Speciální pedagog

Mgr. Helena Durchánková - koordinátor inkluze
                                                                                  kontakt: helena.durchankova@zsmeteo.cz

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00 


 

  • ÚČAST INDIKOVANÉHO DÍTĚTE NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,

rozhodnutí o účasti Vašeho dítěte na škole v přírodě je v kompetenci vedoucího akce / třídního učitele, který musí posoudit, zda je možné splnit organizační a personální podmínky pro pobyt dítěte na škole v přírodě v souvislosti s jeho diagnózou a projevy chování.

Pokud má dítě indikovanou asistenci pedagoga z důvodu, pro který je nutné personální posílení pedagogických pracovníků na škole v přírodě, rodiče uhradí pobyt asistenta pedagoga nebo jiného pedagogického pracovníka školy (ubytování, stravu, cestovné, nikoli plat). Na úhradu těchto nákladů je možné žádat o příspěvek na péči.

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana