo padtelkou dokresli kmen. Pokud nemáte vodovky nebo tempery, muzete listy nalepit.  Budu se moc tešit na fotky obrázků :-).

Milé děti a rodiče, užijte si prázdniny a snad se uvidíme brzy ve škole :-).

Vaše paní učitelka Lenka

 

Milí rodiče,
vzhledem k distanční výuce, posílám slíbený rozpis online výuky a práci pro děti, které se nemohou připojit. Děti jsem rozdělila do dvou skupin:

1. skupina: Mrázková Vanesska, Pekař Péťa, David Adámek, Nguyen Deniska, Wan Yining
2. skupina: Šustr Davídek, Zeman Míša, Pham Le Thai Tu, Duong Dai Duong, Nguyenová My, Nguyen Tuong Long

S online výukou začneme v pondělí 19.10., doufám, že nám to půjde :-). 1. skupina by začala v pondělí v 10:00 a druhá skupina v 10.45. Myslím si, že dětem bude stačit půl hodiny :-). Ve středu bychom si dali druhou online hodinu. První skupina znovu v 10:00 a druhá v 10:45.
Děti budou potřebovat tužku, pastelky a vytištěné pracovní listy, které najdete zde. Ve škole pracujeme podle Hláskáře, který dětem kopíruji, nyní posílám k tisku dvě lekce (na pondělí a na středu).

Budu ráda, když se připojíte, ale chápu pokud někdo nemůže. Pro děti, které se nemohou připojit, posílám pracovní listy k vypracování. Samozřejmě pokud si je budou chtít vypracovat i děti, které měly online výuku, tak to nevadí :-). Vypracované pracovní listy mi zašlete na email ke konci týdne :-).

Pracovní listy najdete zde. Nezapomeňte zkontrolovat dětem správný úchop tužky :-).

1. pracovní list - vybarvi podle vzoru.
2. pracovní list - každý obrázek pojmenujeme a slova vytleskáme. Uděláme k němu tolik čárek, z kolika slabik se slovo skládá. Zkusíš určit i první písmenko? Určitě to zvládneš :-).
3. pracovní list - přečtěte dětem vždy jeden řádek a děti se ho pokusí zopakovat. Jsem zvědavá kolik slov si zvládneš zapamatovat :-).
4. pracovní list - obrázky pojmenuj, pak spoj každý obrázek a jeho stín.
5. pracovní list - v každé ohrádce je jeden tvar jiný než ostatní. Přeškrtni ho.
6. pracovní list - vybarvování podle pokynů.
7. pracovní list - Nakresli správný počet teček do posledního kruhu.

Budu se na Vás těšit v pondělí online nebo snad 2. listopadu ve škole. Přeji Vám pěkný a hlavně klidný víkend. Pokud budete mít někdo nějaký dotaz nebo problém, neváhejte mě kontaktovat.
Vaše paní učitelka Lenka

 

 

Milí rodiče,

vzhledem k situaci, naleznete na našich stránkách práci pro děti, které zůstaly doma.
Tento týden jsme se naučili držet správně tužku včetně básničky, aby si děti úchop zafixovaly. Naučili jsme se správně sedět a pořádně se před prací rozcvičit :-). První grafomotorické cvičení bylo práce s bodem a děti ho zvládly výborně :-). Naučili jsme se pravidla několika deskových her, které děti mohou hrát o přestávách nebo v případě, že mají hotovou práci. Společeně jsme hráli sluchové pexeso. Zkoušeli jsme pracovat s Logico Piccolo. Tento týden jsme se zaměřili hlavně na sluchové a vizuální vnímání.

Až se děti postupně vrátí zpět do školy, začneme v naší třídě pracovat s ROZVOJEM JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA. Tato metoda připravuje děti na čtení a rozvíjí je v mnoha dalších směrech. Více informací naleznete zde: http://www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody/

Pracovní listy k tisku naleznete zde.

1. Děti mají za úkol doplnit emoce podle pokynů, které jim přečtete. 

2. Najdi stejný obrázek a dej ho do kroužku.

3. Čtverce vybarvi modře, kolečka nevybarvuj. Podívej se jaký obrázek vznikl.

Prosím, vypracované úkoly mi zašlete na email. Stačí pouze foto.

Mějte se pěkně!

Vaše paní učitelka Lenka

 

Milí rodiče,

děti úspěšně zvládly první týden v přípravné třídě :-). Ráno vždy začínáme ranním kruhem, kde si řekneme jak se máme (učíme se pracovat s emocemi) a povídáme si o zážitcích z předešlého dne, řekneme si co je za den a jaké je počasí. 
Zvládli jsme se naučit jména našich spolužáků a zahrát si několik seznamovacích her. Malovali jsme zážitky z prázdnin.
Povídali jsme si o pravidlech a proč jsou pro nás důležitá. Děti si vytvořily vlastní třídní pravidla :-).

Naše třída
Protože pro vás ještě nebyla příležitost, vidět naší třídu, posílám alespoň fotku :-).

Jídelna
Obědy probíhají bez problémů, děti zvládnou nosit tác s jídlem téměř bez pomoci. Prosím, kdo si ještě nevyřídil přihlášku a čip, ať tak učiní co nejdříve.

Školní družina
Děti dělíme mezi první třídy do prvního, druhého a třetího oddělení. Družina má své vlastní stránky, kde najdete další informace.

V týdnu od 7.9. do 11.9. začneme pracovat podle rozvrhu, aby si děti začaly zvykat na školní režim. Také se seznámíme s panem Opičákem, který za námi přijel až z daléké džungle. Bude nám pomáhat, může dětem poradit a možná se brzy objeví i u vás doma, aby vám dělal společnost o víkendu :-).

Ještě bych ráda připomněla, že 9.9. od 16.00 se konají třídní schůzky. S největší pravděpodobností budou na stejném místě jako první den. Prosím, na třídní schůzky doneste, zbývající formuláře z 1.9.
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- posudek zdravotní způsobilosti od lékaře (formulář je ke stažení na našem webu)
- fotografii dítěte (velikost pasového formátu)
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny
- vstupní formulář o dítěti

Doplňující informace pošlu emailem.

Prázdniny :-)

• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování  začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. (Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno)
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Mějte se krásně! 
Vaše paní učitelka Lenka

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana