Táborák pro přátele školy

Na začátku školního roku pořádá ZŠ Meteorologická každoročně přátelské posezení rodičů, žáků, pedagogických pracovníků a dalších přátel školy u ohně, hudby, buřtů a dobré zábavy všeho druhu.

2018/2019


 

2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

tímto bychom Vám chtěli poděkovat za hojnou účast při táborovém setkání, který se konal dne 22. 9. 2017 v areálu školy.

Počasí k nám bylo milosrdné, kdy se nám naštěstí obloučkem vyhnula dešťová sprcha, a my jsme si mohli v klidu užít vůni a chuť špekáčků na rozpáleném ohni. Jak postupoval večerní čas, při dobré náladě jsme vzali do rukou kytary a opěvovali vydařený večer, kde kolem nás pobíhaly v zápalu hry děti.

Příjemnou akci v příštím roce určitě zopakujeme a budeme se snažit, aby nekolidovala s Jablkobraním.


 

2016/2017
 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana