Učební plán

Poznámka: Třetí hodina tělesné výchovy (karate do/běžná tělesná výchova) je zavedena od školního roku 2017/2018 v prvním a šestém postupném ročníku; postupně bude přidávána v dalších letech tak, aby měli žáci 3 hodiny tělesné výchovy po celou dobu školní docházky. (Tzn. ve školním roce 2018/2019 budou mít 3 hodiny TV žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku a přibyly  2 hodiny IKT v 6. a 8. ročníku.)

Další cizí jazyk

Jako další cizí jazyk je zpravidla vyučována němčina nebo ruština.
 

Volitelné předměty: 

4. a 5. ročník:

Přírodní vědy

Konverzace v angličtině

Český jazyk jako cizí jazyk

Cvičení z českého jazyka


rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana