PT2

Milí rodiče, milé děti,

v týdnu 7. -11 .9. 2020 jsme se děti zvládly dobře zorientovat v prostředí třídy. Naučily jsme se pravidla několika deskových her, které děti mohou hrát o přestávkách, nebo pokud dříve dokončí svou práci. Z třídního fondu jsem koupila korálkovou mozaiku, která se stala přestávkovým hitem :) Děti s odlišným mateřským jazykem se učily názvy nejpoužívanějších školních potřeb. Vytváříme, opakujeme a podle potřeby přidáváme pravidla třídy. Přečetli jsme několik dětských knih a zkoušeli jsme také rytmizovat s písní Šedivý osel. Musím říci, že všichny děti skvěle zvládly poměrně složitou hru s kostkami a písní.

Tento týden se budeme učit, jak správně držet tužku a jak sedět při psaní. Začneme s nácvikem grafomotorických cvičení. Děti si také v pondělí vyzkoušely, jak se čte obrázkový návod a výsledek vidíte zde...

 

 

Děti se rozhodly, že chtějí používat notýsky "úkolníčky". Nebudu zadávat pravidelné domácí úkoly, ale pokud někdo z nějakého důvodu nestihne pracovní list ve škole, dostane ho domů a zapíši jej jako domácí úkol do notýsku.

Přeji krásný týden

Eva 

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A NA STRÁNKÁCH PT 2

Ráda bych všem připomněla, že ve středu 9. 9. 2020 se v 16 hod. konají třídní schůzky!

Na třídní schůzky prosím nezapomeňte donést vyplněné formuláře, které jste si vyzvedli 1.9.

  • souhlas se zpracováním osobních údajů
  • pokud již máte, Posudek zdravotní způsobilosti, potvrzený od lékaře dítěte - formulář je "ke stažení" na našem webu
  • fotografii dítěte cca pasového formátu
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny
  • vsupní formulář o dítěti

 

Čím jsme se zabývali minulý týden?

Minulý týden jsme se s dětmi hlavně seznamovali, poznávali jsme prostředí a vybavení třídy, povídali si o rozdílech mezi školou a školkou a učili jsme se režimu hodin a přestávek ve škole. 

Protože rodiče tento školní rok nemohou třídu navštívit, tady se můžete podívat, jak to u nás v PT2 vypadá :)

     

Čím se budeme zabývat v týdnu  7. 9. - 11. 9. 2020?

Tento týden si budeme povídat o pravidlech společného soužití, prozkoumáme všechny pomůcky a materiály ve třídě a podíváme se více po budově školy a přilehlém prostranství. V pondělí se nám podařilo natrénovat samostatný přechod recepce - šatna - třída (věřte, že není jednoduché se v budově vyznat :) Děti by již měly být schopny tuto trasu ráno zvládnout, pokud se na to cítí, mohou tedy do třídy již samostatně. Pro toho, kdo se na pohyb po budově ještě necítí, přijdu ráno na obvyklé místo v 7:50 hod.

Škola se pro děti otevírá v 7:40 hod.

Tento týden se již učíme celé 4 vyučovací hodiny (tj.do 11.40 hod.) a děti poté přechází do školní družiny. 

Přeji všem krásný týden a těším se ve středu na shledanou 

Eva

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana