PT2

KVĚTEN

Týden: 10. 5. - 14. 5. 2021

Počátek druhého květnového týdne jsme strávili v PT1. Tématem týdne jsou zvířátka ze statku a jejich mláďata. Skládáme krátká slova z jednotlivě vyslovených hlásek. Začínáme také rozkládat slova na hlásky.

Kráva, býk, tele; ovce, beran, jehně; kůň, klisna, hřebec, hříbě; kachna, kačer, kačátko; slepice, kohout, kuřátko; prase, selátko; koza, kozel, kůzle; králík; krůta, krocan; 

Když jsem já sloužil

Příští týden se budeme dál věnovat zvířátkům

 Učíme se hlásit o slovo


  Krásné počasí na počátku týdne nás vylákalo na průzkum modřanské rokle.


 

Týden: 3. 5. - 7. 5. 2021
První květnový týden jsme opět věnovali hmyzu. Děti zároveň zvládly mnoho grafomotorických cvičení a opět pracujeme na posledních hláskách ve slově. Začínáme trénovat skládání krátkých slov z jednotlivě vyslovených hlásek. Společně s PT 1 se učíme spolupráci v menších i větších skupinách.
Hitem týdne se stala nová hra Přebíjená zvířátek a hmyzácké domino.

Úkoly nejen pro děti OMJ:

Procvič si básničku Polámal se mraveneček a Mravenčí ukolébavku

Doháníme, co se v distanční výuce nedalo trénovat :)

 

   virtuální nástěnka

 

   Nové hry :)

Všem maminkám přejeme KRÁSNÝ DEN MATEK


 

DUBEN

Týden: 26. 4. - 30. 4. 2021
Tento týden jsme s dětmi vyrazili na louku pozorovat hmyz. Našli jsme mnoho čmeláčků a pavouků, nějaké mravenečky, včelky a mouchy, ale na ostatní hmyz si ještě budeme muset počkat.

Od školy jsme dostali nové stolní a karetní hry, takže se každý den věnujeme učení pravidel některé z nich.

Opět se věnujeme grafomotorickým cvičením a sluchovému vnímání. Vyvozujeme polsední hlásku ve slově.

Nová slovní zásoba pro děti s odlišným mateřským jazykem:

• TYKADLA, ŽIHADLO, KUSADLA
• LEZE, LÉTÁ, BZUČÍ, PÍCHÁ, BRÁNÍ
• VČELA, VOSA, MOUCHA, ČMELÁK, MOTÝL, MRAVENEC, VÁŽKA, KOBYLKA, KOMÁR, SVĚTLUŠKA....také ŽÍŽALA, PAVOUK
• VAJÍČKO, HOUSENKA, KUKLA, MOTÝL
  

Týden: 19. 4. - 23. 4. 2021

Tématem sedmnáctého týdne bylo opět jaro a květiny. Věnovali jsme se převážně rozvoji jemné motoriky, grafomotoriky a sluchového vnímání – rozlišování krátkých x dlouhých slabik ve slovech, vyvozování prvních hlásek ve slově. Upevňovali jsme také slovní zásobu z předchozího týdne. Dětem jsem z třídního fondu pořídila zažehlovací korálky a nové šablonky různých tvarů.

V úterý jsme předali vyrobené obrázky záchranářům na stanici záchranné služby Praha 5  - Zbraslav :)

  vypichování obrázků                    korálková mozaika                         Hra Tangrami

 zasadili jsme hrášky                      pokus barvení květin                    Květinové origami a duha


Tématem příštího týdne je HMYZ 

 

Týden: 12. 4. - 16. 4. 2021

Tento týden jsme se věnovali rostlinkám, jejich růstu, poznávání květin, významu bylinek a léčivých rostlin. Vyrobili jsme také plakát jako poděkování pro všechny zdravotníky za jejich práci.

Pokračujeme ve sluchovém rozlišování krátkých a dlouhých slabik, jejich grafickému zápisu pomocí obloučků a čárek, vyvozujeme počáteční hlásky slov a věnovali jsme se grafomotorickým cvikům pro uvolnění ramenního kloubu.

Jak roste mák jsme se dověděli s písničkou Čížečku Čížečku. Omluvte prosím oves a fazole ve videu:)

  Květinové pexeso; Zaseto a čekáme na ochutnávku kuchyňských bylinek; Klíčíme hrášek

  Experiment s kvetoucími lekníny                                                      

  Děkujeme :)

Nová slovní zásoba pro děti s odlišným mateřským jazykem:

• KVĚT, LIST, STONEK, KOŘENY, SEMÍNKO, POUPĚ/POUPÁTKO, PYL
• ROSTE, KVETE, VONÍ, KLÍČÍ
• SNĚŽENKA, TULIPÁN, NARCIS, FIALKA, KROKUS, PAMPELIŠKA, RŮŽE, MÁK (VLČÍ MÁK), KOPRETINA, ZVONEK. Na zahrádkách jsme dále pozorovali SEDMIKRÁSKY, MODŘENEC A HYACINT.

Musím děti opravdu pochválit, celý týden vytrvale pracovaly a jsou schopni kytičky pojmenovat :)

Příští týden si dál budeme povídat o květinách a zároveň nakoukneme do světa hmyzu.....

 

 

 

Milé děti,

doufám, že jste všichni prožili krásné Velikonoce. V týdnu 6. 4. – 9. 4. opět nakoukneme do jarní přírody.

1. KVĚTINOVÉ HÁDANKY
• spoj čarou hádanku a její správné řešení
• jednu z básniček si vyber a nauč se ji. Společně si ji řekneme, až se zase sejdeme ve třídě :)

Následující úkoly najdeš v pracovním sešitu KULIFERDA - JARO

2. JARNÍ LOUKA - POČÍTÁNÍ - strana 5
Pojmenuj a vybarvi všechny jarní květiny, potom zapiš jejich správný počet pomocí teček nebo číslic.

3. ROZBITÁ VEJCE – strana 8
Spoj čarou a vybarvi rozpůlené kraslice na obrázku.

4. ROČNÍ OBDOBÍ - strana 16
Víš, které roční období v březnu začalo?
• Zkus sám/sama pojmenovat obrázky. Pokud slova neznáš, zakroužkuj je a potom požádej o pomoc někoho dospělého.
• Přiřaď správně obrázky ke každému ročnímu období.

5. JAK TO BYLO? - strana 17
Spoj obrázky tak, jak mají jít správně za sebou. Vyprávěj, co se tady asi stalo!

6. VELIKONOČNÍ BERÁNEK – str.18
PODTRHNI ty suroviny, ze kterých se peče beránek. Co do těsta nepatří VYBARVI. ZAKROUŽKUJ obrázky, které ještě sám nedokážeš pojmenovat.

7. SMUTEK A RADOST – str.22
Do prázdných rámečků nakresli tři různé situace, které tě rozesmutní, a tři, které tě rozveselí.

Pro další úkoly najdeš pracovní listy zde.

8. DVOJICE
Hledej a spoj dvojici obrázků, jejichž název začíná stejnou SLABIKOU.

9. SLABIKY
Tento pracovní list si připrav pro online výuku

10. HÁDANKY
Tento pracovní list si připrav pro online výuku

11. OBRÁZEK PRO ZDRAVOTNÍKY
Milé děti, naše škola se zapojila do projektu DĚKUJEME ZDRAVOTNÍKŮM. Můžeš namalovat obrázek (například - jak si představuji pana doktora, nebo paní doktorku, jak to chodí v nemocnici, moje zkušenosti z nemocnice....) a tvůj obrázek bude předán doktorům v Tomayerově nemocnici. Obrázek můžeš namalovat sám, nebo společně se svou rodinou....fantazii se meze nekladou :)

V online hodinách budeme dále pracovat na rozeznávání krátkých a dlouhých slabik a vyvozování počátečních a konečných hlásek ve slovech. Pro hodiny si připravte vytištěné úkoly 9 a 10!

ÚTERÝ 6.4.         účast je povinná pro všechny
skupina 3           9,00 -   9,30 hod.      Emička, Lukášek H. a Anička
skupina 1           9,45 - 10,15 hod.      Tami, Mája, David
skupina 2         10,30 - 11,00 hod.      Hanka, Nam, Lukáš Ch.

ČTVRTEK 8. 4.      účast je povinná pro všechny
skupina 3          9,00 -   9,30 hod.      Emička, Lukášek H. a Anička
skupina 1          9,45 - 10,15 hod.      Tami, Mája, David
skupina 2        10,30 - 11,00 hod.      Hanka, Nam, Lukáš Ch.


 

 

Milí rodiče a děti, 

přicházejí významné křesťanské svátky, které jsou v lidových tradicích také oslavou jara - VELIKONOCE. V týdnu 29. 3. – 31. 3. si tedy děti mohou vyplnit zábavné velikonoční úkoly na straně 1-3 pracovního sešitu Kuliferda - Jaro :)

 
1. POHÁDKY
Jak lidé slavili Velikonoce můžete s dětmi shlédnout v pěkném a naučném zpracování loutkového seriálu o malé vesničce ze starých dob, Chaloupka na vršku - Jak se pomlázky ztratily.

Podívej se také, jak slaví Velikonoce prasátko Pepina  a namaluj, která zvířátka se v tomto díle "narodila".

 2. VELIKONOČNÍ KOLEDY
Nauč se jednu z následujících koled

Hody, hody, doprovody

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný...


Slepička běhá

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.

 

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
 

3. VELIKONOČNÍ SYMBOLY
Znáš nějaké velikonoční symboly? Podívej se jaký je jejich původ v tomto videu.

4. POČÍTÁNÍ - O JEDNU VÍCE
Do rámečků nakresli vždy o jednu věc více, než vidíš na obrázku vlevo. Pracovní list.

 

Dále budete opět samostatně pracovat na úkolech které najdete zde.

5. PUNTÍKY V SÍTI
Zakresli puntíky do sítě úplně steně, jakojsou ve vzoru.

6. KOSTKY A KLÍČE
Přiřaď ke kostkám jejich stíny a správný stín ke klíči.

7. TKANIČKY
Hledáme tkaničky. Ke každé tkaničce najdi duhou, kteá je stejná, pouze zrcadově obrácená. Každou tkaničku přesně překresli do připraveného rámečku.

8. OBRÁZKY
V řadě obrázků najdi jeden, který se liší od ostatních, a dej ho do kroužku.

9. MÍČE
Najdi čtyři stejné míče podle vzoru a vybarvi je podle instrukce barevnými pastelkami.

10. SLABIKY
Pozorně poslouchej. Pod obrázky dopiš pomocí obloučků a čárek „schéma“- grafický zápis hlásek. Napiš oblouček tam, kde slyšíš slabiku krátce. Tam, kde slyšíš slabiku dlouze, napiš oblouček s čárkou.

 

V pondělní online hodině procvičíme zaznamenávání krátkých a dlouhých slabik a zopakujeme si počáteční hlásky slov.

Pondělí 29. 3. účast je povinná pro všechny  - pracovní list 10. SLABIKY
skupina 3              9,00 -   9,30 hod.      Emička, Lukášek H. a Anička
skupina 1              9,45 - 10,15 hod.      Tami, Mája, David
skupina 2            10,30 - 11,00 hod.       Hanka, Nam, Lukáš Ch.

Přeji všem radostné a poklidné prožití Velikonoc!

 

 

Milé děti,
v týdnu 22. 3. – 26. 3. budete opět samostatně pracovat na úkolech které najdete zde: 1 2 3

V online hodinách v PO a  ÚT se naučíme rozeznávat a zaznamenávat krátké a dlouhé slabiky a v ÚT navíc můžeme společně pracovat na úkolech 1,9 a 13.

Pondělí 22. 3. účast je povinná pro všechny 
skupina 3            9,00 -  9,30 hod.      Emička, Lukášek H. a Anička
skupina 1            9,45 - 10,15 hod.     Tami, Mája, David
skupina 2          10,30 - 11,00 hod.      Hanka, Nam, Lukáš Ch.


Úterý 23. 3. účast je povinná pro všechny - PL 14 Samohlásky
skupina 3        8,30  - 9,00 hod.        Emička, Lukášek H. a Anička
skupina 1        9,00 - 9,30 hod.        Tami, Mája, David
skupina 2       9,30 - 10,00 hod.       Hanka, Nam, Lukáš Ch.

účast dobrovolná - budeme pracovat na úkolu 1 Básnička, 9 Pastelky a věž, 13 Slabiky

skupina 1      10,30 - 11,15 hod. Tami, Mája, David
skupina 2      11,15 - 12,00 hod. Hanka, Nam, Lukáš Ch.
Emička, Lukášek H. a Anička se mohou připojit, ke které skupině chtějí

POZOR OPĚT PŘIPOMÍNÁM, že děti mají možnost se po dobu distanční výuky připojit do online ŠKOLNÍ DRUŽINY a to KAŽDÝ DEN od 13:00 do 14:00 HOD. v týmu 6.oddělení ŠD - PT. Doporučuji zejména dětem s odlišným mateřským jazykem!

1. Básnička
Doplň do básniček správné názvy květin.Vyber si jednu z básniček a nauč se ji.

2. Písnička
Klikni na odkaz, zazpívej si písničku „TRAVIČKA ZELENÁ“ a na obrázcích vybrvy všechno, co v písničce uslyšíš. 

3. Stavebnice
Která ze tří nakreslených staveb je složena ze všech čtyř dílů, které vidíš nahoře?

4. Tvary
Číslice na začátku každého rámečku udává počet tvarů, které je třeba vybarvit. Všechny tvary při vybarvování pojmenuj.

5. Přidej jednu
Do každé skupinky dokresli jednu stejnou věc. Kolik pak bude předmětů v každé skupince? Spočítej je a pod každou skupinku doplň příslušný počet teček.

6. Překreslování tvarů
Překresli co nejpřesněji tvar na levé straně.

7. Vybarvování
Na obrázku vybarvi: pilu, lopatku, nůžky a kartáček na zuby.

8. Vzory na látce
Dokresli vzor na látce.

9. Pastelky a věž
Pořádně si prohlédni obrázek a vybarvi pastelky a dílky věže podle zadání.

10. Tvary
Spoj čarou stejné tvary.

11. Obrazce
Zapiš počet obrazců v obrázku.

12. Porovnávání obrázků
a) Porovnej dva obrázky v rámečku a tužkou zaškrtni, co se změnilo.
b) Co nejpřesněji překresli tvary do spodního řádku.

13. Slabiky
Vytleskej slova na obrázcích po slabikách. Trojslabičná slova přeškrtni. Obrázky vybarvi.

14. Samohlásky
Tento pracovní list budeme potřebovat při online hodině!

15. Pohádka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Podívej se na pohádky a namaluj tu, která se ti nejvíce líbila.

Prasátko Pepina

Maková panenka

Víla Amálka

Vše mi opět vyfoťte a pošlete do pátku na pt2.zsmeteo@gmail.com

Těším se na viděnou Eva

 


Milé děti,
v týdnu 15.3. – 19.3. budete plnit úkoly, které najdete
zde a zde

V úterý a ve středu budeme s dětmi pracovat na úkolech Znaky, Ovoce a zelenina, Ovoce, Porovnávání, Jak začínají, Hodinky nebo holinky (účast není povinná) 

Úterý 16. 3. 
skupina 1         9,30 - 10,15 hod.             Tami, Mája, David
skupina 2         10,30 - 11,15 hod.            Hanka, Nam, Lukáš Ch.

Středa 17. 3. 
skupina 1           9,00 -  9,30 hod. Tami, Mája, David
skupina 2           9,30 - 10,00 hod. Hanka, Nam, Lukáš Ch.

Emička, Lukášek H. a Anička se mohou připojit, ke které skupině chtějí

Čtvrtek 18. 3. Se naučíme něco nového - účast je povinná pro všechny
skupina 3        8,45 – 9,25 hod.               Emička, Lukášek H. a Anička
skupina 1        9,30 - 10,15 hod.             Tami, Mája, David
skupina 2       10,30 - 11,15 hod.             Hanka, Nam, Lukáš Ch.

 

 

V týdnu 8. - 12. 3. mohou děti:

1) zpracovat úkoly samostatně a odeslat na email pt2.zsmeteo@gmail.com

2) děti s odlišným mateřským jazykem, se mohou připojit ve středu 10.3. a ve čtvrtek 11.3. připojit do MS Teams kde budeme společně pracovat na následujících úkolech:

1. Třídění,  3. Hračky, 6. Rýmování

7. Písnička, 8. Slabiky, 13. Číslice

skupina 1    9,30 - 10,15 hod.              Tami, Mája, David
skupina 2  10,30 - 11,15 hod.             Hanka, Nam, Lukáš Ch.

Emička, Lukášek H. a Anička se mohou připojit ke které skupině chtějí

Milé děti v týdnu 8. 3. - 12. 3. 2021 si pro každý den vyberte 3 - 4 pracovní listy na kterých budete pracovat. V pátek mi vypracované listy vyfoťte a pošlete na školní email. Pokud budete potřebovat s něčím pomoci, kontaktujte mě a já vám s úkolem pomohu. Pracovní listy najdete zde a zde

POZOR děti mají možnost se po dobu distanční výuky připojit se na online ŠKOLNÍ DRUŽINU a to KAŽDÝ DEN od 13:00 do 14:00 HOD. v týmu 6.oddělení ŠD - PT

1. Třídění
Potraviny na obrázku zkus roztřídit do skupin. Každou skupinu označ jinou barvou. Pokud dokážeš skupiny pojmenovat, napiš do spodní části pracovního listu jejich názvy.


2. Správný počet
Na řádky dokresli tolik zvířat nebo přírodnin, aby výsledný počet souhlasil s počtem teček.


3. Hračky
Malé holčičky na obrázku by si rády hrály s panenkami, velké si chtějí prohlížet knížky. Malí chlapečci by si chtěli hrát s plyšovými medvídky, větší kluci se těší na autíčka. Bude dost hraček pro všechny? Pokud ne, hračky přimaluj. Vybarvi pouze tu hračku, která zbude.

4. Doplňování řady
Najdeš správný obrázek do každé řady?

5. Dělení
Děti na obrázku si rozdělují plody, které nasbíraly na podzim. Rozděl vše tak, aby každý dostal stejně.

6. Domino
Vystřihni si kartičky a zahraj si s maminkou domino.

7. Rýmování
Dokážeš správně najít a spojit rýmy na této stránce?

8. Písnička
Klikni na písničku „Kočka leze dírou“. Na obrázcích vybarvi všechno, co v písničce uslyšíš. Pokud písničku neznáš, zkus se ji naučit.

9. Slabiky
Kam přiřadíš jednotlivé obrázky? Vytleskej si, kolik má které slovo slabik, a pak správně přiřaď obrázky k puntíkům v rámečku.

10. Obtahování
Obtáhni obrázky podle návodu

 10. Korálky
Navlékneme korálky, aby byly krásně barevné, budeš je muset vybarvit podle pokynů.

11. Obrázky
V rámečku je řada obrázků. Procházej je po řádcích tak, jako se čte
text (pamatuješ si správný směr?). V řadě se musí opakovat čtyři obrázky tak, jak jsou uvedeny v rámečku. Ty obrázky, které jsou v řadě navíc, dej do kroužku.

12. Překreslování
Překresli tvary v ráměčcích podle vzoru.

13. Číslice
Spoj číslice tak, jak jdou za sebou, přímými čarami. Potom ke každému číslu přičti 2. Výsledek zapiš do kroužků.

14. Doplň správný tvar

Každému b nakresli kruh, ke každému d nakresli trojúhelník, ke každému p čtverec a ke každému q hvězdu. (V prvních čtyřech polích máš vzor.)

15. Spočítej písmena
Spočítej jednotlivá písmena a jejich počty zapiš do rámečků.

16. Sítě
Do prázdých sítí zakresli tvary podle vzoru.
 

 

 

Milé děti,
velice mě mrzí, že se nemůžeme sejít ve třídě. Zde máte několik úkolů, které budete plnit s rodiči. Práce, u kterých to lze, mi prosím vyfoťte a pošlete na školní mail, nebo telefon. Pokud budete potřebovat pomoc s vysvětlením, napište mi.

1. Každé ráno si s rodiči řekněte, který den v týdnu právě je, kolikátého v měsíci je a zkus pojmenovat, jaké je zrovna venku počasí.

2. Z (dětského) časopisu vytrhni obrázek (ideálně formát A4), nech maminku/tatínka, aby ho rozstříhali na alespoň 10 nepravidelných dílů a poté ho zkus opět složit a nalepit na jiný papír. Výsledek mi vyfoť.

3. Čas trénovat sluch  Poznáš zvuky z domácnosti? https://www.youtube.com/watch?v=RJvOPEX_CV4
Můžeš poznávat i hudební nástroje https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4,
nebo zvířátka ale u těch musíš zakrýt obrazovku https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k

4. Zahraj si hru na detektiva!
Běž za dveře a až Tě maminka/tatínek zavolají zpět, uhádni co se změnilo!
a) Hrajte v místnosti (pokaždé změňte jen jednu věc) - např.přesunout květináč, obrátit křeslo
b) Měňte své oblečení nebo vzhled– vyhrnutý rukáv, udělat si culík, sundat mikinu, obrátit tričko atd.
• Varianta 2 - děti mění, rodiče hádají

5. Pamatuješ si pravidla hry SUDOKU? Zkus je vysvětlit mamince, nebo tatínkovi a pak jim ukaž, jak doplňovat čísla/obrázky.
• Ukaž, co je řádek?
• Ukaž, co je sloupec?
(Pravidla - v každém řádku a v každém sloupci, může být obrázek, nebo číslo, právě jednou!)
• Zahraj si sudoku s obrázky https://sudoku.madness.sk/
• Nebo s čísly https://sudokuzdarma.cz/sudoku-pro-deti/

6. Namaluj a pošli mi obrázek toho, co vidíš z okna. Použij pastelky.

7. Je jaro a venku brzy začnou kvést květiny. Protože zrovna ven nemůžeme, postav si svojí květinu doma. Použij svojí fantazii a to, co Ti maminka nebo tatínek dovolí - stavebnice, oblečení, hračky, nádobí, nábytek, vše co vidíš kolem sebe. Pošli mi zpět fotku sebe a svého výtvoru :)

8. Na hlubší tácek, nebo do krabice od bot nasypejte vrstvu mouky, nebo krupice. Čím větší plocha, tím lépe. Nechte děti nejprve do mouky libovolně prstem malovat. Po každém úkolu povrch mouky sklepáním upravte do hladka.
Úkoly:
• Namaluj prstem do mouky čtverec
• Namaluj kruh
• Namaluj obdélník
• Namaluj trojúhelník
• Namaluj srdce


9. Napiš do mouky své jméno
• Víš na které písmeno začíná?
• Vymysli slova, která začínají na stejné písmeno (hlásku)
o Vytleskej a spočítej jejich slabiky
o Poznáš na kterou hlásku slova končí?

10. Zahrajte si Kimovu hru, dobře trénuje zrakovou paměť. Rodiče vyberou a přinesou několik předmětů z domácnosti (6-8 ks). Předměty si společně pojmenujte. Děti si předměty zrakem zapamatují. Poté vybrané předměty přikrejte dekou a nechte děti vyjmenovat co je pod dekou. Hrajte s dalšími předměty z domácnosti, přizpůsobte počet předmětů možnostem dítěte.
• Varianta „Co chybí“ – dítě zavře oči, rodič 2 předměty odstraní. Děti musí poznat, které dva předměty chybí.

 

 

Přejeme Vám překrásné Vánoce a krásný rok 2021

Děti si dnes domů odnesly domácí úkol, který by měly zpracovat během pondělí a úterý. Pracovní listy mi nemusíte posílat, stačí je donést 4.ledna.

Děkujeme všem, kdo nám přispěl dobrotami na besídku nebo dárky pod stromeček :) 

Také děkujeme všem, kdo nám poslal balíček dobrot pro seniory v rámci projektu "Kolik lásky se vejde do krabice" i těm, kteří přispěli do balíčku za PT2. Krabice budou počátkem příštího týdne rozáženy seniorům :)

Prosinec

V prosinci jsme si s dětmi povídali o adventu, o vánočních zvycích a společně jsme si ozdobili stromeček a třídu.....

Hodně jsme procvičovaly levou a pravou stranu, předložky a orientaci v prostoru. Děti s odlišným mateřským jazykem procvičovaly témata JÍDLO, OVOCE A ZELENINA, HRAČKY a PROTIKLADY a také Mikuláše a ADVENTNÍ SYMBOLY.

Přeji všem klidné a šťastné svátky

Eva 

Milé děti, 

v týdnu 9. – 13. 11. 2020 budeme pracovat na podzimních úkolech. Také se budu těšit, až vás všechny uvidím během online výuky, která bude probíhat podle následujícího rozvrhu.
Pokud někdo bude potřebovat s úkoly poradit, pomohu vám během úterních online hodin. 

Tady najdeš pracovní listy pro tento týden

Zde je odkaz s překladem zadání do vietnamského jazyka.

1) Podzimní stíny
Tvým úkolem je každý obrázek pojmenovat, potom vedle něj pomocí teček zapsat počet slabik a dál spojit obrázky a jejich stíny.

2) Zrcadlově obrácené řady
Zkus najít zrcadlově obrácenou kopii řady listů. Nápověda: první pár je 1-4.

3) Puzzle
Najdi správnou chybějící část obrázku a spoj ji s otazníkem.

4) Spočítej obrázky
Najdi a spočítej, kolik je na obrázku deštníků, mraků a dešťových kapek. Výsledek zapiš pomocí TEČEK pod obrázek.

5) Básnička Hejkal a Hajný
Přečti si spolu s někým dospělým básničku. Tvým úkolem je pojmenovat správně obrázky. Básničku se nauč (děti s OMJ alespoň první polovinu) a pošli mi ji v hlasovém záznamu nebo na videu :)

6) Správný počet
V mřížce pod jablkem vybarvi tolik polí, kolik ukazuje číslo v jablku. Vybarvuj pečlivě a bez přetahování.

7) Čísla
Spočítej obrázky a jejich počet zaznamenej pomocí tabulky. V tabulce vybarvi právě tolik polí, kolik spočítáš obrázků.

8) Spočítej dýně
Vystříhej čísla ve spodní části obrázku a nalep je ke správnému počtu dýní.

9) Doplň chybějící čísla
Podívej se na každou řadu jablíček a řekni, která čísla v řadě chybí. Čísla vystříhej a doplň.

10) Domaluj obrázek
Domaluj druhou polovinu listu tak, aby se co nejvíce podobala té první a byla dokonale symetrická. Pracuj pečlivě a dej si záležet!

11) Malování podle čísel
Vybarvi políčka 1 oranžově, 2 hnědě a 3 žlutě.

 12) Najdi 10 rozdílů
Mezi obrázky najdi 10 rozdílů a ty na jednom z obrázků zakroužkuj.

13) Obrázky
Jeden z obrázků není ve trojici, najdeš ho? Všechny obrázky vybarvi.

14) Opakování barevného vzoru
Vybarvy řadu jablek podle vzoru, který Ti napoví barvy.

15) Vystříhej a nalep obrázky podle nápovědy

16) Ovoce
Dokážeš sledovat linku, která spojuje ovoce a jídlo v dolní části obrázku? Vybarvi výsledné páry (ovoce-jídlo) stejnou barvou.

17-20) PL pro online výuku
Tyto obrázky si vytiskni a připrav pro online výuku PT2 (úterý)

Fotky vypracovaných pracovních listů mi prosím odevzdejte do pátku na pt2.zsmeteo@gmail.com.

 

Budu se těšit na viděnou v úterý

Vaše Eva

Milé děti,

v týdnu 2.- 6. 11. si budeme povídat o podzimu a podzimním počasí....
všimli jste si, jak se v posledních týdnech rychle počasí mění? Ochlazuje se, často prší, někdy svítí sluníčko, na horách už dokonce sněžilo.......někdy je ještě teplo a hned další den zase veliká zima.

Trong tuần 2.-6.11. chúng ta sẽ nói chuyện về mùa thu và thời tiết của mùa thu.
Các con có để ý thời tiết trong vòng mấy tuần này lúc nào cũng thay đổi không? Thời tiết lạnh, mưa, có lúc ấm, trên núi đã có tuyết rơi…. có lúc thời tiết còn ấm mà ngày hôm sau thì rất lạnh.
 

1. Víš, který měsíc právě začal? /Con có biết mình bắt đầu vào tháng nào không?
.................Správná odpověď je LISTOPAD/trả lời đúng là tháng 10!
Požádej někoho dospělého, aby ti jeho název napsal HŮLKOVÝM PÍSMEM na papír A4. Vezmi modelínu a vymodeluj všechna písmenka podle této předlohy. Písmena polož na nápis, výsledek vyfoť a pošli mi ho.

Con xin người lớn viết từ LISTOPAD lên tờ A4. Con lấy cái bột nặn và nặn ra các chữ từ từ LISTOPAD lên tờ giấy đó, chụp và gửi cho cô.


Pokud nemáš doma modelínu tady najdeš obrázkový „recept“, jak si doma modelínu vyrobit. Zkus to, je to veliká legrace! Dokážeš recept sám přečíst a umíchat? Poznáš, který symbol znamená „celý hrneček“ a „půl hrnečku“? Použij polévkovou lžíci.

Nếu con không có bột nặn thì ở trên (từ "tady") có cách hướng dẫn để làm bột nặn ở nhà. Con thử làm đi, vui lắm! Con có tử độc dược và làm được không? Có nhận ra được hình nào dành cho cả cốc và hình nào cho nửa cốc không? Thử dùng thìa đi.
2. Měsíce
Znáš všechny měsíce v roce? Vyjmenuj je a spočítej kolikátý je listopad. Ve kterém měsíci jsi se narodil/narodila ty?

Đọc toàn bộ tháng trong năm, LISTOPAD là tháng mấy? Con sinh ra vào tháng nào?

 

3. Jaké může být POČASÍ ???
Zkus vymyslet slova, kterými bys popsal počasí. Ale pozor! vymýšlej jen jednoslovný popis.
Například: Pošasí je „slunečné“ Požádej maminku, ať Ti slova zapisuje a výsledek mi pošlete. Neboj se napsat cokoli Tě napadne, nic není špatně.

Con thử nghĩ ra từ để tả thời tiết. Nhưng! Dùng một từ thôi. Ví dụ ở trên.

 

4. Doplň obrázek
Nakresli ke každému mráčku tolik kapek, kolik odpovídá číslu v něm. Stejně domaluj sluníčku paprsky.

Vẽ giọt nước mưa, tia nắng theo số được viết trong hình.

 

5. Symetrické obrázky
Tady najdeš obrázky, kterým chybí jedna polovina. Nejprve obrázky dokresli a pojmenuj. Pak zkus určit, na které hlásky slova začínají a končí. Nakonec pod obrázek pomocí teček znázorni, kolik má slovo slabik!

Ở trong con sẽ tìm thấy hình mà thiếu một nửa. Đầu tiên con vẽ nốt phần thiếu và viết tên của nó. Xong thử phát hiện chữ đầu và cuối. Cuối cùng con viết từ đó có bao nhiêu slabika. Đừng quên gửi cho cô.

 

6. Grafomotorika
Tady najdeš několik obrázků. Obtáhni je obyčejnou tužkou. Na každý den si vyber jeden až dva pracovní listy.

!!!Než začnete pracovat na grafomotorických pracovních listech, ujistěte se, že jsou děti svěží a uvolněné. Ideálně si přede psaním trochu zacvičte, uvolněte ramenní klouby a paže a procvičte prsty s následující básničkou. Děti cviky k básničce znají...

Dešťové kapičky, dostaly nožičky.
Běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Kocour spal v okapu, káply mu na tlapu.
Óóóó ten naříkal a honem domů utíkal.
Pozor! Zkontrolujte, že děti správně sedí a dobře drží tužku! (viz. náš web níže)

Chọn một đến hai tờ hàng ngày để bắt chước vẽ theo hình. Đừng quên trước khi làm bài này tập ngón tay với bài hát này (các con biết bài hát này rồi).

 

7. Překresli mráček do mřížky
Překresli obrázek dešťového mraku do mřížky vpravo. Používej mřížku jako nápovědu, kam přesně části obrázku umístit. Pracuj pečlivě a sleduj čtverec po čtverci.

Vẽ lại mây vào bên phải, dùng phần giấy ca rô.

 

8. Rýmované počasí
Na levé straně tohoto listu najdeš obrázky počasí a v pravo obrázek slova, které se rýmuje. Např.: MLHA - SLUHA.

Zkus oba obrázky pojmenovat, požádej někoho z rodičů, aby názvy pod obrázky dopsal. Pokud nemáš doma tiskárnu, pošli mi jen slova.

Bên trái các con tìm được hình thời tiết và bên phải từ. Thử đặt tên của hình và gửi cho cô, nếu không in ra được thì gửi từ cho cô thôi.

 

9. Najdi rozdíly na obrázku
Zde jsou dva velmi podobné obrázky. Pokud se podíváš pozorně najdeš několik rozdílů. Vezmi si pastelku a rozdíly zakroužkuj.

Hai hình này nhìn cũng giống nhau, nhưng không giống hết đâu. Hãy tìm ra những chổ mà hai hình nó khác nhau, sự khác biệt khoanh tròn cho cô.

 

10. Časová posloupnost
Podívej se na 4 obrázky a zkus říci, v jakém pořadí se příběh odehrál. Do čtverečků vlevo nahoře vpiš čísla 1-4. Popiš mamince nebo tatínkovi, co se v příběhu odehrálo.

Ở đây có 4 hình. Sắp xếp 4 hình này bằng số 1-4 vào câu chuyện. Làm xong kể chuyện cho bố mẹ.

 

11. Prostorová orientace
Tady najdeš další úkol. Všechna pole tabulky, kde je sluníčko VPRAVO NAHOŘE vybarvi ŽLUTĚ. Pole, kde je sluníčko VLEVO DOLE vybarvi ČERVENĚ a pole, kde je sluníčko UPROSTŘED vybarvi ZELENĚ.

Nếu mặt trời ở trên phải thì tô màu vàng. Mặt trời ở dưới bên trái tô màu đỏ. Mặt trời ở giữa tô màu xanh lá cây.

12. Barevná sluníčka
Podívej se pozorně na vzor v jednotlivých řadách sluníček a poté dokresli řadu podle dané posloupnosti. U poslední řady sluníček si vzor vymysli sám.
Pokud doma nemáte barevnou tiskárnu, nakresli si na papír dlouhou šňůru a na ni namaluj navlečené barevné korálky podle této předlohy.

Vẽ theo hình mặt trời đã được vẽ vào. Hàng cuối các con tự nghĩ.

 

13. Jak si duha pletla copy
Popros dospěláka ať Ti přečte příběh a odpověz na otázky:

Co dělala duha hned ráno?
Kdo tancoval na duze? Zlobila se duha? Proč?
Jaký sen měla víla a jaký duha?
Co se stalo s vlasy, když si je duha zaplétala?
Co se stalo s deštníkem víly a jak víla zachránila duhu?
Jak se víla s duhou nakonec domluvila?
Viděli jste někdy duhu? Jaké má barvy?
Xin bố mẹ đọc bài này cho các con.

 

14. Druhy počasí
Podívej se na tyto obrázky a zkus česky pojmenovat počasí, které na nich je. Obrázky dvakrát vytiskni, vystřihni a zahraj si s někým pexeso. Úkol pro děti s odlišným mat.jazykem - Pokaždé, když otočíš kartu pexesa, pojmenuj obrázek.

Con nhìn vào những hình ở trên (tyto obrázky) và thử nói tên của nó bằng tiếng Séc. Con in ra và cắt hình ra để chơi pexeso. Bài tập cho học sinh với tiếng mẹ đẻ khác - khi chơi, thì nói tên của hình đó.

 

Zpracované úkoly mi posílejte na pt2.zsmeteo@gmail.com

Vzhledem k odsunutí nástupu do školy, zařizuji možnost online výuky. Až bude vše technicky připraveno, budu vás informovat emailem.

Vì chúng ta vẫn chưa được vào trường học, cô sẽ dạy cả online. Khi nào cô sắp xếp tất cả để chúng ta có thể học cùng, thì cô sẽ nhắn tin vào email cho phụ huynh.

Těším se na viděnou :)

Eva

 

 

Milí rodiče,

NEJEN pro děti s odlišným mateřským jazykem by bylo vhodné co nejčastěji procvičovat český jazyk a rozšiřovat slovní zásobu. Můžete vyzkoušet aplikaci Výukové kartičky. Najdete zde různé zábavné hry :)

Určitě můžete vyzkoušet i aplikaci Prostorová orientace, Abeceda pro děti nebo Čísla a matematika pro děti.

Pokud máte iPed můžete vyzkoušet aplikace Předškolní brašnička, Začínáme, Jedeme dál a Moje první vysvědčení. 

 

Milé děti, milí rodiče,

tento týden jsme si s dětmi začlali povídat o ovoci a zelenině, proto se i dále budeme tohoto tématu držet. Práci si rozvrhněte podle svých možností a až budete mít vše vypracované, zašlete mi vyfocené pracovní listy na školní email. Pokud někdo potřebuje pracovní listy vytisknout, dejte mi prosím vědět.
Děti s odlišným mateřským jazykem již dostaly z hodin českého jazyka ke zpracování vytištěný domácí úkol. U všech následujících pracovních listů se ujistěte, že znají názvy všech druhů ovoce i zeleniny :)
Všechny moc zdravím
Vaše paní učitelka Eva

 

1. Vystříhej a roztřiď do jedné tašky ovoce a do druhé zeleninu. Pracovní list najdeš zde. Dokážeš vymyslet ještě další druhy? Napište mi jejich seznam.
2. Tady si dobře prohlédni zakroužkované jablko. U ostatních jablek zjisti co jim chybí a dokresli je podle vzoru (v kruhu). Pracuj pomalu a pečlivě.
3. Pomoz zahradníkovi najít v každém řádku stejně veliké kusy zeleniny a ty vybarvi. Potom najdi myšce stejně veliké kousky ovoce. Pracovní list najdeš zde.
4. Podívej se na ovocné dvojice a vybarvi pouze ten kousek, který má VĚTŠÍ číslo.
5. Tady najdeš obrázky k vybarvování. Vybarvuj podle čísel
             a. Zelenina: 1 žlutá, 2 oranžová, 3 zelená, 4 fialová, 5 hnědá, 6 růžová
             b. Ovoce: 1 žlutá, 2 zelená, 3 červená, 4 hnědá, 5 filová, 6 modrá, 7 růžová
6. Ovoce na tomto PL vybarvi, potom spočítej, kolik je od každého druhu kusů. Kusy, které jsi již spočítal, si postupně odškrtávej! Výsledek zapiš pomocí teček do spodní části tabulky. Pokud již číslo umíš napsat, můžeš ho napsat pod tečky.
7. Tady najdeš další pracovní listy – na prvním listě počítej a zapiš pomocí těček.
8. Na listě 2 a 3 zakroužkuj číslo, které vyjadřuje správný počet
9. Na PL 4 se pozorně podívaj se pozorně na levou i pravou část a spočítej ovoce. U každého druhu ovoce vybavi vždy pouze tu polovinu tabulky, ve které je ovoce MÉNĚ
10. Na str 5 vybarvi správný počet ovoce v řádku
11. Na straně 6 se v řádku pravidelně opakuje vzor, zjisti jaký a dokonči řádek
12. Na straně 7 obtáhni každý kousek ovoce jinou barvou

13. Další soubor pracovních listů najdeš zde. U každého listu najdeš návod jak pracovat.
 

Milí rodiče, milé děti,

v týdnu 7. -11 .9. 2020 jsme se děti zvládly dobře zorientovat v prostředí třídy. Naučily jsme se pravidla několika deskových her, které děti mohou hrát o přestávkách, nebo pokud dříve dokončí svou práci. Z třídního fondu jsem koupila korálkovou mozaiku, která se stala přestávkovým hitem :) Děti s odlišným mateřským jazykem se učily názvy nejpoužívanějších školních potřeb. Vytváříme, opakujeme a podle potřeby přidáváme pravidla třídy. Přečetli jsme několik dětských knih a zkoušeli jsme také rytmizovat s písní Šedivý osel. Musím říci, že všichny děti skvěle zvládly poměrně složitou hru s kostkami a písní.

Tento týden se budeme učit, jak správně držet tužku a jak sedět při psaní. Začneme s nácvikem grafomotorických cvičení. Děti si také v pondělí vyzkoušely, jak se čte obrázkový návod a výsledek vidíte zde...

 

 

Děti se rozhodly, že chtějí používat notýsky "úkolníčky". Nebudu zadávat pravidelné domácí úkoly, ale pokud někdo z nějakého důvodu nestihne pracovní list ve škole, dostane ho domů a zapíši jej jako domácí úkol do notýsku.

Přeji krásný týden

Eva 

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A NA STRÁNKÁCH PT 2

Ráda bych všem připomněla, že ve středu 9. 9. 2020 se v 16 hod. konají třídní schůzky!

Na třídní schůzky prosím nezapomeňte donést vyplněné formuláře, které jste si vyzvedli 1.9.

  • souhlas se zpracováním osobních údajů

  • pokud již máte, Posudek zdravotní způsobilosti, potvrzený od lékaře dítěte - formulář je "ke stažení" na našem webu

  • fotografii dítěte cca pasového formátu

  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny

  • vsupní formulář o dítěti

 

Čím jsme se zabývali minulý týden?

Minulý týden jsme se s dětmi hlavně seznamovali, poznávali jsme prostředí a vybavení třídy, povídali si o rozdílech mezi školou a školkou a učili jsme se režimu hodin a přestávek ve škole. 

Protože rodiče tento školní rok nemohou třídu navštívit, tady se můžete podívat, jak to u nás v PT2 vypadá :)

     

Čím se budeme zabývat v týdnu  7. 9. - 11. 9. 2020?

Tento týden si budeme povídat o pravidlech společného soužití, prozkoumáme všechny pomůcky a materiály ve třídě a podíváme se více po budově školy a přilehlém prostranství. V pondělí se nám podařilo natrénovat samostatný přechod recepce - šatna - třída (věřte, že není jednoduché se v budově vyznat :) Děti by již měly být schopny tuto trasu ráno zvládnout, pokud se na to cítí, mohou tedy do třídy již samostatně. Pro toho, kdo se na pohyb po budově ještě necítí, přijdu ráno na obvyklé místo v 7:50 hod.

Škola se pro děti otevírá v 7:40 hod.

Tento týden se již učíme celé 4 vyučovací hodiny (tj.do 11.40 hod.) a děti poté přechází do školní družiny. 

Přeji všem krásný týden a těším se ve středu na shledanou 

Eva

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana