Učební plán

 

1

2

3

4

5

I.

6

7

8

9

II.

český jazyk

8

7,5

8

8

8

39,5

5

4,5

5

5

19,5

anglický jazyk

0

2

3

3

3

11

3

3

3

3

12

další cizí jazyk

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

8

matematika

4

4,5

5

5

5

23,5

4

4,5

5

5

18,5

člověk ve světě

3

3

4

4

4

18

 

 

 

 

0

přírodopis

 

 

 

 

 

0

2

2

2

2

8

zeměpis

 

 

 

 

 

0

2

2

2

2

8

fyzika

 

 

 

 

 

0

1

2

2

2

7

chemie

 

 

 

 

 

0

 

 

2

2

4

dějepis

 

 

 

 

 

0

2

2

2

2

8

humanitní výchova

 

 

 

 

 

0

1

1

1

2

5

hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

 

 

2

výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

2

2

 

 

4

estetická výchova

 

 

 

 

 

0

 

 

2

2

4

tělesná výchova

3

3

2

2

2

12

3

3

2

2

10

pracovní výchova

 

 

 

 

 

0

 

 

1

1

2

IKT

 

 

 

 

 

0

1

 

1

 

2

volitelný předmět

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

0

 CELKEM

20

22

24

26

26

118

29

29

32

32

122

Poznámka: Třetí hodina tělesné výchovy (karate do/běžná tělesná výchova) je zavedena od školního roku 2017/2018 v prvním a šestém postupném ročníku; postupně bude přidávána v dalších letech tak, aby měli žáci 3 hodiny tělesné výchovy po celou dobu školní docházky. (Tzn. ve školním roce 2018/2019 budou mít 3 hodiny TV žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku a přibyly  2 hodiny IKT v 6. a 8. ročníku.)

Další cizí jazyk

Jako další cizí jazyk je zpravidla vyučována němčina nebo ruština.
 

Volitelné předměty: 

4. a 5. ročník:

Přírodní vědy

Konverzace v angličtině

Český jazyk jako cizí jazyk

Cvičení z českého jazyka


rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana