Školní psycholog

Školní psycholog- Mgr. Lenka Zaliberová

Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové,
na této škole působím jako psycholožka od května 2018, nabízím vám možnost společnými silami se zabývat tím, co vás trápí a hledat možnosti změny. Jako školní psycholožka jsem nezávislým odborníkem, který může poskytovat poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Při své práci se řídím etickými normami své profese a jsem vázáná mlčenlivostí.
Tyto služby lze například využít v případě, když:
Holky a kluci:
• Mám problém se spolužáky a nevím, jak je zvládnout
• Mám pocit, že mi učení vůbec nejde, nebo mi učitel nerozumí
• Mám z něčeho obavy, strach a chci si o tom promluvit
• děje se něco, co nemám komu říct (hádky rodičů, násilí, konflikty se sourozenci/kamarády/rodiči…)
• potřebuju si o čemkoli popovídat, svěřit se
Rodiče:
• máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
• vaše dítě má psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, a jiné potíže)
• cítíte narušení vztahů ve třídě, nebo chcete pomoci se zlepšením třídního klimatu
• chcete si promluvit a sdílet své problémy či pocity
Školní psycholog se věnuje:
• individuální práci se žáky (orientační psychologická diagnostika, konzultace, krizové intervence)
• skupinové práci se žáky (diagnostika vztahů, práce se třídou, intervence)
• komunikaci s rodiči žáků (podpora spolupráce školy a rodiny)
• práci s pedagogickými pracovníky (učiteli, výchovným poradcem, školním metodikem prevence)
• spolupráci s vedením školy

Pokud se vyskytne potřeba poskytovat dítěti poradenskou službu, jsou o tom nejprve informováni rodiče. Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Školní psycholog poskytuje informace škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem samotného žáka a zákonných zástupců.
V případě akutní krize neváhejte využít službu: Linka důvěry pro děti: 116 111 (https://www.linkabezpeci.cz/)

Na konzultace je vhodné objednat se předem, další konzultace jsou možné dle
telefonické domluvy.
Kontakt:
e- mail: lenka.zaliberova@zsmeteo.cz
mobil: 604 412 128
Těším se na setkání s Vámi,
Mgr. Lenka Zaliberová

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana