Samospráva

Žákovská rada  

Ve škole je zřízena žákovská rada, která je poradním orgánem ředitele. Každý žák má právo volit a být volen do žákovské rady. Žákovská rada projednává s ředitelem školy návrhy na změny a opatření ke zkvalitnění činnosti školy, vyjadřuje se k chodu školy a předkládá řediteli školy stížnosti. Na podněty žákovské rady ředitel reaguje. O obsahu jednání členové rady informují ve svých třídách. Rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za čtrnáct dní.

  Zápis ze schůzky 10. 10. 2018 ke stažení zde

 

Žákovské zastupitelstvo

Žákovské zastupitelstvo je poradním sborem starosty. Bylo založeno žáky naší školy a naši současní i bývalí žáci stále tvoří naprostou většinu jeho členů. 

4. 12. 2018 - Setkání zastupitelstev - společná akce Libuše a Litoměřic - návštěva Muzea hl.m.Prahy, Senátu, Muzea Karlova mostu - odkaz na fotky ZDE

 

Rada rodičů   

Rada rodičů je poradním sborem vedení školy. Pravomocí rady je prosazování oprávněných zájmů žáků a rodičů a projednávání otázek týkajících se vzdělávání a života školy. Členy rady jsou zástupci rodičů žáků z jednotlivých tříd. Rada se schází podle potřeby, zpravidla třikrát za rok.

 Zápis ze schůzky 2.11.2011 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 4.1.2012 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 4.4.2012 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 3.10.2012 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 3.4.2013 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 2.10.2013 ke stažení a opatření školy zde

 Zápis ze schůzky 8. 1. 2014 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 2. 4. 2014 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 1. 10. 2014 ke stažení zde 

 Zápis ze schůzky 7. 1. 2015 ke stažení zde 

 Zápis ze schůzky 8. 4. 2015 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 2. 9. 2015 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 6. 1. 2016 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 6. 4. 2016 včetně reakce školy ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 7. 9. 2016 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 4. 1. 2017 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 3. 5. 2017 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 6. 9. 2017 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 6.12. 2017 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 4. 4. 2018 ke stažení zde 

 Zápis ze schůzky 5. 9. 2018 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 28. 11. 2018 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 3. 4. 2019 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 11. 9. 2019 ke stažení zde

 Zápis ze schůzky 4. 12. 2019 ke stažení zde

 

Školská rada

Školská rada je orgánem zřízeným Městskou částí Praha - Libuš podle školského zákona.

Předsedou rady je Zdeněk Horčík (od 12.11.2019) . Seznam členů (abecedně, bez titulů): 

ZÁSTUPCI RODIČŮ ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Zdeněk Horčík  Kateřina Černá  Bohumila Janhubová Ehlenová
Bruno Jungwiert Michal Korbel Viktor Keller
Petr Zmátlík Radek Řezanka Iveta Kopecká

Kompetence rady:

- vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
- podílí se na koncepci rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy
- projednává zprávy školní inspekce
- podává podněty řediteli a zřizovateli školy

Zápis z jednání 30.5.2012

Zápis z jednání 7.5.2013

Zápis z jednání 23.4.2014

Zápis z jednání 16.2.2015

Zápis z jednání 1.10.2015, příloha - Vyjádření k přijímání dětí z MČ Praha – Libuš

Zápis z jednání školské rady 19. 10. 2016

Dopis starostovi 4. 11. 2016 (kapacita školy)

Odpověď starosty 1. 3. 2017

Odpověď starosty 2. 3. 2017

Zápis z jednání + příloha 25. 5. 2017

Zápis z jednání  2. 10. 2017

Jednací řád k 2. 10. 2017

Zápis z jednání 9. 5. 2018

Vyjádření členů Školské rady ke změnám ŠVP 9/2018

Zápis z jednání 26. 9. 2018

Zápis z jednání 11. 10. 2018

Zápis z jednání 8. 11. 2018

Zápis z jednání 25. 2. 2019

Zápis z jednání 6. 3. 2019

Volební řád členů ŠR

Zápis z jednání 21.5. 2019

Zápis z jednání 23.6.2019

Zápis z hlasování ke dni 2.9.2019

Zápis z jednání 14.10.2019

Zápis z hlasování 18.10.2019

Záveřečná zpráva ŠR (dokument shrnující činnost školské rady za poslední 3 roky, z důvodu obměny zástupců z řad rodičů a pedag. pracovníků.)

Jednací řád k 12.11.2019

Zápis z jednání 12.11.2019

Zápis z jednání 14.11.2020

Zápis z jednání 28.6.2021

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana