Služby

Pronájmy

velká tělocvična  380,--  Kč / hod.
malá tělocvična  370,--  Kč / hod. 
školní hřiště, běžecká dráha, doskočiště, kuchyňka  170,--  Kč / hod. 
učebna  120,--  Kč / hod. 
PC učebna   320,--  Kč / hod. 

Ceny jsou včetně DPH 

Obědy pro veřejnost

ŠKOLNÍ JÍDELNA NABÍZÍ OBĚDY PRO VEŘEJNOST

CENA OBĚDA 65,-- KČ

V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny - tel. 242 446 633, e-mail

Obědy pro veřejnost se vydávají v době od 11:30 do 11:40 nebo od 13:40 do 14:00. 

Občerstvení

Nápojový automat je ve vestibulu u hlavního vchodu. Není v něm prodávána coca cola ani energetické či přeslazené limonády. 

 
Pro cyklisty

Vážení rodiče,

za příznivého počasí někteří žáci používají k cestě do školy i ze školy jednostopá vozidla (koloběžky, kola).

Škola bezplatně poskytuje těmto žákům CYKLOSTOJANY (během vyučování a pobytu dětí ve školní družině). Důrazně doporučujeme, aby si děti kola zamykaly. Za poškození nebo případnou ztrátu nezamčeného kola (koloběžky) škola nenese odpovědnost.

Dovolujeme si vás upozornit, že během cesty do školy i ze školy je třeba dodržovat dopravní a bezpečnostní předpisy. Za dodržování nesou odpovědnost rodiče. Připomínáme, že k základním povinnostem při jízdě na silnicích, místních a účelových komunikacích patří zejména povinnost používat ochrannou přilbu (do 18 let). Děti mladší 10 let mohou jezdit pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

 

Pro zdraví

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY

1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy.

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

Postup při onemocnění pedikulózou ke stažení

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana