Spolek rodičů

V současné době ZŠ nemá Spolek rodičů, ale snaží se o jeho vytvoření. Mezi školou a rodiči probíhá prozatím spolupráce na menších projektech, které mají potenciál být v budoucnu pod záštitou spolku. Vedení školy je otevřeno k debatě na toto téma a uvítá jakoukoliv iniciativu ze strany rodičů.
Těšíme se na Vás!


 
 
  • Prezentace ke změnám ŠVP k nahlédnutí ZDE.

  •  
  • „Podzimní bazárek“ v Meteo

    20. října 2018 se v ZŠ Meteorologická uskutečnil první bazárek nejen dětského oblečení a vybavení. Vestibul školy se zcela proměnil, zaplnil lavicemi a samotné lavice nebyly leckdy ani vidět pod nepřeberným množstvím oblečení, doplňků, sportovního vybavení a hraček. Cílem bylo nejen prodat, ale společně se setkat s rodiči žáků, v klidu a bez spěchu si popovídat. Na bazárek přišly prodávat maminky z blízkého i širšího okolí naší školy. Díky velkému množství nakupujících byly všechny spokojené. Náš „Podzimní bazárek“ se vydařil a věřím, že se stane tradicí. Vzhledem k ohlasu prodávajících a po společné domluvě s vedením školy, jsme se domluvili, že budeme pokračovat „Jarním bazárkem“ v druhém pololetí. Už teď se těšíme, že se společně všichni potkáme, ať už jako prodávající nebo nakupující rodiče, kteří si přijdou užít školu trochu jinak.
    Petra Dufková

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana