Speciální pedagog

Mgr. Helena Durchánková                                      kontakt: helena.durchankova@zsmeteo.cz
                                                                           

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 15:00-16:00 

 

  • individuální konzultace pro děti i rodiče
  • náslechy a depistáž ve třídách
  • speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
  • čtenářská gramotnost
  • vytváření skupin speciálně pedagogické péče
  • plán pedagogické podpory
  • konzultace nad IVP

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana